STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2017
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2017

Temat numeru: Współrzędnościowa technika pomiarowa
Rynek: Dynamika rynku metalowego w Polsce od 2005 roku. Stal węglowa i nierdzewna. Leasing napędza inwestycje firm
Własności i pomiary: Niepewność pomiarów współrzędnościowych, wykorzystanie zjawiska rozpraszania światła do oceny stanu powierzchni tnących ostrzy technicznych
Technologie łączenia: Spawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny MAG. Możliwości metody i zastosowania przemysłowe
Technologie cięcia: Złota era napędów liniowych
Obróbka: Dokładność w elektrodrążeniu wgłębnym, wpływ czasu eksploatacji na zdolność chłodzącą wybranych olejów hartowniczych

Rynek

Aktualności

Artykuł promocyjny

Innowacje w dobrej formie. Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM 2017

W Bydgoszczy, w sercu polskiej doliny narzędziowej, 25-27 kwietnia 2017 roku odbędzie się I edycja Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo- Przetwórczego. Przetwórstwo tworzyw polimerowych i produkcja form wtryskowych to jedna z branż polskiego przemysłu, która odnotowuje najwyższą dynamikę. W targach weźmie udział ponad 150 firm, które zaprezentują swoją ofertę w jednym z najnowocześniejszych centrów wystawienniczych w Polsce.

Rynek

Dynamika rynku metalowego w Polsce od 2005 roku. Stal węglowa i nierdzewna

Rynek metalowy zanotował w Polsce ogromny rozwój na przestrzeni ostatniej dekady. Wzrosty są imponujące, jeśli na nie patrzeć z perspektywy dziesięciu lub dwunastu lat. Czasami, spoglądając z roku na rok, jak rozwija się dany rynek, nie dostrzegamy, ile może zmienić kilkuprocentowy wzrost, jeśli jest coroczny.

Leasing napędza inwestycje firm

Dane statystyczne Związku Polskiego Leasingu dowodzą, że rośnie rola branży leasingowej w finansowaniu inwestycji, przede wszystkim inwestycji firm w dobra ruchome. W 2016 roku firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 58,1 mld zł. Zakładając średnioroczne tempo wzrostu rynku leasingu na poziomie 8%, do 2021 r. polskie firmy leasingowe sfinansują inwestycje o wartości ok. 360 mld zł.

Główne kierunki rozwoju produktów ze stali węglowych

Rynek dostawców stali charakteryzuje wysoki poziom nadprodukcji. Potrzeby klientów w zakresie ilości są znacznie mniejsze niż podaż. Unia Europejska i Stany Zjednoczone próbują powstrzymać napływ taniej stali z Ukrainy, Rosji i Azji poprzez stosowanie ceł zaporowych. Sytuacja taka powoduje ciągłe wahania cen.

Blaski i cienie ekspansji tworzyw sztucznych na rynku opakowań. Obie strony polimerowego medalu

Zastosowanie tworzyw jest dziś bardzo szerokie, ale największą ich domeną są opakowania wszelkiego rodzaju. Wydawać by się mogło, że nic lepszego nie mogło się w przemyśle wydarzyć. A jednak zastosowanie tworzyw ma, jak każdy medal, dwie strony. Zużyte, z czasem zaczęły sprawiać kłopoty. W tej sytuacji możemy pójść dwiema drogami: albo utonąć w nierozkładalnych polimerowych odpadach, albo potraktować je jako cenny surowiec. Obecnie można odnieść wrażenie, że idziemy obiema drogami równocześnie. Co wobec tego należy robić, by znaleźć się na właściwej drodze zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia? Na te pytania odpowie Julia Patorska, starszy menadżer w dziale konsultingu firmy Deloitte.

Własności i pomiary

Termografia aktywna w badaniach nieniszczących materiałów inżynierskich. Przykład zastosowania

Przedmiotem pracy było zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących warstwowych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej na przykładzie wykrywania przemieszczeń warstw włókien wzmacniających. W celu przeprowadzenia eksperymentu zaprojektowano i wytworzono próbki do badań zawierające analizowaną wadę, którą symulowano poprzez połączenie (doczołowe złącze adhezyjne) dwóch kompozytów epoksydowo-węglowych o tej samej grubości i jednocześnie różnej liczbie warstw włókien węglowych. Badania termograficzne prowadzono w układzie pomiarowym dwustronnym, w którym próbka umieszczona była pomiędzy kamerą termowizyjną a źródłem ciepła. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury na powierzchni próbki, a ich analizę oparto na wyznaczaniu kontrastu temperaturowego.

Niepewność pomiarów współrzędnościowych

W artykule omówiono problematykę wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Przedstawiono ogólne problemy związane z szacowaniem niepewności. Omówiono stan prac normalizacyjnych i zwrócono uwagę na fakt, że niepewność pomiaru różnych charakterystyk geometrycznych jest różna. Omówiono koncepcję metody opracowanej w ATH. Jako przykłady oceny niepewności pomiaru odchyłki współosiowości i prostoliniowości pokazano modele pomiaru, czyli związki mierzonej odchyłki z błędami wskazań maszyny pomiarowej oraz odpowiednie budżety niepewności.

Wykorzystanie zjawiska rozpraszania światła do oceny stanu powierzchni tnących ostrzy technicznych

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zjawiska rozpraszania światła do szybkiej bezstykowej oceny stanu powierzchni tnących przemysłowych ostrzy technicznych. Pomysł opiera się na obserwacji i ocenie ilościowej rozkładu kątowego natężenia światła rozproszonego przez powierzchnie ostrza.

Artykuł promocyjny

ITM Polska w hołdzie dla innowacyjności 6-9 czerwca 2017 r.

Innowacyjność, dynamika, promocja nowości i nieszablonowych rozwiązań to wartości, które targom poznańskim przyświecają od blisko 100 lat. Były istotne w 1921 roku, gdy Międzynarodowe Targi Poznańskie rozpoczynały swoją drogę, i są ważne dziś, w przededniu największych targów dedykowanych branży przemysłowej − ITM Polska.

Własności i pomiary

Parametry charakteryzujące dokładność przemysłowych tomografów komputerowych według wytycznych VDI/VDE – cz. I

Tomografy komputerowe stanowią obecnie nową grupę urządzeń pomiarowych stosowanych w ośrodkach badawczych związanych z przemysłem maszynowym (zwłaszcza motoryzacyjnym i elektronicznym). Stosowane są coraz częściej bezpośrednio w przemyśle w procesach kontroli jakości. Pozwalają one wyznaczać wymiary przestrzennie uformowanych elementów wytwarzanych przez przemysł maszynowy, motoryzacyjny i lotniczy. Mimo że technika ta jest mniej dokładna od pomiarów za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych, charakteryzuje się względem niej pewną przewagą, bowiem może ona wykrywać nieciągłości materiałowe mierzonego przedmiotu w postaci wad w aspekcie defektoskopii, wyznaczać wymiary wewnętrzne oraz monitorować wyniki montażu zespołów mechanicznych i elektrycznych.

Technologie łączenia

Polacy są narodem o żelaznych płucach

Jeśli w Paryżu powietrze zanieczyszczone pyłem PM10 osiągnie poziom 80 μg/m3, ogłaszany jest alarm smogowy. W Polsce musielibyśmy taki alarm wszczynać kilkakrotnie (w Warszawie – 6-krotnie, w Rybniku – 51 razy i w Krakowie aż 100 razy!). Z tego powodu alarm smogowy u nas jest wszczynany przy zanieczyszczeniu na poziomie 300 μg/m3. Jednak Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) dla spawacza to aż 2000 μg/m3.

Spawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny MAG. Możliwości metody i zastosowania przemysłowe

W artykule opisano podstawy technologii spawania hybrydowego laser + metoda MAG. Przedstawiono współczesne stanowiska do spawania hybrydowego i przykłady zastosowań przemysłowych tej metody. Opisano zalety procesu spawania hybrydowego w porównaniu do spawania laserowego i łukowego stosowanych jako odrębne procesy spawania.

Spawalnicze gazy techniczne. Vademecum młodego spawalnika

Bez wątpienia gazy osłonowe są kluczowym czynnikiem w procesie optymalizacji technologii spawalniczych, ponieważ nie tylko chronią spoinę przed wpływem gazów z atmosfery, ale mają także pozytywny wpływ na jej właściwości, tj.: wytrzymałość, odporność na korozję czy obciążenia dynamiczne. Wpływają również na jakość i wydajność procesów spawalniczych. Odpowiedni dobór składu chemicznego i proporcji mieszanek spawalniczych wspomaga, a także zwiększa wydajność procesu spawania, minimalizuje liczbę rozprysków, zmniejsza porowatość spoiny oraz pozwala regulować kształt i przekrój ściegu spoiny, w tym głównie: szerokość lica, wysokość nadlewu oraz głębokość wtopienia.

Technologie cięcia

Efektywne cięcie laserowe rur dzięki automatyzacji logistyki wewnętrznej. Nowy magazyn pomostowy w Veyhl GmbH

Coraz więcej zleceń, krótkie serie oraz wysoki stopień integracji procesów produkcji – aby sprostać wszystkim tym wymaganiom, należy zoptymalizować przebieg wszystkich procesów. W każdym dobrze prosperującym przedsiębiorstwie produkcyjnym konieczny jest niezawodny system magazynowania. Nie inaczej było w przypadku firmy Veyhl GmbH. Aby móc produkować szybko, elastycznie i efektywnie, przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrożenie magazynu pomostowego. Z jakim rezultatem? Powierzchnia magazynowa zredukowana o 65%, czasy dostępu do materiału skrócone o 70% oraz czas rzeczywistej pracy maszyn zwiększony o 30%.

Złota era napędów liniowych

Jeszcze kilka lat temu napędy liniowe nie były zbyt często wykorzystywane w technologiach laserowych w przemyśle. Teraz następuje ich rozkwit, nie tylko w wycinarkach, ale również w innych maszynach. Jakie korzyści może przynieść zastosowanie tej technologii w przemyśle?

Sterowanie jakością krawędzi blach ze stali HSS ciętych laserem CO2 – cz. II

Przeprowadzono analizę norm europejskich obowiązujących w zakresie kryteriów oceny jakości krawędzi blach stalowych ciętych termicznie oraz opracowano dodatkowe dwa kryteria oceny jakości tych krawędzi [1-5]. Opisano przebieg badań wpływu podstawowych parametrów technologicznych cięcia laserowego na jakość ciętych krawędzi blach ze stali gatunków S355MC i S700MC o grubości 8,0 mm oraz gatunku S890Q o grubości 15,0 mm. Zaproponowano zastosowanie w produkcji przemysłowej Warunków Technologicznych Cięcia (CPS) na wzór Warunków Technologicznych Spawania (WPS).

Obróbka

Dokładność w elektrodrążeniu wgłębnym

Dobór parametrów zabiegu elektrodrążenia wgłębnego wymaga uwzględnienia wielu czynników, lecz tego typu technika wytwarzania ze względu na możliwości technologiczne, także te jakościowe, jest w wielu przypadkach niezastąpiona.

Wieloetapowa zintegrowana obróbka cieplna wysokowytrzymałych stali konstrukcyjnych o mikrostrukturze wielofazowej

W artykule przedstawiono przegląd stanu badań i zastosowań wieloetapowych zintegrowanych obróbek cieplnych. Obróbki te umożliwiają wytworzenie w wyrobach stalowych drobnoziarnistej mikrostruktury wielofazowej. Jednym z często stosowanych etapów zintegrowanych obróbek cieplnych jest operacja Q&P (quenching and partitioning) – hartowanie częściowe i rozsegregowanie węgla (z powstałego martenzytu do nieprzemienionego austenitu). Mikrostruktura wielofazowa w stalach wysokowytrzymałych składająca się z drobnych ziaren ferrytu, bainitu, martenzytu i austenitu resztkowego w różnych kombinacjach i w różnych proporcjach umożliwia uzyskanie korzystnego połączenia wysokich właściwości mechanicznych i dobrej ciągliwości, przy ograniczeniu zawartości pierwiastków stopowych.

Badania parametrów wytrzymałościowych aluminium

Czyste aluminium nie odznacza się imponującą wytrzymałością, ale jego właściwości mechaniczne można poprawić poprzez zastosowanie dodatków stopowych, takich jak: krzem, magnez, mangan czy miedź. Dzięki nowoczesnym badaniom wytrzymałość jego stopów jest stale udoskonalana, przez co profile aluminiowe mogą być stosowane nawet przy bardzo wymagających projektach.

Modelowanie MES w obróbce skrawaniem. Cz. I. Zagadnienia problemowe w modelowaniu numerycznym obróbki skrawaniem

Symulacje MES w obróbce skrawaniem stanowią wydatną pomoc przy projektowaniu i optymalizacji nowych narzędzi skrawających czy racjonalizacji toru ruchów narzędzi. Pozwalają także na lepsze zrozumienie wciąż słabo poznanych zjawisk zachodzących w strefie skrawania, takich jak: formowanie wióra, rozpływ ciepła w strefie skrawania czy konstytuowanie technologicznej warstwy wierzchniej (TWW). Ważne, że zaproponowane rozwiązania umożliwiają już optymalizację procesów technologicznych na etapie ich projektowania.

Nowoczesne materiały narzędziowe do obróbki skrawaniem z dużymi prędkościami HSC – węgliki spiekane

Coraz większe zapotrzebowanie na wysokiej jakości wyroby, bardzo często o złożonej konstrukcji lub nietypowych kształtach, wymusza na producentach z różnych dziedzin przemysłu stosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz precyzyjnych, wydajnych i opłacalnych sposobów ich obróbki. W odniesieniu do powszechnie stosowanej obróbki skrawaniem wiąże się to z intensywnym rozwojem obrabiarek sterowanych numerycznie, jak również narzędzi, a przede wszystkim materiałów narzędziowych.

Wpływ czasu eksploatacji na zdolność chłodzącą wybranych olejów hartowniczych

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu eksploatacji na zdolność chłodzącą trzech olejów hartowniczych: Hartex 70S, Hartex 70 i OH 70. Pomiary zdolności chłodzącej olejów stosowanych w liniach technologicznych do hartowania drobnowymiarowych elementów stalowych prowadzono w stałych odstępach czasu od 12 do 24 miesięcy za pomocą urządzenia ivf SmartQuench zgodnie z normą ISO 9950. Stwierdzono, że parametry zdolności chłodzącej olejów (maksymalna szybkość chłodzenia, vmax, szybkości chłodzenia przy temperaturach 550 i 300°C, v550, v300) były stabilne i nie ulegały znacznym zmianom z upływem czasu eksploatacji.

Artykuł promocyjny

Leadwell to jakość światowej klasy

Tajwańska fabryka maszyn Leadwell poszerzyła swój park maszynowy o wielozadaniowe centrum tokarsko-frezarskie z serii TM-1000S i pięcioosiowe centrum obróbcze MU-650.

Obróbka

Wpływ rodzaju ścierniwa zastosowanego do obróbki strumieniowo-ściernej na topografię powierzchni i wybrane cechy nakładanych powłok cynkowych i lakierniczych – cz. II

Celem badań była analiza wpływu obróbki powierzchniowo-ściernej blach niepowlekanych na wybrane cechy powłok cynkowych i lakierniczych. Badania wykonano z zastosowaniem cienkich blach ze stali niskowęglowej poddanych obróbce strumieniowo-ściernej, cynkowaniu ogniowemu i powlekaniu organicznemu. Jako ścierniwa stosowano elektrokorund zwykły, elektrokorund szlachetny i mikrokulki szklane w dwóch zakresach średnic. Badano chropowatość powierzchni blach, grubość powłok cynkowych i połysk powłok lakierniczych. Uzyskano powłoki cynkowe i lakiernicze o różnej topografii powierzchni i właściwościach.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij