STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 7-8/2018
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 7-8/2018

Tematem wiodącym najnowszego numeru czasopisma jest obróbka cieplna metali. W wydaniu znaleźć można wiele interesujących artykułów dotyczących m.in. etapowej obróbki cieplnej stali nanobainitycznych, mikroobróbki laserowej metali, a także druku 3D w produkcji jednostkowej.

Rynek

Aktualności

Czy branży hutniczej udało się wyjść na prostą?

Po kilku chudych latach sytuacja hutnictwa wyraźnie się poprawia. Popyt na stal rośnie, ceny idą w górę, branża zaczyna poprawiać wyniki. Ale trzeba się również liczyć z trudnościami technologicznymi i klimatycznymi.

Obróbka

Obróbka cieplno-plastyczna wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej niezawierającej pierwiastków strategicznych

Właściwości stopów na bazie układu Fe-C-Al umożliwiają zaprojektowanie wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej niezawierającej pierwiastków uznanych w Unii Europejskiej jako strategiczne (krytyczne): Nb, V, Mo. Nowa stal może stanowić alternatywę w stosunku do klasycznych gatunków HSLA.

Badania wpływu podwyższonych prędkości skrawania w procesie frezowania stopu tytanu na moment skrawania i siłę bierną

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości skrawania, z uwzględnieniem zakresu prędkości o podwyższonych wartościach, narzędziami składanymi na moment skrawania oraz siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Eksperyment przeprowadzono na pionowym centrum obróbkowym Avia VMC800HS. Do badań wykorzystano siłomierz Kistler 9125A. Wykazano znaczący wpływ wartości zużycia ostrza i prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.

Artykuł promocyjny

LISSMAC – sukces w branży obróbki metalu

LISSMAC oznacza innowacyjność, doświadczenie i jakość. Codziennie optymalizujemy pracę naszych klientów za pomocą innowacyjnych rozwiązań. Chcemy być zawsze o krok do przodu. I codziennie wybieramy nowe ścieżki, aby to osiągnąć.

Obróbka

Obróbka cieplna prętów zbrojeniowych z samoodpuszczaniem martenzytu

Rozwój przemysłu, w tym przemysłu budowlanego, bazującego na produkcji wyrobów wykonanych ze stali konstrukcyjnych, związany jest z coraz większymi oczekiwaniami dotyczącymi własności mechanicznych, jak i ceny tych wyrobów. Procesy produkcyjne ukierunkowywane są na uzyskiwanie materiałów o wysokich własnościach mechanicznych przy zmniejszeniu zapotrzebowania na energię potrzebną do ich wytworzenia, a co za tym idzie – zmniejszeniu kosztów produkcyjnych.

Obróbka cieplno-plastyczna blach grubych ze stali typu HSLA

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplno-plastycznej na strukturę i własności mechaniczne stali typu HSLA przeznaczonej do produkcji blach spawalnych grubych. Parametry obróbki cieplno-plastycznej dobrano na podstawie badań kinetyki rekrystalizacji austenitu wyznaczonej w próbie wieloetapowego skręcania na gorąco z szybkością odkształcenia 3 s-1. Zastosowana obróbka cieplno-plastyczna pozwala na uzyskanie drobnoziarnistej struktury austenitu podczas odkształcenia plastycznego na gorąco oraz wytwarzanie blach uzyskujących korzystny zespół własności mechanicznych i gwarantowaną odporność na pękanie po kontrolowanym chłodzeniu z temperatury końca obróbki plastycznej.

Artykuł promocyjny

BZMO Bolesławiec – specjaliści od betonów ogniotrwałych

Produkcja materiałów ogniotrwałych jest dla nas fascynacją, sztuką i rzemiosłem. Tym trudnym kawałkiem chleba zajmujemy się pod patronatem Świętego Floriana od zakończenia II wojny światowej, co trwa już nieprzerwanie 73 lata. Nasze miejsce na ziemi, gdzie pracujemy w trudzie i znoju, nie jest przypadkowe, to tutaj są naturalne warunki do tego typu działania. Naturalne bogactwo surowców mineralnych w pokładach ziemi, w tym złóż ogniotrwałych glin i piasków kwarcowych, pozwala nam być naturalnym partnerem zakładów rzemieślniczych małych odlewni, większych zakładów, a także bardzo dużych zakładów firmowanych przez znane koncerny branżowe odlewnicze i hutnicze. O kim mowa?

Obróbka

Etapowa obróbka cieplna stali nanobainitycznych

Parametry finalnej obróbki cieplnej stali nanobainitycznej polegającej na wygrzewaniu izotermicznym charakteryzuje niska temperatura procesu, ale i bardzo długi czas obróbki, od kilkudziesięciu do ponad stu godzin. Z tego powodu stanowią one wciąż aktualny przedmiot badań mających na celu jednoczesną poprawę właściwości użytkowych oraz obniżenie kosztów wytwarzania. W artykule przedstawiono zagadnienie optymalizacji parametrów obróbki cieplnej w celu skrócenia czasu wygrzewania izotermicznego stali nanobainitycznej.

Zastosowanie impulsów prądowych w obróbce plastycznej metali

W artykule opisano zjawisko efektu elektroplastycznego, który występuje w metalach podczas odkształcenia plastycznego z jednoczesną aplikacją prądu pulsacyjnego o odpowiednich parametrach. Efekt elektroplastyczny jest zjawiskiem wspomagającym i mogącym wspierać wiele procesów kształtowania plastycznego. Zastosowanie impulsów prądowych wywołujących EPE wpływa dodatkowo pozytywnie na inne procesy i właściwości materiałów.

Technologie cięcia

Mikroobróbka laserowa metali

Nowoczesne lasery oferują bardzo precyzyjną i zazwyczaj niemożliwą dla innych technologii modyfikację materiału. Mikroobróbka laserowa umożliwia mikrowiercenie, mikrocięcie oraz mikroznakowanie materiałów półprzewodnikowych, metali, szkieł, ceramik oraz tworzyw sztucznych. Znajduje ona zastosowanie w przemyśle samochodowym, przy produkcji urządzeń AGD czy do znakowania szkła lub stali. Mikroobróbka laserowa ma jednak szczególne znaczenie przy precyzyjnym cięciu cienkich blach metalowych.

Pełna automatyzacja kluczem do sukcesu w zakładzie produkcyjnym

Automatyzacja jest zjawiskiem wszechobecnym i niemal nieuniknionym w prawidłowym procesie produkcyjnym, pozwala również na pełne wykorzystanie możliwości danego urządzenia.

Jakość technologiczna elementów z materiałów warstwowych wycinanych strumieniem wodno-ściernym DR

W artykule opisano ocenę jakości technologicznej elementów wycinanych z materiału warstwowego o grubości 20 mm (aluminium 5754 – stal 235JR) strumieniem wodno-ściernym. Ocenie poddano dokładność wymiarowo-kształtową wycinanych elementów oraz chropowatość powierzchni po cięciu poszczególnych warstw materiału typu Sandwich. Przeprowadzone badania wykazały przydatność technologii cięcia strumieniem wodno-ściernym materiałów warstwowych, przy czym proces obróbki w aspekcie dokładności przedmiotu obrabianego cechuje się znaczącym zróżnicowaniem wskaźników dokładności.

Wymogi maszyn elektrycznych

obliczu globalizacji rynku i wynikającej z tego zwiększonej konkurencji również producenci maszyn elektrycznych obierają sobie za cel osiągnięcie coraz większej wydajności produktu połączonej z większą ekonomicznością. Do konstrukcji obwodów magnetycznych w maszynach elektrycznych używa się blach o grubości kilku dziesiątych milimetra, które odpowiednio nałożone na siebie tworzą tak zwane paki blach. Są one produkowane z żelaza zawierającego do 4,5% krzemu.

Technologie łączenia

Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych z nadstopu niklu Inconel 617

W pracy przedstawiono wyniki prób technologicznych spawania laserowego rur ożebrowanych z nadstopu Inconel 617 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu parametrów procesu na strukturę i właściwości złącza. Stwierdzono, że technologia spawania laserowego rur ożebrowanych spełnia wymagania towarzystw kwalifikowanych, a struktura złącza zapewnia prawidłową wymianę ciepła w wymiennikach zbudowanych z rur ożebrowanych do pracy w warunkach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych. Opracowana technologia umożliwiła uzyskanie złącza z pełnym przetopieniem o jednorodnym składzie chemicznym, wąskiej strefie ciepła i spoinie bez niezgodności spawalniczych.

Faymonville wykorzystuje robota do spawania kompletnych podwozi

Firma Faymonville – producent naczep i przyczep niskopodwoziowych − wykorzystująca roboty spawalnicze od wielu lat, złożyła zamówienie na duży, zrobotyzowany system spawalniczy, przeznaczony do spawania kompletnych podwozi. Dzięki temu firma znacząco podniosła wydajność małoseryjnej produkcji wyrobów spawanych, zachowała konkurencyjność w Belgii i wzmocniła pozycję w Europie.

Hutnictwo i odlewnictwo

Optymalizacja procesu przygotowania produkcji z wykorzystaniem bazy danych symulacji

Proces produkcyjny w odlewnictwie jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Jego złożoność, ilość stosowanych technologii i monitorowanych parametrów jest bardzo wysoka. W tym celu na każdym z etapów procesu przygotowania produkcji, a następnie podczas zapełniania wnęki formy stosuje się usprawnienia, których zadaniami są przede wszystkim: zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie procesu, archiwizacja danych, możliwość powtórnego wykorzystania danych historycznych do analizy procesu itd. Procesy optymalizacji niejednokrotnie zwiększają wydajność produkcji oraz redukują pracochłonność przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości.

Innowacje

Druk 3D w produkcji jednostkowej

Od lat charakter produkcji ewoluował z produkcji masowej w kierunku małoseryjnej i jednostkowej z uwzględnieniem jak najdalej posuniętej kastomizacji (indywidualizacji) produktu. Wynika to z procesów globalizacji, a więc szybko zmieniających się rynków, konieczności utrzymywania konkurencyjności, ciągłych modyfikacji w zakresie produktowym. Nieustanne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań (m.in.: konstrukcja produktu, aspekty procesowe, organizacja i zarządzanie, logistyka) jest współcześnie koniecznością każdego przedsiębiorstwa.

Zabezpieczanie powierzchni

XIX-wieczna metoda ochrony przed korozją wciąż aktualna i skuteczna

Technologia cynkowania ogniowego została odkryta przeszło dwieście lat temu. Dzięki wielu korzyściom, jakie oferuje, metoda ta znacznie rozwija swoje możliwości adaptacyjne, tym samym skutecznie przenikając do różnych branż polskiej gospodarki.

Wydarzenia

Targi ITM Polska 2018 już za nami!

Dźwięki pracujących maszyn, liczne rozmowy, spotkania kooperacyjne oraz ciekawe konferencje – za nami Targi ITM Polska Innowacje – Technologie – Maszyny oraz odbywające się w tym samym czasie Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG, Targi Skanu i Druku 3D SOLUTIONS, Forum Odlewnicze FOCAST oraz Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij