STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2016
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2016

Temat wydania: Obróbki wysokowydajne kontra obróbka elektroerozyjna. W numerze: Nowości w zakresie oprogramowania CAx, ocena mocy produkcyjnych stalowych centrów serwisowych, optymalizacja kosztów cięcia plazmą. Ponadto: przegląd maszyn stosowanych w procesie gięcia.

Rynek

Rynek

Aktualności

Ograniczenia polskiej innowacyjności. Komercyjne zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych

Jedną z form wspierania badań naukowych służących gospodarce oraz eliminacji niedoskonałości działania rynku i utrudnień w procesie komercjalizacji badań naukowych powinno być zastosowanie właściwego systemu bezpośrednich ocen jednostek naukowych. W instytucjach sfery nauki istnieją mechanizmy wyraźnie spowalniające komercjalizację badań, jak np. ocena punktowa. Niniejszy artykuł prezentuje stanowisko autorów względem decyzji rządowych dotyczących rozwoju polskiej gospodarki.

Produkcja stali nierdzewnej umiarkowanie rośnie

Niniejszy artykuł obrazuje rozwój produkcji stali nierdzewnej na świecie. Autor pokazuje, jakie zmiany zaszły wśród wiodących producentów „nierdzewki”. Opisano także skład chemiczny trzech najpopularniejszych stali nierdzewnych, a także podano moce produkcyjne jej największych na świecie producentów.

Leasing maszyn i urządzeń

Raport Związku Polskiego Leasingu podsumowujący 2015 rok pokazuje, że branża leasingowa w ubiegłym roku odnotowała 16,3-proc. wzrost wartości nowych kontraktów. Firmy skupione w ZPL sfinansowały aktywa o łącznej wartości niemal 50 mld zł. Jednym z trzech najważniejszych obszarów rynku były inwestycje w maszyny i urządzenia. Ten segment, liczony łącznie z IT, stanowi obecnie 1/3 wartości rynku leasingu.

Bussines SSC w Polsce – ocena mocy produkcyjnych

W artykule oceniono moce produkcyjne stalowych centrów serwisowych. Podano także liczbę linii do cięcia zainstalowanych w Polsce, a także porównano popyt i podaż na rynku polskim.

Obróbka

High Speed Machining (HSM) nowoczesną technologią wytwarzania części maszyn

Dynamiczny rozwój innowacyjnych technik wytwarzania stymuluje wysokowydajne przetwarzanie materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza w obszarze automatyzacji procesów wytwórczych. Postęp w zakresie rozwoju nauki o skrawaniu pozwala na osiąganie wysokich prędkości skrawania i dużych posuwów nawet podczas obróbki materiałów trudno skrawalnych, takich jak: stopy niklu, kobaltu, tytanu. Artykuł przedstawia charakterystykę obróbki HSM, krótki rys historyczny jej rozwoju oraz uwarunkowania technologiczne wysokowydajnego skrawania.

Artykuł promocyjny

SERWIS DMG MORI POLSKA Możesz na nas polegać!

DMG MORI Polska od wielu lat wdraża rozwiązania dotyczące obsługi serwisowej, których zadaniem jest zwiększenie dostępności serwisu. Obecnie funkcjonująca struktura jest wynikiem wieloletniej praktyki i doświadczeń firmy.

Obróbka

HSM i EDM – obróbka form

Stosowanie obróbek szybkościowych oraz obróbki elektroerozyjnej, pomimo szerokiej wiedzy o każdej z tych technik, wymaga od technologa wiedzy i doświadczenia. Jakościowy postęp technologiczny powoduje, że coraz większą rolę odgrywa analiza samych procesów obróbkowych przy opracowywaniu operacji technologicznej, w tym przy doborze parametrów obróbkowych. Właściwe wykorzystanie zalet HSM/HSC i EDM pozwala na realnie istotne oszczędności, lecz jednocześnie jest to zadanie trudne. Niniejszy artykuł pokazuje różnice między tymi technikami. Pozwala to zadecydować o wyborze właściwej z nich przy procesie obróbki.

Drążenie elektroerozyjne materiałów ceramicznych

W artykule przedstawiono wyniki dotyczące elektroerozyjnego wiercenia w materiałach ceramicznych, takich jak: SiC, SiSiC i c-BN. Celem badań było sprawdzenie możliwości obróbki elektroerozyjnej trudnych do cięcia materiałów ceramicznych przewodzących prąd elektryczny, zidentyfikowanie głównych problemów związanych z tym zadaniem, a także określenie podstawowego zestawu parametrów obróbki. Analiza wyników określa podstawowe wskaźniki obróbki EDM w trakcie procesu wiercenia w tej grupie materiałów.

Badania obróbki elektroerozyjnej żarowytrzymałych stopów niklu Inconel 718 oraz Inconel 625

Ze względu na bardzo dobre własności mechaniczne, wysoką wytrzymałość temperaturową i odporność korozyjną obróbka żarowytrzymałych stopów niklu konwencjonalnymi metodami jest bardzo trudna i kosztowna. Dlatego też w wielu przypadkach, aby uzyskać pożądane wskaźniki technologiczne, do obróbki stopów Inconel wykorzystuje się techniki niekonwencjonalne, w tym przede wszystkim obróbkę elektroerozyjną. W artykule przedstawiono wyniki badań określających wpływ podstawowych parametrów procesu, tj. natężenie prądu oraz czasu impulsu na obrabialność elektroerozyjną stopów Inconel 718 oraz Inconel 625.

Spawanie laserowe nowoczesnej stali o wysokiej wytrzymałości Strenx 1100 MC

W artykule opisano wyniki badań wpływu parametrów procesu spawania laserowego nowego gatunku stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości Strenx 1100 MC na jakość i właściwości mechaniczne złączy doczołowych o grubości 5,0 mm. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego o średnicy ogniska wiązki laserowej 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła. Jednak z uwagi na wyraźny spadek twardości w strefie wpływu ciepła, nawet przy stosunkowo niskich energiach liniowych spawania laserowego w zakresie od 130 do 200 J/mm, złącza próbne charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie oraz udarnością na poziomie ok. 60% w porównaniu do materiału rodzimego.

Wpływ strategii zagłębiania na zużycie narzędzi podczas frezowania stopów tytanu

Rosnące wymagania co do frezowania materiałów trudno skrawalnych wiążą się z możliwością zwiększenia prędkości skrawania. Wymaga to lepszego zrozumienia wpływu strategii skrawania na wydajność i trwałość narzędzia. Ti-6Al-4V jest najczęściej stosowanym stopem tytanu w przemyśle lotniczym i biomedycznym ze względu na właściwości. W celu zbadania wpływu strategii frezowania na zużycie narzędzia porównano nową strategię frezowania z podejściem konwencjonalnym.

Maszyny stosowane w procesie gięcia

W niniejszym artykule zaprezentowano maszyny stosowane w procesie gięcia. Przedstawiono charakterystykę giętarek i pras krawędziowych wybranych producentów, które są dostępne na polskim rynku.

Charakterystyka procesu mikrowygładzania z zastosowaniem diamentowych folii ściernych – cz. II

W artykule przedstawiono metodę precyzyjnej obróbki stosowaną do uzyskiwania powierzchni o najwyższej jakości oraz o wysokim stopniu połysku. Proces mikrowygładzania realizuje się z wykorzystaniem diamentowych folii ściernych. Cechą charakterystyczną metody jest jednokrotny kontakt ziaren ściernych z powierzchnią obrabianą. Przedstawiono wyniki badań procesu mikrowygładzania stali o wysokiej twardości oraz zaproponowano podstawy prognozowania cech stereometrycznych wygładzonych powierzchni.

Oprogramowanie

CAx w 2016 roku

Początek roku to doskonały moment na zasygnalizowanie pewnych spodziewanych trendów w branży CAD, jak i oczekiwanych nowości – przynajmniej w oprogramowaniu niektórych producentów.

Artykuł promocyjny

Zwiększenie wydajności produkcji sprzętu ciężkiego

Oprogramowanie

Autodesk Inventor – edycja brył i złożenia

W numerze 11-12/2015 czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” [2] wspomniałem o ty m, że model bryły można wygenerować ze szkicu, wybierając metodę wyciągnięcia prostego, obrotu, przeciągnięcia lub wyciągnięcia złożonego.

Technologie łączenia

Bezpieczeństwo pracy i energooszczędność dzięki nowoczesnej technologii filtrowentylacji

W dziedzinie utrzymania czystości powietrza w zakładach obróbki metali, jak również w szkółkach spawalniczych i warsztatach ochrona pracowników staje się coraz bardziej istotna. Przykład szkółki spawalniczej Teutloff z Niemiec pokazuje, że nowoczesna technologia filtrowentylacji uwzględnia zarówno potrzeby spawaczy, jak również prowadzi do oszczędności kosztów i energii cieplnej w halach. Możliwe jest także połączenie kilku procesów, takich jak: spawanie, szlifowanie i cięcie w zakresie jednego systemu filtrowentylacji.

Wytwarzanie elementów stalowych obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego. Kody i wymagania

W artykule omówiono zawartość i wymagania kodów AFCEN RCC-CW i ASME Section III oraz związanych z nimi norm przedmiotowych dotyczących wytwarzania stalowych elementów obudowy bezpieczeństwa budynku reaktora jądrowego.

Hutnictwo i odlewnictwo

Pozapiecowa rafinacja stali. Rafinacja w kadzi – cz. I

Wzrastające zapotrzebowanie na stal o coraz to wyższych wymaganiach jakościowych wymusza stosowanie coraz to nowszych technologii umożliwiających spełnienie tych wymagań. Pomimo licznych informacji o opracowaniu i wdrożeniu takich materiałów, jak: stopy aluminium, stopy magnezu, kompozyty czy tworzywa sztuczne, to jednak stale są nadal materiałem dominującym w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. Jest to spowodowane nie tylko względami ekonomicznymi, ale przede wszystkim konkurencyjnymi właściwościami. Jakość produkowanej stali jest obecnie jednym z najważniejszych czynników decydujących o ciągłym rozwoju technologii wytwarzania wyrobów hutniczych.

Technologie cięcia

Optymalizacja kosztów cięcia dzięki zastosowaniu rozwiązań plazmowych

Autor opisuje specyfikę cięcia metali przy pomocy plazmy. Wymienia rodzaje procesów cięcia stali, charakteryzując każdy z nich. Zwraca także uwagę na to, co jest istotne przy wyborze przecinarki plazmowej.

Przegląd różnorodnych zastosowań przemysłowych laserów włóknowych

Pozycja laserów włóknowych (zwanych też błędnie światłowodowymi) ugruntowała się w najbardziej różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Zalety tych laserów, jak: doskonała jakość wiązki, solidna (kompaktowa) budowa i możliwość doboru mocy właściwej wiązki w szerokim zakresie, doprowadziły do tego, że w wielu zastosowaniach laser włóknowy wyparł konwencjonalne źródła laserowe lub w ogóle umożliwił stosowanie technologii laserowych.

Szybkość, efektywność i wydajność. Dlaczego warto zainwestować w laser włóknowy?

Prowadzenie działalności związanej z usługami cięcia na laserach to dziś bardzo rentowny biznes. Zysk jest jednak bezpośrednio uzależniony od szybkości pracy urządzeń zlokalizowanych w parku maszynowym firmy. Faktom nie można zaprzeczyć: nowoczesny laser światłowodowy potrafi wycinać pięć razy szybciej i cztery razy taniej niż np. laser CO2. Różnice są tak kolosalne, że wręcz trudno w nie uwierzyć.

Cięcie pakietów blach na gilotynie

W artykule przedstawiono modelowanie zjawisk towarzyszących procesowi cięcia pakietów blach na gilotynie. Proces ten obarczony jest wieloma problemami. Jeśli pożądane jest uzyskanie wysokiej jakości ciętych powierzchni, należy zadbać o odpowiedni dobór parametrów technologicznych związanych z nastawami stosowanych maszyn, o ile maszyny, którymi dysponujemy, są wyposażone we właściwe mechanizmy umożliwiające regulację ich nastaw. W pracy opisano najczęściej występujące uszkodzenia oraz sposoby ich minimalizowania lub unikania.

Innowacje

Priorytet? Gwarancja utrzymania ciągłości produkcji

Wraz z podjęciem decyzji dotyczącej inwestycji w jakiekolwiek usprawnienie techniczne w obszarze produkcji, magazynowania lub logistyki wewnętrznej (łączącej obydwa z tych obszarów) pojawiają się zazwyczaj pytania dotyczące ewentualnych sytuacji awaryjnych wpływających na sprawność danego rozwiązania. Jest to o tyle istotne, że z punktu widzenia produkcji jakiekolwiek zakłócenie w wyżej wymienionych obszarach jest potencjalnym zagrożeniem dla zachowania ciągłości produkcji, a to może już skutkować realnymi, wymiernymi stratami w obrotach danego przedsiębiorstwa.

Zastosowanie szybkiego prototypowania we wzornictwie przemysłowym

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania technik szybkiego prototypowania we współczesnym wzornictwie przemysłowym na przykładzie opracowania i wykonania prototypu funkcjonalnego lampy z regulowaną wysokością, napędzanej elektrycznie. Prototyp wytworzono z użyciem technologii MEM. Zwrócono również uwagę na zagadnienia mające istotny wpływ na przebieg procesu wytwarzania oraz na dokładność geometryczną otrzymywanych prototypów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij