Podczas targów ITM Polska redakcja „STALI” zorganizowała dyskusję Obróbka w Polsce. Padło wiele trudnych pytań, ale i interesujących odpowiedzi. Wydarzenie było platformą wymiany informacji między przedstawicielami nauki, przemysłu i władz krajowych.

Potrzeba stworzenia realnej wizji rozwoju branży obrabiarkowej była nie raz poruszana na wielu forach i stała się motywacją do zorganizowania II edycji spotkania „Obróbka w Polsce”. 10 czerwca 2015 roku można uznać za datę przełomową, w Poznaniu udało się bowiem wypracować i przedstawić wiele konkretnych rozwiązań. Spotkanie prowadził i moderował prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski (Politechnika Poznańska).

Panel biznes
Priorytety polityki przemysłowej były tematem wystąpienia inauguracyjnego. Wygłosił je Krzysztof Zaręba z Ministerstwa Gospodarki, który omówił cel i założenia służące zwiększaniu innowacyjności polskiego przemysłu.

Ważnym punktem konferencji była prezentacja nowej organizacji branżowej: Platformy Polskich Producentów Obrabiarek, oraz zaproszenie do współpracy w jej ramach, wystosowane przez Karolinę Sywak, dyrektor zarządzającą firmy „D.T.I.”. Sywak podkreśliła konieczność konsolidacji działań w branży obrabiarek, której celem ma być realizacja wspólnej polityki sektorowej oraz poprawa wizerunku polskich firm na arenie międzynarodowej (więcej na temat Platformy).

Jarosław Pichla z Agencji Rozwoju Przemysłu przedstawił informacje na temat Platformy Transferu Technologii. Projekt przygotowywany przez ARP zakłada budowanie innowacyjności na nowo powstałych rozwiązaniach. Zdaniem Pichli takie działanie daje możliwość szybkiego wdrożenia konkretnych patentow, wzorow użytkowych czy nieopatentowanej wiedzy technicznej bez podejmowania zbędnego ryzyka. Zaletą wspołpracy z ARP może być również szansa otrzymania wsparcia finansowego na wdrożenie rozwiązania technologicznego na skalę produkcyjną.

Kooperacja krajowych producentów obrabiarek z Polską Grupą Zbrojeniową stała się głównym tematem wystąpienia Piotra Rutkowskiego. Przedstawiciel PGZ nie tylko zachęcił do aktywnej współpracy, ale również na przykładzie Grupy wskazał, jakie korzyści niesie ze sobą konsolidacja działań danego sektora gospodarki.

Na zakończenie każdej części spotkania przewidziana była dyskusja, która niejednokrotnie spajała problemy wszystkich paneli. Na co szczególnie zwracali uwagę przedstawiciele przemysłu? – Jedną z głównych bolączek naszego sektora jest poziom wykształcenia. Inżynierów – absolwentów, którzy przychodzą do nas do pracy – praktycznie musimy uczyć od nowa. 15 lat temu utworzyliśmy własny dział rozwoju badań w fabryce. Wszystkie nowe wyroby, a mamy w tej chwili 28 rożnych typów obrabiarek, opracowujemy sami. Jest ogromne rozwarstwienie między potrzebami przemysłu a światem nauki w Polsce, jest zbyt mała współpraca. A wystarczyłoby np. uruchomić szybką ścieżkę doktorancką dla ludzi przemysłu – powiedział Jerzy Krok, prezes zarządu Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych Avia S.A.

W podobnym tonie wypowiedział się Grzegorz Bosak, dyrektor SCHUNK Intec Sp. z o.o.: – Niepokoi mnie, że kapitał, którym jest wiedza, odchodzi wraz z ludźmi, którzy ją posiadają. Zjawisko to jest widoczne zarówno na uczelniach, jak i w fabrykach. Nie ma ciągłości przekazywania doświadczenia, co nie pozwala na kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Jeżeli nie będziemy sami wytwarzać innowacji, spadniemy do roli kraju oferującego tylko siłę wytwórczą, a przecież w dłuższej perspektywie nie o to chodzi, zwłaszcza w świetle zakończenia przyznawania dotacji unijnych. Bardzo często klienci proszą mnie o pomoc w znalezieniu wysokiej klasy specjalisty, a z uwagi na ich malejącą liczbę nie zawsze mogę im pomoc.

Panel biznes – kadry
Pytania dotyczące edukacji nie pozostały bez odpowiedzi. Kwestię współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi, a także wynikających z niej możliwości i korzyści poruszyła Emilia Maciejewska, reprezentująca Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z kolei Iwona Grobelna z Solaris Bus & Coach, omawiając system kształcenia dualnego wdrożony w firmie, przedstawiła możliwości dostosowania systemu kształcenia do konkretnego zapotrzebowania pracodawcy. Potrzeby szkoleniowe operatorów maszyn CNC zaprezentowała Agnieszka Hyla z firmy EMT-Systems Sp. z o.o.

Panel innowacje – inwestycje
Profesor Jerzy Jędrzejewski reprezentujący Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej przedstawił aktualne trendy w obróbce skrawaniem na światowym rynku. Skupił się przy tym przede wszystkim na problemie inteligentnych obrabiarek – wyzwaniach i możliwościach, jakie stoją przed producentami i użytkownikami. Aby moc wdrażać i rozwijać tak zaawansowane technologie, istotne jest zdobywanie funduszy na badania i rozwój, np. poprzez programy sektorowe oraz szybką ścieżkę. Informacje na ten temat zaprezentował Paweł Kurzyński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O leasingu jako źródle finansowania inwestycji w maszyny i urządzenia w imieniu Związku Polskiego Leasingu opowiedział Piotr Klimczak z BZ WBK Leasing. Z kolei Maciej Nowosielski z firmy Luceos Intelligence Sp. z o.o. podpowiedział, jak zwiększyć konkurencyjność firmy dzięki zastosowaniu najnowszych technologii IT wspierających serwis mobilny.

Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Związku Polskiego Leasingu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej, Polskiej Unii Dystrybutorow Stali, EMT-Systems Sp. z o.o., Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Partnerami wydarzenia byli: Abplanalp Consulting Sp. z o.o., SCHUNK Intec Sp. z o.o., Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Dziękujemy za wspołpracę.

Osoby zainteresowane dostępem do prezentacji przedstawionych w trakcie spotkania zapraszamy do kontaktu z redakcją.

KOMENTARZE

Krzysztof Zaręba, Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej, Departament Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki
W Ministerstwie Gospodarki przygotowaliśmy projekt dokumentu „Priorytety polityki przemysłowej 2015–2020+” Jasny cel, jaki sobie postawiliśmy, to: zrównoważony rozwój polskiego przemysłu oparty na efektywnym spożytkowaniu krajowych zasobów, ukierunkowany na wykorzystywanie przewag budowanych w oparciu o wzrost wartości kapitału ludzkiego i innowacyjności gospodarki. Zakładamy, że w horyzoncie do 2020 roku udział przemysłu w polskim PKB wzrośnie do poziomu 25%, wobec ok. 22% obecnie. Proces reindustrializacji ma sprzyjać powstawaniu i rozwojowi nowych gałęzi przemysłu w oparciu o zaawansowane techniki i technologie. Kluczową rolę w tym zakresie będą odgrywały innowacje produktowe,procesowe i organizacyjne, w prosty sposób prowadzące do rozwoju przedsiębiorstw. Rozwój przemysłu jest możliwy wyłącznie jeśli będziemy proponowali zaawansowane rozwiązania, o dużej wartości dodanej, które będą w stanie sprostać konkurencji na rynku globalnym.

Emilia Maciejewska, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wielu pracodawców nie jest świadomych, że może realnie wpływać na kształcenie zawodowe w szkołach, w tym m.in. na ofertę zawodów, programy nauczania oraz cały proces kształcenia. Pracodawcy mogą zgłaszać do właściwych ministrów propozycje nowych zawodów, zgodnych z potrzebami rynku pracy. Szkoły zawodowe mogą też organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jeżeli zatem uważają Państwo, że wkrótce zabraknie Państwu pracowników o określonych kwalifikacjach i kompetencjach, proszę zgłaszać tę potrzebę do dyrektora szkoły zawodowej!

Piotr Rutkowski, menadżer ds. rozwoju biznesu, Polska Grupa Zbrojeniowa SA
Jeśli polscy producenci obrabiarek chcą z nami współpracować, my jesteśmy otwarci. Polska Grupa Zbrojeniowa zarabia i wydaje polskie pieniądze z krajowego budżetu i najlepiej, gdyby te pieniądze zostały w polskich firmach. Wspólnie tworzymy miejsca pracy, rozwijamy nasz kraj. Oczywiście jak najbardziej popieramy współpracę zagraniczną i będziemy kupować nowe technologie, ale gros tych przedsięwzięć musi zostać u nas. I to jest prośba, i to jest kierunek, który wskazujemy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij