W I półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa producenta materiałów ogniotrwałych wypracowała najwyższy w historii zysk netto na poziomie ponad 16 mln zł.

Spadek zysku operacyjnego oraz nieznaczne pogorszenie sprzedaży w II kwartale br. to głównie efekt widocznego osłabienia koniunktury gospodarczej szczególnie w branży hutnictwa żelaza i stali w Europie i w Polsce, a także wysokiej bazy porównawczej w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym Spółka wypracowała rekordowe wyniki. Prezes jednak podkreśla, że strategia Spółki zakłada długoterminowy wzrost.

Skonsolidowane przychody producenta wyrobów ogniotrwałych w I półroczu 2019 roku wyniosły 182,4 mln zł i były na zbliżonym poziomie r/r. Zysk netto wzrósł o 87,3% r/r do poziomu 16,4 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 22,7 mln zł (-15,3% r/r).

W ubiegłym roku ZM Ropczyce osiągały rekordowe w swojej historii wyniki, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii w warunkach sprzyjającej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji w branży wyrobów ogniotrwałych. Dlatego spadek dynamiki wzrostu wyników finansowych w ostatnim półroczu to w znacznej mierze efekt wysokiej bazy porównawczej. Ponadto obserwujemy znaczne spowolnienie w branży hutnictwa żelaza i stali, co przełożyło się na spadek zapotrzebowania. Nasza strategia zakłada jednak długoterminowy rozwój i spodziewamy się, że w takiej perspektywie będziemy konsekwentnie umacniać pozycję na rynku, pozyskiwać nowych odbiorców i budować wartość firmy – mówi Józef Siwiec, prezes Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

Przychody z segmentu hutnictwa żelaza i stali wyniosły 84,0 mln zł (-11,8% r/r), a hutnictwa metali nieżelaznych 27,0 mln zł (-18,5% r/r). Natomiast sprzedaż dla branży cementowo-wapienniczej wzrosła o 83,0% r/r i wyniosła 55,6 mln zł.

Na branżę hutnictwa silnie oddziałuje wojna handlowa między USA a Chinami oraz rosnące koszty energii. Powoduje to ograniczenie produkcji stali w Europie i w Polsce, prowadzi do wzrost importu, co z kolei wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe. Kontynuujemy jednak współpracę ze strategicznymi partnerami w tej branży z Europy Zachodniej, Afryki oraz Ameryki. Optymistycznie patrzymy na rosnącą sprzedaż dla segmentu cementowo-wapienniczego, w którym nieustannie rozwijamy relacje z kontrahentami z Europy i Bliskiego Wschodu. Jednak w ramach wszystkich obsługiwanych segmentów rynku, zgodnie z realizowaną strategią systematycznie zwiększamy kompleksowość naszej oferty handlowej poprzez oferowanie nowych rozwiązań technicznych i materiałowych o innowacyjnym charakterze, stale poszerzając grono klientów – komentuje prezes.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij