STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 5-6/2016
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 5-6/2016

Temat wydania: optymalizacja kosztów gospodarki narzędziowej. W numerze: dobór i klasyfikacja systemów pomiarowych, ocena mocy produkcyjnych stalowych centrów serwisowych, wytwarzanie rur spawanych ze stali nierdzewnych, wybór maszyny do cięcia blachy. Ponadto: napawanie plazmowo-proszkowe.

Rynek

Aktualności

Cła na rynku stali nierdzewnych

1 stycznia 2015 roku Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia w przywozie chińskich i tajwańskich stali nierdzewnych do Europy. Praktycznie już we wrześniu 2014 roku było wiadomo, że wystąpią jakieś obostrzenia, wysokość ceł nie była jeszcze znana. Ostatecznie 28 sierpnia 2015 r. Komisja Europejska postanowiła o wprowadzeniu 6,8% ceł na przywóz zimnowalcowanej stali nierdzewnej z Tajwanu i 25,3% ceł na przywóz z Chin. W jaki sposób to wpłynęło na rynek unijny?

Czynniki wpływające na ocenę mocy produkcyjnych stalowych centrów serwisowych

Centra serwisowe w różny sposób oceniają swoje własne moce produkcyjne. Nie ma obecnie standardu w zakresie wyrażania i obliczania możliwości produkcyjnych linii. Prasa fachowa podaje dane w formie ogólnej. W tym artykule zagadnienie to zostanie przeanalizowane od strony technicznej i organizacyjnej.

Tajwan pokazał swoją potęgę. Czwarta, rekordowa edycja Taiwan International Fastener Show za nami

Trzy dni wystawy, 1000 zaadaptowanych stoisk, ponad 400 wystawców, prawie 29 000 odwiedzających z 75 krajów – tak w liczbach prezentuje się tegoroczna edycja Taiwan International Fastener Show (TIFS) w Kaoshiung. Wydarzenie przerosło oczekiwania zarówno wystawców, jak i odwiedzających, wśród których nie zabrakło firm z Polski (44 reprezentantów) oraz naszej redakcji, która jako jedyna z Polski i sąsiednich krajów została zaproszona do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

Płynne procesy tłoczenia

Artykuł promocyjny

Czeskie, czyli z tradycją. Z kart historii czeskiego przemysłu maszynowego

Obróbka

Geometria frezów do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium

W artykule scharakteryzowano wysokowydajną obróbkę stopów aluminium. Opisano geometrię narzędzi frezarskich dedykowanych do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium. Przedstawiono modyfikacje zarysu krawędzi skrawającej. Przebadano wpływ ukształtowania krawędzi skrawającej na proces wysokowydajnej obróbki stopu aluminium AlZn5.5MgCu.

Artykuł promocyjny

Wiertła Mini-MVS - Mitsubishi rozszerza asortyment wierteł

Obróbka

Ocena i badanie jakości narzędzi skrawających – cz. I

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny i badania jakości narzędzi do obróbki wiórowej. W cz. I omówiono istotne elementy geometrii ostrzy narzędzi i przedstawiono ogólnie możliwości ich kontroli.

Obróbka skrawaniem w zastosowaniu do cięcia metali

W artykule przedstawiono przegląd maszyn do cięcia metali z zastosowaniem obróbki skrawaniem za pomocą pił uzębionych (taśmowych i tarczowych). Zakres przeglądu został ograniczony do przecinarek oferowanych na polskim rynku. Przedstawiono również charakterystykę pił taśmowych i tarczowych.

Artykuł promocyjny

Efektywna obróbka metali bez przypaleń. Piły z węglikami spiekanymi serii STEEL-TECH oraz STEEL-TECH Electro do elektronarzędzi

Obróbka

Intertool 2016. Wiedeń stolicą targów technologii wytwarzania

Za nami kolejna edycja Intertool, austriackich targów technologii wytwarzania dla branży przetwórstwa metali. Wydarzenie odbyło się 10-13 maja 2016 roku w Wiedniu. Nasza redakcja również miała okazję w nim uczestniczyć.

Artykuł promocyjny

DELTAtec 90P Feed. Frezowanie z wysokimi posuwami i frezowanie kątowe przy pomocy jednego systemu narzędziowego

Wraz z nową odsłoną programu frezarskiego firma Boehlerit ponownie wyznacza standardy w zakresie frezowania z wysokimi posuwami. Innowacyjny system narzędziowy DELTAtec 90P Feed umożliwia zastosowanie najwyższych posuwów na ostrze i jako narzędzie wielofunkcyjne może być stosowany do obróbki kątowej. – Dostosowaliśmy system narzędziowy do obu zastosowań bez kompromisów – podkreśla André Feiel, Product Manager w firmie Boehlerit.

Obróbka

Optymalizacja kosztów gospodarki narzędziowej

Jednym z zadań stawianych przed działami zakupów czy bezpośrednio działami produkcji jest optymalizacja kosztów wytwarzanych produktów. Oszczędności szuka się na wielu poziomach. W zakresie gospodarki narzędziowej najczęściej sprowadzają się one do nawiązania współpracy z tańszymi dostawcami, co niestety nie zawsze idzie w parze z dobrą jakością dostarczanych narzędzi. Popularne jest również powtórne wykorzystanie narzędzi dzięki ich ostrzeniu. Niestety nie każde narzędzie można ostrzyć. Na przykład zużyte narzędzia składane, takie jak noże tokarskie, najczęściej są złomowane. Czy można dać im „drugie życie”? Oczywiście – z pomocą przychodzi naprawa narzędzi składanych.

Artykuł promocyjny

Obróbka strumieniowo-ścierna

Dzięki wyższej efektywności, lepszej sprawności i większej szybkości cięcia technologia obróbki strumieniowo-ściernej stosowana przez firmę OMAX pozwala klientom wyprzedzić konkurencję, rozwijać działalność i zwiększyć zyski o 200, a nawet 1000%!

Obróbka

zastosowanego do obróbki strumieniowo-ściernej na wzrost twardości powierzchniowej cienkich blach stalowych

Artykuł zawiera wybrane wyniki projektu naukowego dotyczącego wpływu obróbki powierzchniowo-ściernej na wzrost twardości powierzchniowej cienkich blach stalowych. W obróbce powierzchniowej jako ścierniwa użyto piasku kwarcowego, elektrokorundu zwykłego i mikrokulek szklanych. Wykonano analizę doboru obciążenia zastosowanego do pomiarów twardości na podstawie wielkości ziarna w stali, parametrów topografii powierzchni blach oraz wielkości i głębokości odcisków twardości. Wykonano pomiary stopnia utwardzenia i stwierdzono, że zależnie od zastosowanego ścierniwa powierzchnia blach utwardzała się w różnym stopniu.

Artykuł promocyjny

Systemy specjalistyczne do pracy w najtrudniejszych warunkach Idealnie oczyszczone metodą śrutowania elementy kute i odlewane

Wachlarz komponentów produkowanych metodami kucia i odlewania jest niemal nieograniczony. Aby sprostać wyzwaniom wynikającym z takiej różnorodności detali, firma Rösler oferuje wiele różnych rozwiązań obróbki śrutowaniem.

Obróbka

Chłodziwa ekologiczne

Płyny obróbkowe stanowią poważne zagadnienie eksploatacyjne podlegające surowym regulacjom. W konsekwencji za konieczne należy uznać prowadzenie odpowiedzialnej i właściwej gospodarki płynami obróbkowymi.

Oprogramowanie

Kusząca wizja optymalizacji produkcji

Firmy zajmujące się wytwarzaniem konstrukcji stalowych codziennie wypalają setki elementów. Nietrudno jest sobie wyobrazić warunki pracy panujące w zakładzie, w którym każda z maszyn dedykowanych procesom cięcia współdziała z innym oprogramowaniem. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał parku maszynowego, warto zintegrować jego funkcjonowanie poprzez wybór systemu CAD/CAM dopasowanego do potrzeb firmy. Jest to bez wątpienia niezbędny krok prowadzący do optymalizacji produkcji poprzez grupowanie i udostępnianie wszystkich danych dotyczących wycinanych detali.

CAx: chmura jako standard?

Gdy w 2010 roku po raz pierwszy pisałem o „umiarkowanym zachmurzeniu”, spodziewałem się, że rozwój inżynierskich rozwiązań dostępnych z wykorzystaniem cloud computing będzie następował dynamicznie. Nie przypuszczałem jednak, że aż tak. Co więcej, w obliczu nowych możliwości udostępniania oprogramowania producenci rozpoczęli poszukiwanie nowych sposobów licencjonowania swoich rozwiązań, a niektórzy już je wprowadzili.

Rozmiar ma znaczenie. O wyborze stołu CNC do cięcia plazmą

Każda firma ma inne zapotrzebowanie na maszyny używane w produkcji i oczekiwania wobec nich. Wybór odpowiednich maszyn to nierzadko długi proces szukania, sprawdzania i testowania. Nie inaczej jest w przypadku stołu CNC do cięcia plazmą. Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, dotyczy tego, co będziemy wycinać, jak dużo i jak często. Pamiętajmy, że jeśli nie jesteśmy przekonani, jaki wymiar obszaru roboczego będzie odpowiedni, warto wybrać producenta, który oferuje różne wersje.

Wykorzystanie BIM w projektach dla przemysłu energetycznego

Rozwój cywilizacyjny i związany z nim nieunikniony wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymuszają konieczność poszukiwania kolejnych jej źródeł. Ze względu na ograniczone zasoby paliw kopalnych porzucenie ich jest wręcz pewne, a jako alternatywę promuje się odnawialne źródła energii elektrycznej. Szacuje się, że przejście to nastąpi w ciągu 40-50 lat, w czasie których trzeba będzie stosować technologie ułatwiające osiągnięcie zamierzonego celu – krajobrazu energetycznego jutra.

Hutnictwo i odlewnictwo

Oczekuj więcej od stali do obróbki cieplnej

Artykuł przedstawia właściwości stali borowych. Zwrócono w nim uwagę na to, jakie znaczenie ma ich użycie do konstrukcji maszyn wykorzystywanych w przemyśle rolniczym. Wyjaśniono też, dlaczego stale borowe zastępują stale stopowe do obróbki cieplnej.

Pozapiecowa rafinacja stali. Rafinacja w kadzi – cz. II

Wzrastające zapotrzebowanie na stal o coraz to wyższych wymaganiach jakościowych wymusza stosowanie coraz to nowszych technologii umożliwiających spełnienie tych wymagań. Pomimo licznych informacji o opracowaniu i wdrożeniu takich materiałów, jak: stopy aluminium, stopy magnezu, kompozyty czy tworzywa sztuczne, to jednak stale są nadal materiałem dominującym w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. Jest to spowodowane nie tylko względami ekonomicznymi, ale przede wszystkim konkurencyjnymi właściwościami. Jakość produkowanej stali jest obecnie jednym z najważniejszych czynników decydujących o ciągłym rozwoju technologii wytwarzania wyrobów hutniczych.

Własności i pomiary

Dobór i kwalifikacja systemów pomiarowych w procesach technologicznych

W artykule omówiono zagadnienie doboru przyrządów i maszyn pomiarowych w odniesieniu do wymaganej tolerancji wymiarowej, kształtu oraz gabarytów przedmiotów obrabianych. Opisano kolejne kroki postępowania w analizie przydatności systemów pomiarowych w stosunku do wymaganej dokładności obróbki.

Klasyfikacja i oznaczanie wymiarów na rysunku technicznym

Normy z zakresu specyfikacji geometrii wyrobów (GPS) podlegają ciągłemu i dynamicznemu rozwojowi. Niektóre z nich umożliwiają jednoznaczne zdefiniowanie sposobu pomiaru, a nawet strategii pomiarowej. W artykule omówiono wymienione w normie PN-EN ISO 14405-1:2011 rodzaje wymiarów oraz sposoby ich oznaczania na rysunku. Wykonano analizę stosowanych w przemyśle sposobów pomiaru i stosowanych przyrządów pomiarowych.

Innowacje

Analiza dokładności modeli łopatek wykonanych przyrostowymi technikami SLS i MEM

W artykule przedstawiono porównanie dokładności dwóch metod przyrostowych MEM i SLS. Jako model badawczy wykorzystano łopatkę silnika lotniczego. Po wydrukowaniu modeli badawczych zeskanowano je za pomocą skanera GOM ATOS III, następnie określono odchyłki w odniesieniu do nominalnego modelu 3D-CAD. Przeprowadzona analiza porównawcza wybranych metod druku 3D umożliwia dobór odpowiedniego systemu wytwarzania.

Efektywna obróbka blach, wzrost efektywności i minimalizacja kosztów

Wysoka jakość produktów, procesy produkcyjne pozwalające na wykorzystanie wszystkich posiadanych środków oraz maksymalna efektywność – to czynniki wpływające na sukces firm z branży metalowej. Jednak tylko te przedsiębiorstwa, które doprowadzą wspomniane elementy do perfekcji, osiągną niepodważalną przewagę konkurencyjną.

Technologie łączenia

Zapewnienie jakości w procesie spawania wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych – cz. I

W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.

Skuteczna instalacja filtrowentylacyjna

Niskie koszty pracy urządzeń filtrowentylacyjnych, które ściśle są powiązane z długą żywotnością wkładów filtracyjnych, wysoka skuteczność naprawdę małych cząsteczek dymu spawalniczego, zabezpieczenie przed iskrami oraz niska emisja hałasu to dzisiaj najważniejsze cechy nowoczesnych systemów filtrowentylacji dymów spawalniczych. Firma Famur S.A. Systemy Chodnikowe Remag doświadczenie w tym zakresie zbiera od 10 lat. – Na początku, zanim zdecydowaliśmy się na dostawcę, długo analizowaliśmy oferty wielu producentów. Dzisiaj cieszymy się, że mamy zapewniony spokój i bezpieczeństwo na terenie spawalni – wspomina Dawid Gruszczyk, wiceprezes zarządu Famur S.A.

Napawanie plazmowo-proszkowe. Możliwości i ograniczenia

W artykule przedstawiono zasadę procesu napawania plazmowo-proszkowego oraz jego zalety i wady. Przedstawiono również przemysłowe zastosowanie tej metody napawania, przebieg i wyniki badań procesu napawania plazmowo-proszkowego stali dla energetyki z zastosowaniem proszku o składzie stopu Inconel 625 oraz określono wpływ zmiennych procesowych na geometrię napoiny, głębokość wtopienia i udział materiału podłoża w napoinie.

Charakterystyka procesu wytwarzania rur spawanych ze stali nierdzewnych

W pracy opisano typy rur spawanych ze stali nierdzewnych przeznaczonych do zastosowań ciśnieniowych (wg PN-EN 10217-7) dla przemysłu spożywczego i chemicznego (wg PN-EN 10357) oraz do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych (wg PN-EN 10296-2). Podano typy badań nieniszczących stosowane do oceny jakości spoin wzdłużnych rur spawanych. Przedstawiono procesy wytwarzania, wymagania i charakterystykę powierzchni rur instalacyjnych/spożywczych wraz z oznaczaniem stanu dostawy. Opisano przykładowy proces produkcji rur spawanych ze stali nierdzewnych, charakteryzując szczegółowo bardziej istotne etapy przetwarzania.

Technologia spawania wiązką elektronów

Spawanie wiązką elektronów, pomimo szeroko stosowanych technologii łukowych oraz laserowych, nadal jest powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Główne zastosowanie tego wydajnego procesu spawania to: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, elektrotechniczny, lotniczy i budowa maszyn. Technologia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości połączeń ze wszystkich spawalnych metali konstrukcyjnych w szerokim zakresie grubości od 0,025 mm do 300 mm w jednym przejściu. W artykule przybliżono charakterystykę metody i podano przykłady zastosowania wiązki elektronów w przemyśle. Przedstawiono przykład urządzenia uniwersalnego do spawania i modyfikowania powierzchni, w tym napawania.

Technologie cięcia

Waterjet, plazma czy laser? O wyborze maszyny do cięcia blach słów kilka

W przemyśle ogromną część obszaru obróbki przejęły maszyny sterowane CNC. Cięcie blach tradycyjnymi metodami w tym wypadku staje się coraz droższe. Utrzymanie pozycji producenta na rynku elementów powtarzalnych będzie wiązało się z inwestycją w maszynę sterowaną CNC. Co wybrać, aby jak najefektywniej ciąć blachy?

Większa moc dla stoczni

Rynkowa oferta przecinarek plazmowych jest bardzo bogata, dzięki czemu każdy przedsiębiorca, który chce zainwestować w tego typu maszynę, na pewno znajdzie rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb swojego zakładu. Co jednak w sytuacji, gdy firma ma zapotrzebowanie na urządzenie do cięcia materiałów o grubości przekraczającej przyjęte dla tradycyjnych przecinarek plazmowych standardy?

Artykuł promocyjny

Impulsowe rezonatory laserowe w paśmie podczerwonym i zielonym do precyzyjnej obróbki materiałów

Spawanie laserowe może odbywać się z wykorzystaniem różnych trybów pracy źródeł laserowych – tryb pracy ciągłej lub tryb pracy impulsowej. Tryb pracy ciągłej wykorzystywany jest w procesie spawania elementów o większej grubości. Wiązka emitowana w czasie w sposób ciągły tworzy przesuwający się wzdłuż linii spawania kanał gazodynamiczny otoczony warstwą ciekłego metalu, a krzepnący metal tworzy spoinę. W impulsowym trybie spawania jeden impuls tworzy pojedynczą spoinę punktową. Jeżeli wyemitowane zostanie kilka impulsów, to powstanie kilka spoin punktowych. Odpowiednio dobrane parametry procesu, których zakres zmienności zależy od danego urządzenia, takie jak: prędkość spawania, średnica ogniska wiązki laserowej oraz częstotliwość repetycji impulsów, mogą powodować, że spoiny punktowe będą zachodzić na siebie, tworząc ciągłą spoinę liniową. Zaletą takiego procesu jest zminimalizowanie ilości ciepła przekazywanego do materiału i tym samym możliwość spawania lub napawania bardzo niewielkich, precyzyjnych elementów, wrażliwych na ciepło, czy to ze względów metalurgicznych, czy też konstrukcyjnych (np. mała pojemność cieplna detali, wrażliwa elektronika w pobliżu spoiny).

Technologie cięcia

Kompletny park maszynowy? Tylko z waterjetem na pokładzie Cz. I. Rynek maszyn i łączenie technologii

Rynek maszyn wykorzystujących strumień wody do obróbki materiałów rozwija się w zawrotnym tempie. Trudno jednak się dziwić, skoro waterjety łączą w sobie wiele korzyści: wycinają szybko nawet skomplikowane kształty praktycznie z każdego materiału, bez względu na jego rodzaj. Firmy zatem modernizują swój park maszynowy, a zakupione urządzenia wykorzystują jako główne lub pomocnicze. Waterjety bardzo dobrze uzupełniają bowiem technologię cięcia laserem czy plazmą. Wniosek: ich zakup to czysty zysk.

Metaloznawstwo

Badania odporności korozyjnej wysokowytrzymałych stopów aluminium oraz stopów magnezu wytwarzanych metodą ECAP

W artykule przedstawiono właściwości korozyjne wysokowytrzymałych stopów aluminium oraz stopów magnezu wyciskanych metodą ECAP. Oceny właściwości korozyjnych (odporności na korozję) dokonano w oparciu o wyniki badań korozyjnych w środowisku obojętnej mgły solnej, badań elektrochemicznych w 3-proc. roztworze NaCl oraz badań metaloznawczych. Wyniki badań aluminium i stopów aluminium porównywano z wynikami badań materiałów wyciskanych metodą klasyczną. W pracy określono rodzaje korozji, jakim ulegają te materiały, oraz ich wielkość. Tego typu badania mające na celu scharakteryzowanie nowych materiałów pod względem odporności na korozję są niezbędne przy wprowadzaniu nowych wyrobów do użytku.

Zarządzanie

Mocowanie odciągami

W wydaniu 7-8/2015 „STALI” mieli Państwo możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie magazynowania i transportu płaskich wyrobów stalowych. Niezwykle istotnym elementem w czasie transportu takich materiałów jest dobór liczby pasów mocujących w zależności od masy i gabarytów przewożonych ładunków. Poniższy artykuł prezentuje podstawowe informacje na ten temat.

Czynniki generujące skuteczne zarządzanie pracownikami

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych obszarów, które należy wziąć pod uwagę w przypadku zarządzania pracownikami, które ma być ukierunkowane na sukces zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.

Komentarze

System naczyń połączonych. Nowe zamówienia publiczne a rynek stali

Zamówienia publiczne to system naczyń połączonych. Istniejące w jego ramach rozwiązania prawne mają realny wpływ na gospodarkę. Szacuje się, że w Polsce z rynkiem zamówień publicznych w jakikolwiek sposób związanych jest około 37 000 zamawiających (tj.: jednostek sektora finansów publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przedsiębiorstw działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych) oraz około 200 000 potencjalnych wykonawców. Liczby te nie oddają jednak do końca wielkości rynku zamówień publicznych. Należy bowiem pamiętać o tym, że niemal każda inwestycja publiczna realizowana jest przy udziale różnego rodzaju dostawców lub podwykonawców.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij