STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 9-10/2017
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 9-10/2017

Tematem wiodącym najnowszego numeru czasopisma są narzędzia skrawające. W wydaniu znaleźć można wiele interesujących artykułów dotyczących m.in. trendów rozwoju narzędzi w aplikacjach z sektora lotniczego, techniki cięcia strumieniem wodno-ściernym, a także logistyki i magazynowaniu blach, kręgów stalowych oraz elementów długich.

Rynek

Aktualności

Leasing wspiera inwestycje małych firm

Odbiorcami usług leasingowych są głównie mikro- i małe firmy. Między innymi dzięki współpracy z tą grupą klientów dynamika branży leasingowej w I połowie 2017 roku wzrosła o 11,6% r/r. Oznacza to, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania w wysokości 31,8 mld zł.

Jak uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności w branży stalowej?

Wielu przedsiębiorców działających w branży stalowej stoi przed dylematem, skąd wziąć pieniądze na dalszy rozwój? Jedną ze ścieżek mogą być fundusze unijne. Podpowiadamy, z jakich źródeł można skorzystać, na jakie projekty otrzymamy dofinansowanie oraz jaką procedurę trzeba przejść, aby pieniądze trafiły do naszej firmy.

Obróbka

Narzędzia w procesach obróbki skrawaniem

W artykule poruszono zagadnienia związane z konstrukcją narzędzi skrawających we współczesnych procesach technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów narzędziowych, płytek skrawających, powłok, narzędzi modułowych, zespołowych, wielozadaniowych, mechatronicznych oraz narzędzi do obróbki kół zębatych. Wskazano trendy i innowacyjne rozwiązania konstrukcji narzędzi w odniesieniu do strategii wytwórczych, takich jak HSC (High Speed Cutting – skrawanie z dużymi prędkościami) oraz HPC (High Performance Cutting – skrawanie wysokoproduktywne).

Trendy rozwoju narzędzi w aplikacjach z sektora lotniczego

W świecie nowych technologii główne wyzwanie stanowi produktywność. Przekłada się ona na zmniejszenie kosztów wytwarzanego elementu, co z kolei decyduje o sukcesie końcowym produktu. Ostateczna cena w świecie globalnego marketingu decyduje o możliwości dotarcia do szerszej rzeszy odbiorców. Gdzieś na końcu tej układanki niezauważone przez zwykłego konsumenta stoją maszyny technologiczne uzbrojone w narzędzia. W świecie opanowanym przez szybkość i wydajność stanowią one klucz do sukcesu.

Oceny stanu frezu kulistego w zmiennych warunkach obróbki elementów trójwymiarowych

W artykule przedstawiono problemy oceny stanu frezu kulistego przy obróbce elementów trójwymiarowych. Przedstawiono wybrane metody oceny zużycia ostrzy narzędzia w zmiennych warunkach skrawania.

Eksperymentalna analiza modalna profilu stalowego wypełnionego polimerobetonem

W artykule przedstawiono badania związane z hybrydowymi korpusami obrabiarek. W ramach badań przeprowadzono eksperymentalną analizę modalną (wymuszenie impulsowe) dwóch profili stalowych o przekroju prostokątnym. Jeden z profili został wypełniony polimerobetonem, tworząc hybrydowe połączenie stali i betonu żywicznego.

Artykuł promocyjny

System zarządzania produkcją dla zakładów obróbki blachy*

Bystronic i Lantek pracują nad stworzeniem opartego na MES rozwiązania software’owego, które będzie wykorzystywane w produkcji części z blachy. MES autorstwa Bystronic łączy ze sobą wszystkie etapy produkcji i pełni funkcję przewodnika prowadzącego produkty z blachy po idealnej ścieżce wiodącej przez proces produkcyjny, odgrywając rolę inteligentnego systemu nawigacji.

Obróbka

Nowoczesne rozwiązania oprzyrządowań technologicznych dla frezarek CNC

Wzrastające wymagania zarówno odbiorców, jak i producentów części maszyn w zakresie dokładności, powtarzalności i czasu obróbki nieuchronnie prowadzą do powstawania nowych rozwiązań oprzyrządowań technologicznych.

Małocyklowe badania plastometryczne mosiądzu CuZn30

Najnowsze technologie obróbki plastycznej wykorzystują do formowania materiału złożone sposoby odkształcania, pozwalające na uzyskiwanie znacznie większych odkształceń granicznych niż te w typowych, prostych procesach. Praca przedstawia wyniki uzyskane w obustronnym skręcaniu mosiądzu CuZn30, które wykonano w celu określenia wpływu prędkości odkształcania i amplitudy odkształcenia na własności mechaniczne i strukturę metalograficzną badanego materiału.

Artykuł promocyjny

Znormalizowane części do tłoczników, matryc i form z Eichler

Normalizacja jest przede wszystkim sztuką ograniczania różnorodności, będącą rezultatem świadomych działań społeczeństwa, która wzywa do zmniejszenia liczby rozwiązań. Nie tylko prowadzi ona do ograniczenia pluralizmu, lecz zmierza również do zapobiegania niepotrzebnej różnorodności na przyszłość.

Technologie cięcia

Kierunki rozwoju wycinarek laserowych z rezonatorem światłowodowym

Zwiększenie wydajności cięcia materiałów metalowych i niemetalowych jest związane głównie z rozwojem techniki cięcia fiber oraz postępem w zakresie zwiększenia niezawodności i automatyzacji wycinarek laserowych oraz autonomicznych stacji obróbkowych. Wybór odpowiedniej techniki cięcia decyduje o konkurencyjności firmy na coraz bardziej wymagającym rynku sektora produkcyjnego.

Układ optyczny do prowadzenia wiązki lasera CO2 wzdłuż ramienia robota spawalniczego

W artykule zaprezentowano projekt i testy układu optycznego do prowadzenia wiązki lasera CO2 wzdłuż ramienia robota przemysłowego. Obecnie w przemyśle dużą popularnością cieszą się lasery światłowodowe dużej mocy (rzędu kilku kW), które z łatwością można zaadaptować na końcówce roboczej robota przemysłowego. Możliwa jest wtedy obróbka elementów trójwymiarowych wykonanych z metali.

Technika cięcia strumieniem wodno-ściernym

Proces cięcia jest jedną z podstawowych operacji technologicznych. Szeroki wachlarz materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu stwarza konieczność doboru odpowiedniej technologii. Technika cięcia strumieniem wody (ang. Water-only Jet – WJ) rozwinęła się o metody cięcia strumieniem wodno-ściernym (ang. Abrasive Water Jet – AWJ) oraz cięcia zawiesinową strugą wodno-ścierną (ang. Abrasive Water Suspension Jet – AWSJ).

W duecie znaczy efektywniej

Inwestycja w nowe maszyny nie jest zbędnym wydatkiem. Może już dziś warto pomyśleć o rozbudowie parku maszynowego, idealnie przystosowanego do potrzeb firmy? Taki zakup ma bowiem szansę zwrócić się szybko i z nawiązką.

Technologie łączenia

Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG – cz. II

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od spawanego materiału i obszaru stosowania.

Ramię odciągowe 10 faktów dotyczących optymalnego zastosowania przy odciągu dymu spawalniczego

Ramię odciągowe powinno zasysać dym spawalniczy bezpośrednio w miejscu jego powstawania. Jednak spawaczom nie zawsze odpowiada obsługa, zwłaszcza pod względem konieczności ustawienia. W optymalnym przypadku ramię odciągowe wspiera spawacza w czasie pracy. Poniżej przedstawiamy 10 faktów dotyczących budowy ramienia odciągowego.

Spawanie hybrydowe HLAW stali walcowanej termomechanicznie S700MC – cz. II

W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – MAG) stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC, o grubości 10 mm, przy użyciu materiału dodatkowego w postaci drutu litego GMn4Ni1,5CrMo średnicy 1,2 mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza spawane w poziomie jakości B zgodnie z normą ISO 12932. Wykazały również, że złącza charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie zbliżoną do wytrzymałości materiału rodzimego.

Napawanie laserowe tarcz zderzaków kolejowych brązem aluminiowym

W artykule opisano wyniki badań procesu napawania laserowego powierzchni tarcz zderzaków kolejowych ze stali S355J2 proszkiem na bazie brązu aluminiowego. Próby napawania wykonano za pomocą lasera diodowego dużej mocy (HPDL) LDF 4000-30 firmy LaserLine o mocy maksymalnej 4,0 kW. Badania obejmowały również obserwacje metalograficzne wytworzonych warstw, badania ich odporności na zużycie ścierne i pomiary twardości. Stwierdzono, że w wyniku napawania laserowego tarcz zderzaków kolejowych ze stali S355J2 proszkiem brązu CuAl9Fe3 i laserem diodowym HPDL możliwe jest wykonanie wysokiej jakości napoin bez nieciągłości strukturalnych i o korzystnej, drobnoziarnistej strukturze dendrytycznej w obszarze napoiny. Wykazano również, że napawanie laserowe brązem aluminiowym zapewnia znaczący wzrost odporności na zużycie ścierne powierzchni czołowych tarcz zderzaków kolejowych i pozwala na wyeliminowanie konieczności okresowego ich smarowania.

Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS – cz. I

Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymagań jakości złączy.

Lutowanie pian aluminiowych i kompozytowych oraz właściwości złączy

Porowatość i wyjątkowe właściwości pian aluminiowych powodują trudności w ich łączeniu. Artykuł zawiera charakterystykę właściwości i zastosowania pian aluminiowych oraz ograniczeń i możliwości lutowania aluminium. Przedmiotami pracy są lutowanie pian AlSi9 i pian kompozytowych AlSi9+SiC oraz struktura i właściwości mechaniczne złączy. Potwierdzono możliwość lutowania pian AlSi9 i pian kompozytowych AlSi9+SiC za pomocą stopów lutowniczych ZnAl i wykazano, że złącza wykazują większą wytrzymałość na zrywanie niż materiał rodzimy.

Szybkie prototypowanie wiązką elektronów przy użyciu drutu. Charakterystyka metody

Szybkie prototypowanie wiązką elektronów przy użyciu drutu wpisuje się w ogólnoświatowy trend poszukiwania szybkich i skutecznych metod wytwarzania elementów o skomplikowanych kształtach z kosztownych stopów technicznych metali. Zapotrzebowanie na metody szybkiego prototypowania związane jest z rozwojem nowych technologii w przemysłach motoryzacyjnym, lotniczym i budowie maszyn. Technologia szybkiego prototypowania przy użyciu wiązki elektronów jest zazwyczaj stosowana do wytworzenia elementów z drogich stopów stali stopowych, stopów niklu lub tytanu, których wytwarzanie innymi konwencjonalnymi technologiami jest nieopłacalne lub technicznie niemożliwe do realizacji. W artykule przedstawiono idee samej metody oraz podstawowe parametry procesu. Przedstawiona technologia powinna zyskać uznanie wśród polskich przedsiębiorców, którzy są nastawieni na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.

Własności i pomiary

Temperatura dobrze zmierzona. Dobór sposobu pomiaru temperatury w procesie produkcyjnym

Temperatura jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych monitorowaną w większości procesów produkcyjnych, a jej pomiar jest często niezbędny. Jednak rozbudowana oferta czujników pomiaru temperatury może sprawić inżynierom poważne problemy dotyczące wyboru właściwej metody jej pomiaru.

Artykuł promocyjny

Ponad 45 lat doświadczeń w technologiach pomiarów temperatur

Pierwsze czujniki temperatury z logo Günther pojawiły się na rynku w 1968 roku w miejscowości Schweig w Niemczech. W 2008 roku otwarte zostało Przedstawicielstwo Firmy Günther GmbH w Polsce, a już kilka lat później uruchomiona została produkcja czujników temperatury.

Własności i pomiary

Kontrola płaskości powierzchni za pomocą triangulacji laserowej

W artykule krótko przedstawiono podstawowe sposoby kontroli płaskości powierzchni wykorzystujące metody triangulacji laserowej oraz podano przykłady systemów pomiarowych przeznaczonych do zastosowania między innymi w przemyśle metalurgicznym. Metoda triangulacji laserowej sprzyja zapewnianiu jakości produkowanych wyrobów, a także zwiększa wydajność i obniża koszty produkcji.

Zabezpieczanie powierzchni

Cynkowanie ogniowe wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji

Blachy stalowe dla motoryzacji stosowane są w większości jako blachy pokrywane powłokami cynkowymi. Wynika to z relatywnie małej odporności korozyjnej stali niestopowych oraz niskostopowych. Stosowane powłoki ogniowe lub galwaniczne zabezpieczone dodatkowo warstwą lakieru umożliwiają zazwyczaj eksploatację samochodu przez kilkanaście lat. Ekonomika procesu i duże zapotrzebowanie na blachy pokrywane wymagają zastosowania nowoczesnych linii cynkowania zintegrowanych z ciągłymi liniami wyżarzania blach stalowych. Potrzeba bezproblemowej zgrzewalności blach oraz ich pokrywania lakierem decyduje o rozwoju powłok typu galvannealing.

Obróbka powierzchniowa stali nierdzewnych – azotowanie i nawęglanie

W artykule przedstawiono charakterystykę procesów wysokotemperaturowego azotowania gazowego, nawęglania i azotowania niskotemperaturowego stosowanych dla stali nierdzewnych. Opisano mechanizm umocnienia warstwy wierzchniej w wyniku nasycenia powierzchni pierwiastkami międzywęzłowymi (azotu, węgla) i cechy charakterystyczne powstałego w ten sposób austenitu przesyconego tymi pierwiastkami. Ponadto podano charakterystykę komercyjnie dostępnych procesów niskotemperaturowego nawęglania i azotowania stali nierdzewnych.

Powłoka cynkowa na zgrzewanych kształtownikach stalowych

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące ochrony antykorozyjnej wyrobów stalowych w postaci powłoki cynkowej nałożonej w procesie jednostkowego lub ciągłego cynkowania zanurzeniowego. Zwrócono uwagę, że ochrona przed korozją jest równoznaczna z ochroną środowiska naturalnego.

Innowacje

Efektywna koncepcja i niezawodna technika w magazynie Wirtgen GmbH

Realizacja wielu zleceń krótkoseryjnych przy wysokiej produktywności i to w krótkim czasie w wielu przedsiębiorstwach to codzienność. Tak również jest w firmie Wirtgen GmbH. Producent maszyn do budowy dróg, chcąc osiągnąć maksymalną efektywność w procesachprodukcji oraz magazynowania, postawił na nowy, zautomatyzowany system wysokiego składowania blach. Efekty okazały się imponujące – zwiększona pojemność magazynu, zoptymalizowany proces obsługi materiału, jak również znacząco zwiększona rzeczywista praca maszyn obróbczych. Oczywiście to nie koniec korzyści. Decydując się na tego typu rozwiązanie, firma Wirtgen upiekła dwie pieczenie przy jednym ogniu, bowiem magazyn gwarantuje nie tylko niezawodne procesy produkcyjne, ale służy również jako magazyn do przechowywania sprzętu roboczego.

Druk 3D do metalu Zastosowanie oraz nowości rynkowe

W artykule przedstawiono technologie przyrostowe z metalu oraz omówiono przykłady zastosowania ich w przemyśle. W podsumowaniu opisano nowe technologie przyrostowe, które za kilka lat mogą zrewolucjonizować druk 3D z metalu, oraz wskazano niebezpieczeństwa, przed jakimi stoi branża druku 3D.

Artykuł promocyjny

Technologie wytwarzania przyrostowego w TRUMPF

Firma TRUMPF jest światowym liderem w produkcji źródeł i systemów laserowych. Dewizą firmy jest dobór odpowiedniego rozwiązania do potrzeb klienta, a nie – jak w przypadku niektórych producentów – sztuczne próby adaptacji jednej technologii laserowej do wszystkich możliwych aplikacji. Właśnie dlatego firma TRUMPF posiada w swojej ofercie nie tylko szeroką gamę rezonatorów, zarówno CO2, jak i ciała stałego, lecz także duży wybór systemów laserowych, w których mogą być one zastosowane. Jeżeli dodamy do tego grupę obrabiarek maszynowych, otrzymamy kompletną ofertę produktów do precyzyjnej obróbki blach. Obserwowany w ostatnich latach duży rozwój technologii przyrostowych spowodował, że do ww. grupy dołączyły drukarki 3D do metalu wykorzystywane w procesie wytwarzania addytywnego (ang. Additive Manufacturing).

Innowacje

Logistyka i magazynowanie blach, kręgów stalowych oraz elementów długich

Przewóz blach i elementów stalowych nie jest sprawą prostą. Wbrew pozorom nie wystarczy tylko „załadować części na pakę”, po czym odjechać – musimy spełnić cały szereg wymagań do tego, byśmy w ogóle kwalifikowali się do transportowania. Warto zwrócić też uwagę na warunki, jakie panują zarówno w naszym kraju, jak i zagranicą – każde państwo określa bowiem wyraźnie, na jakich zasadach możemy przewozić konkretne elementy.

Myjnie przemysłowe. Czysta technologia

Przemysłowe urządzenia myjące mają zastosowanie w wielu branżach, pomagając sprostać międzynarodowym wymaganiom dotyczącym czystości w różnych gałęziach przemysłu.

Artykuł promocyjny

Cztery kwestie, o których należy pamiętać podczas pracy z elementami blaszanymi

Wbrew temu, co może się wydawać, proces projektowania i produkcji komponentów blaszanych może być skomplikowany i trudny w realizacji. W jaki sposób nowoczesne rozwiązania mogą ułatwić pracę z elementami blaszanymi na etapie projektowaniai produkcji?

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij