STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 9-10/2020
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 9-10/2020

Wiodącym tematem bieżącego numeru czasopisma jest spawalnictwo oraz narzędzia do obróbki skrawaniem. W aktualnym wydaniu: diagnostyka drganiowa obrabiarek i procesów skrawania; rozwiązania techniczne oraz potencjalne korzyści zastosowania narzędzia z obrotowymi ostrzami skrawającymi; planowanie remontów maszyn technologicznych; symulacja numeryczna przepływu czynników chłodząco-smarujących w strefie szlifowania; gazy osłonowe do spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów; niekonwencjonalne technologie wytwarzania – kształtowanie laserowe. Cz. I – wprowadzenie; automatyzacja procesów wiertarskich podczas montażu- projekt automatycznej elektromagnetycznej przenośnej wiertarki montażowej.

 

Aktualności

Aktualności z rynku przemysłu stalowego

Zapoznaj się z nowościami z rynku przemysłu stalowego.

Artykuł promocyjny

Manipulator monolityczny wykonujący mikroruchy

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej prowadzone są prace dotyczące mechanizmów monolitycznych. Mechanizmy te mają zastosowanie w pracy urządzeń wymagających precyzyjnego przemieszczenia w mikroskali, np. jako manipulatory do prac mikroskopowych.

Aktualności

Expo Welding 2020 – najnowocześniejsze rozwiązania branży spawalniczej

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING to najważniejsze targi branży spawalniczej w Polsce i jedno z najbardziej uznanych wydarzeń branżowych w Europie. Kolejna, 7. już edycja wydarzenia odbędzie się 13 października. O organizacji wydarzeń branżowych w trudnych czasach pandemii w wywiadzie z redakcją czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” opowiedziała Joanna Tomczyk, menadżer projektu.

Obróbka

Diagnostyka drganiowa obrabiarek i procesów skrawania

Obróbka skrawaniem jest jednym z najczęściej stosowanych procesów technologicznym podczas wytwarzania części praktycznie wszystkich współczesnych maszyn i urządzeń. W większości przypadków od części maszyn poddawanych obróbce skrawaniem wymaga się dużej dokładności i powtarzalności cech geometrycznych. Aby sprostać tego typu wymaganiom, stosowane są zaawansowane technicznie obrabiarki sterowane numerycznie oraz trwałe narzędzia. Maszyny te mogą zapewnić wysoką jakość wytwarzanych części pod warunkiem, że ich stan techniczny jest dobry.

Rozwiązania techniczne oraz potencjalne korzyści zastosowania narzędzia z obrotowymi ostrzami skrawającymi

W obróbce skrawaniem coraz większe znaczenie zyskuje toczenie materiałów w stanie utwardzonym (ang.hard turning). Przyjmuje się, iż z toczeniem materiałów utwardzonych mamy do czynienia, gdy twardość przedmiotu obrabianego zawiera się w przedziale 45-70 HRC. Tradycyjne podejście do obróbki materiałów utwardzonych obejmowało swoim zakresem kolejno: obróbkę cieplną, toczenie zgrubne i szlifowanie. Wyeliminowanie procesu szlifowania i zastąpienie go toczeniem wykańczającym bez użycia chłodziwa nie tylko pozwoliło skrócić czas obróbki, ale również przyczyniło się do poprawy morfologii powierzchni.

Optymalizacja kosztów gospodarki narzędziowej

Jednym z zadań stawianych przed działami zakupów czy bezpośrednio działami produkcji jest optymalizacja kosztów wytwarzanych produktów. Oszczędności szuka się na wielu poziomach. W zakresie gospodarki narzędziowej najczęściej sprowadzają się one do nawiązania współpracy z tańszymi dostawcami, co niestety nie zawsze idzie w parze z dobrą jakością dostarczanych narzędzi. Popularne jest również powtórne wykorzystanie narzędzi dzięki ich ostrzeniu. Niestety nie każde narzędzie można ostrzyć. Na przykład zużyte narzędzia składane, takie jak noże tokarskie, najczęściej są złomowane. Czy można dać im „drugie życie”? Oczywiście – z pomocą przychodzi naprawa narzędzi składanych.

PREZENTACJE NARZĘDZI DO OBRÓBKI SKRAWANIEM

Planowanie remontów maszyn technologicznych

W artykule przedstawiono problemy związane z zapewnieniem jakości napraw maszyn w zakładach produkcyjnych. Zależność między zdolnością produkcyjną a strukturalnymi i organizacyjnymi wskaźnikami jakości naprawy określono za pomocą macierzy napraw. Jakość remontu maszyny zależy od właściwej diagnostyki, zużycia poszczególnych elementów oraz procesów technologicznych prowadzących do odtworzenia uszkodzonych części i ponownego montażu maszyny.

Obróbka spoin spawalniczych – przegląd dostępnych rozwiązań

Obróbka spoiny to wieloetapowy i wymagający proces. Zespawanie ze sobą dwóch kawałków metalu to tylko część pracy profesjonalisty. Łączone elementy i gotowe połączenie powinny być odpowiednio obrobione – dobór produktów i technika będą zależały od tego, z jakim materiałem pracujemy, na jakim efekcie nam zależy i jakich narzędzi używamy.

Symulacja numeryczna przepływu czynników chłodząco-smarujących w strefie szlifowania

W artykule przedstawiono krótko wybrane proekologiczne metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania (metodę zminimalizowanego smarowania MQL oraz chłodzenie strumieniem schłodzonego sprężonego powietrza). Opisano istotę hybrydowej metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania otworów, integrującej odśrodkowe podawanie aerozolu powietrzno-olejowego (MQL) przy jednoczesnym podawaniu schłodzonego sprężonego powietrza (SSP).

Artykuł promocyjny

Nowe rozwiązania LVD

Firma LVD zorganizował pierwsze specjalne pokazy maszyn online dla indywidualnych klientów, a także wykłady związane z tematyką obróbki metali, które umożliwiają szerszej grupie zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami firmy, jak również wzięcie udziału w dyskusjach z ekspertami LVD oraz klientami, u których takie rozwiązania już zostały wdrożone.

Obróbka

Wyżarzanie międzykrytyczne - nowoczesna obróbka cieplna stali karoseryjnych

Stale karoseryjne muszą wykazywać jednocześnie wysoką wytrzymałość oraz dobrą formowalność, pozwalającą na wytwarzanie elementów o rozwiniętej powierzchni na drodze tłoczenia, gięcia itp. Konieczne jest zatem uzyskanie mikrostruktury jednocześnie wytrzymałej i plastycznej, co jest możliwe w wielofazowych stalach wysokowytrzymałych AHSS (Advanced High-Strength Steel). Zaawansowana obróbka cieplna składająca się niejednokrotnie z wyżarzania międzykrytycznego pozwala na kierunkową redystrybucję pierwiastków stopowych oraz generowanie bardzo szerokich proporcji składników strukturalnych w materiale. Wyżarzanie międzykrytyczne jest z powodzeniem stosowane od wielu lat do produkcji stali DP oraz TRIP. Obecnie jest nadal rozwijane pod kątem zastosowania w najnowocześniejszych stalach III generacji AHSS – stalach średniomanganowych.

Artykuł promocyjny

Mechaniczne usuwanie szlaki, gratowanie i jednolite zaokrąglanie krawędzi R2 blach z wykorzystaniem obróbki na sucho

Jednostronna maszyna SMD 345 DREE firmy Lissmac pracująca na sucho jest uniwersalną maszyną do usuwania szlaki, gratowania i silnego zaokrąglania R2 krawędzi detali blach po cięciu termicznym, jak i wykrawanych do grubości do 120 mm.

Technologie łączenia

Gazy osłonowe do spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów

W artykule mówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.

Artykuł promocyjny

FANUCI – optymalne rozwiązanie do manualnego spawania laserowego

FANUCI jest marką własną firmy Centrum Maszyn CNC. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z liczącymi się producentami z branży laserowej spółce udało się opracować i wdrożyć optymalne rozwiązanie do ręcznego spawania laserowego wykorzystywanego w produkcji przemysłowej.

Technologie łączenia

Analiza systemów monitorowania w czasie rzeczywistym – jakość procesów spawania laserowego – cz. III

Artykuł opisuje podstawy technologii spawania laserowego oraz przyczyny tworzenia się wad złączy spawanych laserowo. Przeprowadzono analizę właściwości czujników stosowanych w nowoczesnych systemach monitorowania w czasie rzeczywistym jakości procesów spawania laserowego oraz podano przykłady zastosowania sterowania adaptacyjnego w tych systemach monitorowania.

Technologie cięcia

Niekonwencjonalne technologie wytwarzania – kształtowanie laserowe. Cz. I – wprowadzenie

Zmiana kształtu materiału w celu wykonania elementów maszyn czy też gięcia blach, rur lub innych elementów konstrukcyjnych jest obecnie osiągana głównie na drodze obróbki plastycznej, na skutek odkształcenia materiału, które pozostaje po usunięciu obciążenia – odkształcenie to jest nazywane odkształceniem plastycznym. Wywołują je siły zewnętrzne przyłożone do materiału podczas jego mechanicznego kontaktu, np. z matrycą i ze stemplem bądź też z innymi narzędziami.

Jak przygotować precyzyjną wycenę usługi cięcia?

Nowoczesny system sterowania wraz z wbudowanym oprogramowaniem CAD, CAM i NEST pozwala na automatyczne obliczenie kosztów cięcia, dzięki czemu jesteśmy w stanie przygotować klientowi precyzyjną ofertę z uwzględnieniem kosztów materiału i marży.

Artykuł promocyjny

ZWYCIĘSTWO W CZASACH PANDEMII

Dla wielu przedsiębiorstw na całym świecie, w tym także w Polsce, pandemia koronawirusa okazała się zabójcza także w znaczeniu przenośnym. Choć mogłoby się wydawać, że firmy oferujące produkty premium mogą mieć duży problem ze znalezieniem klientów w czasach ogólnoświatowych oszczędności, firma Eagle pobiła swój rekord sprzedażowy, coraz śmielej rozgaszczając się na rynku międzynarodowym.

Technologie cięcia

Kierunki rozwoju wycinarek laserowych z rezonatorem światłowodowym

Zwiększenie wydajności cięcia materiałów metalowych i niemetalowych jest związane głównie z rozwojem techniki cięcia fiber oraz postępem w zakresie zwiększenia niezawodności i automatyzacji wycinarek laserowych oraz autonomicznych stacji obróbkowych. Wybór odpowiedniej techniki cięcia decyduje o konkurencyjności firmy na coraz bardziej wymagającym rynku sektora produkcyjnego.

Sto lat rozwoju

László Török, dyrektor generalny firmy Yamazaki Mazak na Europę Środkową i Wschodnią, objął to stanowisko w 2019 roku, gdy firma świętowała sto lat obecności na rynku. László Török opowiedział czytelnikom czasopisma „Utrzymanie Ruchu” o swojej wizji i pomysłach.

Innowacje

Relokacja w zakładach produkcyjnych

Sprawne funkcjonowanie procesu produkcyjnego jest niemożliwe bez wykorzystania specjalistycznych, wielkogabarytowych maszyn. Dlatego tak popularne stały się usługi z zakresu ich relokacji. Kiedy niezbędny staje się transport maszyny z punktu A do punktu B, bardzo cenne są: wiedza, doświadczenie, precyzja oraz umiejętności planowania.

Automatyzacja procesów wiertarskich podczas montażu. Projekt automatycznej elektromagnetycznej przenośnej wiertarki montażowej

Głównym celem projektu było skonstruowanie i wykonanie prototypu urządzenia wspomagającego wykonywanie operacji wiertarskich na wysokościach i w utrudnionych warunkach pracy. Maszyna miała za zadanie w sposób samodzielny wykonywać otwory w materiałach ferromagnetycznych z bezpiecznej odległości od powierzchni obrabianej, bez konieczności niebezpiecznych wychyleń operatora. Istotą działania wiertarki miały być: zwiększenie bezpieczeństwa operatora i wydajności pracy, obniżenie kosztów związanych z nieprawidłowym przeprowadzeniem operacji skrawania (łamanie wierteł, zwiększona moc pobierana przez elektrowrzeciono) oraz zwiększenie dokładności wykonywanych otworów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij