STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 9-10/2016
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 9-10/2016

Technologie łączenia - jakość, metody, badania

Rynek

Aktualności

Determinanty jakości produktu na liniach do cięcia stali węglowych w kontekście produktywności

Specyfikacja techniczna przetwarzanego materiału może mieć kluczowe znaczenie dla efektywności procesu cięcia stali węglowych. Pokazuje, jak parametry techniczne ciętego materiału wpływają na koszty działalności oraz procesy inwestycyjne, a w konsekwencji również na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Artykuł opisuje najważniejsze powiązania pomiędzy jakością wyrobu gotowego a dostępnością mocy produkcyjnych w zależności od czynników technologicznych i organizacyjnych.

Produkcja stali nierdzewnej oraz stali węglowej jako prognostyk koniunktury

Jeszcze do niedawna jednym z przełomowych odkryć w dziedzinie wahań koniunktury było stwierdzenie, że produkcja stali może być jednym z kilkunastu bardzo ważnych czynników wpływających na boom gospodarczy. Pionierem takich badań był Simon Kuznets, który za swoje dokonania otrzymał w 1971 roku Nagrodę Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Po 45 latach od tamtego wydarzenia warto się zastanowić, czy produkcja stali wciąż jest dobrym prognostykiem koniunktury.

Kompleksowe rozwiązania dla procesów wykrawania

Jako konsumenci lubimy mieć możliwość wyboru i dostosowania produktów do naszych indywidualnych potrzeb. Oznacza to konieczność produkowania podobnych do siebie wyrobów w wielu wariantach, często różniących się między sobą w niewielkim stopniu. Dla producentów stanowi to wyzwanie i wymaga organizacji linii produkcyjnych w stopniu maksymalnie elastycznym, umożliwiającym uruchamianie dodatkowych operacji dla konkretnych modeli.

Technologie łączenia

Zastosowania Metody Elementów Skończonych w analizie spawania hybrydowego PAW-MAG

W artykule przedstawiono problematykę symulacji procesu spawania przy użyciu metody elementów skończonych i dedykowanego do tego procesu specjalistycznego oprogramowania simufact.welding. Zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń numerycznych stali o zróżnicowanych właściwościach spawanych metodą hybrydową PAW-MAG oraz zakres możliwości symulacji nowoczesnej i innowacyjnej metody spawania hybrydowego PAW-MAG, wspomagające optymalny dobór parametrów we wczesnej fazie wprowadzania nowego produktu. Zaprezentowano wyniki modelowania rozkładu temperatury, struktury, twardości, naprężeń i odkształceń w złączu oraz duże zróżnicowanie modeli materiałowych zaimplementowanych w wykorzystanym w badaniach środowisku obliczeniowym oraz określono możliwości Metody Elementów Skończonych w analizie historii cieplnej dowolnego obszaru złącza spawanego, dowodzące, że stanowi ona innowacyjne narzędzie projektowania złączy spawanych stali.

Zapewnienie jakości w procesie spawania wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych – cz. III

W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.

Wady i zalety wybranych metod spawania

Wybór urządzenia do łączenia ze sobą metalu, stali nierdzewnych oraz aluminium nie jest taki prosty. W artykule zostaną przedstawione wybrane rozwiązania, które można stosować w procesie spawania.

Technologie łączenia wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji

Łączenie podzespołów karoserii samochodowej jest jednym z krytycznych elementów umożliwiających redukcję jej masy. Nowoczesne technologie łączenia blach ze stali wielofazowych o wysokiej wytrzymałości i plastyczności są ściśle powiązane z nowoczesnymi technologiami kształtowania plastycznego. Połączenie tych dwóch technologii pozwala na efektywne wytwarzanie podzespołów o zaawansowanych parametrach użytkowych i estetycznych. Nowe składy chemiczne stali wielofazowych wymagają jednak pewnej modyfikacji parametrów spawania i zgrzewania oraz decydują o większym znaczeniu nowych, hybrydowych technologii łączenia.

Mobilnie, stacjonarnie czy centralnie - czyli jak odciągnąć dym spawalniczy

Decydującym czynnikiem przy wyborze odpowiedniego urządzenia filtrowentylacyjnego jest zapotrzebowanie samego spawacza. Wybór zależy od wielu warunków oraz możliwości spawalni. Do dyspozycji mamy więc urządzenia mobilne lub stacjonarne, a także centralne urządzenia filtrowentylacyjne do odciągu dymów spawalniczych.

Łączenie prętów zbrojeniowych metodami spawalniczymi – problemy a kwalifikacje personelu spawalniczego

W pracy zwrócono uwagę na metody łączenia prętów zbrojeniowych, zwłaszcza spawalnicze. Wskazano na zakres kontroli jakości, jaką należy prowadzić w trakcie wytwarzania konstrukcji żelbetowej. W drugiej części opracowania przedstawiono wymagania, jakie musi spełniać personel wykonujący i nadzorujący produkcję elementów ze stali zbrojeniowej.

Obróbka

Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium

Geometria narzędzia frezującego jest jednym z czynników decydujących o jakości procesu wytwarzania. W przypadku doboru niewłaściwej geometrii może prowadzić do zwiększenia sił skrawania i złej jakości powierzchni. Zgodnie z tym przeprowadzono badania eksperymentalne w celu zbadania wpływu geometrii narzędzia – kąta pochylenia linii śrubowej w trakcie obróbki stopu aluminium.

Artykuł promocyjny

Bramowe Pionowe Centra Frezarskie INTERCNC – MAR-TOOLS

Sterowane numerycznie maszyny CNC to już nie rewolucja w nowoczesnych przedsiębiorstwach – to standard i konieczność w dzisiejszej produkcji.

Obróbka

Ocena i badanie jakości narzędzi skrawających – cz. III

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny i badania jakości narzędzi do obróbki wiórowej. W cz. III kontynuujemy omawianie oceny jakości ostrzy narzędzi na podstawie badań ich właściwości użytkowych.

Artykuł promocyjny

Frezy serii DCCC — sztywna konstrukcja oprawki do wysokowydajnej obróbki

Bystronic – ByStar Fiber Cięcie laserem ze źródłem światłowodowym

ByStar Fiber przesuwa granice. Dzięki całkowicie na nowo zdefiniowanej koncepcji firma Bystronic definiuje na nowo cięcie laserem ze źródłem światłowodowym, rozszerzając zakres zastosowań technologii cięcia.

Obróbka

Wykorzystanie nowych technologii w produkcji integralnych części lotniczych

W pracy podano sposoby obniżki kosztów wytwarzania przy wykorzystaniu nowo powstałych technologii i strategii obróbki części w przemyśle lotniczym. Opisano strategię obróbki cienkich ścianek i wręg struktury samolotu. Zwrócono uwagę na nowe technologie, jak technologia przyrostowa i segmentowa obróbka plastyczna.

Charakterystyka maszyn do obróbki plastycznej metali

W artykule przedstawiono charakterystykę oraz kierunki zmian w konstrukcji wybranych rodzajów maszyn stosowanych w obróbce plastycznej metali. Omówiono również niekonwencjonalne sposoby kształtowania blach oraz przedstawiono związane z tym wymagania odnośnie do odpowiednich narzędzi oraz maszyn technologicznych.

Artykuł promocyjny

Maszyny szlifujące firmy Heesemann - doświadczenie i niezawodność na polskim rynku

Cała branża w jednym miejscu − czyli 21. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® BLACH-TECH EXPO

Ponad 500 wystawców z całego świata, 10 000 zwiedzających, 9 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, najważniejsze premiery maszyn i technologii oraz magiczny Kraków – tak w wielkim skrócie można podsumować ubiegłoroczną, jubileuszową edycję EUROTOOL®. 18-20 października 2016 r. gród Kraka ponownie stanie się polską stolicą przemysłu. W Expo Kraków odbędą się targi będące jednym z najważniejszych spotkań branży obróbki materiałów. Zaprezentowane zostaną światowe nowości technologiczne – swoją obecność potwierdzili najlepsi specjaliści, tysiące profesjonalistów i przedstawiciele czołowych firm z Polski i zagranicy.

Obróbka

Wytrawianie, pasywacja i elektropolerowanie stali nierdzewnych

W pracy przedstawiono podstawowe metody chemicznej obróbki powierzchniowej stali nierdzewnych, w tym: wytrawianie, pasywację oraz elektropolerowanie. Omówiono każdą z metod z podaniem stosowanych związków chemicznych oraz technik obróbki. Opisano również defekty powierzchniowe decydujące o odporności korozyjnej stali nierdzewnych i konieczność ich eliminacji z zastosowaniem chemicznej obróbki powierzchniowej. Przedstawiono również zjawiska zachodzące w warstwie wierzchniej podczas wytrawiania, pasywacji i elektropolerowania stali nierdzewnych. Omówiono czynniki wpływające na proces wytrawiania stali nierdzewnych. Podano wpływ zastosowanych metod obróbki na cechy i aspekt wizualny przetwarzanych powierzchni stali nierdzewnych.

Nowe podejście do optymalizacji programów dla obrabiarek CNC na przykładzie toczenia

W artykule przedstawiono kwestię nowego podejścia do optymalizacji programów dla tokarek CNC w oparciu o wybrane oprogramowanie komercyjne. Problematyka ta jest rozwinięciem tematyki poruszanej w artykule opublikowanym w „STALI” nr 11-12/2012 [1], gdzie szerzej omówiono wybrane przykłady komercyjnie dostępnych programów przeznaczonych do optymalizacji programów sterujących na obrabiarki sterowane numerycznie.

Artykuł promocyjny

System do kulkowania strumieniowego charakteryzujący się wysoką niezawodnością i łatwością utrzymania. Wydajne nagniatanie udarowo-strumieniowe kół zębatych i wałów z niezmiennie powtarzalnymi wynikami

Obróbka

Obróbka wibrościerna stopów magnezu

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące procesu obróbki wibrościernej w kształtkach żywicznych o różnym stopniu ścieralności stopów magnezu z wykorzystaniem cieczy obróbczej przeznaczonej do aluminium. Badania prowadzono na stopach magnezu o różnej jakości powierzchni wyjściowej. Badano głównie możliwości zastosowania tego typu obróbki do wykańczania powierzchni po procesie cięcia oraz frezowania, jak również oceniano możliwości wybłyszczania oraz polerowania powierzchni przed procesem wytwarzania powłok ochronnych oraz dekoracyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przy odpowiednio dobranych parametrach procesu (rodzaj kształtek żywicznych, czas procesu, częstotliwość drgań) możliwe są uzyskanie gładkich powierzchni, stępienie krawędzi oraz usunięcie zadziorów po pile. Proces może zostać również z powodzeniem wykorzystany w obróbce magnezu.

Artykuł promocyjny

Od MCSY do Multicuta – historia pewnego projektu

Inwestycje w innowacyjność

Inwestycję w nowoczesny budynek nazwany Centrum Technologii Laserowych planowaliśmy już od wielu lat. Jest on odpowiedzią na wymagania i rozwój rynku w Polsce. Musimy tu lokalnie zapewniać możliwość badania i testowania naszych maszyn na materiałach klienta. Właściwy dobór technologii i maszyny jest kluczem do sukcesu naszych klientów.

Technologie cięcia

Ocena parametrów krawędzi ciętej masywnych i porowatych stopów metali

Scharakteryzowano cechy i zakres stosowalności procesów cięcia w odniesieniu do materiałów masywnych i porowatych. Przedstawiono główne aspekty oceny parametrów krawędzi ciętej tworzyw metalicznych i uwarunkowania prawne badania krawędzi ciętych. Przedstawiono opracowaną przez autorów metodykę badania struktury geometrycznej płaszczyzny cięcia kompozytowych pian aluminiowych po cięciu laserowym. Zaproponowano mikroskopię konfokalną jako metodę umożliwiającą badanie powierzchni o dużym udziale nieciągłości spowodowanych porowatością. Scharakteryzowano parametry jakości płaszczyzny cięcia oraz problemy metodyczne i techniczne wynikające z porowatej struktury pian metalicznych, a także obraz 2D i 3D krawędzi piany aluminiowej po cięciu termicznym laserowym.

Kryteria wyboru źródła plazmowego i stołu CNC

Wypalarka plazmowa do cięcia zmechanizowanego stali to inwestycja długoterminowa. Dlatego przy jej zakupie warto kierować się nie tylko ceną, ale także przewidywanymi kosztami operacyjnymi, które w oczywisty sposób wpływają na ponoszone przez nas wydatki.

Wpływ parametrów cięcia laserowego na jakość powierzchni cięcia – cz. I

W artykule określono podstawowe parametry wpływające na jakość powierzchni cięcia laserowego. Zwrócono uwagę na wpływ cięcia laserowego na zmiany w warstwie wierzchniej oraz dokładność wycinanego kształtu, a w tym m.in. na: znaczenia ogniska wiązki laserowej, chropowatość powierzchni cięcia, prostopadłość powierzchni bocznej, wielkość szczeliny cięcia. Porównano właściwości technologiczne cięcia różnych gatunków materiałów o różnej grubości: stali węglowej, stali wysokostopowej i stopu aluminium.

Nowinki technologiczne zapewniające szybkość i dokładność pracy frezarki

Urządzenia do cięcia wodą i laserem doskonale wycinają cienkie blachy dużymi prędkościami, jednak metody ścierne i termiczne nie są odpowiednie w przypadku wycinania kieszeni, grawerowania czy frezowania. Intensywnie rozwijający się przemysł maszynowy nie zostawił jednak luki w tym zakresie – ciekawą alternatywą stają się bowiem frezarki.

Innowacje

Koncepcja logistyczna, która daje rozpęd. Firma Astrup AS integruje urządzenie do komisjonowania blachy

Logistyka jak w bajce: magazyn komorowy o powierzchni 2000 m2 do składowania elementów długich i płaskich wraz z multifunkcjonalną koncepcją przepływu materiału oraz urządzeniem do podawania blachy ASPA (ang. Automatic-Sheet-Picking-Application). Astrup AS zrobił to, o czym inne firmy wciąż marzą. W siedzibie w Oslo norweska firma handlowa stworzyła optymalne warunki, aby móc zaopatrywać swoich klientów w oferowane materiały szybko, efektywnie i w dobrej cenie.

Druk 3D metali

Niniejszy artykuł opisuje metodę druku 3D metali, przyrostowe techniki wytwarzania w tej technologii, a także pokazuje, w jaki sposób wykorzystuje się je w przemyśle.

Oprogramowanie

Analiza wybranych problemów druku 3D metodą FFF

W artykule opisano metodę druku 3D FFF (Fused Filament Fabrication) oraz przeprowadzono analizę wyników badań doświadczalnych, na podstawie których określono dokładność wymiarowo-kształtową otworów wykonanych metodą FFF.

Artykuł promocyjny

Zintegrowana grafika projektowa 3D

Druk 3D nie jest jedynym sposobem na szybsze dostarczenie trwałych dóbr konsumpcyjnych na rynek; zintegrowana konstrukcja jest tak samo istotna.

Oprogramowanie

Chwytając idee

Nie pamiętam, czy usłyszałem, czy przeczytałem gdzieś o tym, że najlepsze idee, koncepcje etc. rodzą się w kawiarnianej atmosferze, a najbardziej rewelacyjne pomysły są szkicowane (lub spisywane) na papierowej serwetce. Muszę przyznać, że miałem okazję się o tym przekonać. I, proszę Państwa, to działa!

BIM w praktyce. Centrum dystrybucji firmy NewCold

Każdego roku firma Construsoft Sp. z o.o. organizuje dla swoich klientów konkurs Tekla BIM Awards Polska. Jego celem jest promowanie rozwiązań Modelowania Informacji o Budowli przeznaczonych do projektowania i realizacji inwestycji w nowoczesnym budownictwie, a co najważniejsze – przybliżenie publice szczegółów inwestycji przygotowanych z wykorzystaniem BIM i oprogramowania Tekla Structures. W 2015 roku nagrodę specjalną w konkursie otrzymała firma Akon Projektowanie Konstrukcyjne za projekt Centrum Dystrybucji firmy NewCold.

Hutnictwo i odlewnictwo

Odlewnicze stopy żelaza o wysokiej wytrzymałości

Mówiąc o wysokiej wytrzymałości materiałów, można ją zdefiniować jako taką, która zapewnia wytwarzanym elementom zastosowanie w nowoczesnych konstrukcjach, tj. lekkich i wytrzymałych. Odlewy niejednokrotnie stanowią znaczną część takich konstrukcji (nawet do 40% w pojazdach mechanicznych), a poprawa ich właściwości wytrzymałościowych w stosunku do masy lub innych cech materiałowych jest naturalną drogą rozwoju współczesnych technologii. Odkrywane są nowe materiały, ale przede wszystkim uszlachetniane są te podstawowe, takie jak żeliwo czy staliwo. Odlewnicze stopy żelaza są dużą grupą materiałów konstrukcyjnych, dlatego warto poznać kierunki rozwoju ich najznamienitszych reprezentantów. W artykule przedstawione zostały nowoczesne gatunki stopów żelaza z przykładami ciekawych zastosowań.

Magnez – otrzymywanie, własności, zastosowanie

W artykule przedstawiono magnez i jego stopy. Omówiono sposób otrzymywania metodą elektrolizy stopionego chlorku magnezowego oraz metodą Pidgeona. Opisano reakcje chemiczne i w skrócie podano parametry prowadzenia procesów metalurgicznych. W dalszej części zostały przedstawione odlewnicze stopy magnezu, podano przykładowe własności oraz zastosowanie. W kolejnej części artykułu zostały scharakteryzowane najczęściej stosowane stopy magnezu do przeróbki plastycznej, przedstawiono ich własności mechaniczne oraz dziedziny zastosowania. Na końcu omówiono metody spawania stopów magnezu.

Własności i pomiary

Nowoczesne metody interferencyjne w pomiarach topografii powierzchni

W artykule krótko przedstawiono dwie metody interferencyjne stosowane w dokładnych pomiarach topografii powierzchni. Są to metody interferencyjne oparte na technikach pomiaru fazy oraz na technikach wykorzystujących analizę korelacji koherencji.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij