STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2018
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2018

Tematem wiodącym najnowszego numeru czasopisma jest metrologia. W wydaniu znaleźć można wiele interesujących artykułów dotyczących m.in. aktywnej kontroli drgań, finansowania maszyn, a także modelowania pod druk 3D.

Rynek

Aktualności

Finansowanie maszyn w ciągu ostatnich 5 lat

W ostatnim roku branża leasingowa sfinansowała nowe kontrakty o łącznej wartości 67,8 mld zł, a za 18,5 mld zł odpowiadało finansowanie maszyn i urządzeń (w tym IT). Segment maszyn rósł szybciej (20,4% r/r) niż cały rynek (15,7% r/r), a istotny udział w tym wzroście miało finansowanie leasingiem i pożyczką maszyn rolniczych, budowlanych czy sprzętu IT.

Własności i pomiary

Metody oceny stanu powierzchni tocznej szyn kolejowych

W artykule omówiono krótko podstawowe wymagania dotyczące powierzchni główki szyn kolejowych oraz rozpatrzono wybrane metody oceny stanu tej powierzchni w procesie eksploatacji szyn.

Przegląd rozwiązań aktywnej kontroli drgań dla narzędzi skrawających

W artykule przedstawiono problematykę drgań występujących w trakcie obróbki skrawaniem, negatywne konsekwencje, jakie za sobą niosą, a także to, w jaki sposób wpływają na proces obróbki skrawaniem. Omówiono również nowoczesne materiały wykorzystywane w aplikacjach tłumiących drgania, niemniej jednak zasadniczą część publikacji stanowi przegląd opublikowanych rozwiązań konstrukcyjnych wspomagających walkę ze zjawiskiem drgań towarzyszącym procesowi skrawania.

Pomiary kształtu przewodów luf broni palnej wykonanych przepychaniem i obkuwaniem

Lufa jest najważniejszą częścią broni palnej, a wykonanie bruzdowania jej przewodu należy do najbardziej istotnych operacji w produkcji broni. Zastosowane technologie wytwórcze mają wpływ na kształt wyrobu – lufy występujące w tym samym typie broni, ale bruzdowane różnymi metodami mogą się od siebie znacznie różnić. Autorzy omawiają dwa wybrane sposoby bruzdowania luf obróbką ubytkową i plastyczną, dokładnie badają różnice i przedstawiają wyniki pomiarów porównawczych kształtu przewodów obu luf.

Innowacje

Modelowanie pod druk 3D

Głęboka cyfryzacja procesu projektowania i produkcji wymusza częsty kontakt z modelami 3D. Rewolucja w metodach produkcji, oparta głównie na wytwarzaniu addytywnym, sprawiła, że projektanci i inżynierowie mają do swojej dyspozycji nowe narzędzia i technologie charakteryzujące się bardzo specyficznymi wymaganiami w kwestii projektowania obiektów przestrzennych. Źle przygotowany model 3D może drastycznie wpłynąć na jakość i długość procesu produkcji. Stąd potrzeba znajomości procesu modelowania 3D pod druk przestrzenny.

Technologia z ogromnym potencjałem

Druk 3D wbrew temu, co często słyszymy, nie jest innowacją, ponieważ jest to technologia, która istnieje od ponad trzydziestu lat, a w przemyśle stosuje się ją od przeszło dwudziestu. W ciągu ostatnich kilku lat wygasło wiele patentów, dzięki czemu zaczęły pojawiać się mniej przemysłowe maszyny do małych biur projektowych, domów itp. Taka sytuacja sprawiła, że na rynku są obecne i pojawiają się coraz nowsze drukarki w różnych technologiach, znacznie tańsze od tych przemysłowych.

Planowanie kluczem do sukcesu SIGMA S.A. wdraża oprogramowanie firmy Lantek

Wybór i wdrożenie odpowiedniego systemu poprzedzone dokładną analizą funkcjonalności i potrzeb danego rozwiązania mogą przyczynić się do usprawnienia procesu produkcji, a co za tym idzie – przyjmowania większej liczby zleceń. Kolejną firmą, która ma za sobą udane wdrożenie oprogramowania Lantek, jest lubelski zakład produkcyjny SIGMA S.A.

Obróbka

Nowe podejście do optymalizacji procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie – cz. II

W poprzedniej części artykułu autorzy skoncentrowali się na przybliżeniu metodologii funkcjonowania dostępnego oprogramowania do komputerowej optymalizacji procesów technologicznych. Poruszona została głównie tematyka optymalizacji procesu poprzez korektę prędkości skrawania vc wraz z potencjalnymi korzyściami płynącymi z optymalizacji procesu pod kątem tego parametru. W kolejnej części artykułu opisana zostanie optymalizacja toczenia poprzez korektę kolejnego parametru technologicznego, jakim jest głębokość skrawania ap.

Prasy krawędziowe – blacha gięta na miarę

Od listopada 2017 roku firma DIG Świtała stała się jedynym na polskim rynku dystrybutorem włoskiej firmy GADE – producenta pras krawędziowych i gilotyn. O współpracy z marką oraz sytuacji na polskim rynku pras krawędziowych opowiedział w rozmowie z Katarzyną Rolnik Mariusz Firut, product manager.

Mikrokulki z ceramiki cyrkonowej jako śruty w obróbce strumieniowo-ściernej – cz. I

Mikrokulki ceramiczne to jedno z najmłodszych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Wprowadzenie ich było efektem poszukiwań medium mineralnego trwalszego i gęstszego od mikrokulek szklanych oraz niemającego wad śrutów metalowych, które mogą być nośnikiem korozji dla powierzchni obrabianej. Spośród wielu materiałów ceramicznych oczekiwania te najlepiej spełniła ceramika cyrkonowa.

Narzędzia z obrotowymi ostrzami skrawającymi – rozwiązania techniczne i potencjalne korzyści ich zastosowania

W obróbce skrawaniem coraz większe znaczenie zyskuje toczenie materiałów w stanie utwardzonym (ang. hard turning). Przyjmuje się, iż z toczeniem materiałów utwardzonych mamy do czynienia, gdy twardość przedmiotu obrabianego zawiera się w przedziale 45-70 HRC. Tradycyjne podejście do obróbki materiałów utwardzonych obejmowało swoim zakresem kolejno: obróbkę cieplną, toczenie zgrubne i szlifowanie. Wyeliminowanie procesu szlifowania i zastąpienie go toczeniem wykańczającym bez użycia chłodziwa nie tylko pozwoliło skrócić czas obróbki, ale również przyczyniło się do poprawy morfologii powierzchni.

Nowoczesne systemy zabezpieczeń i nadzoru obrabiarek CNC zgodne z Industry 4.0 – cz. II

Pojęcie Industry 4.0, czyli Czwartej Rewolucji Przemysłowej, towarzyszy nam od początku XXI stulecia. Ta uogólniająca koncepcja obejmuje technologie: wytwarzania, monitorowania procesów, przechowywania informacji, automatyzacji, informatyzacji, przetwarzania i dzielenia danych. Opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych systemów monitoringu oraz przekazu i zarządzania informacją w celu optymalizacji prowadzonych procesów produkcyjnych.

Technologie łączenia

Gazy osłonowe do spawania metodą TIG stali nierdzewnych

Stale nierdzewne są wszechstronnym materiałem konstrukcyjnym, który przede wszystkim cechuje się dobrą lub doskonałą odpornością na oddziaływanie różnego rodzaju czynników korozyjnych wszędzie tam, gdzie jest to konieczne z technicznego punktu widzenia (zastosowania przemysłowe), ale także zapewnia pożądany wygląd estetyczny, szczególnie w budownictwie, architekturze, podczas wykańczania wnętrz oraz w wyrobach dekoracyjnych, artystycznych i użytkowych.

Usuwanie zapylenia i dymów spawalniczych

Wykonując pracę spawacza, wykonujemy jeden z bardziej niebezpiecznych zawodów, między innymi z powodu powstających w procesie spawania dymów spawalniczych. Mogą one uszkodzić drogi oddechowe, płuca i układ nerwowy. W celu ochrony zdrowia w wielu krajach odpowiednie organy ustalają najwyższe stężenia dopuszczalne (NDS) dla poszczególnych zanieczyszczeń w miejscu pracy. Niniejszy artykuł pokrótce opisuje, w jaki sposób można zminimalizować zagrożenie wynikające z powstawania dymów spawalniczych.

Artykuł promocyjny

BySprint Fiber – nowość w 12-metrowym formacie

Bystronic rozszerza ofertę laserów włóknowych BySprint Fiber o wyjątkowo duży format – 12020. Zwiększa to produktywność cięcia laserowego oraz różnorodność zastosowań cięcia.

Technologie cięcia

Przecinanie wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną

Dynamiczny rozwój metod przecinania różnorodnych gatunków materiałów za pomocą strugi wodnej lub wodno-ściernej sprawia, że techniki te w coraz szerszym stopniu wypierają konwencjonalne metody cięcia. Cięcie wyłącznie strumieniem wody jest ograniczone do niewielkiej grupy materiałów, częściej stosuje się technologię wodno-ścierną, w której jako czynnika roboczego używa się strumienia składającego się z wody oraz ze ścierniwa. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę technologii cięcia strumieniem wodno-ściernym.

Możliwości światłowodowych wycinarek laserowych

Obecnie większość liczących się firm oferujących wycinarki laserowe ma w swojej ofercie urządzenia z laserami typu fiber (światłowodowymi), które powoli zastępują lasery starszej technologii (gazowe lasery CO2), co przekłada się na zdecydowany wzrost konkurencyjności firm posiadających tego typu urządzenia w swoim parku maszynowym. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości, jakie oferują obecnie firmy produkujące światłowodowe wycinarki laserowe z punktu widzenia materiałów, jak również opcji dodatkowych usprawniających proces produkcji.

Cięcie termiczne – perspektywy i ograniczenia

W artykule opisano stan bieżący najpopularniejszych metod cięcia termicznego, czyli: cięcia płomieniowego, cięcia plazmą i cięcia laserowego. Wymieniono ograniczenia ww. metod i wyjaśniono ich przyczyny. Dokonano próby prognozy dalszego rozwoju technologii cięcia termicznego.

Innowacyjność w sterowaniu maszynami

Odpowiedni system sterowania wraz z oprogramowaniem CAD/CAM może zagwarantować najwyższą integralność systemu, a jego innowacyjność wręcz podkreśla zastosowanie nowoczesnych technologii.

Metaloznawstwo

Wybrane zagadnienia obróbki elektroerozyjnej stopów tytanu

Tytan i jego stopy dzięki doskonałym właściwościom wytrzymałościowym i zmęczeniowym, odporności na działanie wysokiej temperatury oraz odporności na oddziaływanie środowisk korozyjnych i agresywnych (w tym również materiałów biologicznych) znajdują obecnie szerokie zastosowanie w wielu zaawansowanych gałęziach przemysłu (tj.: lotniczego, kosmicznego czy medycznego). Z drugiej jednak strony wskazane – korzystne ze względu na eksploatację – właściwości stopów tytanu są źródłem znacznych problemów przy ich obróbce metodami konwencjonalnymi. Dlatego też w dążeniu do optymalizacji kosztów wytwarzania oraz osiągania pożądanej dokładności wymiarowo-kształtowej elementów ze stopów tytanu do ich obróbki wykorzystuje się metody niekonwencjonalne. Jedną z powszechniej stosowanych jest obróbka elektroerozyjna (EDM).

Lekki, wytrzymały i wszechstronny jak… tytan

Od prawie 70 lat w lotnictwie, chemii, medycynie i innych gałęziach gospodarki wykorzystuje się tytan i stopy tytanu, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością względną, porównywaną do platyny odpornością korozyjną i obojętnością biologiczną. Chociaż właściwościami przewyższają konkurujące z nimi stale i stopy aluminium, nie są tak powszechnie stosowane, głównie z przyczyn ekonomicznych.

Galwaniczne powłoki niklowe na stopach magnezu

W pracy przedstawiono wyniki badań wytwarzania kompozytowych powłok niklowych zbrojonych cząstkami węglika krzemu o wielkości nanometrycznej. Powłoki osadzano elektrolitycznie na podwarstwie Ni-P z kąpieli typu Wattsa z dodatkami substancji organicznych. Przedstawiono mikrostruktury uzyskanych powłok, wyniki badań korozyjnych oraz badań przyczepności powłok metodą udaru cieplnego.

Zabezpieczanie powierzchni

Doświadczalne przemysłowe cynkowanie wyrobów stalowych nowymi stopami cynku

Główne zastosowanie cynku (ok. 50%) ma miejsce w przemyśle cynkowniczym i wynika m.in. z położenia cynku w szeregu napięciowym metali. Cynk jest bowiem korzystnie bardziej elektroujemny od żelaza. Powłoka cynkowa przedłuża żywotność wyrobów stalowych, oszczędzając tym samym znaczne ilości energii potrzebnej do ich wytworzenia. Chroni wyrób stalowy nawet wtedy, gdy zostanie lokalnie uszkodzona. Ulega wtedy postępującej destrukcji, ale chroni przed korozją powierzchnię stalową jeszcze przez pewien czas.

Cynkowanie ogniowe stali – sposób na korozję – cz. II

Wbrew powszechnym niegdyś oczekiwaniom stal stanowi nadal główny materiał konstrukcyjny w większości gałęzi przemysłowych na całym świecie, a wręcz jej popularność pod każdym względem rośnie w błyskawicznym tempie. Ten gwałtowny rozwój spowodowany jest jej powiększającą się zdolnością odpowiadania na przemysłowe wyzwania i potrzeby, a w rezultacie wykorzystywaniem jej przez architektów i konstruktorów, kiedy tylko nadarza się ku temu okazja. Jest jednak pewna przeszkoda, z którą stal musi się zmierzyć, a mianowicie – korozja.

Wydarzenia

Spotkanie branży przemysłowej w Sosnowcu za nami!

W Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu 20-21 lutego 2018 roku odbyły się Targi Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting oraz Salon Technologii i Materiałów Kompozytowych KOMPOZYTmeeting.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij