STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 5-6/2019
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 5-6/2019

Aktualny numer poświęcony jest w głównej mierze tematyce technologii cięcia i obróbki. W wydaniu znajdują się między innymi tematy dotyczące: niekonwencjonalnych technologii wytwarzania cięciem laserowym, morfologii powierzchni po cięciu strumieniem plazmy, kształtowania przyrostowego blach, nowej generacji maszyn do gratowania i szlifowania na mokro i sucho, chłodzenia blach taśmowych ze stali wielofazowych dla motoryzacji oraz wiele innych interesujących artykułów od ekspertów i praktyków.

Aktualności

Aktualności z rynku przemysłu stalowego

Zapoznaj się z nowościami z rynku przemysłu stalowego.

Technologie cięcia

Przemysł 4.0 z TRUMPF, czyli więcej niż automatyzacja

Firma TRUMPF od blisko 100 lat dostarcza źródła laserowe, maszyny robocze oraz systemy automatyzacji procesu produkcji do zastosowań przemysłowych.

Nowości Eagle

Firma Eagle nieustannie pracuje nad rozwojem wycinarek laserowych zarówno w zakresie konstrukcji, jak i oprogramowania.

Niekonwencjonalne technologie wytwarzania – cięcie laserowe

W ostatnim dwudziestoleciu technologia cięcia laserowego rozpowszechniła się w przemyśle ciężkim w Polsce i na świecie. Urządzenia laserowe stały się tańsze, przez co znacznie bardziej dostępne dla każdego przedsiębiorcy.

Analiza morfologii powierzchni po cięciu strumieniem plazmy

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę techniki cięcia strumieniem plazmy z posuwem ręcznym. Na bazie tej charakterystyki dokonano oceny krawędzi po cięciu elementu ze stali X5CRNI18-10. W tym celu wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni metodą triangulacji laserowej oraz obserwacje jej morfologii metodą mikroskopii opto-cyfrowej.

Od zera do lidera

Założona w 2009 r. firma Ajan Polska to bardzo dobry przykład na to, jak na przestrzeni 10 lat można odnieść sukces w swojej dziedzinie. Dwóch współwłaścicieli postanowiło wprowadzić na polski rynek nikomu nieznanego tureckiego producenta przecinarek plazmowych – firmę Ajan CNC.

Przyszłość jest bliżej, niż nam się wydaje

Na tle polskiego rynku producentów branży maszyn przemysłowych do upowszechnienia rozwiązań plazmowych przyczyniła się firma KT7 CNC.

Zanim kupisz laser – wszystko, co należy wiedzieć przed podjęciem decyzji zakupowej – cz. III

W dwóch poprzednich częściach artykułu zostały omówione kwestie związane z doborem systemu sterowania czy pierwszymi kontaktami z producentem wycinarek laserowych. Niniejsza część artykułu zostanie poświęcona napędom stosowanym w maszynach CNC oraz budowie korpusu lasera.

Pierwsza kombinowana maszyna do obróbki materiału z kręgu

Innowacja firmy PRODUTECH została rozpoznana przez europejskie finansowanie Horizon 2020, dzięki któremu powstało EffiCOIL – pierwsza na świecie maszyna do obróbki kręgów.

Wyznacz nowe standardy – światłowodowa wycinarka laserowa o mocy 12 kW

Wyższa prędkość i rozszerzone spektrum cięcia. ByStar Fiber firmy Bystronic został wzbogacony o laser z mocą 12 kW i nową funkcję „BeamShaper”. Nowo zaprojektowana głowica tnąca zapewnia stałą jakość cięcia do grubości arkusza wynoszącej 30 mm.

Obróbka

Kształtowanie przyrostowe blach – możliwości zastosowania w przemyśle lotniczym

Kształtowanie materiałów w postaci blach przez wytłaczanie jest jedną z najpopularniejszych metod otrzymywania gotowych wyrobów w warunkach produkcji małoseryjnej. W artykule przedstawiono charakterystykę metod przyrostowego kształtowania blach za pomocą następujących metod: jednopunktowego (ang. Single-Point Incremental Forming) i dwupunktowego tłoczenia przyrostowego (ang. Two-Point Incremental Forming). Przedstawiono również parametry decydujące o możliwości zastosowania danej odmiany SPIF oraz zjawiska ograniczające proces przyrostowego kształtowania blach ze stopów trudno odkształcalnych.

Wykorzystanie wyników symulacji numerycznych do analizy przemysłowego procesu kucia haka holowniczego

Artykuł prezentuje wyniki modelowania numerycznego wieloetapowego procesu kucia haka holowniczego prowadzonego w matrycach otwartych na gorąco na linii kuźniczej wykorzystującej młoty parowo-powietrzne. Celem prowadzonych badań jest analiza przemysłowego procesu wytwarzania pozwalająca przede wszystkim na określenie parametrów/wielkości, które trudno wyznaczyć bezpośrednio w procesie lub w sposób doświadczalny, a dla których wyznaczone i następnie wprowadzone w modelowaniu ich zmiany mogą wpłynąć na poprawę aktualnie realizowanej technologii.

Wybrane zagadnienia dotyczące narzędzi stosowanych do frezowania walcowo-czołowego – cz. III

W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące zwiększania produktywności frezowania walcowo-czołowego m.in. poprzez stosowanie powłok wielowarstwowych.

Nowa generacja maszyn do gratowania i szlifowania na mokro i sucho serii SMW 5 i SBM

Firma LISSMAC potrzebowała maszyny do usuwania warstwy tlenku ze wszystkich krawędzi po cięciu laserowym wymaganą wysoką jakością obróbki.

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój tłoczenia elementów karoserii samochodowej

W artykule przedstawiono wpływ nowoczesnych technologii na rozwój procesu tłoczenia elementów karoserii samochodowej. Przedstawione badania dotyczą wsadów spawanych laserowo, dla których zbudowano model pozwalający przy użyciu MES symulować zachowanie się materiału podczas jego kształtowania. Uwzględniono również najnowsze trendy związane z zastosowaniem materiałów kompozytowych oraz ekologicznych.

Chłodzenie ukierunkowane na krawędź skrawającą

Firma Boehlerit rozszerza gamę swoich produktów do toczenia, wprowadzając nóż tokarski z przyłączami do wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa. Nowe noże tokarskie są oferowane w wykonaniu z mocowaniem dźwignią (ISO-P) i systemem mocowania śrubą (ISO-S).

Mikrostrukturalne aspekty zmian ciągliwości konstrukcyjnej stali martenzytycznej X2NiCoMo18-9-5

W pracy opisano wyniki badań mikrostrukturalnych oraz zmian ciągliwości i wytrzymałości stali X2NiCoMo18-9-5 pod wpływem obróbki cieplnej, z uwzględnieniem obróbki symulującej warunki wytwarzania dużych produktów. W analizie procesów pękania stali oceniono znaczenie takich czynników jak: wielkość ziarna byłego austenitu, wydzielanie węglików po granicach ziaren i procesy wydzielania faz międzymetalicznych w martenzytycznej osnowie stali.

ExxonMobil – bezpłatne analizy smaru w hutach stali

ExxonMobil wprowadził bezpłatne analizy smaru dla operatorów hut stali. Projekt jest realizowany w ramach ścisłej współpracy zainteresowanych hut z producentem olejów i smarów Mobil dla przemysłu. Za wykonanie analiz odpowiada zespół inżynierów wsparcia technicznego ExxonMobil i SmarT Plus, Autoryzowanego Dystrybutora ExxonMobil. Zgłoszenia na bezpłatne badania optymalizacyjne są przyjmowane na stronie internetowej www.smarujoptymalnie.pl.

Cynkowanie wysokotemperaturowe żeliwa z udziałem nowego topnika

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów wysokotemperaturowego procesu cynkowania zanurzeniowego odlewów z żeliwa sferoidalnego na strukturę, grubość oraz jakość powłoki cynkowej.

Chłodzenie blach taśmowych ze stali wielofazowych dla motoryzacji

Nowoczesne wysoko wytrzymałe stale wielofazowe dla motoryzacji są produkowane w wąskich oknach technologicznych obróbki cieplnej lub cieplno-plastycznej. Typowe struktury dwufazowe lub wielofazowe wymagają kilkustopniowego chłodzenia z temperatury austenityzacji, niepełnej austenityzacji lub z temperatury końca walcowania na gorąco. Wymaga to dostosowania szybkości chłodzenia do kinetyki przemian fazowych austenitu przechłodzonego dla realizacji kolejnych przemian fazowych, tzn. ferrytycznej, bainitycznej czy martenzytycznej.

Oprogramowanie

Nieustanny rozwój kluczem do sukcesu. Wrocławski oddział Fortaco Sp. z o.o. wdraża oprogramowanie firmy Lantek

Oprogramowanie „uszyte na miarę” to idealne rozwiązanie dla każdej firmy produkcyjnej dążącej do rozwoju i automatyzacji swojej działalności. Firma Lantek po raz kolejny udowodniła, że specjalizuje się w niestandardowych rozwiązaniach.

Powrót do... garażu? Możliwości współczesnych technik wytwarzania, oprogramowania i nie tylko...

Odpowiedź producentów systemów CAD na coraz większą popularność technik druku 3D i szybkiego prototypowania nie była natychmiastowa, ale z drugiej strony nie trzeba było na nią bardzo długo czekać. O ile na początku użytkownicy urządzeń stereolitograficznych czy też np. proszkowych drukarek 3D Zcorp musieli posiłkować się zewnętrznym oprogramowaniem (plik wyeksportowany z systemu CAD trafiał do aplikacji, która konwertowała go na postać „zrozumiałą” dla drukarki 3D), o tyle obecnie w zasadzie nie ma takiej potrzeby. Odpowiednie narzędzia – przynajmniej te podstawowe – znajdziemy w każdym średniej i wyższej klasy rozwiązaniu CAD.

Technologie łączenia

Mechanizmy zużycia warstw wierzchnich oraz zasady doboru materiałów dodatkowych do procesów napawania

Zużycie części maszyn i urządzeń jest określane jako spadek własności użytkowych ich powierzchni roboczej. Zużycie może być spowodowane wieloma różnymi procesami fizycznymi i chemicznymi występującymi w czasie eksploatacji. Mechanizmy zużycia są bardzo złożone, gdyż zawierają wiele powiązanych wzajemnie czynników, których intensywność oddziaływania jest zależna od rodzaju środowiska pracy części maszyn i urządzeń oraz rodzaju i wielkości parametrów pracy.

Odporność korozyjna złączy blach ze stali austenitycznej spawanych laserowo

W artykule opisano wyniki badań odporności korozyjnej złączy doczołowych blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm spawanych laserem dyskowym bez użycia materiału dodatkowego. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm. Przeprowadzone testy korozyjne w wodnym roztworze 5% NaCl wykazały, że proces spawania laserowego z uwagi na zmianę składu chemicznego spoiny oraz zmiany struktury w poszczególnych strefach złączy blach ze stali 316L o grubości 3,0 mm, jak również na zmianę stanu powierzchni spoiny i strefy przyległej do spoiny wpływa negatywnie na odporność korozyjną w środowisku wodnego roztworu 5% NaCl.

Metal-Fach wybiera technologię i know-how Valk Welding

Firma Metal-Fach Sp. z o.o., jeden z wiodących producentów maszyn rolniczych w Polsce, nawiązała długoterminową współpracę z firmą Valk Welding, której celem jest zrobotyzowanie procesów spawalniczych i powiększenie zdolności produkcyjnych.

Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG – cz. I

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania.

Innowacje

Wózki widłowe do przeładunku stali Hyster

Od ponad 80 lat jakość odgrywa kluczową rolę w procesie projektowania, produkcji i dostawy wszystkich produktów marki Hyster®. Od pomysłu do wprowadzenia na rynek każdy nowy wózek widłowy podąża szczegółowo opracowanym procesem rozwoju, a prototypowe maszyny są testowane w najcięższych warunkach przed rozpoczęciem produkcji. Wszystkie ciężkie wózki produkowane są w Nijmegen w Holandii.

Material flow – jak efektywnie zoptymalizować przepływ materiałów? Kompleksowe rozwiązanie w Instytucie Mechaniki Sp. z o.o.

Grupa IM (Instytut Mechaniki Sp. z o.o.) specjalizuje się w inżynierii i produkcji wyrobów kompozytowych i stalowych. Realizuje zadania dla wiodących firm o zasięgu globalnym. Efektywny przepływ materiałów oraz jakość produkcji są tu bardzo istotne, dlatego też zdecydowano się na zmiany związane z logistyką wewnętrzną oraz zautomatyzowanie obszaru przetwarzania blach. Do realizacji tego niełatwego zadania wybrano sprawdzonego eksperta intralogistyki w zakresie optymalnego przepływu materiałów – firmę Remmert.

Własności i pomiary

Bezstykowe pomiary nierówności powierzchni – cz. II

Artykuł stanowi kontynuację tekstu opublikowanego w wydaniu 3-4/2019 czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie”, w którym opisane i scharakteryzowane zostały bezstykowe metody analizy struktury geometrycznej powierzchni.

Systemy pomiarów karoserii samochodowych po wypadku

Zaprezentowano urządzenia stosowane do pomiarów karoserii po wypadkach zarówno w celu oceny stopnia uszkodzenia, jak i w powiązaniu z procesem naprawy karoserii. Urządzenia te służą również do pomiaru karoserii pod względem jej wymiarów geometrycznych w procesie diagnostyki, a szczególnie po zakończeniu jej naprawy w postaci raportu końcowego. Zaprezentowane zostaną urządzenia pomiarowe, począwszy od najprostszych w postaci przymiarów, poprzez mechaniczne typu bramowego, a na rozwiniętych elektronicznych urządzeniach pomiarowych opartych na różnych rodzajach przetwarzania sygnału pomiarowego, w tym laserowych, kończąc.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij