STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2020
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2020

Wiodącym tematem bieżącego wydania czasopisma są własności i pomiary. W wydaniu znajdują się artykuły dotyczące: dynamicznych metod pomiaru twardości metali i ich stopów, zastosowania termografii aktywnej do badań nieniszczących stalowych paneli typu sandwich spawanych laserowo, metod badania oporów tarcia w procesach tłoczenia blach, poprawy własności stali typu maraging w postaci kęsów kutych, stopów aluminium w świecie obróbki skrawaniem, kosztów utrzymania lasera światłowodowego, galwanicznych powłok niklowych na stopach magnezu. Interesującym dodatkiem jest również obszerny przegląd pras krawędziowych.

 

Aktualności

Aktualności z rynku przemysłu stalowego

Zapoznaj się z nowościami z rynku przemysłu stalowego

Własności i pomiary

Dynamiczne metody pomiaru twardości metali i ich stopów

W artykule przedstawiono podstawy pomiarów twardości metali i ich stopów metodami dynamicznymi oraz pokazano obszary zastosowania tych metod. Opisano między innymi skleroskopowe metody pomiarowe Shore’a i Leeba, a także odpowiednie skale twardości. Przeanalizowano zalety i wady poszczególnych metod, zwłaszcza w odniesieniu do zastosowań przemysłowych.

Zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących stalowych paneli typu sandwich spawanych laserowo

W artykule pokazano możliwość zastosowania termografii aktywnej do badań nieniszczących stalowych paneli typu sandwich wytwarzanych w technologii spawania laserowego. Badania termograficzne wykonano w układzie pomiarowym jednostronnym, w którym źródło ciepła i kamera termowizyjna usytuowane są po tej samej stronie względem badanej próbki. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury, obrazujących kształt analizowanych złączy oraz sztucznie wytworzoną wadę.

Artykuł promocyjny

Metrologia przeniesiona do hali produkcyjnej

Pojęcie Przemysłu 4.0 jest jednym z najmodniejszych haseł ostatnich lat, powtarzanym zarówno przez producentów maszyn, jak i oprogramowania czy systemów. Czym jednak tak właściwie jest 4. rewolucja i co dla nas oznacza? Na jakim obecnie etapie jej wdrażania jesteśmy i co jeszcze musimy osiągnąć? Aby dobrze zrozumieć to zagadnienie, przeanalizujmy krótko historię industrializacji współczesnego świata.

Własności i pomiary

Przegląd maszyn i urządzeń pomiarowych

Przegląd maszyn i urządzeń pomiarowych

Obróbka

Metody badania oporów tarcia w procesach tłoczenia blach

Główne czynniki wpływające na zjawiska tribologiczne w procesach wytłaczania blach to między innymi: kinematyka ruchu narzędzi, charakter obciążeń (styk statyczny, dynamiczny), makro i mikrogeometria styku, zjawiska fizykochemiczne na powierzchni styku oraz temperatura. Tarcie w procesach wytłaczania blach jest złożoną funkcją właściwości materiału, parametrów procesu, topografii powierzchni kształtowanej blachy i narzędzi oraz warunków kontaktu, które podlegają ciągłej ewolucji podczas przechodzenia blachy przez poszczególne obszary narzędzia.

Poprawa własności stali typu maraging w postaci kęsów kutych

W pracy opisano badania prowadzące do poprawy własności mechanicznych (ciągliwości) stali typu maraging X2NiCoMo18-9-5 w postaci kęsów kutych o dużym przekroju. Zmodyfikowano proces kucia poprzez zastosowanie większych odkształceń plastycznych w niższych wartościach temperatury w stosunku do tradycyjnej technologii. Opracowano też nową trój-etapową obróbkę cieplną odkuwek. Korzystne zmiany własności przypisano zmniejszonej wielkości ziarna austenitu oraz rozdrobnieniu wtrąceń niemetalicznych

Hydrauliczne prasy krawędziowe

Przy doborze hydraulicznej prasy krawędziowej powinniśmy zwrócić uwagę na detale, jakie chcemy produkować. W zależności od skomplikowania produktów, dobieramy: siłę, szerokość, ilość osi i otwarcie prasy (otwarcie – odległość między stołem a górną belką). Jeżeli planujemy szeroką i skomplikowaną gamę produktów, powinniśmy wyposażyć maszynę w sterownik CNC i większą liczbę osi, tak aby ułatwiło nam to i przyspieszyło zmianę ustawień.

PRZEGLĄD PRAS KRAWĘDZIOWYCH

W raporcie znajdują się prasy krawędziowe, w których zostały wyszczególnione najważniejsze parametry techniczne urządzeń.

Historia cięcia metalu

Siedemdziesiąt lat temu, w 1950 roku, przedsiębiorca, wynalazca i wizjoner Carl Klingspor opracował produkt, który radykalnie zmienił proces obróbki metalu. Projekt szybkoobrotowych tarcz do cięcia zrewolucjonizował proces cięcia i szlifowania metalu.

Stopy aluminium w świecie obróbki skrawaniem cz. I

Stopy aluminium stanowią istotną grupę wśród materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych na świecie. Szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych zapotrzebowanie na ten surowiec stale się zwiększa, a ilość produkowanego aluminium jest jednym z wyznaczników uprzemysłowienia danego regionu.

Technologie cięcia

Koszty utrzymania lasera światłowodowego

Często zaniedbywanym zagadnieniem dotyczącym zakupu w szczególności pierwszego lasera są koszty eksploatacyjne. Na koszty eksploatacyjne składają się koszty części, gazów i energii elektrycznej. Uśredniony koszt eksploatacyjny cięcia laserem fiber szacuje się w zakresie od 30 do 70 zł/h w zależności od mocy źródła oraz rodzaju wykorzystywanego gazu.

Mikroobróbka laserowa metali

Nowoczesne lasery oferują bardzo precyzyjną i zazwyczaj niemożliwą dla innych technologii modyfikację materiału. Mikroobróbka laserowa umożliwia mikrowiercenie, mikrocięcie oraz mikroznakowanie materiałów półprzewodnikowych, metali, szkieł, ceramik oraz tworzyw sztucznych. Znajduje ona zastosowanie w przemyśle samochodowym, przy produkcji urządzeń AGD czy do znakowania szkła lub stali. Mikroobróbka laserowa ma jednak szczególne znaczenie przy precyzyjnym cięciu cienkich blach metalowych.

Zabezpieczanie powierzchni

Galwaniczne powłoki niklowe na stopach magnezu

W pracy przedstawiono wyniki badań wytwarzania kompozytowych powłok niklowych zbrojonych cząstkami węglika krzemu o wielkości nanometrycznej. Powłoki osadzano elektrolitycznie na podwarstwie Ni-P z kąpieli typu Wattsa z dodatkami substancji organicznych. Przedstawiono mikrostruktury uzyskanych powłok, wyniki badań korozyjnych oraz badań przyczepności powłok metodą udaru cieplnego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij