STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 11-12/2017
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 11-12/2017

Tematem wiodącym najnowszego numeru czasopisma jest obróbka cieplna metali. W wydaniu znaleźć można wiele interesujących artykułów dotyczących m.in. obróbki cieplnej wysokowytrzymałych materiałów stali wielofazowych, optymalizacji rozkroju w systemach CAD, a także zastosowania łuku plazmowego.

Rynek

Aktualności

Leasing – nowoczesny sposób finansowania

Leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania biznesowych inwestycji. Tylko w minionym roku ich wartość wyniosła 58,1 mld zł. Po tę formę finansowania sięgają najczęściej branże: budowlana, transportowa i produkcyjna.

Pieniądze czekają na biznes MŚP

Ponad 6 tysięcy uczestników z 30 krajów rozmawiało o współpracy na linii biznes – nauka – samorząd. Zakończył się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw trwający od 18 do 20 października w Katowicach.

Obróbka

Obróbka cieplna wysokowytrzymałych stali wielofazowych

Nowoczesne materiały konstrukcyjne muszą łączyć wysoką wytrzymałość i odporność na pękanie, a także wykazywać dużą podatność na odkształcenia technologiczne. Podczas gdy pierwsze dwa parametry można z powodzeniem polepszyć przez rozdrobnienie ziarna, to zapewnienie dużej odkształcalności blach, prętów i kształtowników stalowych wymaga innego podejścia materiałowego. Coraz częściej połączenie wymienionych parametrów mechanicznych wymaga zastosowania stali o mikrostrukturze wielofazowej, kształtowanej podczas kilkuetapowej obróbki cieplnej. Koegzystencja kilku składników strukturalnych o odmiennych własnościach mechanicznych czyni współczesne stale wielofazowe podobnymi do materiałów kompozytowych, łączących efektywnie odmienne własności.

Wzory empiryczne do obliczania temperatur krytycznych stali – cz. I

W artykule przedstawiono równania do obliczania temperatur krytycznych stali konstrukcyjnych i maszynowych. Równania umożliwiają obliczenie temperatur: Ac1, Ac3, Ms i Bs, na podstawie składu chemicznego stali. Do opracowania równań zastosowano metodę regresji wielorakiej. Szczególną uwagę zwrócono na zbiór danych doświadczalnych niezbędnych do obliczenia współczynników regresji, w tym na przygotowanie danych do obliczeń. Zbiór danych empirycznych obejmował 550 wytopów stali i został przygotowany na podstawie informacji dostępnych w literaturze.

Numeryczne obliczanie własności mechanicznych stali do ulepszania cieplnego

W pracy zaprezentowano dwa modele fizyczne do obliczania własności mechanicznych niskostopowych stali konstrukcyjnych poddanych ulepszaniu cieplnemu na podstawie składu chemicznego stali i parametrów odpuszczania. Przedstawiono opracowany program komputerowy Quench wykorzystujący modele i pozwalający obliczać własności wytrzymałościowe (HV, Rm, Rp0,2) oraz plastyczne (A, Z) stali po ulepszaniu cieplnym. Przeprowadzono eksperymentalną weryfikację wyników obliczeń własności mechanicznych stali niskostopowej 34CrMo4 oraz niestopowej C45 poddanych hartowaniu i odpuszczaniu przy różnych parametrach. Stwierdzono zadowalającą zgodność wyników obliczeń z danymi eksperymentalnymi.

Skrawalność materiałów trudno obrabialnych

Nierzadko w konstrukcjach są stosowane materiały zapewniające określone właściwości użytkowe, a które jednocześnie są materiałami trudno obrabialnymi. Tego typu materiały wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle lotniczym (stal nierdzewna, tytan, Inconel). Innym przykładem jest stal Hadtfielda, która wykorzystywana jest m.in. do wytwarzania ogniw gąsienic.

Artykuł promocyjny

DMG MORI na miarę Przemysłu 4.0

Firma DMG MORI po raz kolejny zaprezentowała pełen zakres wybranych maszyn oraz przyszłościowe rozwiązania z zakresu automatyki. To wszystko miało miejsce podczas dni otwartych firmy, które odbyły się 24-27 października w fabryce Famot w Pleszewie.

Obróbka

Obróbka cieplno-plastyczna odkuwek ze stali mikrostopowych

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplno-plastycznej przez kucie na strukturę i własności mechaniczne nowo opracowanej stali mikrostopowej zawierającej: 0,31% C, 1,41% Mn, 0,033% Ti, 0,008% V i 0,003% B. Zastosowana obróbka cieplno-plastyczna pozwala na uzyskanie drobnoziarnistej struktury austenitu podczas odkształcenia plastycznego na gorąco oraz wytwarzanie odkuwek uzyskujących po kontrolowanym chłodzeniu z temperatury końca obróbki plastycznej i następnym wysokim odpuszczaniu korzystny zespół własności mechanicznych i gwarantowaną odporność na pękanie. Odkuwki wytworzone metodą obróbki cieplno-plastycznej poddane następnie odpuszczaniu w zakresie temperatury od 550 do 650°C wykazują: Rp0,2 – od 993 do 925 MPa, Rm – od 1061 do 978 MPa, oraz KV-40 – od 60 do 69 J.

Struktura geometryczna powierzchni w procesie wycinania elektroerozyjnego gniazd zamków łopatek lotniczych

Wymagania jakościowe dotyczące wytwarzania odpowiedzialnych części w przemyśle lotniczym często eliminowały zastosowanie obróbki elektroerozyjnej w produkcji tych elementów. Stosowane dotychczas kształtowanie metodami skrawania trudno obrabialnych stopów niklu i tytanu wiąże się z wysokimi kosztami. Stąd też takie zalety obróbki elektroerozyjnej jak możliwość obróbki materiałów przewodzących bez względu na ich twardość oraz elastyczność technologii wycinania elektroerozyjnego dowolnych kształtów umożliwiają obróbkę części silników, m.in. w przemyśle lotniczym lub energetycznym. W artykule przedstawiono badania zjawisk wpływu parametrów obróbki WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni (SGP) stopu lotniczego Inconel 718.

Szlifierki szerokotaśmowe - rynek rozwojowy i obiecujący

Branża szlifierek w Polsce nieustannie się rozwija, jednak wyniki wciąż nie są zadowalające w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. O sytuacji rynkowej w kraju i na świecie, a także o tym, dlaczego warto zainwestować w szlifierkę szerokotaśmową, w rozmowie z Aleksandrą Julczewską-Lisowską opowiada Sylwester Rosół, product manager w firmie DIG Świtała.

Technologie łączenia

Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS – cz. II

Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymaganiami jakości złączy.

Coraz zimniej, coraz brudniej...

Wraz z nadejściem pory jesienno-zimowej po wielu miesiącach zamykane są bramy hal produkcyjnych. Robi się coraz zimniej i temperatura zewnętrzna nie pozwala na komfortową pracę przy otwartych bramach i oknach. To właśnie w tym okresie najwięcej inwestycji robi się wokół systemów filtrowentylacji. By utrzymać niskie koszty ogrzewania hal oraz zatrzymać cennych pracowników, konieczna jest inwestycja w skuteczny system odciągania dymu spawalniczego.

Technologie cięcia

Przykłady zastosowania łuku plazmowego w procesach cięcia i żłobienia

Plazmowy łuk elektryczny jest silnie zjonizowanym gazem o dużej energii kinetycznej. Temperatura strumienia plazmy niskotemperaturowej jest zależna od natężenia prądu, stopnia zawężenia łuku oraz rodzaju i składu gazu plazmowego i mieści się w granicach 10 000-30 000 K. Temperatura słupa łuku jarzącego się swobodnie nie przekracza na ogół 10 000 K. Zwiększenie natężenia prądu płynącego przez łuk prowadzi do wzrostu mocy ogólnej łuku, lecz powoduje równocześnie zmianę jego przekroju poprzecznego. Moc dostarczana do jednostki powierzchni materiału obrabianego pozostaje stała.

Przegląd maszyn do wycinania laserowego

Od kilkudziesięciu lat maszyny do cięcia laserowego są wykorzystywane w przemyśle do wycinania i kształtowania arkuszy metali. Mianem maszyn do cięcia laserowego określa się przeważnie wielkogabarytowe urządzenia bramowe z laserami o mocach rzędu kilku kilowatów. W tym zakresie do wyboru są obecnie tylko trzy rodzaje laserów: gazowe, światłowodowe oraz dyskowe. Rozwój wycinarek laserowych idzie obecnie w stronę urządzeń o zwiększonej sprawności. Świadczy o tym fakt, że większość producentów urządzeń do wycinania laserowego oferuje wycinarki z laserami światłowodowymi. W przedstawionym raporcie zaprezentowano przegląd wybranych urządzeń laserowych oferowanych na polskim rynku. Dotyczy to maszyn producentów polskich oraz zagranicznych, oferowanych przez dystrybutorów. Raport obejmuje porównanie parametrów technicznych, jak również porównanie urządzeń z trzema typami laserów: gazowymi, światłowodowymi i dyskowymi.

Raport: Maszyny do cięcia laserowego

Artykuł promocyjny

Innowacyjne rozwiązania Moduł Mobile Bending Cell. Sprawić, by gięcie było łatwiejsze

Bystronic robi kolejny ewolucyjny krok w branży gięcia, wprowadzając urządzenie Mobile Bending Cell – mobilny automatyczny moduł współpracujący z prasą krawędziową Xpert 40. W rezultacie uzyskuje się kompaktowe rozwiązanie do automatycznego i manualnego gięcia detali.

Technologie cięcia

Wielkie trio. Czy waterjet, laser i frezarka gwarantują sukces?

Czy mając w swoim parku maszynowym waterjeta, laser i frezarkę, możemy z powodzeniem zdobywać rynek produkcyjno-usługowy? Bez wątpienia to trio daje nam znaczącą przewagę konkurencyjną, m.in. dzięki możliwości cięcia wielu rodzajów materiałów o różnym zakresie grubości. Jak jednak okiełznać potencjał technologiczny tych urządzeń, z których każdy ma inną specyfikę, pracuje w innym trybie i prawdopodobnie wykorzystuje inne oprogramowanie? Jaki swój udział w tym zakresie ma doradztwo technologiczne?

Waterjet w cięciu pięcioosiowym

Rozwój zaawansowanych, niekonwencjonalnych maszyn sterowanych numerycznie w zakresie zastosowania pięcioosiowego sterowania nie omija również maszyn tnących wysokociśnieniowym strumieniem wodno-ściernym (maszyny Waterjet). Współcześnie wiele obszarów przemysłowych nie może się obejść bez cięcia wodą w technice pięcioosiowej (np. firmy z przemysłu motoryzacyjnego czy lotniczego). Jednak zastosowanie obróbki wodno-ściernej w zadaniach szczególnie trudnych, w których wymagane jest kształtowanie przedmiotu w wymiarze 3D, wymaga specjalnego, zaawansowanego podejścia.

Blachy coraz twardsze i grubsze

Produkcja linii do cięcia taśm o dużej grubości i wytrzymałości jest świadectwem doświadczenia i kompetencji firmy CAMU z Bressanvido. Ta kombinacja cech jest doceniana na całym świecie, ciągle ewoluuje i poszerza się za każdym razem, kiedy firma przedstawia swoje referencje w różnych krajach. Wspomniane linie są na tyle popularne w centrach serwisowych, że co rusz przychodzą nowe zapytania ofertowe z coraz surowszymi wymogami. Takie wyzwania są przez firmę zawsze chętnie podejmowane, dzięki strategii ścisłej współpracy z klientem pod kątem najlepszych rozwiązań i szczegółów wykonawczych.

Własności i pomiary

Nowe rodzaje współrzędnościowych ramion pomiarowych i ich główne parametry – cz. I

Współrzędnościowe ramiona pomiarowe, występujące również pod angielskimi nazwami: Coordinate Measuring Arms, Portable CMM’s (CMM’s – Coordinate Measuring Machine’s) lub Articulated Arms CMM’s, pozwalają na wyznaczanie wymiarów w układzie trzech współrzędnych: x, y, z [1-3]. Są to urządzenia przenośne, o stosunkowo nieskomplikowanej konstrukcji, umożliwiające ich stosowanie nie tylko w pomieszczeniach laboratoryjnych, lecz przede wszystkim w otoczeniu produkcji, a ponadto – co jest również cechą charakterystyczną – można nimi wykonywać pomiary wewnątrz obiektów wielkogabarytowych.

Artykuł promocyjny

Przełomowe systemy pomiarowe w koncepcji Przemysłu 4.0

Firma Blum-Novotest z siedzibą w Ravensburgu (Niemcy), czołowy producent wysokiej jakości, innowacyjnych technologii kontrolno-pomiarowych, prezentuje zupełnie nowe produkty i aktualne przykłady zastosowań, obejmujące wszelkie kwestie dotyczące technologii niezawodnych czujników w koncepcji Przemysłu 4.0.

Innowacje

Nesting na... ZX Spectrum? Optymalizacja rozkroju w systemach CAD i innych – cz. I

Do podjęcia tematu optymalizacji rozmieszczania wycinanych elementów na arkuszach blach zainspirował autora artykuł Józefa Ludwińskiego znaleziony w starym numerze czasopisma dla użytkowników mikrokomputerów [1].

Wyższa produktywność dzięki zautomatyzowanemu magazynowi elementów długich. Świeże powietrze w magazynie w Sturm Gruppe

Zwiększenie produktywności przy redukcji powierzchni magazynowej o 70% i równoczesne wydłużenie czasu pracy przyłączonych maszyn – to tylko 3 najważniejsze korzyści, jakie osiągnięto w Sturm Gruppe dzięki inwestycji w zautomatyzowany magazyn na elementy długie. Magazyn pomostowy – bo o nim mowa – został uszyty na miarę. Oprócz optymalizacji przepływu oraz obsługi materiału najważniejszą z korzyści jest efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej w hali.

Metaloznawstwo

Wpływ warunków wytwarzania na jakość kompozytowych powłok niklowych – cz. I

W pracy przedstawiono badania charakteryzujące kompozytowe powłoki niklowe osadzane na stopie aluminium serii 2xxx. Powłoki kompozytowe wytwarzano w kąpieli Wattsa z dodatkiem drobnodyspersyjnych cząstek proszku Al2O3 w ilości 100 g/l przy zastosowaniu gęstości prądu: 2, 4, 6 oraz 8 A/dm2. Przedstawiono morfologię, strukturę, grubość oraz mikrotwardość uzyskanych powłok kompozytowych. Określono objętościowy udział cząstek Al2O3 w powłoce kompozytowej. Zbadano odporność korozyjną wytworzonych powłok. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie uzyskane powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, jednak powłoki uzyskane przy wyższych gęstościach prądów charakteryzują się niższą zawartością fazy zbrojącej Al2O3 w kompozycie.

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij