STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 5-6/2020
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 5-6/2020

Wiodącym tematem bieżącego wydania czasopisma jest obróbka plastyczna.

W wydaniu znajdują się artykuły dotyczące m.in.: niekonwencjonalnych metod kształtowania plastycznego, oceny parametrów krawędzi ciętej masywnych i porowatych stopów metali, plazmowych technologii przemysłowych – cięcia, badań technologii spawania ścian sitowych ze stali niskostopowej.

Rynek

Aktualności z rynku przemysłu stalowego

Zapoznaj się z nowościami z rynku przemysłu stalowego.

Obróbka

Modelowanie numeryczne przewidywania odkształceń sprężystych blach podczas gięcia

Gięcie jest metodą kształtowania wyrobów polegającą na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. Odkształcenia sprężyste materiału będące efektem relaksacji części sprężystej naprężeń wewnętrznych po odciążeniu są jednym z podstawowych zjawisk decydujących o dokładności wymiarowo-kształtowej formowanych elementów.

Prezentacje giętarek do rur, profili i metalu

Wybrane maszyny i urządzenia stosowane w procesach gięcia

W niniejszym artykule dokonano przeglądu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach gięcia rur, profili, drutu oraz sprężyn. Przedstawiono charakterystykę giętarek wybranych producentów dostępnych na rynku polskim. Urządzenia podzielono na: giętarki trzpieniowe, giętarki beztrzpieniowe, giętarki trójrolkowe oraz giętarki do formowania drutu i kształtowania sprężyn.

Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego

W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypowych właściwościach użytkowych oraz istotne zmniejszenie wymaganych sił nacisku narzędzi kształtujących. Wdrożenie zaprezentowanych sposobów kształtowania plastycznego pozwoliłoby na rozszerzenie asortymentu produkcji wielu przedsiębiorstw działających w branży metalowej.

Artykuł promocyjny

Mechaniczne usuwanie szlaki, gratowanie i jednolite zaokrąglanie krawędzi grubych blach z wykorzystaniem obróbki na sucho

Jednostronna maszyna SMD 133 DRE firmy Lissmac pracująca na sucho jest uniwersalną maszyną do usuwania szlaki, gratowania i silnego zaokrąglania krawędzi detali ciętych plazmowo, jak i palnikiem tlenowym ze stali konstrukcyjnej lub stali nierdzewnej o grubości do 100 mm.

Obróbka

Biodegradowalne stopy na bazie Mg

Materiały biodegradowalne to materiały, które po spełnieniu swojej funkcji rozkładają się do prostych związków, które są naturalne dla otoczenia. Do tego rodzaju materiałów można zaliczyć specjalnego typu polimery, które mogą być stosowane na opakowania i torebki. W materiałach tych pokłada się duże nadzieje na zmniejszenie ilości śmieci, które produkują ludzie, co ma w znaczący sposób pomóc chronić nasze środowisko.

Artykuł promocyjny

TruLaser Tube 3000 fiber. Ekonomiczna wycinarka laserowa do rur i profili

Firma TRUMPF jest światowym liderem w produkcji rezonatorów laserowych i systemów laserowych do obróbki materiałów oraz zaawansowanej elektroniki.

Technologie cięcia

Ocena parametrów krawędzi ciętej masywnych i porowatych stopów metali

Scharakteryzowano cechy i zakres stosowalności procesów cięcia w odniesieniu do materiałów masywnych i porowatych. Przedstawiono główne aspekty oceny parametrów krawędzi ciętej tworzyw metalicznych i uwarunkowania prawne badania krawędzi ciętych. Przedstawiono opracowaną przez autorów metodykę badania struktury geometrycznej płaszczyzny cięcia kompozytowych pian aluminiowych po cięciu laserowym. Zaproponowano mikroskopię konfokalną jako metodę umożliwiającą badanie powierzchni o dużym udziale nieciągłości spowodowanych porowatością. Scharakteryzowano parametry jakości płaszczyzny cięcia oraz problemy metodyczne i techniczne wynikające z porowatej struktury pian metalicznych, a także obrazy 2D i 3D krawędzi piany aluminiowej po cięciu termicznym laserowym.

Nowe zabezpieczenia w głowicach tnących laserów fiber

Głowica lasera jest jednym z najważniejszych elementów wycinarki laserowej. Od niej zależą jakość cięcia, szybkość przebijania czy zakres grubości materiałów przy danej mocy źródła.

Water Jet Corporation - wydajność dzięki kastomizacji

O obecnej sytuacji na rynku water jetów w rozmowie z redakcją czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” opowiedział Maciej Łukaszewicz, specjalista ds. kluczowych klientów firmy CNC-PROJEKT.

Plazmowe technologie przemysłowe - cięcie

Cięcie plazmowe jest metodą prowadzącą do utraty spójności materiału, w której ciepło potrzebne do przetopienia elementu pochodzi z obłoku plazmy powstałego na skutek ogniskowania łuku elektrycznego jonizującego gaz przepływający przez ten łuk. Stopiony materiał jest wydmuchiwany ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym łukiem plazmowym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem.

Prezentacje wycinarek plazmowych

Technologie łączenia

Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.

Badania technologii spawania ścian sitowych ze stali niskostopowej

Ściany sitowe, nazywane również płytami sitowymi lub dnami sitowymi, to elementy konstrukcyjne różnych rodzajów wymienników ciepła, w których występujące gazy lub płyny nie mogą mieszać się między sobą. Dodatkowo grubości występujących w nich elementów oraz liczba złączy obwodowych rura-płyta otworowa, którą trzeba wykonać przy ich spawaniu, decydują o tym, że ściany sitowe są kluczowymi elementami tych konstrukcji.

Oprogramowanie

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Zastosowanie systemów CAD i RP w projektowaniu i prototypowaniu rotomatu

W artykule przedstawiono proces projektowania i prototypowania rotomatu, ukazując możliwości współczesnych zaawansowanych systemów wspomagania projektowania oraz technik wytwarzania przyrostowego. W konstrukcji rotomatu zastosowano nietypowe rozwiązanie konstrukcyjne układu napędowego zapewniające uzyskanie dużego przełożenia przekładni. W konstrukcji zaś całego urządzenia bazowano na rozwiązaniu z układem żyroskopowym. W toku prac projektowych do sprawdzenia poprawności przeprowadzono analizę dynamiczną, dzięki której możliwe było szybkie określenie rozkładu obciążeń panującego w konstrukcji podczas pracy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij