STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 1-2/2018
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 1-2/2018

Tematem wiodącym najnowszego numeru czasopisma są frezarskie centra obróbkowe CNC. W wydaniu znaleźć można wiele interesujących artykułów dotyczących m.in. pieców próżniowych, gazów osłonowych do spawania plazmowego i laserowego stali nierdzewnych, a także kierunków rozwoju druku 3D.

Rynek

Aktualności

Alternatywne zatrudnianie pracowników. Czy warto korzystać z usług agencji pośrednictwa pracy?

Od kilku lat rynek pracy w Polsce dynamicznie się rozwija, a poziom bezrobocia nieustannie spada. Czy pozyskanie wykwalifikowanego pracownika wymaga wysiłku? Jakie korzyści przynosi zatrudnianie pracowników ze Wschodu? Na te i inne pytania w rozmowie z Aleksandrą Julczewską-Lisowską opowie Aneta Bugańska, menadżer w agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Ecojob.

Obróbka

Optymalizacja programów obróbczych na obrabiarkach CNC

W artykule podjęto próbę zrozumienia wpływu parametrów obróbki, takich jak: prędkość skrawania (m/min), prędkość posuwu (mm/min), głębokość skrawania (mm), które mają istotny wpływ na takie parametry wyjściowe jak chropowatość powierzchni i objętościowa wydajność skrawania osiągnięta w wyniku procesu optymalizacji.

Artykuł promocyjny

UniCase Master®. Rewolucja w próżniowej obróbce termicznej

Firma SECO/WARWICK opracowała nowy, rewolucyjny system próżniowej obróbki termicznej do utwardzania m.in. kół zębatych i pierścieni łożyskowych. Ta innowacyjna technologia UniCase Master® rzuca wyzwanie tradycyjnym metodom hartowania powierzchniowego dla produkcji wielkoseryjnej w branży motoryzacyjnej.

Obróbka

Piece próżniowe i procedury – poradnik dla użytkownika

Nowoczesne piece próżniowe odznaczają się jakościową i bezpieczną produkcją, o ile zachowuje się odpowiednie procedury zarówno w zakresie bezpiecznych warunków pracy, jak również w zakresie utrzymania ruchu. Potrzebna jest także dbałość o odpowiednie przygotowanie wsadu przed obróbką cieplną, o czym czasami zdarza się zapomnieć młodym i niedoświadczonym użytkownikom takich pieców.

Nowe podejście do optymalizacji procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie. Optymalizacja procesu technologicznego poprzez korektę prędkości skrawania – cz. I

Współcześnie w projektowaniu procesów technologicznych wiodącą rolę odgrywają systemy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Jest to związane z dominującą rolą obrabiarek sterowanych numerycznie w przemyśle wytwórczym. Typowym podejściem jest zamodelowanie gotowego przedmiotu w środowisku wybranego przez użytkownika programu CAD, a następnie jego import do programu CAM.

Artykuł promocyjny

Jeszcze prostsze gięcie

Mobilny Robot Zaginający to kolejny rewolucyjny krok w dziedzinie gięcia dla Bystronic. Specjalnie dla maszyny Xpert 40 stworzono nowy, mobilny moduł automatyczny. W efekcie powstało kompaktowe rozwiązanie, dzięki któremu gięcie jest możliwe w trybach automatycznym i ręcznym.

Obróbka

Wybrane zagadnienia dotyczące narzędzi stosowanych do frezowania walcowo-czołowego – cz. I

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące narzędzi składanych stosowanych w obróbce wiórowej metali do frezowania walcowo-czołowego z kątem przystawienia 90°.

Artykuł promocyjny

Fraisa ArCut X – perfekcyjna obróbka pięcioosiowa

Firma Fraisa opracowała nową, innowacyjną serię frezów do obróbki wykończeniowej powierzchni swobodnych. Frezy baryłkowe ArCut X pozwalają przezwyciężyć ograniczenia standardowych frezów kulistych i zaoszczędzić do 90% czasu obróbki.

Obróbka

Nowoczesne systemy zabezpieczeń i nadzoru obrabiarek CNC zgodne z Industry 4.0 – cz. I

Pojęcie Industry 4.0, czyli Czwartej Rewolucji Przemysłowej, towarzyszy nam od początku XXI stulecia. Ta uogólniająca koncepcja obejmuje technologie: wytwarzania, monitorowania procesów, przechowywania informacji, automatyzacji, informatyzacji, przetwarzania i dzielenia danych. Opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych systemów monitoringu oraz przekazu i zarządzania informacją w celu optymalizacji prowadzonych procesów produkcyjnych.

Artykuł promocyjny

Wycinarki laserowe BODOR do rur i profili oraz arkuszy blach

Spółka Centrum Maszyn CNC jest wyłącznym przedstawicielem firmy BODOR w Polsce. Zapewniamy: fachową sprzedaż, wdrażanie, szkolenia i serwisowanie maszyn.

Obróbka

Warunki szlifowania kół stożkowych wysokich dokładności

W praktyce przemysłowej oraz w badaniach stanowiskowych stożkowych przekładni zębatych istnieje niekiedy potrzeba wykonania uzębień kół w klasie 1 lub 2 w celu pozyskania geometrii odniesienia dla kontroli kół produkcyjnych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych. Koła o najwyższych dokładnościach są także używane jako tzw. master gear podczas kontroli zazębienia z kołem produkcyjnym w teście współpracy jednostronnej w celu wyznaczenia odchyłek ruchu badanego koła oraz niektórych właściwości dynamicznych zależnych od ukształtowanego uzębienia i jego błędów.

Przegląd obrabiarek 3- oraz 5-osiowych

Obróbka skrawaniem w kontekście udziału w procesach produkcyjnych stanowi kluczową ubytkową technikę wytwarzania. Współcześnie rozwój technik przyrostowych, druku 3D, co prawda zaczyna odgrywać coraz większą rolę, lecz to, czy okaże się dominującą techniką wytwarzania, przyszłość dopiero pokaże.

Raport z rynku frezarek

Technologie łączenia

Zautomatyzowane spawanie laserowe blach karoseryjnych

W artykule opisano wyniki badań wpływu podstawowych parametrów spawania laserowego (tj.: mocy wiązki laserowej i prędkości spawania oraz energii liniowej spawania) blach karoseryjnych ocynkowanych ze stali DC04 o grubości 0,8 mm na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego Yb:YAG TruDisk 3302 firmy TRUMPF, o mocy maksymalnej 3,3 kW, z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Stwierdzono, że konfiguracja złącza doczołowego stwarza dogodne warunki do ujścia par cynku, bez ryzyka porowatości spoin. Mikrostruktura, mikrotwardość i własności mechaniczne złączy zależą wyraźnie od warunków spawania.

Artykuł promocyjny

Spawanie laserowe oszczędza czas i pieniądze

Spawanie laserowe pozwala na tworzenie spoin wysokiej jakości, redukuje potrzebę prac wykończeniowych, a także umożliwia efektywne wytwarzanie produktów małoseryjnych.

Technologie łączenia

Gazy osłonowe do spawania plazmowego i laserowego stali nierdzewnych

Omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania stali nierdzewnych metodami PAW oraz LBW, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.

Technologie cięcia

Jakość cięcia strumieniem wodno-ściernym stali walcowanej termomechanicznie S700MC

W artykule opisano wpływ procesu cięcia strumieniem wodno-ściernym na jakość powierzchni cięcia stali obrobionej termomechanicznie S700MC o grubości 8 mm. Stal ta jest otrzymywana w drodze skomplikowanego procesu wytwórczego i jest kształtowana na zimno. Procesy cięcia termicznego w znaczny sposób wpływają na zmiany strukturalne w SWC, które powodują utratę własności uzyskanych w trakcie walcowania termomechanicznego. Ocenie poddano: jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia oraz średnicę otworu przebicia. Powierzchnie cięte oceniono wg normy ISO 9013:2017. Przeprowadzone badania wykazały przydatność procesu cięcia strumieniem wodno-ściernym badanego materiału przy zapewnieniu dostatecznej jakości powierzchni ciętych, bez zmian strukturalnych i większych zmian twardości w obszarze ciętym.

Co stoi za sukcesem nowoczesnych wycinarek laserowych?

Nowoczesne lasery światłowodowe umożliwiają szybkie wycinanie dowolnych kształtów z arkuszy blach o różnej grubości przy znikomym zużyciu energii.

Artykuł promocyjny

Wycinarki EAGLE i automatyzacja Baumalog to połączenie wydajności i precyzji cięcia blachy

Mocno konkurencyjny i wyspecjalizowany rynek wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych rozwiązań dla optymalizacji swojej produkcji. Firmy poszukują takich rozwiązań, aby stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla potencjalnych klientów oraz tych już pozyskanych. Jednym z aktualnych kierunków rozwoju staje się automatyzacja procesów produkcyjnych. Jest to element coraz bardziej pożądany przez polskie firmy produkcyjne.

Własności i pomiary

Nowe rodzaje współrzędnościowych ramion pomiarowych i ich główne parametry – cz. II

Współrzędnościowe ramiona pomiarowe, występujące również pod angielskimi nazwami: Coordinate Measuring Arms, Portable CMMs (CMMs – Coordinate Measuring Machines) lub Articulated Arms CMMs, pozwalają na wyznaczanie wymiarów w układzie trzech współrzędnych: x, y, z [1-3]. Są to urządzenia przenośne, o stosunkowo nieskomplikowanej konstrukcji, umożliwiające ich stosowanie nie tylko w pomieszczeniach laboratoryjnych, lecz przede wszystkim w otoczeniu produkcji.

Termografia aktywna jako metoda badań nieniszczących złączy lutowanych na zakładkę

W pracy pokazano zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących złączy lutowanych blach stalowych na zakładkę. Na potrzeby eksperymentu wytworzono próbki do badań zawierające wadę w postaci lokalnego braku wypełnienia szczeliny lutowniczej. Badania termograficzne wykonano, stosując układ pomiarowy dwustronny, w którym próbka umieszczona była pomiędzy kamerą termowizyjną a źródłem ciepła. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury na powierzchni próbki, ukazujących przybliżony kształt obszaru niewypełnionego ciekłym lutem. Analizę wyników przeprowadzono w oparciu o procedurę wyznaczania maksymalnego kontrastu temperaturowego na podstawie zarejestrowanych wykresów zmian temperatury w czasie.

Zabezpieczanie powierzchni

Cynkowanie ogniowe stali – sposób na korozję – cz. I

Wbrew powszechnym niegdyś oczekiwaniom stal stanowi nadal główny materiał konstrukcyjny w większości gałęzi przemysłowych na całym świecie, a wręcz jej popularność pod każdym względem rośnie w błyskawicznym tempie. Ten gwałtowny rozwój spowodowany jest jej powiększającą się zdolnością odpowiadania na przemysłowe wyzwania i potrzeby, a w rezultacie wykorzystywaniem jej przez architektów i konstruktorów, kiedy tylko nadarza się ku temu okazja. Jest jednak pewna przeszkoda, z którą stal musi się zmierzyć, a mianowicie – korozja.

Innowacje

Kierunki rozwoju druku 3D jako elementu struktury Przemysłu 4.0

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z rozwojem technologii addytywnych i druku 3D w kontekście ich umiejscowienia w strukturze Przemysłu 4.0. Przedstawiono również próbę zdefiniowania pojęć związanych z nowoczesnymi systemami wytwórczymi opartymi na integracji wielu procesów numerycznych i fizycznych.

Z magazynu do lasera, czyli pełna automatyzacja König Metall stawia na magazyn MIDI i Laser FLEXA 4.0

Przed rokiem firma König Metall, przetwarzająca blachę dla przemysłu motoryzacyjnego i elektrycznego, zintegrowała w procesach produkcyjnych w pełni automatyczny system magazynowy. Wszystko po to, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom klientów w zakresie realizacji zleceń. Inwestycja w nowe rozwiązanie z zakresu automatyki pozwoliła też zwiększyć elastyczność produkcji. W efekcie König Metall osiągnął wzrost produktywności od 30% do 40% przy oszczędności miejsca o około 50%.

Nesting na... ZX Spectrum? Optymalizacja rozkroju w systemach CAD i innych – cz. II

W poprzedniej części artykułu przedstawiono – bardziej jako ciekawostkę – prosty program napisany w latach 80. ub.w. na 8-bitowy komputer, realizujący zadanie optymalizacji rozmieszczenia identycznych regularnych elementów na arkuszu o określonych rozmiarach. Przy okazji stanowiło to wstęp do rozwinięcia pojęcia nestingu i zasygnalizowania, jak z rozplanowaniem elementów na danej powierzchni (zwanym też zagnieżdżeniem) radzą sobie współczesne systemy komputerowe.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij