STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2015
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2015

Technologie obróbki plastycznej: od kucia matrycowego, poprzez hydroformowanie wysokowytrzymałych blach stalowych, wzdłużne rozdzielanie pasma, kończąc na walcowaniu poprzeczno-klinowym i modelowaniu numerycznym procesów przeróbki plastycznej. W specjalnym raporcie przedstawimy również innowacje techniczne w prasach krawędziowych. Ponadto w numerze: materiały narzędziowe we współczesnych narzędziach skrawających, techniki spawania laserowego oraz jakościowe aspekty cięcia materiałów konstrukcyjnych.

Rynek

Laserowe technologie obróbki – wyjątkowe spotkanie już za nami!

Redakcja czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” 11 marca 2015 r. podczas targów STOM w Kielcach zorganizowała spotkanie branżowe „Laserowe technologie obróbki”. Praktyczne informacje o technologii, prezentacja źródła laserowego i wiele pytań do prelegentów – tak w skrócie można podsumować to wydarzenie.

Aktualności

20 lat tradycji – Wystawa Firmowa DMG Mori w Pfronten

Wystawa Firmowa w Pfronten ma już 20-letnią tradycję. W tym czasie spotkanie pod Alpami z regionalnych targów stało się ważnym wydarzeniem dla światowej branży obrabiarkowej.

Przemysłowa wiosna w Targach Kielce

Tegoroczna edycja targów STOM zgromadziła 545 fi rm z 26 krajów świata oraz 6500 gości. W czasie targów zaprezentowano aż 220 maszyn – o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Dla wystawców targi STOM od lat są dobrym wskaźnikiem sytuacji w całej branży.

Cła antydumpingowe na stale nierdzewne

Od 6 lat producenci stali nierdzewnych w Europie, chcąc ratować swoje marże, próbowali wprowadzić cła antydumpingowe na wyroby płaskie. Po tych kilku latach i lepszym zorganizowaniu się (Outokumpu kupiło Inoxum – spółkę ThyssenKrupp odpowiedzialną za stal nierdzewną) wreszcie osiągnięto zamierzony cel. Czy dzięki temu uda się uratować miejsca pracy przy produkcji stali nierdzewnej?

Nowe prawa i obowiązki. Jakie zmiany czekają producentów i odbiorców na rynku stali i metali?

Ostatnie lata spowodowały, że rynek stalowy i metalowy diametralnie się zmienił. Wprowadzenie mechanizmu odwróconego naliczania VAT dla większości wyrobów stalowych ograniczyło szarą strefę. Jaką rolę odegra obowiązująca od 25 grudnia 2014 roku nowa ustawa o prawach konsumenta? O tym z dr hab. Moniką Jagielską, ekspertem prawa reklamacyjnego w Polsce, rozmawia Grażyna Kurowska.

Artykuł promocyjny

Elastyczny diament. Teraz płytki skrawające z PKD firmy Walter w standardzie ISO

Ten, kto zajmuje się skrawaniem aluminium, nie przejdzie obojętnie obok diamentu polikrystalicznego (PKD). W porównaniu z węglikami spiekanymi diament polikrystaliczny ma wyraźne zalety ekonomiczne – przede wszystkim zapewnia wyższą prędkość skrawania i większą trwałość. Jedyną niedogodnością jest to, że narzędzia PKD, doskonale dopasowane do potrzeb, są zazwyczaj dostępne jedynie jako narzędzia specjalne. Dzieje się tak dlatego, że z uwagi na wąskie programy narzędzi standardowych ich wybór jest ograniczony. Firma Walter umożliwia po raz pierwszy elastyczność stosowania PKD w standardowym programie narzędzi z płytkami skrawającymi ISO. Oferowane są cztery nowe geometrie skrawające PKD do rozwiercania zgrubnego i dokładnego oraz toczenia.

Obróbka

Metody poprawy trwałości narzędzi w procesach kucia matrycowego

W pracy przedstawiono wybrane metody podniesienia żywotności oprzyrządowania, które na podstawie własnych badań i doświadczeń autorów dają największą skuteczność w poprawie trwałości narzędzi kuźniczych. Przedstawione wyniki badań dotyczyły m.in.: doboru materiału narzędziowego dla konkretnego procesu, jego adekwatnej obróbki cieplnej i cieplno chemicznej, technik hybrydowych, z wykorzystaniem powłok nanoszonych fizycznie z fazy gazowej, a także optymalizacji kształtu matrycy i konstrukcji zespołu oprzyrządowania.

Wydrukuj możliwości. Zastosowanie drukarek 3D w przemyśle

Dzięki dynamicznie rozwijającemu się drukowi 3D po raz pierwszy w historii stoimy przed możliwością szybkiego i taniego powoływania do życia elementów, które do tej pory wymagały długotrwałego i kosztownego procesu produkcyjnego. Różnorodnych możliwości aplikacji tej relatywnie młodej technologii przybywa w tempie geometrycznym. Horyzontu, póki co, nie widać.

Hydroformowanie wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji

Ograniczenie emisji produkowanych przez samochody spalin do otoczenia wiąże się ściśle z ograniczeniem masy karoserii samochodów. Nowoczesne koncepcje nadwozi i podwozi wytwarzane ze stali wysokowytrzymałych z grupy AHSS wymagają zastosowania nowoczesnych technik kształtowania plastycznego, np. hydroformowania blach i elementów rurowych, które pozwalają na uzyskanie elementów karoserii o skomplikowanym kształcie. Zastosowanie hydroformowania eliminuje m.in. konieczność wykorzystywania dodatkowych wzmocnień, co zmniejsza masę elementu i ogranicza potrzebę stosowania technik spawalniczych.

Innowacje techniczne w budowie pras krawędziowych

Rozwój pras krawędziowych związany jest głównie z rosnącymi wymaganiami przemysłu obróbki blach i dotyczy poprawy przepływu materiału oraz modernizacji napędów pras. Zwiększenie przepływu materiału jest realizowane przez połączenie linii pras za pomocą robotów oraz zastosowanie wieloosiowych urządzeń transferowych z modułowymi systemami transportu.

Materiały narzędziowe we współczesnych narzędziach skrawających

W artykule omówiono postępy i trendy we współczesnych materiałach stosowanych w narzędziach skrawających z uwzględnieniem powłok ochronnych. Szczególną uwagę zwrócono na materiały ceramiczne, coraz powszechniej wchodzące do praktyki przemysłowej.

Wzdłużne rozdzielanie pasma. Wysokowydajna technologia walcowania prętów żebrowanych

W pracy przedstawiono wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych procesu walcowania prętów żebrowanych o średnicy 8 mm w technologii czterożyłowej. Na podstawie analizy wyników badań określono parametry technologiczne zapewniające wdrożenie opracowanej technologii w warunkach walcowni ciągłej prętów. Do badań teoretycznych wykorzystano program komputerowy Forge2011®.

Artykuł promocyjny

ITM Polska 2015 – miernik technologicznego postępu

Najnowsze technologie, produkty i usługi, oferta wystawców z kilkudziesięciu krajów, pokazy na żywo, maszyny w ruchu, konferencje i warsztaty – to wszystko czeka na gości targów ITM Polska, które odbędą się 9-12 czerwca 2015 r. w Poznaniu.

Obróbka

Wyciskanie stopów aluminium

W artykule przedstawiono ogólną informację o procesie wyciskania na gorąco. Omówiono stopy aluminium do wyciskania, opisano warunki ich wyciskania oraz pokrótce je scharakteryzowano. Zaprezentowano także trzy zaawansowane technologie wyciskania stopów aluminium. Przedstawiono dane na temat wyciskania stopów aluminium w Polsce.

Frezowanie obwiedniowe kół zębatych walcowych. Diagonalne czy konwencjonalne?

W artykule opisano analizę kinematyki frezowania diagonalnego kół zębatych na frezarce obwiedniowej z dyferencjałem. Zamieszczono wyniki badań porównawczych wpływu frezowania diagonalnego i konwencjonalnego na chropowatość zębów kół oraz zużycie frezu obwiedniowego.

Zastosowanie technologii ciągnienia – cz. I

W dwuczęściowym artykule przedstawiono ogólną charakterystykę procesów ciągnienia oraz wyrobów ciągnionych. Cz. I obejmuje informacje dotyczące ciągnienia prętów, a także niekonwencjonalnych metod ciągnienia. Scharakteryzowano stan naprężenia, geometrię strefy odkształcenia przy ciągnieniu oraz wpływ parametrów procesu na wielkość naprężenia ciągnienia. Zwrócono uwagę na problem niejednorodności odkształcenia oraz występowania naprężeń własnych. Podano liczne i różnorodne przykłady zastosowania wyrobów ciągnionych.

Metody kształtowania przyrostowego blach

W artykule przedstawiono informacje związane z przyrostowym kształtowaniem blach. Opisano zagadnienia dotyczące między innymi wyoblania oraz zgniatania obrotowego wydłużającego i rzutowego oraz ogólne informacje o tzw. inkrementalnym kształtowaniu blach. Przedstawiono ideę przebiegu dla każdego procesu oraz omówiono najczęściej powstające wady wyrobów podczas ich kształtowania.

Walcowanie poprzeczno-klinowe. Możliwości wytwarzania wyrobów o złożonych kształtach

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki prac nad technologią walcowania poprzeczno-klinowego (WPK), które realizowane były w Politechnice Lubelskiej. Przedstawiono możliwości oraz przykłady praktycznego zastosowania technologii WPK, a także perspektywę dalszego jej rozwoju.

Artykuł promocyjny

Ceramika techniczna bez tajemnic

Materiały ceramiczne to wyroby powstające w procesie obróbki termicznej. Charakteryzują się one wysoką odpornością na ścieranie, wysoką temperaturą, a także niezwykłą twardością. Wszystkie tajemnice dotyczące materiałów ceramicznych zdradzi nam mgr inż. Paweł Skrzypczyński, inżynier produktu firmy Stjorsen.

Oprogramowanie

Modelowanie numeryczne procesów przeróbki plastycznej

W artykule przedstawiono możliwości modelowania numerycznego na przykładzie wybranych symulacji procesów przeróbki plastycznej, przeprowadzonych z wykorzystaniem programów opartych na MES. Zaprezentowano również możliwości wspomagania symulacji numerycznych, praktyczne problemy inżynierskie, analizę o charakterze wieloskalowym. Podejście takie umożliwia uzyskiwanie informacji o zjawiskach zachodzących na różnych skalach wymiarowych w rozpatrywanym materiale, w konsekwencji zapewniając szczegółową interpretację wyników zachowania się materiału w warunkach odkształcenia plastycznego.

Program Numpress. Zintegrowany system komputerowej analizy i optymalizacji przemysłowych procesów tłoczenia blach

Program Numpress jest zintegrowanym systemem komputerowej analizy i optymalizacji przemysłowych procesów tłoczenia blach, stworzonym w IPPT PAN i dostępnym bez opłat licencyjnych dla wszystkich użytkowników. W artykule zaprezentowano podstawowe cechy i możliwości programu.

Technologie cięcia

Innowacje na rynku precyzyjnych przecinarek plazmowych

Branża konstrukcji stalowych, przetwórstwa blach czy cięcia usługowego z roku na rok wymaga większej wydajności i redukcji kosztów związanych ze zużyciem materiałów eksploatacyjnych oraz gazów technicznych. Dodatkowo także odbiorcy oczekują lepszej jakości elementów wycinanych, pozwalającej na ograniczenie czynności związanych z przygotowaniem do dalszej obróbki, np. spawania. Aby sprostać tym wymaganiom, producenci systemów plazmowych opracowują różnorodne technologie pozwalające im wysunąć się na prowadzenie w rynkowym wyścigu. Oryginalne rozwiązania w tym zakresie oferuje m.in. firma Thermal Dynamics ze Stanów Zjednoczonych.

Wysokociśnieniowy strumień wodno ścierny. Jakościowe aspekty cięcia materiałów konstrukcyjnych – cz. II

Technologia wysokociśnieniowego strumienia wodno ściernego o ciśnieniach roboczych w zakresie 300-400 MPa od kilkunastu lat w warunkach polskiego przemysłu zajmuje stałe miejsce w zastosowaniu do cięcia różnych materiałów. Staje się dzięki temu jedną z trzech wzajemnie komplementarnych technologii, do których można zaliczyć także technologie wycinania laserowego oraz cięcia plazmowego. Wymienione metody cięcia różni bardzo wiele czynników o charakterze energetycznym, kosztowym i technologicznym, zwłaszcza w sensie jakości powierzchni oraz jakości elementów obrabianych.

Artykuł promocyjny

Innowacyjna metoda strumieniowo-ścierna do usuwania zgorzeliny z wałów korbowych

Wały korbowe kute i hartowane w firmie ThyssenKrupp Gerlach poddawane są obróbce strumieniowo-ściernej w celu otrzymania absolutnie czystej powierzchni pozbawionej zgorzeliny. W tym celu nasze przedsiębiorstwo zainwestowało w innowacyjny system firmy Rösler. Maszyna do obróbki strumieniowo- ściernej zintegrowana jest w pełni zautomatyzowany proces produkcyjny i pozwala na obróbkę i usuwanie zgorzeliny z ok. 150 różnych typów wałów korbowych z możliwością dobrania i regulacji różnych parametrów obróbczych.

Technologie cięcia

Wycena usług laserowych – diabeł tkwi w szczegółach

Wydajność cięcia w przeliczeniu na metr, która często jest głównym kryterium wycinania detalu, w wielu przypadkach jest skrajnie nieadekwatna do rzeczywistego czasu i kosztów wykonania danej usługi. Rzetelna wycena pracy na laserze powinna opierać się na jednoznacznym parametrze, który w sposób obiektywny pozwoli ustalić ten ważny dla nawiązania współpracy z kontrahentem punkt.

Spawanie laserowe blach ze stali drobnoziarnistej walcowanej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności – cz. I

W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego złączy doczołowych blach o grubości 5,0 mm ze stali drobnoziarnistej walcowanej termomechanicznie o granicy plastyczności 700 MPa. Próby spawania prowadzono techniką z oczkiem spoiny bez materiału dodatkowego, za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf. Wyniki badań wykazały, że możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości złączy, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów i warunków technologicznych spawania laserowego, a krytycznym parametrem decydującym nawet o możliwości wykonania złączy jest dokładność przygotowania krawędzi i powierzchni czołowych blach tak, aby szerokość szczeliny między powierzchniami nie przekraczała 0,5 mm.

Artykuł promocyjny

Właściwa część we właściwym czasie na właściwym miejscu

Od A jak „aluminiowa podkładka” do Z jak „zawleczka” – Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. zapisuje 10. rok historii firmy

Technologie cięcia

Różne techniki spawania laserowego w zastosowaniach przemysłowych – cz. II

W artykule opisano stosowane w przemyśle specjalne techniki spawania laserowego: spawanie laserowe z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach, spawanie hybrydowe oraz spawanie laserowe wiązką skanującą. Przybliżono cel stosowania opisanych technik spawania oraz określono podstawowe zasady prowadzenia tego typu procesów. Zaprezentowano przykłady zastosowań specjalnych technik spawania z doświadczeń własnych, wynikających z prowadzonych badań w Instytucie Spawalnictwa z wykorzystaniem zrobotyzowanego stanowiska do obróbki laserowej z laserem na ciele stałym o mocy 12 kW.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij