prof. dr hab. inż. Andrzej KlimpelMagazyn „STAL Metale & Nowe Technologie” ma stabilną i uznaną pozycję wśród polskich inżynierów oraz producentów konstrukcji metalowych, głównie z uwagi na obszerną tematykę artykułów o nowoczesnych zagadnieniach technologicznych procesów spawalniczych, odlewniczych, przeróbki plastycznej, obróbki wiórowej, badań metaloznawczych itd. Jednocześnie tematyka artykułów powiązana jest z rzeczywistymi problemami technicznymi i technologicznymi nie tylko polskiego, ale i światowego przemysłu.
prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, Katedra Spawalnictwa

Marek ŁangalisDużo tekstów o branży maszynowej, sporo o zastosowaniu materiałów oraz informacje o tym, co słychać w firmach stalowych. „STAL” jako jedyna na rynku zajmuje się tak szczegółowo maszynami do obróbki metalu – szczególnie cenię publikowane tu co jakiś czas zestawienia i przeglądy. Co ważne, teksty przygotowywane są zarówno przez praktyków, jak i naukowców – każdy przedstawiciel branży metalowej znajdzie coś dla siebie. Czasopismo czytam od pierwszego numeru i widzę, jaką drogę przeszło przez ten okres: towarzyszyło przedsiębiorstwom w czasach dobrej koniunktury i przynosiło recepty na zmniejszanie kosztów w kryzysie.
Marek Łangalis, niezależny ekonomista, przedsiębiorca, analityk rynku metalowego, specjalista ds. sourcingu, gospodarczy ekspert Instytutu Globalizacji.

Andrzej CiepielaDwumiesięcznik „STAL Metale & Nowe Technologie” cenię za kompleksowe podejście do tematu wyrobów hutniczych. Nieczęsto zdarza się, aby w jednym miejscu mieć pod ręką wiadomości z dziedzin często bardzo odległych, ale połączonych wspólnym mianownikiem – stalą. Bez względu na to, czy szukacie Państwo informacji naukowych, rynkowych czy technicznych, możecie mieć pewność, że znajdziecie je w magazynie „STAL Metale & Nowe Technologie”.
Andrzej Ciepiela, b. dyrektor Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Krzysztof FitznerWielu tzw. reformatorów mówiło o zbędności przemysłu stalowego w naszym kraju oraz prorokowało jego upadek. Tymczasem okazuje się, że na świecie branża ma się nieźle, zarabia pieniądze i ciągle się rozwija. Ba, w liczących się państwach ten zmodernizowany przemysł jest niezbędnym elementem zdrowej gospodarki. Magazyn „STAL Metale & Nowe Technologie” przywraca zdrowy rozsądek. Jest wspaniałym pasem transmisyjnym wszelkich nowości z obszaru metalurgii żelaza i stali. Pokazuje nam, jak wiele na świecie dzieje się w tym przemyśle i ile jest tam jeszcze do zrobienia.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przewodniczący Komitetu Metalurgii PAN

Aleksander Fedoryszyn„STAL Metale & Nowe Technologie” to czasopismo, którego treści wychodzą poza granice branż. Bardzo ciekawie i zwięźle są przedstawiane najnowsze osiągnięcia z wielu, kompatybilnych dziedzin nauki i techniki. Cieszy mnie fakt, że poza „STALĄ” jest również miejsce dla prezentacji tworzyw odlewniczych – staliwa, żeliwa i stopów metali nieżelaznych. Prezentowane na łamach czasopisma efekty badań i wdrożeń stopów, uzupełnione o nowoczesne technologie wytwarzania oraz prezentacje nowoczesnych maszyn i urządzeń odlewniczych, dają możliwość poznania aktualnego stanu techniki. Należy pogratulować zespołowi redakcyjnemu „STALI”, że dokłada starań w pozyskiwaniu dobrych opracowań i utrzymywaniu wysokiego poziomu edytorskiego. Czasopismo, ze względu na szeroki zakres tematyczny, znajduje wielu czytelników. O zasięgu oddziaływania świadczy również, zamieszczany każdorazowo, indeks licznych firm prezentujących swoją działalność. Opracowania popularno-naukowe, publikowane w czasopiśmie, spełniają istotną rolę w propagowaniu efektów prac specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki. Należy zatem życzyć dobrych warunków dalszego funkcjonowania czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie”.
prof. dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kazimierz CzechowskiCzasopismo „STAL Metale & Nowe Technologie” obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z rozwojem technologii wytwarzania metali, ich stopów i innych materiałów inżynierskich oraz kształtowania z nich nowoczesnych wyrobów. Omawiane są zarówno nowoczesne technologie produkcji, jak i przedstawiane są wyniki prac badawczych oraz kierunki rozwoju w różnych dziedzinach techniki. Czytelnik może zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie m.in. narzędzi, maszyn, przyrządów pomiarowych i systemów wspomagania informatycznego procesów projektowania i produkcji, innowacjami technicznymi prezentowanymi na różnych targach i wystawach w kraju i za granicą, a także z aktualnymi metodami badawczymi. Bogactwo tematyki wyróżnia czasopismo spośród innych na rynku krajowym, tematyka obejmuje bowiem także zagadnienia ekologiczne, ekonomiczne, a nawet społeczne związane z przemysłem. Inżynierowie i technicy znajdują w czasopiśmie konkretne informacje poszerzające ich wiedzę i pomagające w pracy zawodowej. Większość zamieszczanych artykułów charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym, komunikatywnością, przejrzystą szatą graficzną i dobrą jakością druku. Wiele z prezentowanych artykułów opracowywana jest przez pracowników naukowych i praktyków przemysłu, bardzo dobrych specjalistów w swoich dziedzinach.
dr inż. Kazimierz Czechowski, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Jerzy Jędrzejewski„STAL Metale & Nowe Technologie” jest czasopismem, które niewątpliwie dostarcza pracownikom przemysłu różnych szczebli, w sposób przystępny, wiedzę o nowych, praktycznych osiągnięciach technicznych i organizacyjnych. Na jego łamach zamieszczane są też publikacje o ważnych dokonaniach naukowych w inżynierii produkcji. Niewątpliwie cenne są też wypowiedzi wybitnych praktyków, w tym producentów szerokiej gamy zaawansowanych technicznie wyrobów i komponentów ważnych dla rozwoju wydajności i konkurencyjności wytwarzania. Ja również staram się zamieszczać na łamach „STALI” praktyczne artykuły z obszaru mojej działalności. Uważam, że „STAL” jest wartościowym periodykiem dla przedstawicieli przemysłu, a w zakresie prezentowania nowych wyrobów i technologii jest również użyteczny dla pracowników naukowo-dydaktycznych.
prof. dr hab. Jerzy Jędrzejewski, Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Członek Zwyczajny International Academy for Production Engineering (CIRP) i Word Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Członek Rady Technicznej czasopisma „STAL”

Jacek Mucha„STAL Metale & Nowoczesne Technologie” jest czasopismem, które swoim obszarem zainteresowań obejmuje tematykę związaną z nowinkami technicznymi w branży stalowej. Jednocześnie poruszane zagadnienia dotyczą w dużej mierze praktycznych zastosowań nowoczesnych technik pomiarowych, szybkiego prototypowania, nowoczesnego łączenia, wysokowydajnej obróbki ubytkowej i nie tylko. Na łamach tego dwumiesięcznika każdy inżynier związany z branżą znajdzie coś ciekawego dla siebie. Z roku na rok podnosi się poziom merytoryczny czasopisma dzięki krótkim raportom, artykułom naukowym oraz tekstom przeglądowym. „STAL” na pewno jest czasopismem, o którego lekturę warto się pokusić.
dr hab. inż. Jacek Mucha, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Marek Nowak„STAL Metale & Nowe Technologie” to czasopismo, w którym znaleźć można istotne informacje dotyczące innowacyjnych technologii, nowoczesnych urządzeń, jak również rynku stali i metali nieżelaznych w Polsce i na świecie. Znajdziemy w nim artykuły naukowe, oferty firm zajmujących się obróbką metalu czy modelowaniem różnorodnych procesów technologicznych. Po lekturę dwumiesięcznika „STAL Metale & Nowe Technologie” powinien sięgnąć każdy, kto chciałby pozostać na bieżąco z najnowszymi doniesieniami z branży metalowej i maszynowej.
mgr inż. Marek Nowak, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie

Grzegorz Zieliński„Stal Metale & Nowe Technologie” jako dwumiesięcznik stanowi bardzo ciekawą pozycje na rynku wydawniczym. Czasopismo poprzez swój mocno ukierunkowany, specjalistyczny charakter skierowane jest do osób mających do czynienia z przemysłem stalowym. Na szczególna uwagę zasługują obszary tematyczne, które dotyczą takich zagadnień, jak hutnictwo, odlewnictwo, metrologia oraz innych obszarów bezpośrednio związanych z przemysłem stalowym. Znakomitym uzupełnieniem jest uwzględnienie tematyki szeroko rozumianego zarządzania i inżynierii produkcji obejmującego zagadnienia poświęcone zarówno technologii wytwarzania, inżynierii produkcji, jak i innym aspektom związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem przemysłu stalowego.
dr inż. Grzegorz Zieliński, adiunkt w Katedrze Inżynierii Zarządzania Operacyjnego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij