STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2014
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2014

Obróbka skrawaniem – temat wydania. Polecamy: rozwój obróbki skrawaniem tytanu, szlifowanie ściernicą CBN, stale wysokowytrzymałe dla motoryzacji III generacji, wycinanie elektroerozyjne oraz nowoczesne konstrukcje stalowe w przemyśle samochodowym. W tym wydaniu radzimy, czy korzystać z polskich czy zagranicznych dystrybutorów stali oraz przedstawiamy wyniki eksperymentu dotyczącego toczenia płytkami typu Wiper.

Rynek

Aktualności

Polski czy zagraniczny dystrybutor stali?

Są kraje w Europie, w których tzw. patriotyzm gospodarczy odgrywa ważną rolę. Przyjęło się, że przeprowadzanie transakcji z rodzimym, a nie zagranicznym, przedsiębiorcą przyczynia się do podniesienia dobrobytu wszystkich obywateli danego państwa. Dużo w tym prawdy, ale jak do tej teorii ma się praktyka branży stalowej w Polsce?

Obróbka

Ewolucja czy rewolucja?

Często w rozmowach o współczesnych technologiach dotyczących obróbki metali pada pytanie, czy czekają nas na tym polu jeszcze jakieś spektakularne rewolucje? Czy w tym zakresie wymyślono już wszystko i teraz czekają nas już tylko kosmetyczne zmiany?

Kiedy substancja chłodząco-smarująca staje się płynnym narzędziem?

Produktywność, ekonomiczność i jakość obróbki to współczynniki, które w znacznym stopniu zależą od wyboru odpowiedniej substancji chłodząco-smarującej. Coraz częściej bowiem pozwala ona na pełne wykorzystanie możliwości maszyn i narzędzi, a tym samym wpływa na podwyższenie jakości procesu produkcji.

Artykuł promocyjny

Optymalizacja procesów wytwórczych przy pomocy Production Solutions marki Walter Multiply – co liczy się naprawdę?

W wyniku postępującej globalizacji i coraz krótszych cykli rozwoju konkurencja, z którą muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa produkcyjne, staje się coraz bardziej ostra – stwierdza Matthias Angelstein, kierownik działu Production Solutions w Walter Multiply. – Jednak wielu producentom zaangażowanym w codzienną działalność trudno jest nieustannie nadążać z nowymi rozwiązaniami za zmianami na rynku narzędzi i wciąż doprowadzać swoje procesy do najnowszego stanu techniki wytwarzania. Walter Multiply, uwzględniając całościowy proces, integruje przy pomocy Production Solutions skompensowaną wiedzę z zakresu produkcji narzędzi z wydajną koncepcją świadczenia usług, która nawet w trudnych warunkach umożliwia czerpanie korzyści z rozwoju technologicznego.

Obróbka

Szlifowanie ściernicą CBN. Charakterystyka profilu i topografii powierzchni utwardzonej stali po przeprowadzeniu procesu – cz. I

W artykule przedstawiono kompleksową charakterystykę profilu i topografii powierzchni generowanej na elementach z utwardzonej stali 41Cr4 w wyniku dokładnego szlifowania ściernicą z CBN. Stosowanie różnych technik pomiaru i wizualizacji umożliwia z jednej strony ocenę cech stereometrycznych powierzchni, a z drugiej – jej właściwości eksploatacyjnych.

Wycinanie elektroerozyjne – WEDM

Wycinanie elektroerozyjne jest jednym z niewielu sposobów kształtowania skomplikowanych części wykonywanych z materiałów trudno skrawalnych. Proces ten pozwala na uzyskanie wysokich dokładności (rzędu kilku mikrometrów) oraz dużej gładkości powierzchni (Ra = 0,05 μm).

Obrabiarki pod Alpami

Firma DMG MORI rok 2014 rozpoczęła od 8 światowych premier. Zaprezentowano je szerokiej publiczności podczas tradycyjnych Dni Otwartych, które w połowie lutego odbyły się w fabryce Deckel Maho w Pfronten (Niemcy).

Toczenie płytkami typu Wiper. Wpływ warunków skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej i siły skrawania

W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów mających na celu ustalenie: wpływu parametrów obróbki na chropowatość powierzchni i siły skrawania dla próbek ze normalizowanej stali C45, obrabianych tradycyjnymi płytkami z zaokrąglonym wierzchołkiem krawędzi skrawającej oraz płytkami o krawędzi skrawającej typu Wiper, w procesie toczenia wzdłużnego z użyciem cieczy obróbkowej „na mokro” oraz obróbki realizowanej „na sucho”.

Artykuł promocyjny

Obrabiarki laserowe Mazak na targach Tube Düsseldorf 2014

Yamazaki Mazak podczas targów Tube Düsseldorf 2014, które odbędą się 7-11 kwietnia, zaprezentuje jedną ze swoich największych obrabiarek laserowych, dedykowaną do obróbki rur i profili, maszynę 3D FABRI GEAR 220 II.

Obróbka

Rozwój obróbki skrawaniem – cz. VIII. Badania obrabialności tytanu i jego stopów

W cyklu artykułów omawiane są zagadnienia obróbki skrawaniem i praktyczne wskazówki pomocne przy projektowaniu procesów tej obróbki. W cz. VIII kontynuowane są zagadnienia dotyczące skrawalności tytanu i jego stopów w aspekcie badań prowadzonych w tym zakresie.

Indie krajem partnerskim ITM Polska

Zainteresowanie najnowszymi produktami i technologiami dla przemysłu utrzymuje się na wysokim poziomie. Widoczne było to m.in. podczas ubiegłorocznych targów ITM Polska – ekspozycje blisko 1000 wystawców odwiedziło 16 017 osób. Prognozy na 2014 rok są jeszcze lepsze, dlatego warto zajrzeć na czerwcowe targi przemysłowe, by sprawdzić najnowsze trendy oraz produkty.

Technologie łączenia

Metody niskoenergetyczne przy spawaniu i lutospawaniu stali z powłokami ochronnymi Cz. II. Zastosowanie metody ColdArc

Metoda spawalnicza ColdArc, podobnie jak inne technologie opisywane w niniejszym cyklu, doskonale nadają się do łączenia blach stalowych z powłokami ochronnymi, jak i bez nich. Stosowanie niskoenergetycznych metod spawania pozwala prowadzić proces łączenia blach z powłokami ochronnymi praktycznie bez uszkodzenia powłok. Możliwe jest również wyeliminowanie odprysków wpływających niekorzystnie bądź wykluczających wykonane złącza.

Nowoczesne konstrukcje stalowe w przemyśle samochodowym

Pierwszymi materiałami konstrukcyjnymi stosowanymi w konstrukcji samochodów osobowych i ciężarowych były drewno i stal. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów i obniżenia ich masy, a jednocześnie ochrony środowiska, w wyniku zmniejszenia zużycia paliwa, wprowadzono takie materiały jak: stopy aluminium, stale wysokostopowe chromowo-niklowe odporne na korozję oraz stale o wysokiej granicy plastyczności, nawet powyżej 1000 MPa [1-3].

Hutnictwo i odlewnictwo

Nowoczesne stale wysokowytrzymałe dla motoryzacji III generacji

Wysokowytrzymałe stale dla motoryzacji I generacji (DP, TRIP, CP) są coraz częściej z powodzeniem stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach nadwozi samochodów. Elementy w strefie kontrolowanego zgniotu oraz o szczególnie skomplikowanym kształcie mogą być produkowane ze stali II generacji o najkorzystniejszym połączeniu wysokiej wytrzymałości i plastyczności (TWIP, TRIP, TRIPLEX), które obecnie znajdują się w początkowej fazie zastosowania przemysłowego. Najnowsze wymagania rynku motoryzacyjnego związane są z wytwarzaniem blach stalowych III generacji o balansie wytrzymałość – plastyczność pomiędzy I i II generacją stali dla motoryzacji, jednak przy koszcie jedynie nieznacznie przewyższającym koszt wytwarzania stali I generacji.

Pęknięcia w odlewach staliwnych. Typy pęknięć oraz formy zapobiegania im – cz. II

Jak identyfikować i jak zapobiegać pęknięciom występującym w staliwie? Analizę należy rozpocząć od odpowiedzi na dwa ważne pytania: gdzie i kiedy one występują. Ustalenie tych dwóch kwestii pozwala na profilaktykę w omawianym zakresie.

Zagrożenia tkwią w regulacjach. Komentarz prezesa HIPH do wniosków Konferencji Komitetu Metalurgii PAN

Z wniosków Konferencji Komitetu Metalurgii PAN wynika, że w Polsce głównym hamulcem działań na rzecz poprawy sytuacji przemysłu stalowego jest fakt kontrolowania tego przemysłu przez zagraniczny kapitał. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa nie może zgodzić się z taką opinią. Działać na rzecz hutnictwa w Polsce można i należy – na wiele sposobów.

Metaloznawstwo

Miedź i jej stopy. Produkcja, zastosowanie, odlewanie – cz. I

Miedź znana jest ludzkości od tysięcy lat, ale ponad 95% jej dotychczasowej eksploatacji przypada na okres rozpoczynający się od XX wieku. Okres jej eksploatacji wynosi sto lat, w pełni poddaje się ona recyklingowi, a pod wpływem pogody zmienia barwę. Miedź jest jednym z najstarszych metali poznanych przez człowieka, a zapotrzebowanie na wyroby z tego metalu ciągle wzrasta.

Artykuł promocyjny

Wydajne wiercenie i gwintowanie, optymalne frezowanie

Metaloznawstwo

Nowoczesne biomateriały

Stopy metali znalazły szerokie zastosowanie w medycynie, m.in. jako narzędzia chirurgiczne, elementy łączne, np. kości, oraz jako protezy. Muszą one jednak spełnić szereg wymagań: wykazywać biokompatybilność wszystkich elementów wchodzących w skład stopu, odpowiednie własności mechaniczne i zmęczeniowe, odporność na pełzanie oraz bardzo dobre własności antykorozyjne.

Oprogramowanie

Optymizm producentów CAD/CAM

Firma Lantek umacnia swoją międzynarodową pozycję, podnosząc liczbę obsługiwanych partnerów i klientów o 7% w ciągu ostatniego roku, świadcząc usługi dla ponad 14 000 klientów na całym świecie. W 2014 r. ten producent rozwiązań informatycznych dla branży metalowej spodziewa się wzrostu o kolejne 20%.

Automatyzacja programowania w systemach CAD/CAM

Jednym z istotnych kierunków rozwoju systemów CAD/CAM jest dążenie do automatyzacji opracowania programów obróbkowych. Poszukuje się rozwiązań, które w jak największym stopniu ograniczyłyby udział użytkownika i skróciły czas przygotowania programu, docelowo natomiast pozwoliłyby na automatyczne uzyskiwanie programu obróbkowego na podstawie modeli geometrycznych przedmiotu obrobionego i półfabrykatu oraz danych o maszynie technologicznej i pomocach warsztatowych. W artykule przedstawiono metody i funkcje spotykane w komercyjnych programach CAD/CAM, ukierunkowane na realizację tak sformułowanego zadania.

Zarządzanie produkcją w branży konstrukcji stalowych

Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw z branży konstrukcji stalowych zaczyna dostrzegać potrzebę efektywniejszego zarządzania swoim przedsiębiorstwem. Obserwując znane w tym sektorze firmy, zadają sobie pytanie, w jaki sposób przyspieszyć rozwój, nie inwestując w kosztowne zmiany w organizacji pracy.

Stuprocentowe zadowolenie z wdrożenia ERP

Kontynuujemy rozpoczęte w poprzednim numerze „STALI” rozważania nad oprogramowaniem klasy ERP. Tym razem zajmiemy się praktyczną stroną wdrożenia systemu i czynnikami, które mają istotny wpływ na powodzenie tej inwestycji.

Zadania stawiane systemom ERP przez firmy z branży metalowej

Firmy produkcyjne z branży metalowej wspomagają realizację procesów biznesowych, wykorzystując do tego system ERP. O systemie takiej klasy nie powinno się myśleć w kategoriach oprogramowania, które można szybko zainstalować i od razu używać, bez wdrożenia, czyli odpowiedniej konfiguracji oraz szkolenia. Wdrożenie to zamodelowanie w nowym systemie informatycznym procesów biznesowych zachodzących w firmie. Wszystko po to, aby realizować cele biznesowe przy wsparciu informatyki, rozwiązywać problemy będące wynikiem braku na czas odpowiednich danych lub problemy będące efektem „niedoskonałości” w procesach.

Jak powstaje centrum logistyczne Amazon? Tekla Structures w praktyce

W lutym wmurowano kamień węgielny pod centrum logistyczne Amazon – globalnej firmy specjalizującej się w handlu internetowym. Obiekt ten będzie znajdował się w Sadach pod Poznaniem. Jest to jedna z największych inwestycji ostatnich lat powstających w Wielkopolsce – centrum będzie miało powierzchnię około 100 tys. m2, a pracę znajdzie w nim prawie 2000 osób. Podobna konstrukcja powstanie w Bielanach Wrocławskich, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Nowa Wieś.

Artykuł promocyjny

TruLaser Cell 7040 – najwyższej klasy laserowe centrum obróbkowe 3D do cięcia, spawania, napawania

Firma TRUMPF jest znanym i cenionym na świecie producentem maszyn do obróbki blach (m.in.: wykrawanie, gięcie oraz cięcie i spawanie laserowe), różnego typu rezonatorów laserowych – urządzeń laserowych do obróbki różnorodnych materiałów, zaawansowanej elektroniki i systemów medycznych. Bazując na rozwijanej przez dekady wiedzy oraz doświadczeniu z zakresu wykorzystania wiązki laserowej do obróbki materiałów, firma TRUMPF proponuje bardzo szeroki zakres w pełni wyposażonych, gotowych do realizacji procesu produkcyjnego urządzeń do obróbki laserowej, których wyposażenie i cena mogą być dostosowane do ściśle określonych wymagań klienta.

Technologie cięcia

Automatyzacja procesów przetwarzania blach na przykładzie producentów szaf sterowniczych

Ograniczona powierzchnia magazynowa, wąskie gardła w wewnętrznych procesach logistycznych, niedostateczna kontrola procesów magazynowych, zbyt mała elastyczność po stronie logistyki wewnątrzzakładowej, różnorodność składowanych materiałów niezbędnych do produkcji, w tym blach, profili czy różnego rodzaju elementów stalowych, to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się producenci i dostawcy rozwiązań dla przemysłu. Dotyczy to także producentów szaf sterowniczych, różnego rodzaju obudów przemysłowych, szaf sieciowych czy serwerowych.

Głowice do cięcia strumieniem wodno-ściernym

Dobór metody cięcia odpowiedniej do gatunku i grubości materiału obrabianego wymaga również wyboru właściwego typu głowicy tnącej. Obecne wysiłki producentów maszyn do cięcia strumieniem wody i metod pochodnych skierowane są na zmniejszanie średnicy otworu w zwężce oraz średnicy dyszy mieszającej, a także zwiększenie żywotności głowic.

Serwus, serwis!

O udziale serwisu w kosztach, jakości i opłacalności eksploatacji maszyn powiedziano już wiele. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to jeden z często niedocenianych, a kluczowych, czynników wpływających na zadowolenie z zakupu maszyny lub urządzenia. O znaczeniu serwisu dla nowoczesnego przedsiębiorstwa opowiada Przemysław Kimla.

Artykuł promocyjny

Optymalizacja łańcucha procesowego cięcia i gięcia: Bystronic

Połączenie oprogramowania procesowego CAD/CAM BySoft 7 z wykrawarką laserową CO2 ByAutonom i prasą krawędziową Xpert Bystronic tworzy innowacyjny zespół maszynowy, umożliwiający wykonywanie szeregu skomplikowanych aplikacji w pełnym zakresie blach.

Technologie cięcia

Pierwszy laser Mitsubishi w Polsce – czas na podsumowania

Minęło 18 miesięcy od zainstalowania pierwszej w Polsce wycinarki laserowej nowej generacji firmy Mitsubishi. Chcemy podzielić się z Państwem uwagami na temat tej instalacji, zadań, jakie zostały postawione przed maszyną, opiniami o jakości serwisu i ogólnym wrażeniem po 1,5 roku intensywnej eksploatacji.

Własności i pomiary

Przenośne przyrządy do pomiaru nierówności powierzchni

W poprzednim artykule opublikowanym w „STALI” nr 1-2/2014 opisałem analizę nierówności powierzchni na podstawie profilu wyodrębnionego z fragmentu powierzchni. W ten sposób już od początków stykowych pomiarów nierówności powierzchni pojawiła się idea przemieszczania igły po powierzchni i odwzorowywania znajdujących się na jej drodze wzniesień i wgłębień w formie linii. Patrząc na przekrój pionowy wyznaczony przez tę linię, można zobaczyć profil nierówności mierzonej powierzchni, a przyrząd umożliwiający taki pomiar nazywa się profilometrem.

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe w otoczeniu produkcji – cz. I

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe dominują w procesach kontroli wymiarów produkowanych elementów maszynowych. Choć z założenia mają charakter urządzeń laboratoryjnych, to jednak produkcja wymaga, by mogły być one stosowane bezpośrednio w jej otoczeniu. W artykule przedstawiono opcje maszyn, które spełniają ten warunek: ich cechy konstrukcyjne z podziałem na portalowe, wspornikowe, wysięgnikowe i kabinowe; zakresy pomiarowe i dokładności oraz przykłady zastosowań.

Przyrządy do pomiaru konturu

Konturografy znajdują wiele zastosowań, choć mają swoje ograniczenia, takie jak mały zakres pomiarowy i pomiar wykonywany zwykle w jednej płaszczyźnie. Urządzenia te wymagają precyzyjnego doboru strategii pomiarowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu samego obiektu pomiarowego na wynik.

Nowa siedziba – większe możliwości

Firma Renishaw Polska, specjalizująca się w produkcji urządzeń do metrologii, spektroskopii oraz obróbki precyzyjnej, otworzyła nową siedzibę w Warszawie. Inauguracja działalności centrum demonstracyjnego odbyła się 18 lutego i została połączona ze spotkaniem z dyrektorem grupy Renishaw – Benjaminem Taylorem. Wydarzenie było również okazją do omówienia tendencji rozwojowych oraz najnowszych technologii Renishaw, a także uczczenia 12-lecia istnienia firmy na polskim rynku.

Zarządzanie

Czy potrafimy stosować metodę FMEA?

Metoda FMEA jest znana i stosowana od wielu lat w przedsiębiorstwach, które rozumieją potrzebę zapobiegania błędom w procesach i wadom w wyrobach. W niniejszym artykule przedstawiono, skąd wywodzi się metoda, a następnie zaprezentowano metodykę prowadzenia analizy FMEA i zilustrowano ją przykładem.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij