STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 11-12/2018
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 11-12/2018

Tematem wiodącym najnowszego numeru czasopisma są technologie cięcia. W wydaniu znaleźć można wiele interesujących artykułów dotyczących m.in. wyboru metod cięcia materiałów kompozytowych, metod badania zjawisk zachodzących podczas cięcia strugą wodno-ścierną pod katem prognozowania głębokości i topografii powierzchni obrobionej, czy wpływu błędu MPEE na dokładność pomiaru współrzędnościowej maszyny pomiarowej.

Rynek

Aktualności

Technologie cięcia

Wybór metody cięcia materiałów kompozytowych

Ze względu na różnorodność właściwości wytwarzanych kompozytów decydujących o wyborze odpowiedniej techniki cięcia konieczna jest znajomość problemów związanych z prowadzeniem operacji rozdzielania materiału za pomocą podstawowych metod, tj. cięcia mechanicznego (obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem), cięcia gazowego (tlenowego lub plazmowego), cięcia strumieniem wody i strumieniem wodno-ściernym, cięcia wiązką promieni lasera oraz cięcia elektroerozyjnego.

Automatyzacja w procesach cięcia laserowego

Zaawansowane systemy cięcia laserowego w ciągu ostatnich dziesięciu lat mocno „namieszały” w branży metalowej. Znaczący spadek cen wycinarek laserowych, jak również wzrost mocy maszyn spowodowały, że zakup lasera nie jest już barierą nie do przeskoczenia nawet dla mniejszych, rodzinnych firm zatrudniających kilkanaście osób. Dodatkowo mocno wspierane przez dotacje unijne polskie przedsiębiorstwa produkcyjne odnotowały gigantyczny wzrost zamówień w zakresie obróbki blach od cięcia, przez gięcie, spawanie i montaż gotowych elementów.

Porównanie wpływu procesów cięcia termicznego na jakość i zmiany strukturalne powierzchni ciętych stali walcowanej termomechanicznie S 700MC i ulepszonej cieplnie S 690QL

W artykule opisano wpływ procesu cięcia strumieniem tlenu, plazmą powietrzną HD oraz wiązką laserową na jakość powierzchni i zmiany strukturalne stali obrobionej termomechanicznie S 700MC oraz stali ulepszonej cieplnie S 690QL o grubości 10 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia, sposób przebijania oraz zmiany strukturalne i zmiany twardości zachodzące przy powierzchni cięcia.

Centra serwisowe obróbki taśm – wydajność na najwyższym poziomie

Po przeniesieniu procesów produkcyjnych przez głównych użytkowników przemysłu hutniczego, takich jak sektor motoryzacyjny, na całym świecie nastąpił imponujący rozwój centrów usługowych.

RAPORT

RAPORT MASZYNY DO CIĘCIA LASEROWEGO

Metody badania zjawisk zachodzących podczas cięcia strugą wodno-ścierną pod kątem prognozowania głębokości i topografii powierzchni obrobionej – cz. II

W drugiej części artykułu zamieszczono wyniki badań drgań głowicy podczas procesu cięcia, na podstawie których dokonano próby wykazania bezpośredniego związku pomiędzy drganiami a chropowatością powierzchni.

Własności i pomiary

Wpływ błędu MPEE na dokładność pomiaru współrzędnościowej maszyny pomiarowej

Tematem artykułu jest analiza wpływu błędu MPEE na rzeczywistą dokładność pomiarów wykonanych na wybranych współrzędnościowych maszynach pomiarowych (WMP).

SONDY POMIAROWE - Doskonałość wymaga precyzji

Współczesny świat wciąż przyspiesza, dlatego czas staje się jednym z najcenniejszych zasobów. Skracanie czasu realizacji procesów biznesowych jest głównym kryterium wydajności, miarą mocy produkcyjnych oraz pozycji organizacji na rynku. W ten aktualny nurt potrzeb przemysłu wpisuje się oferta japońskiej firmy Metrol, która we współpracy z firmą RoboTrendy oferuje polskim producentom innowacyjne sondy pomiarowe, które szanują czas, poprawiają precyzję i pozwalają pomnażać zyski z produkcji.

Jakość szyta na MIARĘ – jubileusz 10-lecia firmy OBERON 3D

W związku z nieustającym rozwojem i rozbudową przemysłu w Polsce coraz więcej firm zmuszonych jest do stosowania nowoczesnych narzędzi pomiarowych, zwłaszcza maszyn współrzędnościowych, które dzięki różnorodności w wyposażeniu oraz uniwersalności oprogramowań znajdują zastosowanie w większości branż.

Obróbka

Strefowa obróbka cieplna taśm stalowych tłoczonych na gorąco

Rosnące zapotrzebowanie przemysłu motoryzacyjnego na elementy charakteryzujące się wysoką wytrzymałością oraz skomplikowanym kształtem doprowadziło do opracowania nowoczesnych technik kształtowania taśm na gorąco. Do tej grupy metod zaliczany jest proces strefowej obróbki cieplnej, który jest realizowany podczas tłoczenia.

Odkształcalność plastyczna i anizotropia struktury taśm z nowych stali typu maraging

W pracy analizowano kierunkowość własności i struktury taśm cienkich wytworzonych ze stali X2NiMoTi19-4-1 i X1CrNiMoTi11-10-1, tj. odpowiednio bezkobaltowej stali typu maraging i stali odpornej na korozję umacnianej wydzieleniowo (SONK-UW). Do oceny anizotropii struktury stali i rozkładu wielkości ziarna wykorzystano mikroskop skaningowy z detektorem EBSD. Badane stale – pomimo całkowicie różnych składów chemicznych – mają bardzo zbliżone własności mechaniczne w stanie przesyconym oraz po starzeniu.

Technologie łączenia

Spawanie laserowe złączy blach ze stali AISI 316L

W artykule opisano wyniki badań wpływu podstawowych parametrów spawania laserowego (tj. mocy wiązki laserowej i prędkości spawania oraz energii liniowej spawania) blach ze stali nierdzewnej AISI 316L o grubości 3,0 mm na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm techniką bez materiału dodatkowego.

Innowacje

Bez druku 3D nie ma innowacji

Rozmowa z Andrzejem Burgsem z Sygnis New Technologies i Maciejem Patrzałkiem z Solveeere i SondaSys

Bezpieczeństwo

Logistyka w procesie obróbki — skrawanie

Przy produkcji elementów podlegających obróbce ma miejsce wiele procesów w zakresie obróbki skrawaniem. Możliwe są dwie drogi ich realizacji. Przyjęcie modelu mikro, aby uzyskać maksymalną zdolność w skrawaniu metali, zakłada oparcie go na proporcjonalnej optymalizacji jednego narzędzia w jednej operacji. Jest to zwykle wybierane podejście, które wyklucza ujęcie procesu produkcji z szerszej perspektywy, jak to ma miejsce w modelach makro. W tym drugim przypadku większy nacisk kładzie się na czas wyprodukowania określonego elementu poddawanego obróbce.

Wydarzenia

Targi dwa razy większe – podsumowanie 2. Międzynarodowych Targów Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND®

190 wystawców z całego świata, 4000 zwiedzających, premiery nowoczesnych maszyn oraz rozwiązań, kontakty handlowe z Polski i z zagranicy, a także eksperckie wykłady i seminaria w trakcie II Kongresu Elementów Złącznych – to wszystko czekało na uczestników 2. edycji Międzynarodowych Targów Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND®, która odbyła się 16-18 października 2018 roku w EXPO Kraków.

TOOLEX – niezawodne narzędzie w biznesie

TOOLEX to wiodące Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki w Polsce. Równolegle z ich 11. edycją odbyły się Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA oraz Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo.

XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych 9-10 października 2018 r., Józefów k. Warszawy

XVI edycja prestiżowego Kongresu Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych już za nami. Największe wydarzenie branży po raz kolejny było okazją do spotkań, dyskusji i wymiany poglądów na temat kondycji polskiej i światowej gospodarki. W trakcie Kongresu dużo powiedziano o sytuacji na rynku konstrukcji stalowych i perspektywach jego rozwoju.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij