STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 1-2/2015
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 1-2/2015

W tym numerze wypowiedź Janusza Piechocińskiego na temat polskiego rynku obrabiarek, odpowiedź na pytanie o opłacalność technologii cięcia laserowego oraz co może zrobić system ERP dla firm z branży metalowej? Ponadto przedstawimy sukcesy polskich projektantów w Tekla Global BIM Awards 2014 i różne techniki spawania laserowego w zastosowaniach przemysłowych. Polecamy również temat numeru - Rynek maszyn do cięcia laserowego.

Rynek

Aktualności

Początek roku - czas na podsumowania

Artykuł promocyjny

TruBend Center serii 5000 – szybkie i precyzyjne półautomatyczne gięcie skomplikowanych detali

Proces gięcia jest jednym z podstawowych procesów kształtowania i obróbki blach. Na wydajność procesu gięcia wpływa kilka różnych czynników. Dynamiczna i precyzyjna prasa krawędziowa jest podstawowym czynnikiem, bez którego wydajne gięcie blach jest niemożliwe.

Rynek

Jesteśmy otwarci na dialog. Rynek obrabiarek w wypowiedzi Janusza Piechocińskiego

Zgodnie z obietnicą złożoną podczas organizowanej przez czasopismo „STAL Metale & Nowe Technologie” dyskusji „Obróbka stali w Polsce” przekazaliśmy Ministerstwu Gospodarki wiele pytań i kwestii, które zdaniem przedstawicieli przemysłu są fundamentem zmian w branży. Poniżej prezentujemy stanowisko wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Technologie cięcia

Rynek maszyn do cięcia laserowego

Analizując rynek technologii obróbki laserowej na przestrzeni ostatnich lat, można zaobserwować, że producenci po wprowadzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań skupili się na elastycznym dostosowywaniu możliwości swoich maszyn do potrzeb odbiorców. W aspekcie ekonomicznym do podstawowych oczekiwań użytkowników należy zaliczyć zwiększenie ich wydajności. oraz niezawodności.

Technologie łączenia

Rośnie sprzedaż laserów Mitsubishi w Europie

Od czasu, kiedy japoński koncern Mitsubishi Electric podjął decyzję o wejściu z technologią laserową na rynek europejski, sprzedaż tych urządzeń systematycznie wzrasta. Klienci już w prawie całej Europie mogli się przekonać, jakie korzyści może przynieść inwestycja w technologię Mitsubishi.

Technologie cięcia

Azot kontra tlen. O opłacalności technologii cięcia laserem.

Obecnie na rynku pracuje coraz więcej laserów, które były kupowane od wielu lat przez przedsiębiorców świadczących usługi cięcia, gięcia, spawania itp. W działalności usługowej koszty wytworzenia detalu to kwestia kluczowa, a dobór technologii cięcia często decyduje o przyszłości całej firmy.

Artykuł promocyjny

Laser diodowy do napawania. Ochrona przed korozją i zużyciem, naprawa, produkcja addytywna.

Dzięki rozwojowi technologii w ostatnich latach lasery nieustannie znajdują nowe zastosowania. Przede wszystkim w przypadku spawania, lutowania twardego i utwardzania zastępują one w coraz większym stopniu klasyczne technologie w produkcji przemysłowej. Przykładem nowych obszarów zastosowań umożliwiającym rozwój technologiczny lasera jest napawanie laserowe.

Technologie cięcia

Kupić czy zlecić? Outsourcing usług cięcia a kupno maszyny

Outsourcing usług cięcia jest dość powszechnym zjawiskiem. Często firmy preferują zlecanie zakładom usługowym wycięcie zarówno dużych serii jednakowych detali, jak i pojedynczych sztuk. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy. Kiedy zatem warto rozważyć zakup maszyny?

Wysokociśnieniowy strumień wodno ścierny. Jakościowe aspekty cięcia materiałów konstrukcyjnych – cz. I

Technologia wysokociśnieniowego strumienia wodno ściernego o ciśnieniach roboczych w zakresie 300- 400 MPa od kilkunastu lat w warunkach polskiego przemysłu zajmuje stałe miejsce w zastosowaniu do cięcia różnych materiałów. Staje się dzięki temu jedną z trzech wzajemnie komplementarnych technologii, do których można zaliczyć także technologie wycinania laserowego oraz cięcia plazmowego. Wymienione metody cięcia różni bardzo wiele czynników o charakterze energetycznym, kosztowym i technologicznym, zwłaszcza w sensie jakości powierzchni oraz jakości elementów obrabianych.

Oprogramowanie

Co może zrobić system ERP dla firm z branży metalowej?

Firmy produkcyjne z branży metalowej wspomagają realizację procesów biznesowych, wykorzystując do tego system ERP. Zadania stawiane przed tym oprogramowaniem w dużej mierze zależą od sposobu działania firmy, jej organizacji i zarządzania, rodzaju produkcji i świadczonych usług.

Zarządzanie danymi w firmie produkcyjnej

Jak sprawnie zarządzać informacją w firmie? Jak ułatwić komunikację pomiędzy działami oraz uzyskać wzrost produktywności? Tego typu pytania bardzo często zadawane są przez osoby kierujące przedsiębiorstwem. Aby na nie odpowiedzieć, warto przeanalizować istniejące na rynku systemy do zarządzania firmą. Jednym z nich jest Plan-de-CAMpagne, program dedykowany branży metalowej.

Modelowanie powierzchni zębów ślimaka globoidalnego

W artykule przedstawiono sposób modelowania powierzchni zębów ślimaka globoidalnego w systemie Catia V5R21. Powierzchnia jest modelowana z wykorzystaniem modułu Generative Shape Design. Wyznaczono ogólny matematyczny wzór na linię śrubową globoidalną i wykorzystano do modelowania powierzchni globoidalnego ślimaka. Wyodrębniono operacje, które zostały zautomatyzowane.

Sukcesy polskich projektantów w Tekla Global BIM Awards 2014

Global BIM Awards jest międzynarodowym konkursem, organizowanym od pięciu lat przez fińską firmę Tekla. Jego celem jest promowanie osiągnięć klientów oraz przybliżenie światowej publice szczegółów inwestycji przygotowanych z wykorzystaniem BIM i oprogramowania Tekla Structures. W 2014 roku do wydania międzynarodowego zakwalifikowały się także firmy z Polski, m.in. Energoprojekt - Katowice SA oraz Constravia Sp. z o.o. Sp. k.

Obróbka

Podstawowe i wybrane nowe powłoki na narzędzia – cz. II

Na rozwój narzędzi szczególny wpływ mają zarówno obserwowany od wielu lat progres w zakresie materiałów narzędziowych i metod ich otrzymywania, jak i również intensywny, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, postęp dotyczący powłok nanoszonych na części robocze narzędzi. W II części artykułu przedstawiono przykłady badań wybranych nowych powłok w aspekcie ich zastosowania na narzędzia do obróbki wiórowej.

Artykuł promocyjny

Techinwest – owocne połączenie doświadczenia i pasji

Rozmowa z Arkadiuszem Skolimowskim, dyrektorem generalnym firmy Techinwest Sp. z o.o., właścicielem marki CutTech, produkującej wycinarki laserowe i wodne oraz wypalarki plazmowe, o doświadczeniach ostatnich 10 lat działalności firmy i jej planach na kolejną dekadę.

Obróbka

Kształtowanie wysokowytrzymałych blach stalowych

Redukcja masy samochodu jest możliwa jedynie dzięki kompleksowemu podejściu obejmującemu zastosowanie wysokowytrzymałych blach stalowych o strukturze wielofazowej oraz nowoczesnych technik łączenia i kształtowania. Coraz większe znaczenie zyskuje technologia tłoczenia wsadów spawanych laserowo typu tailored welded blanks, a także jej odmiany: tailored welded coils i tailored welded tubes. Metody te umożliwiają optymalizację tłoczenia blach na liczne elementy karoserii, co skutkuje obniżeniem masy pojazdu, zmniejszeniem liczby odpadów, części, wzmocnień, a w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów wytwarzania.

Szlifierki szerokotaśmowe – maszyny do zadań specjalnych

Postęp technologiczny zmusza polskich przedsiębiorców do produkcji detali na coraz wyższym poziomie. Aby firma mogła konkurować z rynkiem zagranicznym, musi być na bieżąco ze standardami pracy obowiązującymi na Zachodzie. Dzięki rozwojowi w zakresie obróbki wykończeniowej takie nowości jak szlifierki szerokotaśmowe zaczynają pojawiać się również na rynku polskim.

Strukturalizacja powierzchni materiału za pomocą laserów impulsowych

Lasery impulsowe to narzędzia służące do przeprowadzenia procesu ablacji laserowej. Polega on na tworzenia takiej struktury geometrycznej powierzchni metalu, która wpływa na zmniejszenie tarcia oraz zwiększenie odporności na zużycie elementów współpracujących ze sobą części maszyn.

Owocna jesień w Centrum Technologicznym Yamazaki Mazak

Dla firmy Yamazaki Mazak jesień 2014 r. była okresem licznych spotkań ze specjalistami z branży obróbki skrawaniem. Czasopismo „STAL Metale & Nowe Technologie” tradycyjnie uczestniczyło we wszystkich organizowanych wydarzeniach.

Artykuł promocyjny

Nowa seria WSX. Frez o zmniejszonych oporach skrawania

Dodatnia geometria płytek Double Z nowej serii WSX otwiera nowy etap w rozwoju technologii skrawania. Niskie opory skrawania uzyskane dzięki takiej geometrii sprawiają, że narzędzia te idealnie nadają się do wszystkich rodzajów maszyn – od urządzeń o niskiej mocy po maszyny przeznaczone do najcięższych zadań.

Hutnictwo i odlewnictwo

Metoda Shawa – sposób na precyzję w odlewnictwie

Odlewy metalowe są podstawowymi produktami w większości istniejących dziedzin przemysłu na całym świecie. Najczęściej wykonuje się je z żeliwa, ze staliwa oraz ze stopów metali nieżelaznych, jak: aluminium, miedź czy magnez. Odlewanie może być procesem prostym bądź skomplikowanym, a wszystko zależy m.in. od tego, jaki materiał obrabiamy oraz jaki kształt i dokładność odwzorowania tego kształtu czy wymiarów chcemy uzyskać.

Technologie łączenia

Stal dupleks w wysokowymiarowych konstrukcjach do transportu i składowania chemikaliów

W artykule przedstawiono problemy zastosowania i spawalności odpornej na korozję austenityczno-ferrytycznej stali dupleks w wielkogabarytowych konstrukcjach do transportu i składowania płynów na przykładzie wybranych aspektów budowy statków do transportu i zbiorników do magazynowania chemikaliów. Opierając się na analizie spawalności stali dupleks i doświadczeniu produkcyjnym autora, sformułowano podstawowe założenia spawania wielkogabarytowych konstrukcji z tej stali.

Efektywna obróbka blach w firmach produkcyjnych

Ograniczenie powierzchni magazynowej, minimalizacja transportu wewnętrznego oraz podniesienie efektywności produkcji – wszystko to jest możliwe przy wsparciu właściwie dobranego zautomatyzowanego rozwiązania do magazynowania blach.

Łączenie stali nierdzewnych z innymi materiałami metalowymi

Korozja galwaniczna (korozja bimetaliczna) to korozja wywołana działaniem ogniwa korozyjnego, gdy elektrody (łączone elementy) utworzone są z dwóch różnych metali. Ten typ korozji zachodzi, kiedy łączone materiały znajdują się w kontakcie elektrycznym oraz dodatkowo są połączone przez ciecz przewodzącą prąd elektryczny (elektrolit).

Czyste powietrze w hali produkcyjnej to obowiązek

Wśród urządzeń w nowej hali produkcyjnej firmy ASW w Niemczech zainstalowano łącznie 18 ramion odsysających na wysięgnikach oraz okapy odciągowe dla robotów spawalniczych, połączone z centralną instalacją filtrującą firmy Kemper. W ten sposób firma ASW nie tylko realizuje szeroko zakrojoną ochronę pracy. Jest to również duża oszczędność energii w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań.

Różne techniki spawania laserowego w zastosowaniach przemysłowych – cz. I

W artykule opisano stosowane w przemyśle specjalne techniki spawania laserowego: spawanie laserowe z materiałem dodatkowym, lutospawanie laserowe, spawanie laserowe z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach, spawanie hybrydowe oraz spawanie laserowe wiązką skanującą. Przybliżono cel stosowania opisanych technik spawania oraz określono podstawowe zasady prowadzenia tego typu procesów. Zaprezentowano przykłady zastosowań specjalnych technik spawania z doświadczeń własnych, wynikających z prowadzonych badań w Instytucie Spawalnictwa z wykorzystaniem zrobotyzowanego stanowiska do obróbki laserowej z laserem na ciele stałym o mocy 12 kW.

Własności i pomiary

Wspomaganie montażu struktur lotniczych przy zastosowaniu systemów fotogrametrycznych – cz. II

W artykule zaprezentowano ideę i sposób prowadzenia inspekcji geometrii i wymiarów przy zastosowaniu fotogrametrycznych systemów pomiarowych. Przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania dostarczanego wraz z oferowanymi na rynku systemami. Zaprezentowano podstawowe funkcje służące do bazowania chmury punktów na modelu CAD i inspekcji przyrządów używanych przy produkcji statków powietrznych w PZL Mielec.

Artykuł promocyjny

Węgliki spiekane bez tajemnic

Węgliki spiekane są idealnym materiałem na narzędzia do obróbki skrawaniem oraz komponenty maszyn. Ich dobór uzależniony jest od wielu czynników. Pracownicy firmy Stjorsen chętnie dzielą się swoją wiedzą na temat węglików, pomagając klientom w wyborze najlepszej opcji.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij