STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 1-2/2014
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 1-2/2014

Obróbka cieplna – zespół zabiegów zmieniających własności mechaniczne i fizykochemiczne, będących efektem zmian struktury w stanie stałym przez zmiany temperatury, czasu i działania ośrodka – temat wydania. Polecamy: stal prosto z pieca, pęknięcia w odlewach staliwnych, cięcie strumieniem wodno-ściernym, sensory w robotyzacji procesów spawalniczych, korozja stali typu SONK i sposoby jej zapobiegania oraz techniki spawania laserowego.

Rynek

Aktualności

Początek roku - czas na podsumowania

Rok 2013 podsumowują oraz prognozy na rok 2014 przedstawiają z nami Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, Jan Myczkowski, prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna, Kazimierz Poznański, prezes zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu oraz przedstawiciele firm: AEP, Boschert Polska, Oberon 3D, Mitsubishi Electric.

„Nierdzewka” w budownictwie i architekturze

Stal nierdzewna w zastosowaniach budowlanych i architektonicznych ma od wielu lat ugruntowaną pozycję materiału trwałego, odpornego na czynniki środowiskowe o dużym potencjale kształtowania powierzchni zarówno pod względem odporności korozyjnej, jak i walorów estetycznych. Stal nierdzewna oprócz wyjątkowej odporności korozyjnej ma także dobre własności mechaniczne pod względem własności plastycznych, jak i wysokie własności wytrzymałościowe (granica plastyczności, udarność), które determinują możliwość jej stosowania na konstrukcje nośne w szerokim zakresie temperatury eksploatacji.

Konkurowanie na rynku stalowym czynnikami pozacenowymi

Wydaje się, że jedynym czynnikiem, którym można konkurować na rynku stalowym, jest cena, a pozostałe warunki (termin płatności, dostępność) również wiążą się z cenowym aspektem konkurencji. Nic jednak bardziej mylnego. Wbrew wielu opiniom (wygłaszanym również kiedyś przeze mnie) produkt stalowy nie musi być jednakowy, a ci, którzy potrafią nadać mu unikalne właściwości, mogą na tym bardzo trudnym rynku wygrać.

Hutnictwo i odlewnictwo

Co nowego w branży obróbki cieplnej?

Zmiany w zakresie obróbki cieplnej w ostatnich kilku latach wynikają z ogólnego na rynku dążenia do oszczędności i konkurencyjności. Podobne wizje prezentowane są także na najbliższą przyszłość. Miejmy jedynie nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, która jakiś czas temu dotknęła rynek poligraficzny, gdzie ciągła presja cenowa i wzrastające koszty produkcji spowodowały w krytycznym momencie zerową rentowność produkcji. W takim przypadku już tylko krok dzieli przedsiębiorców od katastrofy, niezależnie od sektora gospodarki. Podobnego scenariusza nie chciałby nikt.

Stal prosto z pieca

Jednym z podstawowych urządzeń do obróbki cieplnej metali są piece. Zastosowanie tych urządzeń jest bardzo szerokie, a produkty w nich uzyskiwane znajdują zastosowanie niemal we wszystkich branżach przemysłu i dziedzinach życia, począwszy od technologii kosmicznych i przemysłu lotniczego, poprzez „zbrojeniówkę” i przemysł budowlano-konstrukcyjny, energetykę i chemię, na gospodarstwie domowym kończąc.

Pęknięcia w odlewach staliwnych. Typy pęknięć oraz formy zapobiegania im – cz. I

Pęknięcia występują częściej w staliwie o określonej przeszłości metalurgicznej. O ile okoliczności wystąpienia pęknięć są oczywiste, o tyle przyczyny ich powstawania wymagają analizy. Niemniej jednak należy poszukiwać ich w zjawiskach zachodzących podczas krystalizacji odlewu.

Obróbka cieplno-plastyczna stali austenitycznej wysokomanganowej z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800

Rozwój branży automotive skłania inżynierów do opracowywania nowatorskich materiałów konstrukcyjnych, o coraz lepszych własnościach wytrzymałościowych, przy zachowaniu wymaganej podatności na kształtowanie, a w szczególności na głębokie tłoczenie. Połączenie własności wytrzymałościowych i plastycznych stali ma szczególnie korzystne znaczenie nie tylko w procesie wytwórczym stali i elementów konstrukcyjnych samochodów, ale również w trakcie ewentualnego wypadku podczas użytkowania samochodu, ze względu na duży zapas plastyczności w strefach kontrolowanego pochłaniania energii uszkodzonego pojazdu.

Technologie i urządzenia próżniowe dla materiałów zaawansowanych – cz. III

Metalurgia próżniowa wchodzi w nową fazę rozwoju. Wpływa na to doświadczenie uzyskane dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów, ich kombinacji i modyfikacji oraz konstruowaniu nowych urządzeń.

Technologie cięcia

Cięcie strumieniem wodno-ściernym – cz. II. Technologia i innowacyjne maszyny

Analizując rynek obrabiarek na przestrzeni ostatnich lat, można zaobserwować, że producenci po wprowadzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań skupili się na elastycznym dostosowywaniu swoich maszyn do potrzeb odbiorców.

Jeszcze więcej mocy

Pod koniec 2013 roku na międzynarodowych targach w Essen firma Hypertherm zaprezentowała nowy model z rodziny inwerterowych źródeł plazmowych – Powermax125. Nowe urządzenie gabarytami jest identyczne jak Powermax105 (592 x 274 x 508 mm) oraz tylko kilka kilogramów cięższe (49 kg). Nowy model wyróżnia się tym, że zastosowano w nim nowoczesne linie wysokoprądowych palników chłodzonych gazowo i materiałów eksploatacyjnych zaprojektowanych specjalnie pod kątem cięcia dużymi prądami.

Przed zakupem sprawdź go sam! Praktyczne porady ułatwiające kupno i wybór lasera

W jaki sposób przygotować próbkę do testów maszyny, dlaczego najlepiej polegać na swoich własnych próbkach i czy zawsze zwiększenie mocy lasera jest najlepszym sposobem na podniesienie wydajności maszyny – te kwestie oraz kilka innych wyjaśnia Przemysław Kimla.

Gilotyny i nożyce gilotynowe do blach. Przegląd urządzeń i technologii na polskim rynku – cz. II

Każda z obecnie stosowanych technologii ma swoją specyfikę i zakres stosowania, przy których jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego to parametry ciętych materiałów, czyli gatunki stali, ewentualne grubości, a także precyzja cięcia powinny być decydujące przy zakupie maszyny. Często jednak wygrywa warunek finansowy.

Własności i pomiary

Chropowatość nie jest taka straszna... Pomiar nierówności powierzchni

Ze wszystkich dziedzin metrologii wielkości geometrycznych pomiary nierówności powierzchni, w uproszczeniu popularnie zwane pomiarami chropowatości powierzchni, uważane są przez wielu za najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane, a czasem wręcz tajemnicze lub przerażające. Na pytanie, dlaczego, mówią, że pomiar np. średnicy wałka czy otworu jest prosty, a interpretacja wyniku oczywista. A chropowatość? Co to znaczy mierzyć chropowatość? Czym są Ra, odcinek elementarny i filtry? Trudno nie zgodzić się, że głębsze zrozumienie zagadnień związanych z analizą nierówności powierzchni wymaga trochę czasu i wkładu pracy, ale nie taki diabeł straszny jak go malują.

Oprogramowanie

Kolorowe chmury

Projektowanie wspomagane komputerowo znacznie wykroczyło poza obszary, które jeszcze do niedawna były domeną desek kreślarskich, a także logarytmicznych suwaków i kalkulatorów. Obliczenia wytrzymałościowe, analizy zmęczeniowe, obliczenia wartości wielkości przepływów cieczy, ich wpływu na wielkość i rozkład drgań i naprężeń w układzie konstrukcji itp. stanowią jedną z dynamiczniej rozwijających się dziedzin z pogranicza matematyki, informatyki i inżynierii.

System ERP jako strategiczne narzędzie rozwoju MŚP

Kluczowym aspektem rozwoju firmy jest konkurencyjność. Małe i średnie przedsiębiorstwa, chcąc dorównać dużym konkurentom, powinny realizować oryginalne strategie rozwojowe. Osiągnięcie dobrej pozycji umożliwiają najnowocześniejsze narzędzia, kompleksowo wspierające obsługę wszystkich obszarów działania firmy.

Automatyka i robotyka

Sensory w robotyzacji procesów spawalniczych – cz. II

Odpowiedni dobór sensorów pozwala znacznie poszerzyć zakres detali, których produkcja ma być zrobotyzowana. W wielu przypadkach umożliwiają one jakościowe spawanie na robotach komponentów, które nie mają wysokiej powtarzalności wymiarowej lub które – nawet dokładnie zmontowane – podczas procesu spawania ulegają odkształceniom.

Obróbka

Potencjał technologii przyrostowego tłoczenia blach

Śmiało można napisać, że przyrostowe tłoczenie blach staje się nową propozycją na wytwarzanie cienkościennych przestrzennych elementów. Rozwój obrabiarek sterowanych numerycznie (NC) pozwala na formowanie w coraz bardziej skomplikowanych kształtach. Dzięki wirtualnej weryfikacji procesu wytwarzania w fazie projektowania wyrobu zwiększa się jakość geometryczną.

Nowoczesne rozwiązania dla obróbki

Kolejny raz firma Agie Charmilles Sp. z o.o. zaprosiła klientów do swojej siedziby w Raszynie pod Warszawą na Dzień Otwarty. Spotkaniu, które odbyło się 28 listopada 2013 r., przewodziło hasło „Obróbka 5-osiowa”.

Moment skrawania w procesie gwintowania PA6 a wybór medium obróbkowego

Wyznaczenie momentu obciążającego narzędzie do nacinania gwintu wewnętrznego stanowi podstawę do sprawdzenia jego wytrzymałości i wpływa na konstrukcję części skrawającej.

Zabezpieczanie powierzchni

Cynk – i co dalej? Skuteczne zabezpieczanie powierzchni przed korozją – cz. II

Prawidłowy dobór materiału powłokowego jest sprawą kluczową dla trwałości zabezpieczeń w zadanych warunkach. Wciąż jednak antykorozyjne powłoki ze stopów cynku i z aluminium natryskiwane cieplnie są najtrwalszym zabezpieczaniem powierzchni stali przed korozją.

Korozja stali typu SONK i sposoby zapobiegania jej

Rosnące wymagania konsumentów dotyczące głównie właściwości użytkowych materiałów, sprawiły, że na przestrzeni lat powstało wiele gatunków stali odpornych na korozję (SONK). Dzięki odporności na korozję w bardzo zróżnicowanych środowiskach stale te cieszą się niezwykle szerokim spektrum zastosowań. Właściwości stali SONK wynikają głównie ze składu chemicznego, jednak stale te wymagają często dodatkowych zabiegów, aby mogły odpowiednio długo spełniać swoje zadania. W jaki sposób przebiega proces niszczenia korozyjnego tych materiałów i jakie są sposoby jego zapobiegania?

Technologie łączenia

Techniki spawania laserowego. Możliwości i ograniczenia ich stosowania – cz. II

Wdrażanie do przemysłu laserowych technologii spawalniczych jest powszechnie uważane za jeden z najważniejszych kierunków unowocześniania procesów technologicznych. Dają one możliwość wytwarzania produktów nowej generacji, zaawansowanych technologicznie, wykonanych ze specjalnych materiałów.

Stale o wysokiej granicy plastyczności w kolejnictwie. Technologie spawania oraz zgrzewania szyn

Rozwój nowoczesnego transportu kolejowego polega głównie na zwiększeniu prędkości pociągów, nawet powyżej 350 km/h, przy jednoczesnym niezbędnym zapewnieniu znacznie wyższego poziomu bezpieczeństwa oraz trwałości eksploatacyjnej torów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij