STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 9-10/2015
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 9-10/2015

Temat wydania: nowoczesne technologie wytwarzania. W numerze: gazy osłonowe i formujące do spawania i napawania, technologie i urządzenia do obróbki cieplnej. Odpowiadamy na pytanie: jak zwiększać wydajność procesów obróbczych?

Rynek

Aktualności

Artykuł promocyjny

Wykrawarka TruPunch 2000 z automatycznym załadunkiem SheetMaster Compact – pierwszy krok w kierunku automatyzacji wykrawania

Wydajność produkcji najczęściej jest postrzegana przez pryzmat parametrów technicznych danej maszyny, które obrazują prędkość jej pracy. Dla wykrawarek młoteczkowych takimi parametrami mogą być np.: liczba uderzeń wykrojnika na minutę, prędkość przesuwu blachy, przyspieszenia napędów. Im więcej uderzeń wykrojnika na minutę, tym w krótszym czasie możliwe jest wykrawanie danego kształtu, na który składa się określona liczba uderzeń wykrojnika. Należy jednak pamiętać, że bardzo duże znaczenie dla wydajności produkcji mają także inne czynniki związane z produkcją, takie jak np. czas rozładunku i załadunku blachy na maszynę lub czas wymiany narzędzia – kompletu wykrojnik – matryca. Stąd rozwiązania wspomagające automatyzację produkcji mogą znacząco wpłynąć na wzrost wydajności wytwarzania.

Rynek

Niezagrożony rozwój rynku stalowego w Polsce

Dystrybucja stali w Polsce wciąż ma się nie najgorzej. Biorąc pod uwagę kilka najważniejszych wskaźników, można powiedzieć, że branża ustabilizowała się na niezłym poziomie. 2014 rok był najlepszym spośród trzech ostatnich z nadziejami na dalszy rozwój. Jeśli dodać do tego fakt, że w pierwszej połowie 2015 roku wyprodukowaliśmy w kraju o 17,6% stali więcej niż w tym samym okresie 2014 roku, to należy patrzeć w przyszłość z umiarkowanym optymizmem.

Kredyt czy leasing – co warto wybrać?

Inwestycje w Polsce napędzają biznes, ale niejednokrotnie są one kosztowne. Na rynku istnieje szereg różnych form ich finansowania. Aby zyskać jak najwięcej korzyści i uniknąć nieprzewidzianych wydatków, warto wybrać taką formę, która najlepiej odpowiada na potrzeby przedsiębiorstwa.

Technologie łączenia

Gazy osłonowe i formujące do spawania i napawania

W artykule wymieniono metody spawania i napawania wymagające stosowania gazów osłonowych i formujących. Omówiono rodzaj i skład gazów używanych w poszczególnych metodach spawania, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania.

Łączenie blach o dużej grubości

Zarówno konstruktorzy, producenci komponentów, jak i integratorzy linii produkcyjnych poszukują coraz lepszych rozwiązań w zakresie łączenia grubych materiałów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, TOX®PRESSOTECHNIK został jednym z głównych inicjatorów oraz uczestnikiem i dostawcą narzędzi do badań Instytutu Fraunhofera IWU w ramach projektu łączenia blach stalowych i aluminiowych o dużych grubościach (raport z badań nr 352/AIF-Nr.16290BR). Projekt badał produkcję, jej wydajność i potrzebne zasoby do łączenia blach o pojedynczej grubości większej niż 4 mm.

Badania procesu spawania laserowego i hybrydowego nowego gatunku stali o wysokiej wytrzymałości Domex 960

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spawania laserowego i hybrydowego Laser+GMA złączy doczołowych blach o grubości 5,0 mm z nowego gatunku stali o wysokiej wytrzymałości Domex 960. Wykazano, że zarówno w przypadku spawania laserowego, jak i hybrydowego możliwe jest wykonanie złączy o wysokiej jakości i poprawnym kształcie. Jednak technologia spawania hybrydowego zapewnia wyższą tolerancję na dokładność wymiarową i różnice szerokości rowka złącza, jak również pozwala na spawanie z wyższymi prędkościami. Jednocześnie możliwe jest sterowanie energią liniową, cyklem cieplnym, a przez to strukturą złącza spawanego w szerszym zakresie niż w przypadku spawania laserowego techniką z oczkiem spoiny.

Najwyższe bezpieczeństwo pracy dzięki instalacjom odciągowym

Spawacze oraz ich bezpośrednie otoczenie są nieustannie narażeni na warunki zagrażające ich zdrowiu: iskry, gazy czy bardzo drobne cząsteczki pyłów. Stąd też ochrona pracowników za pomocą np. instalacji odciągowych jest obowiązkiem w firmach zajmujących się obróbką metali.

Technologie cięcia

Świetlana przyszłość branży laserowej

Usługi cięcia laserowego są jednymi z najmocniej rozwiniętych w Polsce. W kraju pracuje obecnie ok. 2 tys. laserów. To dużo, a jednocześnie mało... Szczególnie porównując nasz wynik do osiągnięć Niemców, u których pracuje ok. 10 tys. tego typu maszyn. Ta dysproporcja pokazuje jednak, jak wiele jeszcze przed nami do zrobienia w tej dziedzinie i że długo jeszcze będziemy mieć możliwość produkcji na laserach z satysfakcjonującym zyskiem.

Artykuł promocyjny

Nowości w Solid Edge ST8

Oprogramowanie

Autodesk Inventor – plik projektu

Firma Autodesk w 2015 r. wypuściła na rynek kolejną odsłonę swojego flagowego produktu, jakim jest Autodesk Inventor. Tym razem została ona opatrzona numerem wersji 2016. W niniejszym artykule przedstawię kilka informacji na temat tego, jak poruszać się w środowisku programu Autodesk Inventor oraz omówię kwestie związane z plikiem projektu.

Artykuł promocyjny

GRAITEC Advance Workshop – zmniejszenie kosztów produkcji elementów konstrukcji stalowych

W dzisiejszej bardzo konkurencyjnej branży, jaką jest produkcja, kluczem do osiągnięcia sukcesu są wysoka wydajność i optymalizacja kosztów.

Oprogramowanie

Produktywność wspierana przez nowoczesne oprogramowanie

W branży konstrukcji stalowych realizacja kontraktów to ciągły wyścig z terminami. Aby móc ten wyścig wygrać, w grupie kapitałowej Huta Pokój (w spółce Eurokonstrukcje) przeprowadzono optymalizację procesów, które dotychczas zajmowały najwięcej cennego czasu i generowały straty materiałów. Analiza przedwdrożeniowa Lantek pozwoliła opracować tam indywidualne, wyjątkowe rozwiązanie, wykorzystujące i usprawniające dotychczasowe standardy.

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach z branży konstrukcji stalowych

Oprogramowanie, które obsługuje i zarządza wszystkimi maszynami CNC w przedsiębiorstwie jest istotnym czynnikiem decydującym o wydajnym użytkowaniu zaawansowanych obrabiarek. Nawet jeżeli firma ma tylko jedno tego typu urządzenie, często może okazać się, że system dostarczany wraz z nim może nie wystarczać do efektywnego zarządzania produkcją.

Metaloznawstwo

Nadzór technologiczny w obróbce cieplnej stopów aluminium

Przetwarzanie stopów aluminium w sposób kontrolowany stanowi duże wyzwanie. Materiały te są wrażliwe na zabiegi termiczne, co wymaga dokładnego projektowania i nadzorowania procesu produkcyjnego. W artykule przedstawiono podstawowe informacje związane z ryzykiem uzyskania wyrobu niezgodnego z wymaganiami oraz zaprezentowano ideę rozwiązań pozwalających na wspomaganie pracy technologa poprzez gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i akwizycję danych procesowych.

Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stali za pomocą obróbki niepełnego hartowania i partycjonowania węgla

W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę mikrostruktury oraz wyniki badań mechanicznych i tribologicznych stali 35CrSiMn5-5-4 poddanej obróbkom niepełnego hartowania i partycjonowania węgla (z ang. Quenching & Partitioning – Q&P). Parametry procesów Q&P dobrane zostały na podstawie symulacji komputerowych i badań dylatometrycznych. Wykazano, że poprzez zmianę parametrów obróbki Q&P można sterować mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi stali. Możliwość kontrolowanej zmiany właściwości mechanicznych stali znacznie rozszerza jej zakres aplikacyjny.

Technologie i urządzenia stosowane do obróbki cieplnej odkuwek matrycowych bezpośrednio po kuciu

Artykuł opisuje dotychczasowe osiągnięcia z zakresu technologii wytwarzania odkuwek matrycowych o wysokiej wytrzymałości i ciągliwości oraz stosowanych lub przewidywanych do zastosowania gatunków stali. W artykule dokonano klasyfikacji technologii kontrolowanej obróbki cieplno-plastycznej stosowanej przemysłowo oraz przeglądu urządzeń do kontrolowanego chłodzenia odkuwek matrycowych.

Artykuł promocyjny

Jubileuszowa i rekordowa edycja EUROTOOL® 2015! 20. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® w Krakowie

Przed nami jedna z najlepszych edycji krakowskich Targów EUROTOOL® – międzynarodowa obsada, potwierdzony udział czołowych firm z Polski i zagranicy, długa lista branżowych nowości, zainteresowanie tysięcy profesjonalistów oraz huczny jubileusz 20-lecia istnienia.

Metaloznawstwo

Hartowanie tłoczonych na gorąco wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji

Rozwój wysokowytrzymałych stali dla motoryzacji doprowadził do opracowania nowoczesnych technik kształtowania na zimno. Zastosowanie wysokowytrzymałych blach stalowych umożliwia redukcję grubości elementów, a nowe technologie formowania umożliwiają uzyskanie elementów o skomplikowanym kształcie. Wiąże się to jednak z dużymi oporami kształtowania na zimno i licznymi problemami, do których należy m.in. sprężynowanie. Zastosowanie technologii hartowania w prasie dla elementów tłoczonych na gorąco pozwala uniknąć wielu problemów technologicznych i obniżyć koszty poprzez zastosowanie tanich stali niestopowych.

Poprawa właściwości powłok niklowych poprzez obróbkę cieplną

Zastosowanie odpowiedniego rodzaju obróbki cieplnej do poprawy właściwości powłok jest w dużej mierze uzależnione od rodzaju układu powłokowego oraz materiału podłoża, na którym osadzono powłokę. Przy zastosowaniu optymalnych parametrów procesu obróbki cieplnej można w znaczący sposób poprawić właściwości uzyskanych powłok zarówno metodami elektrolitycznymi, jak również bezprądowo. Nadanie powłoce odpowiedniej twardości, przyczepności oraz odporności na ścieranie wpływa korzystnie na aplikacyjne zastosowanie danego układu powłokowego.

Artykuł promocyjny

Skuteczne przygotowanie powierzchni podwozi i ram przyczep samochodów ciężarowych do malowania

Warstwa farby ochronnej na przyczepach ciężarówek używanych w budownictwie, przy rozbiórkach i utylizacji odpadów musi zazwyczaj wytrzymać duże obciążenia. Zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia doskonałej funkcjonalności i właściwości estetycznych ma optymalne przygotowanie powierzchni przed malowaniem. W celu poprawienia jakości procesu obróbki strumieniowo-ściernej i zmniejszenia jej czasochłonności oraz kosztów firma Hüffermann Transport Systeme GmbH kupiła w pełni automatyczną zawieszkową oczyszczarkę do pracy ciągłej typu RHBD 34/20-K firmy Rösler. W związku z ograniczoną powierzchnią w lokalizacji klienta, przeznaczoną na zainstalowanie maszyny, cała oczyszczarka musiała być zaprojektowana według potrzeb indywidualnych.

Metaloznawstwo

Możliwości symulatora obróbki cieplno-plastycznej

Dążenie do optymalizacji procesów technologicznych i produkcyjnych, jak również dobór najlepszego pod względem ekonomicznym materiału konstrukcyjnego pociąga za sobą konieczność zintensyfikowania badań w zakresie fizycznych symulacji procesów obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej nowych materiałów inżynierskich. Osiągnięcie wszystkich kryteriów wiąże się z dostępem do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które pozwalają na wykonanie symulacji fizycznych procesów takich jak: ciągłe odlewanie, walcowanie, ściskanie, ciągnienie, kucie, wyciskanie, zgrzewanie i operacje obróbki cieplnej.

Obróbka

Powłoki przeciwzużyciowe. Jeden z kierunków zwiększania wydajności procesów obróbczych

Wzrost wymagań wobec narzędzi obróbczych nakierowany na podnoszenie ich odporności na zużycie ścierne powoduje intensywny rozwój materiałów na narzędzia, jak również technologii powłok zabezpieczających. Cechy związków stosowanych na powłoki oraz możliwości technicznej realizacji procesu nanoszenia istotnie wpływają na właściwości trybologiczne powierzchni narzędzi.

Artykuł promocyjny

Wiercenie w nowych sferach

DC170 Supreme jest wysokiej klasy wiertłem, które zrywa z dotychczasowymi cechami designu. Dzięki całkowicie nowym atrybutom i swojemu rewolucyjnemu wyglądowi jest ono nazywane „ikoną wiercenia“. Wyjątkowa koncepcja narzędzia przekonała już wielu użytkowników na całym świecie. Na ten pozytywny bilans firma Walter AG reaguje kolejnym rozszerzeniem programu.

Obróbka

Wybrane zagadnienia precyzyjnej obróbki laserowej

W artykule opisano wybrane zagadnienia kształtowania materiałów trudnoobrabialnych w skali mikro przy zastosowaniu promieniowania laserowego. Zamieszczono podstawowe informacje dotyczące możliwości zastosowania metod obróbki laserowej i jej odmian do precyzyjnego kształtowania elementów w mikroskali. Omówione metody pozwalają na wytwarzanie miniaturowych narzędzi i systemów wykorzystywanych w lotnictwie, medycynie, przemyśle samochodowym i urządzeniach codziennego użytku.

Artykuł promocyjny

Powlekany gatunek CBN BC8110

Mitsubishi Materials opracowało nowy gatunek z powlekanego CBN (regularnego azotku boru) do wydajnego toczenia stali hartowanej – BC8110.

Obróbka

Diagnostyka obrabiarek

W artykule omówiono w sposób ogólny podstawowe metody diagnozowania obrabiarek głównie dedykowanych do obróbki metali. Przedstawiono przykładowe komercyjne systemy diagnostyczne dedykowane do diagnostyki obrabiarek metodami off-line, jak i on-line. Wskazano podstawowe przyczyny powstawania uszkodzeń oraz wymieniono podstawowe relacje diagnostyczne między najczęściej występującymi uszkodzeniami i ich symptomami. Wskazano również metody pomiarowe pozwalające wykrywać i identyfikować uszkodzenia obrabiarek.

Monitorowanie obróbki. Pomiary przedmiotu na obrabiarce

Pomiary przedmiotów na obrabiarkach jako operacja technologiczna w ramach kontroli technicznej między operacjami obróbkowymi jest bardzo istotną innowacją ze względów jakościowych. Do tej pory sprawdzenie poprawności obróbki przedmiotu wymagało jego zdjęcia z obrabiarki i transportu do stanowiska pomiarowego. Wówczas jednak poprawki polegające na zastosowaniu potencjalnie obróbki ubytkowej są trudne lub wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. Jedno ustalenie i zamocowanie przedmiotu dla potrzeb obróbki i pomiarów całkowicie zmieniają ten stan rzeczy. Wdrożenie to wiąże się jednak z koniecznością spełnienia pewnych wymogów.

Ciecze chłodząco-smarujące w obróbce metali. Zagrożenia biologiczne związane z ich stosowaniem

W artykule zostaną omówione warunki i czynniki, które sprzyjają biologicznemu skażeniu chłodziw. Wzrost drobnoustrojów w chłodziwach istotnie obniża ich jakość i może wpływać na parametry wytwarzanych produktów w zakładach przemysłu metalowego. Drobnoustroje i produkty ich rozpadu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. W artykule zostaną przedstawione także sposoby zapobiegania skażeniu chłodziw.

Frezowanie czołowe powierzchni walcowych

Frezowanie toczne jest stosunkowo nowym sposobem obróbki łączącym w sobie cechy toczenia i frezowania, możliwym do realizacji na wieloosiowych obrabiarkach CNC. W artykule przedstawione zostały główne aspekty technologii czołowego frezowania tocznego oraz potencjalne obszary jej efektywnego zastosowania.

Szlifowanie niskoenergetyczne stali odpornych na korozję

W artykule opisano eksperymentalne badania wpływu warunków obróbki próbek ściernicami z elektrokorundu szlachetnego na wskaźnik Bp gęstości strumienia energii wnikającej w powierzchnię obrabianą oraz skutki wysoko energetycznego szlifowania wybranych gatunków stali odpornych na korozję.

Hutnictwo i odlewnictwo

Wpływ mikrododatków V, Nb, Ti, Al i azotu na hartowność stali 40Cr8

W pracy przedstawiono wyniki badań hartowności stali niskostopowej 40Cr8 zawierającej zróżnicowaną zawartość azotu oraz mikrododatki V, Nb, Ti i Al. Stwierdzono spadek hartowności stali ze wzrostem ilości azotu, przy braku mikrododatków. Obecność mikrododatków powodowała wzrost hartowności stali i rozdrobnienie wielkości ziarna austenitu. Idealna średnica krytyczna określona na podstawie próby hartowania od czoła mieściła się w zakresie od 140 do 199 mm.

Innowacje

Jak optymalnie dobrać zautomatyzowany system magazynowy?

Jakie czynniki warto wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu najlepiej dopasowanego rozwiązania z zakresu automatyzacji logistyki wewnętrznej? Jak przygotować się do tego procesu i ile czasu zazwyczaj trwa dobór właściwej instalacji? Czy na podstawie wewnętrznej analizy potrzeb firma jest w stanie sama określić, czego dokładnie potrzebuje? Jak istotna jest rola doradztwa ekspertów w procesie poszukiwania najlepszego rozwiązania? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć, przywołując przykłady firm Konsmetal i Mistal.

Magazyny czy systemy składowania?

Blachy i długie elementy stalowe z całą pewnością nie należą do wyrobów szybko psujących się ani produktów delikatnych czy kruchych, a jednak stwarzają wiele problemów pracownikom magazynów i działów logistyki przedsiębiorstw zajmujących się obróbką, hurtem czy transportem wyrobów hutniczych. Są „trudne” z takich przyczyn jak: gabaryty, kształt czy podatność na korozję. Jak można sobie z tymi problemami poradzić?

Technologia z ogromnym potencjałem

Druk 3D wbrew temu, co często słyszymy, nie jest innowacją, ponieważ jest to technologia, która istnieje od ponad trzydziestu lat, a w przemyśle stosuje się ją od przeszło dwudziestu. W ciągu ostatnich kilku lat wygasło wiele patentów, dzięki czemu zaczęły pojawiać się mniej przemysłowe maszyny do małych biur projektowych, domów itp. Taka sytuacja sprawiła, że na rynku są obecne i pojawiają się coraz nowsze drukarki w różnych technologiach, znacznie tańsze od tych przemysłowych.

Robot i laser – duet z mocą

Stopień robotyzacji w Polsce jest bardzo niski. Mówi się o 17 robotach na 10 tys. pracowników, gdy w Czechach i na Słowacji to ok. 79-83 robotów. Stwarza to doskonałą sytuację rozwoju dla polskich firm, które zdecydują się na inwestycję w stanowiska zrobotyzowane. O tym, jak optymalnie można wykorzystać rynkowe możliwości, opowiada Łukasz Turowski z firmy Lasertec.

Własności i pomiary

Inżynieria odwrotna. Cz. I. Definicja, zastosowanie, aspekt prawny

Współcześnie w przemyśle obok tradycyjnej inżynierii powszechnie stosowana jest inżynieria odwrotna. W dwóch częściach artykułu opisano inżynierię odwrotną, przybliżając Czytelnikowi jej definicję oraz możliwości zastosowania. Podjęto też próbę udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytanie, kiedy powstała inżynieria odwrotna. Opisano również nie mniej ważną kwestię, jaką jest aspekt prawny stosowania inżynierii odwrotnej – czy praktykowanie inżynierii odwrotnej jest legalne?

Wstęp do analizy systemów pomiarowych w procesach wytwórczych

W artykule omówiono zagadnienia związane ze sprawdzaniem narzędzi pomiarowych. Przeprowadzono dekompozycje procesu pomiarowego na procesy składowe. Zdefiniowano główne parametry związane z analizą systemu pomiarowego oraz zestawiono zależności do wyznaczania wskaźników jego zdolności. Pokazano przykładowy formularz obliczeniowy zrealizowany w programie Excel.

Nieinwazyjne metody badań termowizyjnych – cz. II

Nieniszcząca kontrola jakości obiektów jest niezbędna w nowoczesnym przemyśle, zwłaszcza w produkcji wielkoseryjnej. Stanowi ona integralną część procesu kontroli jakości. Powodem wprowadzenia badań nieniszczących były katastrofy i awarie różnych urządzeń i konstrukcji. Ze względu na procesy zmęczenia materiału oraz jego niejednorodności odnotowywano przypadki pęknięcia wałów silników lotniczych, zniszczeń silników na skutek pęknięcia łopatek, pękania szyn kolejowych i wykolejenia pociągów. W rezultacie stosowania technik NDT-NDE uzyskuje się informację o występowaniu niejednorodności w strukturze badanego materiału bez naruszania jego makro- i mikrostruktury.

Artykuł promocyjny

Twoje narzędzia do biznesowego sukcesu! TOOLEX, OILexpo, SteelMET, TEZ Expo, SURFPROTECT, WIRTOTECHNOLOGIA

Przed nami kolejna, VIII edycja targów TOOLEX – najbardziej znaczącej imprezy branży obróbki metali w Polsce. Spotkanie odbędzie się 29 września – 1 października 2015 r. w Expo Silesia w Sosnowcu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij