STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 1-2/2017
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 1-2/2017

Budowa i badania wybranych obrabiarek CNC

Rynek

Aktualności

Kompleksowe osadzanie elementów montażowych

Jak zamienić ołów w złoto?

Karina Wściubiak-Hankó, prezes zarządu, dyrektor generalna przedsiębiorstwa Alchemia S.A., miała zaledwie 24 lata, gdy objęła funkcję prezesa notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych spółki. W rozmowie z Marią Derejczyk-Zwierzyńską opowiada między innymi o początkach swojej pracy w branży garbarskiej, a także o tym, w jaki sposób kryzys gospodarczy wpłynął na rozwój branży stalowej.

Obróbka

Trendy rozwojowe w obrabiarkach

Obrabiarki i maszyny technologiczne jedynie pozornie nie podlegają zmianom. Postęp technologiczny, głównie o charakterze jakościowym, powoduje, że w każdej dziedzinie związanej z technikami wytwarzania mamy do czynienia z rozwojem, nie rzadko o charakterze konwergentnym.

Artykuł promocyjny

Druk 3D, jakiego jeszcze w Polsce nie było!

Obróbka

Budowa i badania wybranych obrabiarek CNC

W pracy przedstawiono przykłady konstrukcji obrabiarek skrawających ze sterowaniem CNC oraz wybrane metody ich badań. Wybrane rozwiązania konstrukcyjne obrabiarek zostały zaprezentowane na przykładzie centrów frezarskich, tokarskich oraz szlifierki narzędziowej, które stanowią infrastrukturę naukowo-badawczą Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Przykładowe metody diagnostyki parametrów pracy obrabiarek oraz ich kalibracji zostały opisane na podstawie systemu laserowego XL-80, teleskopowego pręta kinematycznego kulkowego typu ballbar oraz opracowanego na Politechnice Świętokrzyskiej stanowiska do pomiaru przemieszczeń względnych w układzie narzędzie – przedmiot obrabiany.

Wybrane maszyny i urządzenia stosowane w procesach gięcia

W niniejszym artykule dokonano przeglądu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach gięcia rur, profili, drutu oraz sprężyn. Przedstawiono charakterystykę giętarek wybranych producentów dostępnych na rynku polskim. Urządzenia podzielono na: giętarki trzpieniowe, giętarki beztrzpieniowe, giętarki trójrolkowe oraz giętarki do formowania drutu i kształtowania sprężyn.

Artykuł promocyjny

Bystronic wciąż poszerza możliwości swoich maszyn produkowanych ze szwajcarską precyzją

Konie powinny czuć się wygodnie w swoich boksach. Leży to na sercu nie tylko działaczom na rzecz ochrony zwierząt, ale także metalowcom z Rupp AG, rodzinnej firmy ze szwajcarskiej gminy Hofstetten. W tych wysiłkach wspiera ich nowo pozyskana prasa krawędziowa Xpert 150.

THETAtec 88N. Ekonomiczne frezowanie z 8-ostrzowymi płytkami

Nowe systemy do frezowania kątowego THETAtec 88N firmy Boehlerit z ośmioma krawędziami skrawającymi zostały opracowane z myślą o uzyskaniu maksymalnej wydajności skrawania stali i żeliw, jak również materiałów nierdzewnych przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów narzędzi, a co za tym idzie – wysokiej produktywności. Optymalne dopasowanie korpusu narzędzia i płytek wymiennych z geometriami i materiałami skrawającymi umożliwia uzyskanie wyników obróbki zgrubnej na poziomie High-End.

Obróbka

Aktywne narzędzia skrawające sposobem na obróbkę w każdych warunkach

Niniejszy artykuł stanowi przegląd aktualnie dostępnych rozwiązań pod względem aktywnych narzędzi skrawających. W artykule poruszono podstawowe problemy związane z drganiami występującymi w trakcie obróbki skrawaniem, przedstawiono ich podział oraz wyjaśniono podstawowe pojęcia. Zawarto także informację o sposobach aktywnej kontroli drgań przez pryzmat sterowania.

Wpływ rodzaju ścierniwa zastosowanego do obróbki strumieniowo-ściernej na topografię powierzchni i wybrane cechy nakładanych powłok cynkowych i lakierniczych – cz. I

Celem badań była analiza wpływu obróbki powierzchniowo-ściernej blach niepowlekanych na wybrane cechy powłok cynkowych i lakierniczych. Badania wykonano z zastosowaniem cienkich blach ze stali niskowęglowej poddanych obróbce strumieniowo-ściernej, cynkowaniu ogniowemu i powlekaniu organicznemu. Jako ścierniwa stosowano elektrokorund zwykły, elektrokorund szlachetny i mikrokulki szklane w dwóch zakresach średnic. Badano chropowatość powierzchni blach, grubość powłok cynkowych i połysk powłok lakierniczych. Uzyskano powłoki cynkowe i lakiernicze o różnej topografii powierzchni i właściwościach.

Drążenie wgłębne

Drążenie wgłębne jest obecnie wykorzystywane w bardzo wielu gałęziach przemysłu, np. lotniczym, motoryzacyjnym czy medycznym zarówno w skali mikro, jak i makro. Dynamiczny rozwój mikrotechnologii powoduje, że bardzo duże znaczenie zaczyna mieć wytwarzanie mikrootworów o średnicach poniżej 1 mm i charakteryzujących się smukłością rzędu 20:1. W wielu przypadkach są one wykonywane w materiałach trudno skrawalnych, co powoduje, że duże znaczenie przy ich wykonywaniu mają technologie niekonwencjonalne, takie jak EDM i ECM.

Elektropolerowanie stali nierdzewnych

W artykule scharakteryzowano główne cechy procesu elektropolerowania, podając jego wady i zalety. Opisano wpływ wykończenia powierzchni na skłonność do elektropolerowania oraz wpływ elektropolerowania na chropowatość powierzchni. Opisano również zjawiska występujące w trakcie procesu elektropolerowania i ich wpływ na końcowy efekt wizualny stanu powierzchni. Omówiono preferowane do tego procesu gatunki stali nierdzewnych. Przedstawiono także zastosowania tego procesu w różnych gałęziach przemysłu.

Technologie łączenia

Filtrowentylacja dymów na podłużnych stanowiskach spawalniczych

Co zrobić, jeśli nie istnieje możliwość bezpośredniego odciągu dymów spawalniczych z podłużnego stanowiska, a jednocześnie zastosowanie ramienia odciągowego czy okapów jest problemem dla załadunku i rozładunku dużych elementów przez suwnicę? Z takim problemem zmierzyła się firma Wood-Mizer z Koła, która niedawno wdrożyła ciekawy pomysł dla odciągu dymów spawalniczych, uzupełniając go o pełną automatyzację procesu filtrowentylacji.

Spawanie laserowe blach zimnowalcowanych ze stali nierdzewnej o strukturze austenitycznej AISI 304

W artykule opisano wyniki badań wpływu parametrów procesu spawania laserowego blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,2 mm walcowanej na zimno na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy TRUMPF o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy doczołowych laserem dyskowym dużej mocy w obszarze SWC następuje wyraźny spadek mikrotwardości do ok. 250÷260 HV0,1 w porównaniu do materiału rodzimego (470÷500 HV0,1) oraz spadek mikrotwardości w środkowej części spoiny do ok. 210 HV0,1.

Recepta na sukces. Jak robotyzacja spawania może wpłynąć na przewagę konkurencyjną?

Statystyki dotyczące poziomu robotyzacji polskich zakładów produkcyjnych wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Każdy przedsiębiorca, który myśli o rozwoju firmy, musi jednak liczyć się z poniesieniem nakładów finansowych na nowe technologie. Im szybciej nastąpi decyzja, tym jest większa szansa na osiągnięcie przewagi nad konkurencją. Przekonała się o tym firma POLMOstrów, największy dziś producent tłumików samochodowych w środkowo-wschodniej Europie. Od pięciu lat w ostrowskim zakładzie ramię w ramię pracuje osiem robotów spawalniczych Valk Welding.

Własności i pomiary

Dynamiczne badania wrzecion obrabiarek

W artykule przedstawiono sprzęt, oprogramowanie i sposób przeprowadzania badań dynamicznych wrzecion. W Instytucie Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej opracowano autorskie oprogramowanie Analizator Błędnych Ruchów Wrzecion Szybkoobrotowych.Zastosowane algorytmy pozwalają na automatyczny dobór parametrów pomiaru. Wartości pomiaru przedstawiane są zgodnie z normami. Generowane z programu wykresy biegunowe są znacznie czytelniejsze niż z programu komercyjnego. Oprogramowanie dostosowano do pomiarów z zastosowaniem niedokładnego wzorca. Zamieszczono przykłady z przeprowadzonych badań.

Oprogramowanie

Dogadać się

Trudno współpracować z kimś, z kim nie mamy możliwości swobodnego porozumiewania się. Można oczywiście ustalić jakiś kod, system znaków, który w pewnym stopniu rozwiąże problem komunikacji, ale nic nie zastąpi dobrej znajomości danego języka – przynajmniej przez jedną ze stron. Oczywiście idealna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy obie strony porozumiewają się w danym języku. Tak jest też w przypadku systemów CAD, CAM i CAE.

Metaloznawstwo

Stale do nawęglania − podstawowy materiał na przekładnie stożkowe i hipoidalne – cz. II

W artykule podano i krótko skomentowano wybrane konstrukcyjne i technologiczne parametry stali do nawęglania, których znajomość jest niezbędna dla producentów i eksploatatorów przekładni stożkowych i hipoidalnych o krzywoliniowej linii zęba. Należą do nich: twardość otoczki przy obróbce frezowaniem głowicami z nożami ze stali szybkotnącej oraz twardość rdzenia i powierzchni zęba po obróbce cieplnej, grubość warstwy nawęglanej, odkształcenia cieplne oraz dopuszczalne wartości naprężeń zmęczeniowych na złamanie zęba u podstawy zęba i zmęczeniowych naprężeń stykowych, przyjmowane w algorytmach firmy Gleason i opartych na nich algorytmach normy AGMA. Krótko omówiono metody minimalizowania wpływu naprężeń cieplnych na dokładność uzębienia. Dokonano zestawienia oznaczeń i zastosowań stali do nawęglania stosowanych dotychczas na koła stożkowe i hipoidalne w Polsce i w USA. Omówiono, opracowaną w ostatnich latach, nową generację stali do nawęglania przeznaczoną na koła pracujące w skrajnie niekorzystnych warunkach. Zasygnalizowano również zmiany, jakie nastąpiły w obróbce cieplnej, umożliwiające znaczny wzrost jakości i wytrzymałości przekładni. Przedstawiono sytuację w zakresie produkcji przekładni stożkowych i hipoidalnych w Polsce i propozycje jej poprawy.

Artykuł promocyjny

W świat Industry 4.0 z firmą TRUMPF

Gospodarka nie lubi przestojów. Nowości w portfolio EAGLE

O nowych możliwościach rozmawiamy z szefem firmy Power-Tech Januszem Marcinem Ejmą.

Technologie cięcia

Więcej miejsca na produkcję dzięki magazynom pomostowym

Zbyt mała ilość miejsca magazynowego, wąskie gardła w wewnętrznych procesach logistycznych, niedostateczna kontrola procesów magazynowych... To tylko niektóre problemy, z którymi borykają się firmy wykorzystujące w swoich procesach produkcyjnych różnego rodzaju elementy długie. Wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych problemy te stają się coraz bardziej dotkliwe. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób można temu zaradzić?

Robotyzacja kluczem do sukcesu

W dzisiejszych czasach automatyzacja w zakładach produkcyjnych stała się koniecznością. Zmieniające się dynamicznie potrzeby rynku i klientów wymagają od przedsiębiorców zmian w zakładach produkcyjnych. Często wiąże się to z wprowadzeniem zautomatyzowanych rozwiązań. Jak wpływa to na proces wycinania detali? Jakie korzyści wynikają z automatyzacji?

Gazy niepalne do cięcia termicznego

W artykule wymieniono metody cięcia, które przebiegają z zastosowaniem gazów niepalnych. Omówiono rodzaj i skład gazów używanych w poszczególnych metodach cięcia, jak również ich wpływ na wydajność i jakość cięcia w zależności od rodzaju materiału ciętego.

Sterowanie jakością krawędzi blach ze stali HSS ciętych laserem CO2 – cz. I

Przeprowadzono analizę norm europejskich obowiązujących w zakresie kryteriów oceny jakości krawędzi blach stalowych ciętych termicznie oraz opracowano dodatkowe dwa kryteria oceny jakości tych krawędzi. Opisano przebieg badań wpływu podstawowych parametrów technologicznych cięcia laserowego na jakość ciętych krawędzi blach ze stali gatunków S355MC i S700MC o grubości 8,0 mm oraz gatunku S890Q o grubości 15,0 mm. Zaproponowano zastosowanie w produkcji przemysłowej Warunków Technologicznych Cięcia (CPS) na wzór Warunków Technologicznych Spawania (WPS).

Jakość cięcia strumieniem wody wybranych materiałów konstrukcyjnych

W artykule opisano ocenę jakości procesu cięcia strumieniem wody wybranych materiałów konstrukcyjnych (stopu aluminium AlCu4MgSi, mosiądzu CuZn37, stali nierdzewnej X5CrNi18-10, stali niestopowej S235JR) o grubości 10 mm. Ocenie poddano: jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia oraz średnicę otworu. Powierzchnie cięte poddano ocenie wg normy ISO 9013:2008. Przeprowadzone badania wykazały przydatność procesu cięcia strumieniowo-ściernego w przypadku wszystkich wytypowanych materiałów konstrukcyjnych. Jakość powierzchni uzyskana po cięciu dla porównywanych materiałów konstrukcyjnych jest wystarczająca i opłacalna w jakości średniej Q3. Dla wyższych jakości uzyskuje się oczywiście lepsze efekty, ale koszt cięcia znacznie rośnie. Dlatego detale można wycinać w niższych jakościach, a następnie poddać dalszej obróbce mechanicznej, która jest mniej kosztowna.

Innowacje

Wybrane aspekty zastosowania technik szybkiego prototypowania w projektowaniu zespołów mechanicznych

W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na kluczowe etapy tworzenia prototypu zespołu mechanicznego technikami szybkiego prototypowania (RP). Etapy te mają wpływ na dokładność kształtowo-wymiarową i poprawne działanie prototypu. Rozważania dotyczące oczekiwanego wykonania prototypów zespołów mechanicznych przedstawiono na przykładzie wielodrożnej przekładni zębatej walcowej wykonanej metodą MEM.

Komentarze

Nowy rok - czas na podsumowania


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij