STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 7-8/2015
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 7-8/2015

Temat wydania: obróbka cieplna bez tajemnic. W numerze: rynek maszyn do cięcia wodą, przyrządy do pomiaru błędów kształtu oraz zaproszenie do współpracy z Platformą Polskich Producentów Obrabiarek. Polecamy: magazynowanie i transport płaskich wyrobów stalowych, monitorowanie stanu narzędzia i procesu obróbki.

Rynek

Aktualności

Szansa dla Polski na innowacyjność. Podsumowanie II edycji dyskusji „Obróbka w Polsce. Rynek, biznes, innowacje”

Podczas targów ITM Polska w Poznaniu redakcja czasopisma „STAL” zorganizowała II edycję dyskusji „Obróbka w Polsce. Rynek, biznes, innowacje”. Padło wiele trudnych pytań, ale i interesujących odpowiedzi. Wydarzenie było bowiem platformą wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu oraz władz państwowych.

Platforma Polskich Producentów Obrabiarek – zaproszenie do współpracy

Potrzeba konsolidacji sektora obrabiarek istnieje od wielu lat. Sama pracuję w branży od dziesięciu lat i nie ukrywam, że niejednokrotnie zastanawiało mnie, jak to jest możliwe, że wspólnie potrafią działać grupy obrabiarkowe z innych krajów: z Czech, Hiszpanii, Włoch, nie mówiąc już o krajach azjatyckich... A my, Polacy, nie. Mało tego, firmom z innych krajów owa współpraca zupełnie nie przeszkadza w tym, żeby ze sobą konkurować. Szybko się nauczyły, że na wielu polach współdziałanie im się opłaca: tak jest i lepiej, i taniej. A my ciągle – nie.

Dobra koniunktura na rynku – owocne targi ITM Polska

Targi ITM Polska każdego roku przyciągają do stolicy Wielkopolski setki firm i wystawców z całego świata. Nie inaczej było i tym razem. Targi te to wciąż najnowocześniejsza fabryka innowacji, myśl techniczna służąca optymalizacji procesów produkcyjnych i platforma transferu najnowszych rozwiązań na grunt przemysłu.

Obróbka

Czy obróbka cieplna stali jest w pełni poznana?

Artykuł pokazuje nowe możliwości kształtowania właściwości mechanicznych stali poprzez zastosowanie obróbki cieplnej zaprojektowanej w oparciu o wyniki badań naukowych dotyczących z jednej strony przemian fazowych zachodzących w stalach, a z drugiej – wpływu składu fazowego na właściwości. Tradycyjne obróbki cieplne nie są w stanie przełamać istotnej sprzeczności związanej z osiągnięciem jednocześnie dużej wytrzymałości i ciągliwości stali. Zaprezentowano sposoby projektowania nowych obróbek cieplnych prowadzących do wytworzenia żądanej mikrostruktury i wynikających z niej właściwości, które zmierzają do skutecznego przełamania tej sprzeczności.

Niekonwencjonalne technologie obróbki cieplnej ultrawytrzymałych stali konstrukcyjnych

W artykule przedstawiono technologie obróbki cieplnej dwóch grup gatunkowych stali ultrawytrzymałych. Opisane etapy procesów wytwarzania wyrobów z tych stali obejmują niekonwencjonalne zabiegi cieplne, niestosowane w technologiach standardowych. W przypadku stali nanostrukturalnej bainityczno-austenitycznej NANOS-BA® niestandardową operacją jest proces długotrwałego niskotemperaturowego wygrzewania izotermicznego, który stanowi finalny etap wytwarzania i kształtuje właściwości użytkowe wyrobów. W odniesieniu do stali maraging opisano nowy sposób optymalizacji procesu starzenia w celu poprawy właściwości plastycznych materiału. Podano przykład realizacji procesu obróbki cieplnej blach ze stali NANOS-BA® w warunkach przemysłowych.

Obróbka cieplno-chemiczna stali w złożu fluidalnym aktywnym chemicznie

Rosnące wymagania dotyczące właściwości materiałów narzucają konieczność poszukiwania nowych rozwiązań technologii obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych. Nowoczesne procesy wymagają precyzyjnej kontroli składu atmosfery oraz wartości temperatury, przy jednoczesnym zapewnieniu redukcji kosztów obsługi oraz ograniczeniu emisji szkodliwych dla środowiska substancji [1]. Wymagania te spełnia nowo opracowana technologia obróbki cieplno-chemicznej w złożach fluidalnych aktywnych chemicznie. Dzięki swoim zaletom, takim jak: szybkie nagrzewanie wsadu, równomierna temperatura w przestrzeni roboczej pieca, możliwość obrabiania przedmiotów o skomplikowanych kształtach oraz łatwość obsługi urządzeń, technologia ta stanowi ciekawą alternatywę dla konwencjonalnie stosowanych procesów obróbki cieplno-chemicznej.

Kontrola odkształceń poprzez optymalizację procesu hartowania gazem pod wysokim ciśnieniem (HPGQ)

W wielu przypadkach wysokie wymagania w zakresie właściwości zmęczeniowych elementów przekładni mechanicznych mogą zostać spełnione wyłącznie poprzez zastosowanie utwardzania powierzchniowego dopasowanego specjalnie do potrzeb klienta. Efektem ubocznym takiego procesu mogą być odkształcenia hartowanych elementów. Odkształcenia stanowią istotny czynnik kosztowy ze względu na fakt, że odkształcone elementy muszą zostać poddane obróbce mechanicznej po procesie hartowania.

Jak zmniejszyć koszty obróbki cieplnej?

ZAP Mechanika, świadcząca usługi obróbki mechanicznej, zmniejszyła koszty obróbki cieplnej o ok. 30%. Wszystko to za sprawą instalacji dwukomorowego pieca CaseMaster Evolution D6 do nawęglania próżniowego i hartowania w oleju.

Nowa generacja stali ultradrobnoziarnistych z efektem TRIP

Rozwój zaawansowanych stali o dużej wytrzymałości miał na celu osiągnięcie zarówno dużej wytrzymałości, jak i wysokiej plastyczności. Jednym z niezaprzeczalnych osiągnięć w tej dziedzinie jest opracowanie stali typu TRIP o plastyczności indukowanej przemianą martenzytyczną. W ramach projektu NANOSTAL na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej stworzono nową technologię wytwarzania stali z efektem TRIP, o ultradrobnoziarnistej mikrostrukturze, której skutkiem jest korzystny zespół właściwości wytrzymałościowych i plastycznych.

Wyoblanie blach – najważniejsze informacje o technologii

Korzenie procesu wyoblania blachy sięgają głęboko: niektórzy uczeni twierdzą, że kolebką tej technologii jest Grecja, inni, że Mezopotamia, a jeszcze inni, że Chiny. Osobliwość wyoblania polega na tym, że choć nadal jest to mało znana i wykorzystywana metoda, to jednocześnie nie ma dla niej alternatywy.

Monitorowanie stanu narzędzia i procesu obróbki

Progres w zakresie systemów produkcyjnych, obserwowanego coraz szerszego stosowania automatyzacji stanowisk obróbkowych wymaga rozwoju systemów diagnostyki narzędzia i procesu skrawania.

Technologie cięcia

Maszyny do cięcia wysokociśnieniową strugą wodną i wodno-ścierną

Z reguły decyzja o zakupie maszyny wodno-ściernej wynika z potrzeb wykonywania usług obróbki materiałów, które trudno obrobić innymi metodami. Na potrzebę kupna takiej maszyny wpływa również główna jej zaleta: brak zmian strukturalnych wynikających z wpływów cieplnych na powierzchni przecięcia (stąd często używana wobec obróbki wysokociśnieniową strugą wodną nazwa: „na zimno”). Poniżej przedstawiono uzasadnione przypadki, w których zalecane jest stosowanie cięcia metodą wodno-ścierną.

Różne specjalizacje, jeden cel – wzrost wydajności i rentowności

Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne konkurują nie tylko na rynku wewnętrznym, ale coraz częściej są doceniane w Europie i na świecie. Ponieważ konkurujemy z najlepszymi – uczmy się również od najlepszych. W jaki sposób europejskie firmy budują dzisiaj swój sukces?

Jak ważna jest dynamika pracy lasera?

Chcesz kupić wycinarkę laserową, która będzie generowała dla Twojej firmy realny zysk? Nie wiesz, na którą ofertę się zdecydować? Zrób test – porównaj dynamikę pracy proponowanych Ci laserów, a dowiesz się, która maszyna jest kluczem do Twojego sukcesu.

Wydajność i elastyczność w obróbce pasów blachy

Wysoka specjalizacja i nieustanna aktualizacja stosowanych metod projektowania i tworzenia pozwalają na realizowanie coraz bardziej zoptymalizowanych, niezawodnych i konkurencyjnych linii do cięcia wzdłużnego.

Trudny wybór stołu CNC do cięcia plazmowego

Warsztaty czy manufaktury, które na co dzień korzystają z cięcia plazmowego, mają określone oczekiwania wobec używanych maszyn. Podstawowymi założeniami są niskie koszty inwestycji oraz odpowiednia jakość ciętych elementów. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy zakupie stołu CNC do cięcia plazmowego?

Własności i pomiary

Przyrządy do pomiaru błędów kształtu

W poprzednim wydaniu „STALI” opisaliśmy odchyłki kształtu występujące w technice. Kontynuując rozpoczęty temat, przedstawiamy metody pomiaru tych odchyłek i przyrządy, które są do tego procesu wykorzystywane.

Zarządzanie

Konkurencyjność serwisu mobilnego. Zastosowanie nowych technologii IT

Optymalizacja procesów biznesowych firmy i podnoszenie efektywności poprzez automatyzację przepływu danych to główne zalety stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych do poprawy jakości serwisu mobilnego i konkurencyjności firmy.

Leasing jako źródło inwestycji w maszyny i urządzenia

Przed podjęciem decyzji o wyborze sposobu finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które są kluczowe dla finansów firmy. Warto zastanowić się, jaka forma finansowania środka trwałego będzie lepsza z punktu widzenia przedsiębiorstwa. W ostatnich latach coraz więcej firm decyduje się na leasing. Dlaczego? Korzyści jest kilka.

Dwa systemy magazynowe i dwie strategie składowania. Köbo-Donghua zaufało pomostowemu systemowi magazynowemu Remmert

Firma Köbo-Donghua GmbH & Co. KG od momentu założenia spółki w 1894 r. specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji łańcuchów przemysłowych, przenośników oraz kół łańcuchowych. Wraz z rozwojem poszczególnych oddziałów firmy wzrosły potrzeby związane z efektywnym przechowywaniem materiałów na ograniczonych powierzchniach. Jak poradziła sobie z tym problemem firma Köbo- -Donghua GmbH & Co. KG w polskiej spółce-córce zlokalizowanej w Żninie oraz w niemieckiej siedzibie firmy w Wuppertalu?

Magazynowanie i transport płaskich wyrobów stalowych

Stal powszechnie kojarzy się z materiałem niezwykle odpornym. Jednak w czasie składowania oraz transportu narażona jest ona na wiele czynników mogących pogorszyć jej właściwości, a co za tym idzie – obniżyć jej wartość. W poniższym artykule znajdą Państwo zarys najważniejszych „dobrych praktyk” z zakresu bezpiecznego składowania i transportu płaskich wyrobów stalowanych oraz ich ochrony przed utratą cennych własności.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij