Ostatnie dekady rozwoju przemysłu to ogromny postęp w technologii – celem jest: większa dokładność, wydajność i niezawodność produkcji. Można to uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych obrabiarek CNC (komputerowo sterowanych numerycznie).

Inteligentne komponenty obrabiarek CNC, w postaci integracji różnych czujników (sensorów), członów wykonawczych i oprogramowania pozwalają na monitorowanie procesów obróbki i stanów obrabiarek oraz umożliwiają aktywne wpływanie na warunki realizowanego procesu.

Głównym przesłaniem niniejszej książki jest wykazanie, że współczesne rozwiązania mechatroniczne umożliwiają największy postęp w dziedzinie rozwoju obrabiarek. Umożliwiają wzrost wydajności obróbki, jakości wytwarzanych elementów, niezawodności, jak i efektywności, z uwzględnieniem kosztów produkcji, zasobów i zużycia energii.

Na książkę składa się wiele praktycznych rozdziałów, przykładowo:
•    sensory w serwonapędach posuwu obrabiarek sterowanych numerycznie,
•    sensory do monitorowania i diagnostyki obrabiarek,
•    sensory do kalibracji obrabiarek CNC,
•    rozwiązania mechatroniczne stosowane w obrabiarkach.

Publikacja jest kierowana zarówno do profesjonalistów – inżynierów konstruktorów maszyn, obrabiarek, użytkowników obrabiarek w zakładach przemysłowych, służb utrzymania ruchu, ale także do studentów automatyki i robotyki, mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn oraz nauk pokrewnych.

Informacja o autorze/redaktorze:
dr hab. inż. Wacław Skoczyński,
profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej
zastępca kierownika Katedry Obrabiarek i Technologii Mechanicznych
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

 • Książki, patenty i praktyka (m.in.):

- 182 pozycje, w tym 100 publikacji (monografia, artykuły oraz referaty krajowe i zagraniczne,
- 82 prace badawcze i wdrożeniowe dla przemysłu

 • Prowadzone wykłady:

- Maszyny technologiczne    
- Elastyczne systemy wytwórcze
- Sensory w systemach wytwórczych    
- Flexible Manufacturing Automation

 • Staże zagraniczne:

Institut für Werkzeugmaschinen Universität Stuttgart
Werkzeugmaschinenlabor RWTH Aachen
Institut für Werkzeugmaschinen TU München
Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb TU Berlin

 • Funkcje w organizacjach:

wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Sekcji Towarzystwa Naukowo-Technicznego Obrabiarek i Narzędzi SIMP

Notka na IV okładkę /Rekomendacje:
Sensory w obrabiarkach CNC

Konsekwencją dążenia do zwiększenia wydajności z jednoczesnym zachowaniem lub podniesieniem jakości wyrobów jest konieczność bezobsługowej realizacji procesu produkcji poprzez wprowadzanie bądź rozszerzanie elastycznej automatyzacji.

Jednymi z zasadniczych elementów stanowiących o możliwości automatyzacji procesów technologicznych, w tym obróbki skrawaniem, są odpowiednio skonfigurowane i niezawodne układy nadzorujące. Składają się one z kilku głównych modułów i elementów, wśród których można wyróżnić czujniki (sensory), jako urządzenia decydujące o zawartości informacyjnej sygnałów przetwarzanych w tych układach.

W tym świetle podjęcie szeroko rozumianej tematyki sensorów w obrabiarkach sterowanych numerycznie uważam za jak najbardziej celowe i zasadne.
Z recenzji prof. dra hab. inż. Andrzeja Sokołowskiego
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Najnowsza publikacja o roli, doborze, i wielorakim zastosowaniu SENSORÓW w nowoczesnych obrabiarkach CNC (sterowanych numerycznie).

Publikację tę kierujemy do praktyków – inżynierów: konstruktorów maszyn, obrabiarek, użytkowników obrabiarek w zakładach przemysłowych, służb utrzymania ruchu, inżynierów mechatroników i mechaników. W książce znajdują się bowiem informacje z aktualnych katalogów producentów sensorów, przeznaczonych dla przemysłu obrabiarkowego. Opisy metod pomiarowych i wykorzystywanych sensorów mogą stanowić przydatną informację dla użytkowników obrabiarek, a prezentowane aplikacje mechatroniczne mogą być inspiracją dla konstruktorów.

Książka będzie również mogła być wykorzystana przez studentów kierunków technicznych – mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki –  uczących się na temat obróbki mechanicznej, systemów wytwórczych, metod sterowania czy automatyzacji produkcji.

- - -
REKOMENDACJA
prof. dr hab. inż. Wit Grzesik
Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny
kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

 • Wydanie książki uważam za w pełni uzasadnione i jak najbardziej na czasie. Jak zauważa autor, studenci na kierunku mechanika i budowa maszyn nie mają dostępu do nowoczesnej literatury z obszaru sensoryki w zastosowaniu do maszyn i urządzeń wytwórczych. Lepsza sytuacja jest na mechatronice, ale w ujęciu ogólnym. Większość książek i monografii to pozycje przestarzałe.
 • Autor zebrał i uaktualnił dotychczasowe wydania książkowe w wydawnictwach WNT/PWN, przykładowo chodzi o wybrane rozdziały książek:
  - Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, 2008, autor J. Honczarenko.
  - Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, PWN/WNT, 2017 (Grzesik)
  - Programowanie obrabiarek CNC, (Grzesik i inni), PWN, 2016.
  W tym kontekście jest nową propozycją, zawierającą aktualne treści.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij