STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 11-12/2015
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 11-12/2015

Temat wydania: obróbka wykańczająca powierzchni - szlifowanie i wygładzanie. W numerze: obróbka cieplna odlewniczych stopów aluminium, ERP w służbie firmom produkcyjnym, galwaniczne powłoki niklowe na stopach magnezu. Ponadto: polskie dobre praktyki dotyczące wypełniania luki kompetencyjnej.

Rynek

Aktualności

Wspólnie dla rozwoju polskiego rynku obrabiarek

Polscy producenci obrabiarek są otwarci na potrzeby krajowego rynku. Dowiedli tego 19 października w trakcie konferencji „Polskie obrabiarki przyszłości. Kierunki rozwoju sektora obrabiarek”. Podczas spotkania nie tylko zaprezentowali oni swoje portfolio, ale również z uwagą wsłuchiwali się w sugestie środowiska naukowego oraz przedstawicieli polskiego przemysłu. Spotkanie było owocne, udało się bowiem wypracować wspólne stanowisko – Polska dalej będzie podążać drogą wytwórstwa maszyny o wyższym poziomie technicznym.

Artykuł promocyjny

W przemyśle nadchodzi era symulacji numerycznych i wirtualnych prototypów

Przed polskimi przedsiębiorcami w branży przemysłowej otwierają się nowe możliwości. Prestiżowe i cenione na całym świecie rozwiązania ESI Group, pioniera i wiodącego dostawcy rozwiązań do symulacji numerycznych oraz wirtualnego prototypowania, są już oficjalnie dostępne w Polsce. Dzięki produktom ESI polscy wytwórcy zyskają ogromne możliwość w zakresie tworzenia innowacyjnych i dopracowanych produktów w krótkim czasie, redukcji kosztów oraz zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku światowym.

Obróbka

Procesy mikroszlifowania – wybrane problemy modelowania i badań eksperymentalnych

W pracy przeanalizowano procesy mikroszlifowania, opisano probabilistyczne cechy tych procesów oraz kumulowanie zakłóceń. Opisano przyczyny zmienności zagłębień ostrzy skrawających w materiał obrabiany. W celu bardziej wnikliwego poznania procesów mikroszlifowania przeprowadzono badania z wykorzystaniem mikroskopu SEM, mikrowiórów o charakterystycznej schodkowej budowie, jako produktów procesów mikroszlifowania różnych materiałów, w tym stopu tytanu Grade 5. Przeprowadzono badania modelowe w środowisku Ansys nieciągłości procesów skrawania w zależności od właściwości obrabianego materiału.

Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej

W artykule opisano narzędzia ścierne o innowacyjnych, adaptacyjnych strukturach i specjalnych mikroagregatach, które umożliwiają uzyskanie wyższej efektywności operacji szlifowania w porównaniu ze ściernicami konwencjonalnymi i które mogą być stosowane do obróbki stopów metali lekkich. Opracowane narzędzia ścierne umożliwiają ograniczenie niekorzystnych skutków procesów obróbki stopów aluminium, magnezu i tytanu w postaci zalepień czynnej powierzchni ściernic. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu szlifowania stali łożyskowej ŁH15 ściernicami z mikroagregatami ściernymi.

Raport z rynku uniwersalnych szlifierek do powierzchni cylindrycznych

Szlifierki uniwersalne stanowią uzupełnienie technologiczne tokarek sterowanych numerycznie, szczególnie dla pasowanych powierzchni łącznych, walcowych i stożkowych, wykonywanych z niewielką tolerancją, które współpracują ze sobą lub z elementami łożysk tocznych.

Obróbki powierzchniowe jako obróbki wykańczające

Obróbki wykańczające są niezbędne, by możliwe było zrealizowanie jakościowych wymagań dotyczących wykańczającego etapu obróbki (dokładność geometryczna, chropowatość powierzchni). Nie zawsze tego typu techniki wytwarzania muszą być jednak wykorzystywane. W niniejszym artykule skupię się na analizie zalet i wad poszczególnych obróbek wykańczających.

Rozwój obróbki skrawaniem – cz. IX. Obrabialność kompozytów o osnowie metalowej

W cyklu artykułów omawiane są zagadnienia obróbki skrawaniem i praktyczne wskazówki pomocne przy projektowaniu procesów tej obróbki. W części IX omówione zostaną niektóre aspekty skrawalności kompozytów metalowych.

Metaloznawstwo

Galwaniczne powłoki niklowe na stopach magnezu

W pracy przedstawiono wyniki badań wytwarzania kompozytowych powłok niklowych zbrojonych cząstkami węglika krzemu o wielkości nanometrycznej. Powłoki osadzano elektrolitycznie na podwarstwie Ni-P z kąpieli typu Wattsa z dodatkami substancji organicznych. Przedstawiono mikrostruktury uzyskanych powłok, wyniki badań korozyjnych oraz badań przyczepności powłok metodą udaru cieplnego.

Niskokosztowe stale nierdzewne

Stale nierdzewne często nazywa się również szlachetnymi, szczególnie przez działy marketingu. To, co szlachetne, powinno odpowiednio do swojego przymiotnika kosztować. W poniższym artykule chciałbym pokazać, że istnieją grupy stali nierdzewnych, których cena nie przyprawia o zawrót głowy i pustoszenie portfela tych, którzy na co dzień zajmują się produkcją ze stali węglowych.

Technologie cięcia

Technologie cięcia laserowego – BHP na stanowisku pracy

Lasery są to generatory promieniowania elektromagnetycznego, w których jest wykorzystywane zjawisko emisji wymuszonej promieniowania. Promieniowanie laserowe charakteryzuje się wysoką spójnością, monochromatycznością i kierunkowością rozchodzenia się wiązki. Ważną jego własnością jest możliwość uzyskiwania bardzo dużych gęstości mocy wiązki laserowej. Przekracza ona o wiele rzędów wielkości gęstości mocy osiągane przez inne źródła, co może stanowić duże zagrożenie dla człowieka. W związku z tym zasady bezpiecznej pracy z takimi urządzeniami są szczegółowo określone przez odpowiednie regulacje normatywne.

Cięcie aluminium – usługi szyte na miarę

Niszowy do tej pory rynek usług dostarczania wyciętych z aluminium detali zyskuje na popularności, szczególnie wśród firm z branży lotniczej. Zainteresowanie to niejako wymusiło na dystrybutorach surowca rozszerzenie dotychczasowej oferty obejmującej jedynie zaopatrywanie kontrahentów w materiał w postaci grubych blach aluminiowych. Obie strony przekonują się już jednak do rzeczywistych korzyści, jakie niesie za sobą modyfikacja warunków współpracy.

Rozszerzenie zmechanizowanych systemów plazmowych o możliwość cięcia ręcznego

Proces cięcia może się odbywać w sposób manualny dzięki pracy operatora oraz w sposób zmechanizowany przy wykorzystaniu układu zautomatyzowanego poddanego odpowiedniemu sterowaniu. Wybór typu cięcia powinien być dobrze przemyślany i mieć uzasadnienie ekonomicznie.

Od prostoty po efektywność i wydajność

Nowoczesne zastosowania wymagają wysokich jakościowo warunków dla ciętych materiałów. Z drugiej strony natomiast globalizacja zwiększyła możliwości zakupu kręgów blachy praktycznie w każdym zakątku świata. Linie do cięcia muszą zatem zapewniać jak najlepsze rezultaty jakościowe, nawet jeśli występują niedoskonałości lub niestałości w partiach kręgów.

Hutnictwo i odlewnictwo

Obróbka cieplna odlewniczych stopów aluminium – siluminy

Obecnie dysponujemy ogromną ilością materiałów konstrukcyjnych, jednak stawiane im wymagania ciągle rosną. Dlatego na całym świecie prowadzone są liczne i intensywne badania mające na celu opracowanie nowych, lepszych materiałów i technologii ich wytwarzania oraz dalszych zabiegów poprawiających ich własności, w tym obróbki cieplnej. Stopy aluminium ze względu na swoje właściwości są atrakcyjnym materiałem do zastosowań, w których głównym wymaganiem jest wysoki stosunek wytrzymałości do gęstości. Dzięki temu możliwe jest projektowanie wytrzymałych, ale lekkich konstrukcji.

Oprogramowanie

Autodesk Inventor – szkicownik

Modelowanie elementów w Autodesk Inventor można zrealizować na kilka sposobów. Jednym z podstawowych jest możliwość wygenerowania bryły na bazie przygotowanych szkiców figur płaskich. Niniejsze opracowanie przedstawia zagadnienia związane z ich prawidłowym przygotowywaniem.

ERP w służbie firmom produkcyjnym

W poprzednich numerach „STALI” skupiliśmy się na prezentacji istoty funkcjonowania oraz specyfiki systemów ERP. Pisaliśmy również o tym, na co warto zwracać uwagę przy wyborze takiego systemu. W tym numerze zaprezentujemy kilka ciekawych wdrożeń w firmach, które zgodziły się podzielić swoimi spostrzeżeniami.

Komentarze

Wypełnianie luki kompetencyjnej – polskie dobre praktyki

Przedsiębiorcy działający w obszarze produkcji, inżynierii materiałowej, nowych technologii i obróbki materiałów mówią jednym głosem – na rynkach polskim i europejskim brakuje fachowców. Prawie w każdym aspekcie technicznym potrzeba osób z konkretnymi umiejętnościami. Ta wyraźna luka kompetencyjna powoduje, że popyt na fachowców jest znacznie większy niż ich podaż. Kreuje to nierówności w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami jednej firmy o różnych kompetencjach, a także poważne problemy logistyczne oraz potencjalną możliwość zatrzymania produkcji w przypadku niedyspozycji jednej osoby, mającej specjalistyczne doświadczenie.

Własności i pomiary

Inżynieria odwrotna. Cz. II. Zastosowanie

Współcześnie w przemyśle obok tradycyjnej inżynierii powszechnie stosowana jest inżynieria odwrotna. W drugiej części artykułu opisano inżynierię odwrotną, przybliżając Czytelnikowi możliwości jej zastosowania.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij