STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 7-8/2016
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 7-8/2016

Temat wydania: przemysł stalowy w Polsce. W numerze: wybór przecinarki laserowej, ocena i badanie jakości narzędzi skrawających. Ponadto: azotowanie - metoda wytwarzania warstw powierzchniowych.

Rynek

Aktualności

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Energetyka, przemysł, digitalizacja gospodarki i globalna ekspansja to zagadnienia, które zdominowały Europejski Kongres Gospodarczy. Ósma edycja największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej odbyła się 18-20 maja 2016 roku w Katowicach.

Technologiczne i produktowe aspekty oceny mocy produkcyjnych linii do cięcia stali węglowych

Ocena mocy technologicznych linii do cięcia jest kluczową kwestią podczas budowy biznesplanów dla nowych linii. Oczywiście producenci maszyn podają w dokumentacji docelową średnią wydajność w tonach na godzinę, są to jednak wartości średnie i ściśle powiązane ze strukturą ciętego produktu. Podobny problem napotykamy, próbując oszacować moce produkcyjne już zainstalowanych maszyn.

Leasing dla młodego przedsiębiorcy

Inwestycje są nieodłączną częścią biznesu i w większości przypadków wiążą się z zakupem środków trwałych, bez których firma nie może się rozwijać. Najczęściej jednak koszty tych inwestycji są bardzo wysokie i niejednokrotnie przekraczają zgromadzone przez młodego przedsiębiorcę fundusze. Sytuacja taka prowadzi do oczywistego rozwiązania, jakim jest zewnętrzne finansowanie. W przypadku firmy o dużym stażu na rynku jest to stosunkowo proste do przeprowadzenia, o wiele trudniej mają firmy dopiero wkraczające na rynek.

Hutnictwo i odlewnictwo

Rynek stali i bariery ograniczające konkurencyjność hutnictwa w Polsce

Zużycie wyrobów stalowych w Polsce w 2015 r. osiągnęło rekordowy poziom 12,5 mln ton i wciąż istnieją perspektywy na dalszy wzrost rynku. Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) w Katowicach Stefan Dzienniak zwraca jednak uwagę, że krajowym producentom wyrobów hutniczych zagrażają czynniki pozarynkowe, m.in.: nieuczciwy import stali spoza UE, koszty polityki klimatycznej UE, wysokie ceny energii w Polsce czy luka pokoleniowa wśród pracowników polskich hut i brak następców o odpowiednich kwalifikacjach.

Azotowanie − metoda wytwarzania warstw powierzchniowych

Inżynieria powierzchni to powszechna dziedzina nauki zajmująca się kształtowaniem powierzchni w taki sposób, aby zapewnić jej jak najlepszą odporność na destrukcyjne działanie sił zewnętrznych w konkretnych warunkach pracy. Technologie modyfikacji powierzchni elementów stalowych (gł. różnego rodzaju części maszyn i narzędzi) odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu ich żywotności, co bezpośrednio przyczynia się do poprawy innowacyjności i konkurencyjności w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie.

Urządzenia formierskie linii wytwarzania odlewów w formach piaskowych

W artykule przedstawiono charakterystykę urządzeń formierskich stanowiących podstawowe wyposażenie linii odlewniczych do zmechanizowanego wytwarzania odlewów w formach piaskowych, skrzynkowych i bezskrzynkowych, z użyciem masy formierskiej, syntetycznej z bentonitem. Przedstawiono klasyfikację metod zagęszczania masy formierskiej syntetycznej z bentonitem i ich realizacje oraz omówiono zasadę działania i parametry urządzeń eksploatowanych w krajowych odlewniach.

Obróbka

Współpraca matką sukcesu. Dziesięciolecie firmy Bystronic Polska Sp. z o.o.

Podczas tegorocznych targów ITM w Poznaniu firma Bystronic Polska Sp. z o.o. obchodziła dziesięciolecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano galę. W trakcie jej trwania nagrodzono statuetkami przedsiębiorstwa, które miały swój wkład w tworzeniu historii Bystronic Polska.

Badanie zdolności chłodzącej wodnego roztworu polimerowego Polihartex

W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności chłodzącej wodnych roztworów polimerowych Polihartex. Zakres stężeń glikolu polialkilenowego wynosił 5-30% objętościowych. Wyniki pomiarów szybkości chłodzenia uzyskane za pomocą urządzenia ivf Smart- Quench pozwoliły obliczyć zależności współczynnika przejmowania ciepła (α) w funkcji temperatury. Wraz ze wzrostem stężenia polimeru zmniejszała się zdolność chłodząca roztworu, ale przy niskich stężeniach polimeru zdolność chłodząca roztworu była większa w porównaniu z wodą. Przedstawiono przykład zastosowania obliczonych zależności α = f(T) do symulacji procesu hartowania elementów stalowych.

Artykuł promocyjny

Nowe trendy w obróbce mechanicznej firmy MAR-TOOLS

Globalny przemysł obróbki metalu ciągle dąży do udoskonalania zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. W związku z tym wielu producentów obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem stale poszukuje nowych rozwiązań, które pozwolą na wprowadzanie w maszynach innowacji i ulepszeń, dających użytkownikom wysoką wydajność procesów obróbczych.

Obróbka

Ocena i badanie jakości narzędzi skrawających – cz. II

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny i badania jakości narzędzi do obróbki wiórowej. Omówiono ocenę jakości ostrzy noży tokarskich punktowych na podstawie badań ich właściwości użytkowych.

Narzędzia HSM

Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z wykorzystaniem narzędzi do obróbek szybkościowych. Wyjaśniono w nim, jakie cechy charakteryzują obróbki szybkościowe. Omówiono typy narzędzi, które są przy nich wykorzystywane.

Technologie cięcia

Zobowiązanie na kolejne 30 lat. Wdrożenie linii do obsługi pras

Mimo niestabilnej sytuacji ekonomicznej ostatnich lat Europa potrafi wciąż zachować równowagę, szukając coraz nowszych horyzontów działalności. Nie można przecież chować głowy w piasek ze strachu przed niestandardowymi rozwiązaniami. Otwarcie się na niszowe propozycje jest gwarancją sukcesu.

Jaką wycinarkę laserową wybrać?

W poprzednim numerze czasopisma „STAL” omówiono trzy technologie cięcia metali. W niniejszym artykule autorka pochyla się nad technologią cięcia laserem. Pokazuje, jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej maszyny. Przybliża czytelnikom także perspektywy technologii cięcia laserem na przyszłość.

Imponująca elastyczność. Firma Zako zwiększa pojemność magazynu i produkcji

Firma Zako GmbH, producent techniki sanitarnej i metalowej, przed paroma laty zdecydowała się na w pełni zautomatyzowane przetwarzanie blach w procesach produkcyjnych. Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów w produkcji kontraktowej, firma zainwestowała w rozbudowę instalacji magazynowych i produkcyjnych. Efekty, jakie osiągnięto poprzez właściwy dobór oraz integrację procesów magazynowych i produkcyjnych, potwierdziły, że elastyczność wykorzystanych rozwiązań pozwala na osiągnięcie naprawdę imponującej efektywności. Jako partnera do realizacji zmian w obszarze automatyzacji magazynu i produkcji wybrano długoletniego partnera biznesowego firmy Zako GmbH − firmę Remmert. Dzięki rozbudowie istniejącego systemu magazynowego blach pojemność magazynowa została zwiększona o 125%.

Kompletny park maszynowy? Tylko z waterjetem na pokładzie. Cz. II. Jak dokonać właściwego zakupu

Rynek obrabiarek wykorzystujących strumień wody do obróbki materiałów rozwija się w zawrotnym tempie. Sytuacja ta jednak nie jest dla nikogo zaskakująca, ponieważ wielu przedsiębiorców ma już świadomość zalet waterjetów: wycinają one szybko nawet skomplikowane kształty praktycznie z każdego materiału, bez względu na jego rodzaj. W cz. I wywiadu wzięliśmy pod lupę polski i światowy rynek waterjetów. Poznaliśmy również sekret uzupełniania się technologii cięcia wodą, plazmą i laserem. Różnorodność urządzeń zlokalizowanych w parku maszynowym daje bowiem bez wątpienia dużo więcej korzyści niż w przypadku zastosowania pojedynczej technologii.

Własności i pomiary

Nowe stanowisko do badań elastyczności mas formierskich

W artykule przedstawiono opis nowego stanowiska do pomiaru odporności mas formierskich na odkształcenia mechaniczne (elastyczność) oraz termiczne (hot distortion). Szczegółowo wyjaśniono zasady pomiaru, sposób przygotowania próbek do badań oraz opis i interpretację otrzymanych wyników.

Technologie łączenia

Zapewnienie jakości w procesie spawania wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych – cz. II

W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.

Filtrowentylacja – różne potrzeby

Głównym motywem działania wielu przedsiębiorców jest dążenie do poprawy warunków pracy zatrudnionych pracowników. Duża rotacja wśród szlifierzy, ślusarzy i spawaczy podyktowana warunkami pracy mobilizuje do szukania optymalnego rozwiązania. Firma Wandtke Grupa z Miechucina spotkała się właśnie z takim wyzwaniem. Sprostał mu system wentylacji marki Kemper zainstalowany na hali produkcyjnej, który został dopasowany do zróżnicowanej produkcji firmy.

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij