Z wielką przyjemnością informujemy, że Pani Minister Jadwiga Emilewicz objęła patronatem honorowym Targi ITM Polska Innowacje-Technologie-Maszyny 2018.

Wyrażamy przekonanie, że przyznany patronat będący jednocześnie wyrazem uznania dla podejmowanych działań w znaczącym stopniu przyczyni się do wzmocnienia pozycji targów ITM Polska, jako wydarzenia o dużym potencjalne merytoryczny, które inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań, jak i pomysłów na wdrożenie idei Przemysłu 4.0.

ITM Polska to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie ekspertów
z branży przemysłowej, które podczas minionej edycji skupiło blisko 18 000 profesjonalistów działających w branży nowych technologii i automatyzacji produkcji. ITM Polska, którym towarzyszą targi Subcontracting, Modernlog – Targi Logistyki, Transportu i Magazynowania oraz 3D Solutions, są przykładem doskonałego mariażu przemysłu, biznesu i nauki, skupionych wokół idei Przemysłu 4.0.

Targi ITM Polska umożliwiają prezentację nowoczesnych rozwiązań i myśli technicznej, stwarzając przy tym sprzyjające warunki do swobodnej wymiany wiedzy pomiędzy inżynierami i wynalazcami
a producentami. Dają impuls do transferu zdobyczy technicznych na grunt przemysłu, dzięki czemu szansę na wdrożenie uzyskują rozwiązania usprawniające procesy produkcyjne, które pozwalają na pełniejsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw.

Cechą 4 rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami, jest zanikająca bariera pomiędzy ludźmi
i maszynami oraz powszechne wykorzystanie internetu rzeczy. Daje to przedsiębiorstwom stosującym rozwiązania Przemysłu 4.0 nieosiągalną wcześniej możliwość w dostosowaniu się do oczekiwań rynku a więc także przewagę nad konkurencją.

Ze swej strony dziękujemy Pani Minister za okazane zaufanie i niniejszym informujemy, że wszystkie osoby zaangażowane w organizację najbliższej edycji targów meldują gotowość do działania.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij