Menedżerowie branży motoryzacyjnej spodziewają się zwiększenia sprzedaży w ciągu następnych 6 m-cy. Tak wynika z badania KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”.

Pobierz: Raport

Jak wynika z badania KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął wartość 82/100 punktów. Z odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli producentów i dystrybutorów motoryzacyjnych wynika, że pozytywna koniunktura utrzyma się w ciągu następnego roku, a najbliższych 6 miesięcy przyniesie zwiększony poziom sprzedaży i przychodów firm motoryzacyjnych. Wśród największych wyzwań dla branży znalazły się m.in. nowe regulacje prawne, koszty pracy oraz dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach.

Jak wynika z badania KPMG i PZPM 62% menedżerów firm dystrybuujących oraz 75% menedżerów firm produkujących pojazdy, zabudowy i części samochodowe pozytywnie ocenia obecną sytuację branży motoryzacyjnej. W porównaniu do pierwszej edycji badania przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja br. wskaźnik nastrojów w grupie firm produkcyjnych spadł o 4 punkty i wyniósł 85/100 pkt. Wskaźnik nastrojów menedżerów firm dystrybucyjnych pozostaje niezmiennie na tym samym poziomie – 79 pkt.

Pozytywne nastroje zarówno menedżerów firm dystrybuujących, jak również producentów pojazdów oczywiście cieszą, zwłaszcza, że od naszego ostatniego badania utrzymują się na względnie stabilnym poziomie. Nie należy jednak zapominać o problemach branży, które w dłuższej perspektywie 2-3 lat mogą nieco obniżyć obecny wskaźnik. Chodzi o coraz trudniejszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników dla przemysłu motoryzacyjnego, przez co rosną i będą rosły koszty pracy – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Stabilna sytuacja w branży motoryzacyjnej
Przedstawiciele producentów, jak i dystrybutorów w branży motoryzacyjnej są optymistyczni w kwestii prognoz na najbliższy rok. Około 30% z nich uznało, że w ciągu następnych 12 miesięcy sytuacja sektora się poprawi. W obu grupach przeważa jednak opinia, że w najbliższej przyszłości sytuacja w branży będzie stabilna i nie ulegnie wyraźnym zmianom – twierdzi 58% menedżerów z firm produkcyjnych i 55% z firm dystrybucyjnych.

Jak wynika z badania KPMG i PZPM, przedstawiciele producentów i dystrybutorów firm motoryzacyjnych nie spodziewają się również większych zmian sytuacji gospodarczej w kraju. Blisko 50% dystrybutorów i 54% producentów twierdzi, że sytuacja gospodarcza Polski pozostanie bez zmian w ciągu następnych 12 miesięcy.

Producenci pojazdów i części motoryzacyjnych zwiększą sprzedaż i przychody
Producenci pojazdów i części motoryzacyjnych wskazali, że w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększą sprzedaż (42%), przychody (28%), a także poziom eksportu (19%). Co więcej, firmy produkcyjne deklarują, że poziom zatrudnienia (26%) oraz nakłady inwestycyjne (21%) utrzymają na obecnym poziomie.

Producenci pojazdów pozostają optymistyczni w kwestii przyszłej sytuacji firmy. Żadna z badanych firm nie zadeklarowała, że w ciągu następnych 6 miesięcy spodziewa się spadku poziomu sprzedaży, eksportu bądź dochodów. Wśród dystrybutorów nastroje są podobne – blisko 60% menedżerów firm dystrybuujących pojazdy i części samochodowe deklaruje, że ich firmy w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększą poziom sprzedaży. 41% z nich uważa, że zwiększą się również przychody sieci – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Nowe regulacje prawne i koszty pracy wyzwaniem dla branży motoryzacyjnej
Aż 65% producentów pojazdów wśród największych wyzwań dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy wymieniła nowe regulacje prawne. Na drugim miejscu znalazły się koszty pracy (60%), natomiast połowa respondentów wskazała na problemy z dostępem do kadr o wysokich kwalifikacjach.

Wyzwaniem dla dystrybutorów jest przede wszystkim dostęp do pracowników technicznych (71%), koszty pracy (58%), a także, podobnie jak w pierwszej grupie, nowe regulacje prawne (58%).

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl lub pzpm.org.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij