STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 5-6/2015
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 5-6/2015

Co potrafią tokarki? Zapraszamy do lektury tematu wydania.

W numerze: kontrola jakości cięcia termicznego, odlewanie, zabezpieczanie, obróbka stopów magnezu, wykończenia powierzchni stali nierdzewnej, nitowanie bezotworowe.

Polecamy: Po co przedsiębiorcy leasing? Jak wykorzystać szanse na dotacje unijne?

Rynek

Aktualności

Stal a Horyzont 2020

Program ramowy Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2014–2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone ponad 77 mld euro. Struktura programu Horyzont 2020 została oparta na trzech wspierających się priorytetach – bazie naukowej, pozycji w przemyśle i wyzwaniach społecznych. Jak Polska może wykorzystać swoją szansę sięgnięcia po ogromne unijne dotacje?

Nie niszczmy europejskiego hutnictwa. Wnioski po VII Europejskim Kongresie Gospodarczym

Aktualność i adekwatność, ale przede wszystkim otwarcie debaty na tematykę nastawioną na przyszłość, nowe trendy rozwojowe, nowe kierunki myślenia o Europie i europejskiej gospodarce w świecie – to znaki rozpoznawcze Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Trzy dni obrad, ponad 7500 gości, 110 debat i wiele wydarzeń towarzyszących... Tak można podsumować tegoroczną, siódmą edycję wydarzenia, która odbyła się 20-22 kwietnia w Katowicach.

Kompleksowe osadzanie elementów montażowych

Automatyzacja oraz zwiększenie wydajności operacji montażu wymuszają wprowadzanie nowych, przyjaznych automatyzacji technik. Śruby i nakrętki są najpopularniejszymi elementami montażowymi, jednak wykonanie połączenia wymaga relatywnie dużo czasu. Odpowiedzią na ten problem są wtłaczane elementy montażowe.

Artykuł promocyjny

TruTops Boost – innowacyjne oprogramowanie do projektowania i programowania maszyn firmy TRUMPF

Firma TRUMPF jest znanym i cenionym na świecie producentem maszyn do obróbki blach (m.in.: wykrawanie, gięcie oraz cięcie i spawanie laserowe), różnego typu rezonatorów laserowych – urządzeń laserowych do obróbki różnorodnych materiałów, zaawansowanej elektroniki. Bazując na rozwijanej przez dekady wiedzy oraz doświadczeniu z zakresu wykorzystania wiązki laserowej do obróbki materiałów, firma TRUMPF proponuje bardzo szeroki zakres w pełni wyposażonych, gotowych do realizacji procesu produkcyjnego urządzeń do obróbki laserowej, których wyposażenie i cena mogą być dostosowane do ściśle określonych wymagań klienta.

Rynek

Środki unijne motorem napędowym popytu krajowego na stal

Wzrost gospodarczy i idąca z nim w parze większa liczba inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych w kraju powodują, że zapotrzebowanie na stal z roku na rok wzrasta. Uruchomienie nowej perspektywy wydatkowania środków unijnych na lata 2014-2020 będzie stanowiło kolejny impuls do podejmowania wielu nowych działań, do realizacji których potrzebne będą duże ilości wyrobów hutniczych. Specjaliści z branży prognozują zatem w najbliższych latach dalszy powolny, ale przy tym stabilny wzrost zapotrzebowania na stal w Polsce.

Systemy wentylacji pomieszczeń. Więcej niż uzupełnienie wyciągu punktowego

Jeżeli wyciągi punktowe przy spawaniu nie są przydatne, a postronni pracownicy w hali zakładowej mają być chronieni przed dymem spawalniczym, wówczas zaczynają swoją pracę systemy filtrowentylacji przestrzennej. Przykład holenderskiej firmy Heerema Fabrication Group pokazuje, jak można efektywnie oczyścić powietrze w zakładzie obróbki metalu. Od niedawna producent stosuje CleanAir- Tower firmy Kemper.

Obróbka

Znaczenie i rozwój inteligentnych obrabiarek

Artykuł przedstawia istotę i potrzeby inteligentnego działania obrabiarek. Pokazuje ograniczenia, jakie występują przy próbach korygowania właściwości eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym, a także omawia możliwości i efekty takich prób. Pokazano też przykłady aplikacji inteligentnych funkcji na podstawie najnowszych badań i obecnie produkowanych obrabiarek.

Co potrafią tokarki? Przegląd oferty na polskim rynku

Tokarki to podstawowe maszyny technologiczne do obróbki skrawaniem spotykane zarówno w dużych fabrykach realizujących procesy produkcji wielkoseryjnej czy masowej, jak i małych firmach prowadzących produkcję jednostkową, ukierunkowaną na potrzeby konkretnych klientów czy prowadzących usługi remontowe. W mentalności użytkowników tokarek wykreował się podział na maszyny klasyczne oraz sterowane numerycznie. Oczywiście taki podział sam w sobie jest jak najbardziej prawidłowy, jednak wiedza na temat możliwości wykorzystania tokarek CNC, w zależności od ich klasy i posiadanych funkcjonalności, jest już mniej adekwatna do rzeczywistości.

Wpływ efektu skali na proces mikrotoczenia

W artykule opisano jeden z głównych problemów występujących w procesie mikroskrawania, tzw. efekt skali. Przejawia się on nieliniową zależnością pomiędzy grubością usuwanego naddatku a siłami występującymi w procesie mikroskrawania. Opisano również wyniki badań wstępnych procesu toczenia mikroelementów.

Artykuł promocyjny

Nowa faza efektywności

Nowe narzędzie do fazowania firmy Walter obniża koszty i skraca czas obróbki

Obróbka

Podstawowe i wybrane nowe powłoki na narzędzia – cz. III

Na rozwój narzędzi szczególny wpływ mają zarówno obserwowany od wielu lat progres w zakresie materiałów narzędziowych i metod ich otrzymywania, jak i również intensywny, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, rozwój powłok nanoszonych na części robocze narzędzi. W III części artykułu przedstawiono przykłady badań wybranych nowych powłok w aspekcie ich zastosowania na narzędzia do obróbki wiórowej i plastycznej na zimno.

Stopy magnezu do przeróbki plastycznej

W artykule opisano stopy magnezu przeznaczone do przeróbki plastycznej. Przedstawiono bardzo ważne aspekty przeróbki plastycznej stopów magnezu, takie jak: bliźniakowanie, formowanie i wpływ tekstury, odkształcenie na zimno i na gorąco. Opisano najważniejsze metody przeróbki plastycznej magnezu, takie jak: walcowanie, wyciskanie, kucie, podając najistotniejsze parametry procesów. Opisano również stopy magnezu serii Mg-Al-Zn, Mg-Zn-Zr i Mg-Zn-Mn oraz kilka innych.

Wybrane zagadnienia mikroobróbki niekonwencjonalnej

W artykule opisano wybrane zagadnienia kształtowania materiałów trudno obrabialnych w skali mikro przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod wytwarzania. Zamieszczono podstawowe informacje dotyczące możliwości zastosowania metod erozyjnych (obróbka elektrochemiczna, obróbka elektroerozyjna) i ich odmian do precyzyjnego kształtowania elementów w mikroskali. Omówione metody pozwalają na wytwarzanie miniaturowych narzędzi i systemów wykorzystywanych w lotnictwie, medycynie, przemyśle samochodowym i urządzeniach codziennego użytku.

Artykuł promocyjny

Turbina Rösler Gamma® 400 G. Zwiększona wydajność śrutowania, wyższa niezawodność i łatwiejsza obsługa

Śrutowanie jako proces czyszczenia i przygotowania powierzchni to niezbędna technika wytwarzania w wielu gałęziach przemysłu metalowego. Zasadniczo turbiny rzutowe są najbardziej kosztownymi elementami oczyszczarek wirnikowych, wymagającymi znacznych nakładów pieniężnych w zakresie konserwacji i zużywających się części. Na Targach GIFA w Düsseldorfie firma Rösler zaprezentuje nowo opracowaną, wysoce uniwersalną turbinę rzutową Gamma® 400 G, wyznaczającą nowe standardy w zakresie efektywności kosztów. Dla przykładu: turbina Gamma® 400 G w porównaniu z turbinami konwencjonalnymi oferuje o 100% wyższą trwałość, przy znacznie większej wydajności obróbki i skutecznie zredukowanych kosztach utrzymania.

Obróbka

Wyciskanie przeciwbieżne. Analiza możliwości procesu w zakresie wytwarzania profili lotniczych ze stopów aluminium

W artykule przedstawiono proces wyciskania kształtowników o złożonej geometrii przekroju poprzecznego ze stopów aluminium do zastosowań w lotnictwie. W oparciu o charakterystykę właściwości stopów aluminium jako materiałów konstrukcyjnych określono technologiczne parametry wyciskania tych stopów na prasie przeciwbieżnej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę i jakość wykonywanego wyrobu. Wyniki badań pozwoliły na wyselekcjonowanie rzeczywistych warunków realizacji procesu prowadzącego do uzyskania wyrobu bez wad o wysokich wymaganiach jakościowych.

Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego

W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypowych właściwościach użytkowych oraz istotne zmniejszenie wymaganych sił nacisku narzędzi kształtujących. Wdrożenie zaprezentowanych sposobów kształtowania plastycznego pozwoliłoby na rozszerzenie asortymentu produkcji wielu przedsiębiorstw działających w branży metalowej.

Zaawansowane technologicznie rozwiązania odpowiedzią na potrzeby rynku

Metalurgia próżniowa oraz próżniowa obróbka cieplna, które opierają się na doświadczeniach uzyskanych dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów, ich kombinacji i modyfikacji, wchodzą w nową fazę rozwoju. Produkcja zaawansowanych technicznie materiałów inżynieryjnych oraz wytwarzanie z nich wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym stałym ograniczaniu nakładów finansowych stawiają coraz większe wyzwania przed producentami urządzeń próżniowych.

Odkształcanie dynamiczne elementów z wysokowytrzymałych stali wielofazowych dla motoryzacji

Projektowanie samochodu musi uwzględniać zarówno aspekty materiałowe, jak i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zorientowane na poprawę bezpieczeństwa biernego samochodów. Wymaga to licznych testów własności mechanicznych i technologicznych przeprowadzanych przy różnej szybkości odkształcenia. Dobór materiału i postaci geometrycznej elementów konstrukcyjnych w strefie przedniej i bocznej decyduje o energochłonności pojazdu w przypadku kolizji. Zastosowanie wysokowytrzymałych stali AHSS na elementy struktury nośnej pozwala na jednoczesną redukcję masy samochodu, a także na zwiększenie bezpieczeństwa biernego.

Artykuł promocyjny

Jak cztery palniki na dwóch portalach podniosą Twoją efektywność?

Mija już sześć lat od chwili, kiedy dwóch przyjaciół, Marcin Rybicki i Łukasz Zawada, postanowiło wprowadzić na polski rynek nikomu tu nieznanego tureckiego producenta maszyn do obróbki termicznej – firmę AJAN. Od tego czasu wspólnie rewolucjonizują cięcie termiczne w Polsce, wprowadzając na nasz rynek coraz to nowe rozwiązania – najnowszym jest nagrodzona Złotym Medalem MTP przecinarka SHP460®.

Technologie cięcia

Cięcie termiczne – kontrola jakości w świetle wymagań norm

Rosnące wymagania wobec wytwórców konstrukcji budowlanych, objętych rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej [1], sprawiają, że przedsiębiorstwa chcące wprowadzić swoje wyroby na rynek zobowiązane są do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem CE, a tym samym zobowiązane są do wdrożenia w swojej organizacji zakładowej kontroli produkcji. W arkuszu 2 normy PN-EN 1090-2:2012P [2] w rozdziale 6.2 zawarte są wymagania dotyczące przeprowadzenia kontroli powierzchni po cięciu termicznym. Badania powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1090-2:2012P i PN-EN ISO 9013:2008 [3]. W artykule szczegółowo omówiono te wymagania.

Zintegrowane systemy sterowania – intuicyjność i funkcjonalność

Większość firm produkujących lasery wyposaża swoje maszyny w uniwersalne systemy sterowania. Rozwiązania te mogą być stosowane nie tylko do maszyn do cięcia laserem, ale również tokarek, frezarek czy maszyn do cięcia plazmą. Ta uniwersalność jest wygodna przede wszystkim dla producentów systemów sterowania, którzy dzięki niewielkim modyfikacjom oprogramowania mogą dedykować te same systemy wielu typom maszyn. Taka uniwersalność może generować ograniczenia użyteczności, wydajności i sprawności całego układu.

Po co przedsiębiorcy leasing?

Przedsiębiorcy poszukują zewnętrznych form finansowania, aby móc szybciej i efektywniej się rozwijać. Na rynku jest dostępnych wiele możliwości. Do najpopularniejszych należą kredyty oraz leasing. Ten ostatni jest szczególnie popularny wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Oprogramowanie

Pomocna dłoń w procesach optymalizacji produkcji

Jak ograniczyć czas przygotowania produkcji? Jak zoptymalizować zużycie materiału? Jak prowadzić kontrolę gospodarki magazynowej? Z takimi pytaniami na co dzień styka się większość zakładów produkcyjnych w Polsce, a skuteczne rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Wszystkie te działania można bowiem usprawnić za pomocą nowoczesnych systemów CAD/CAM.

Komunikacja gwarantuje sukces. Lantek integruje park maszynowy w Zamet Industry

Firmy produkcyjne i usługowe mogą budować przewagę konkurencyjną na wiele sposobów. Jednym z kluczowych jest sprawna komunikacja, istotna zwłaszcza przy znacznej wielkości i różnorodności parku maszynowego. Znaczenie komunikacji rośnie, gdy przedsiębiorstwo dysponuje większą liczbą zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Jak łatwo zapewnić możliwość automatycznego i bezpiecznego przekazywania danych między maszynami we wszystkich zakładach? Sprawdziła to grupa Zamet Industry.

Lean Manufacturing a sprawne zarządzanie wycinarkami do blach

Firmy w ramach filozofii Lean Manufacturing coraz częściej dążą do odchudzenia produkcji, zaczynając od analizy działania laserowych i plazmowych wycinarek do blach. Pozwala to na wydajniejszą obsługę procesów maszynowych. Jednym z rozwiązań, które sprzyja optymalizacji tej strefy, jest włączenie specjalnego oprogramowania w łańcuch działań wspomagających sterowanie dostępnymi urządzeniami. Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych zdecydowało się na wdrożenie podobnych systemów w ramach zdroworozsądkowego bilansowania produkcji, z powodzeniem korzystając z ich możliwości.

Optymalizacja programów sterujących dla tokarek CNC

Obrabiarki numeryczne, szczególnie w obszarze obróbki skrawaniem, odgrywają dominującą rolę w procesie produkcyjnym. Ich niejednokrotnie zaawansowane układy sterowania, jak również nowoczesne rozwiązania technologiczne wprowadzane coraz częściej do bieżącej produkcji wymuszają stosowanie adekwatnych technik kontroli czy optymalizacji.

Artykuł promocyjny

Wytwarzanie przyrostowe i hybrydowe z wykorzystaniem technologii druku 3D

Niezwykły postęp, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat w technologii druku 3D nie tylko zwiększył dostępność tego rozwiązania dla konsumentów, ale także umożliwił stosowanie na większą skalę wielu nowych form wytwarzania przyrostowego i hybrydowego.

Oprogramowanie

Narodziny nowego systemu CAD?

Wiele wskazuje na to, że w branży CAD rok 2015 będzie wyjątkowy pod wieloma względami. I nie chodzi tutaj tylko o zapowiadane nowe wersje dotychczas dostępnego oprogramowania (bo to ma miejsce rokrocznie); niedawno mało znana szerszemu ogółowi amerykańska firma Onshape poinformowała o prowadzeniu zaawansowanych prac nad całkowicie nowym systemem CAD 3D, opartym na sprawdzonym kernelu Parasolid. O ile sama firma istotnie znana nie jest, o tyle zespół, który ją tworzy...

Innowacje

Polacy stawiają na efektywność w laserowym przetwarzaniu blach. Dlaczego Konsmetal (zakład w Nidzicy) zdecydował się zrewolucjonizować swoją produkcję?

Jak zorganizować procesy produkcyjne, aby drogie maszyny pracowały non stop i uniknąć przestojów? Czy w hali produkcyjnej o powierzchni 810 m2 można zainstalować dwie wycinarki laserowe na formaty 4 x 2 m, wykrawarkę młoteczkową, prasy oraz magazyn na ponad 500 ton blachy i tak zorganizować procesy produkcyjne, aby pozwalały na efektywną produkcję? Czy możliwa jest pełna automatyzacja procesów magazynowo-produkcyjnych w firmie, która realizuje zróżnicowane i krótkie zlecenia produkcyjne, tak aby zapewnić maksymalną efektywność i elastyczność produkcji? Na przykładzie uruchomionej w 2015 roku w pełni zautomatyzowanej instalacji magazynowo-produkcyjnej w zakładzie produkcyjnym firmy Konsmetal postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania.

Szybkie prototypowanie narzędzi do produkcji elementów optycznych

Metody szybkiego prototypowania wspomagane komputerowo obecnie są stosowane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu elektromaszynowego, m.in. w branży optycznej. Zastosowanie metod Rapid Prototyping, w tym metod szybkiego wytwarzania narzędzi technologicznych Rapid Tooling, znacznie przyspiesza proces wytwórczy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wytwarzania pojedynczych prototypów lub krótkich serii.

Technologie łączenia

Spawanie laserowe blach ze stali drobnoziarnistej walcowanej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności – cz. II

W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego złączy doczołowych blach o grubości 5,0 mm ze stali drobnoziarnistej walcowanej termomechanicznie o granicy plastyczności 700 MPa. Próby spawania prowadzono techniką z oczkiem spoiny bez materiału dodatkowego, za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf. Wyniki badań wykazały, że możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości złączy, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów i warunków technologicznych spawania laserowego, a krytycznym parametrem decydującym o możliwości wykonania złączy jest dokładność przygotowania krawędzi i powierzchni czołowych blach tak, aby szerokość szczeliny między powierzchniami nie przekraczała 0,5 mm.

Nitowanie bezotworowe. Alternatywna metoda łączenia blach

W artykule przedstawiono jedną z technik łączenia mechanicznego, zwaną nitowaniem bezotworowym (self – piercing riveting – SPR), stosowaną do łączenia blach. Wspomniano o pierwszych zastosowaniach, czynnikach wpływających na rozwój metody, porównano wybrane własności połączeń nitowanych z uzyskiwanymi na drodze innych metod łączenia. Nakreślone zostały cechy uzyskiwanych połączeń, wady i zalety metody analizy własności połączeń wynikające z różnorodności elementów układu nit – blachy – matryca.

Spawalnicze technologie łączenia w przemyśle samochodowym – cz. II

Potężna konkurencja rynku sprzedaży samochodów osobowych oraz silny ruch proekologiczny zapewniają coraz wyższą jakość samochodów, niższe ceny, lecz, co najważniejsze, znaczny postęp w każdej dziedzinie inżynierii materiałowej i inżynierii wytwarzania. Rozwój ten nie pozostaje również bez wpływu na progres w zakresie spawalniczych technologii łączenia w branży automotive.

Własności i pomiary

Nieinwazyjne metody badań termowizyjnych - cz. I

Nieniszcząca kontrola jakości obiektów jest niezbędna w nowoczesnym przemyśle, zwłaszcza w produkcji wielkoseryjnej. Stanowi ona integralną część procesu kontroli jakości. Powodem wprowadzenia badań nieniszczących były katastrofy i awarie różnych urządzeń i konstrukcji. Ze względu na procesy zmęczenia materiału oraz jego niejednorodności odnotowywano przypadki pęknięcia wałów silników lotniczych, zniszczeń silników na skutek pęknięcia łopatek, pękania szyn kolejowych i wykolejenia pociągów. W rezultacie stosowania technik NDT-NDE uzyskuje się informację o występowaniu niejednorodności w strukturze badanego materiału bez naruszania jego makro- i mikrostruktury.

Odchyłki kształtu i położenia. Parametry i metody pomiaru

Wyroby z grupy części maszyn określane są poprzez wymagania zapewniające ich poprawną współpracę w gotowym mechanizmie. Jednym z podstawowych parametrów jest określenie wymiarów geometrycznych części zarówno w skali makro, jak i mikro. Podstawową informacją o wyrobie są wymiary, takie jak: długość, średnica czy kąt. Jednak dzisiejsze wymagania rynku powodują konieczność podania tolerancji wykonania tych wymiarów oraz wzbogacenie ich o dane dotyczące chropowatości powierzchni oraz dopuszczalnych wartości odchyłek kształtu i położenia. Artykuł poświęcony jest właśnie tym ostatnim.

Metaloznawstwo

Magnez przemysłu. Przykłady zastosowań stopów magnezu

Magnez to lekki metal stosowany jako materiał konstrukcyjny. Ze względu na swoje właściwości znalazł zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektronicznym. Przedmiotem rozważań tego artykułu będzie zastosowanie magnezu w wymienionych przemysłach na konkretnych przykładach.

Powłoki na stopach magnezu

Magnez to metal bardzo reaktywny, podatny na korozję, szczególnie w środowisku zawierającym jony chlorkowe, co mocno ogranicza obszar jego zastosowania. Z tego względu konieczne jest zabezpieczenie powierzchni stopów magnezu powłokami ochronnymi.

Hutnictwo i odlewnictwo

Metody odlewania magnezu. Przegląd nowoczesnych technologii

Metale i ich stopy stanowią podstawę cywilizacyjnego postępu ludzkości. Szczególne znaczenie tych materiałów wynika z faktu, że zwiększają one dostęp człowieka do pozostałych „źródeł” cywilizacji, głównie energii oraz informacji. Stanowią bowiem podstawę do wykonywania użytecznych dla ludzi produktów.

Zabezpieczanie powierzchni

Wykończenia powierzchni stali nierdzewnej

Prawidłowy dobór typu wykończenia powierzchni stali nierdzewnej stanowi kluczowy czynnik w zapewnieniu długotrwałej i bezawaryjnej pracy elementów wytwarzanych z tego typu stali. Odporność korozyjna stali nierdzewnych wynika bezpośrednio z ich składu chemicznego, lecz może zostać dodatkowo polepszona lub pogorszona przez zastosowanie różnego typu wykończenia powierzchni.

Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych z zastosowaniem stopu WEGAL

W artykule przedstawiono podsumowanie badań przemysłowego jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych wykonanych z trzech gatunków stali: 08X, 55, St3S. Porównano grubości powłok utworzonych w kąpieli cynkowniczej ze stopu WEGAL i z zastosowaniem czystego cynku. Zaprezentowane wyniki dowodzą korzystnego oddziaływania stopu cynku WEGAL na redukcję grubości powłok na stalach reaktywnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij