STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 7-8/2013
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 7-8/2013

Nowoczesne technologie oferują zaskakujące rozwiązania: w zakresie technologii i dokładności obróbki skrawaniem, produkcji i zastosowania giętarek oraz nowoczesnych technik cięcia tlenem i wypalania plazmowego. Nowoczesne technologie przodują w technologiach kosmicznych, rozwiązaniach materiałowych dedykowanych branży lotniczej i automotive. W przemyśle samochodowym zachodzi potrzeba nieustannego zwiększania bezpieczeństwa biernego samochodów oraz kształtowania elementów.

Rynek

Aktualności

Metaloznawstwo

Nowoczesne stale wysokowytrzymałe dla motoryzacji II generacji

Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa biernego samochodów, a także kształtowania technologicznego elementów o skomplikowanym kształcie wymaga stosowania blach stalowych o korzystnym połączeniu wytrzymałości i plastyczności. W ostatnich kilku latach oprócz stali wielofazowych należących do I generacji stali wysokowytrzymałych coraz większe zastosowanie znajdują wysokomanganowe stale austenityczne, stanowiące II generację stali wysokowytrzymałych dla motoryzacji. Szczególnie wysoka zdolność absorpcji energii elementów z tych stali o odpowiednio zaprojektowanej postaci geometrycznej stwarza możliwość ich zastosowania w strefach kontrolowanego zgniotu.

Nowy rodzaj stali nierdzewnych PH

W Stanach Zjednoczonych od kilku lat coraz większy udział rynkowy zdobywają stale nierdzewne z nowej grupy (AISI 600 lub nazywane skrótowo PH). Łączą w sobie wytrzymałość stali martenzytycznych z odpornością antykorozyjną stali austenitycznych. Mogą znaleźć zastosowanie tam, gdzie potrzebna jest duża wytrzymałość i jednocześnie dobra odporność antykorozyjna.

Kontrola jakości powłok. Wybrane metody pomiaru grubości

W ocenie jakości powłok, zarówno konwersyjnych, jak i metalowych, jednym z najważniejszych kryteriów jest ich grubość. Już sam ich pomiar mówi, czy spełniają one wymagania stawiane przez normę i odbiorców. W przypadku niezrealizowania warunków dotyczących założonej grubości powłoki dalsze badania jakości powłok można uznać za zbyteczne.

Obróbka

Zużycie ostrza skrawającego podczas toczenia wykończeniowego stopu tytanu Ti-6Al-4V

Ze względu na małą skrawalność stopów tytanu obróbka mechaniczna stanowi podstawowy problem w technologii wytwarzania części z tych materiałów. Mała przewodność cieplna oraz duża reaktywność chemiczna wpływają na znaczne skrócenie czasu pracy ostrzy, których okres trwałości w zależności od dobranych parametrów skrawania może wynosić do kilku minut. Są więc najszybciej zużywającymi się elementami składowymi systemu obróbkowego.

Rozwój obróbki skrawaniem – cz. VI. Obrabialność superstopów żaroodpornych

W tym cyklu artykułów omawiane są zagadnienia dotyczące obróbki skrawaniem i praktyczne wskazówki pomocne przy projektowaniu procesów tej obróbki. W części VI przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące skrawalności superstopów żaroodpornych.

Rozwój to sukces

Innowacyjność to przyszłość – wielu przedsiębiorców wie, że to nie tylko puste hasło. Warto inwestować w park maszynowy, by z sukcesem rozwijać się w swojej branży. Nie bez powodu firma Metal-Max z Bielska-Białej obchodzi w tym roku srebrny jubileusz działalności, a w październiku 2012 roku otrzymała od Abplanalp Consulting statuetkę „Firma na Plus”. Jak nowoczesność maszyn obróbczych i pomiarowych wpłynęła na rozwój firmy Metal-Max oraz jakie inwestycje zaplanowano na najbliższy czas? Z Mieczysławem Michasiowem, właścicielem przedsiębiorstwa, rozmawia Małgorzata Urbanek.

Giętarki – produkcja, zastosowanie i rynek

Wśród narzędzi służących do plastycznej obróbki metali giętarki należą do tych najczęściej stosowanych w najrozmaitszych branżach przemysłu – od budownictwa począwszy, na przemyśle przetwórczym skończywszy. Obok prostych urządzeń, spotykanych niemal na każdym placu budowy przy pracach instalatorskich, wodno-kanalizacyjnych czy gazowniczych, rośnie liczba i popularność giętarek sterowanych cyfrowo.

Wpływ mikrododatków Ti, Nb, V na wielkość ziarna austenitu stali mikrostopowych

Wśród stali konstrukcyjnych ważną grupę stanowią stale mikrostopowe. Rosnące zapotrzebowanie na nie związane jest z ich wysokimi własnościami wytrzymałościowymi i odpornością na pękanie oraz dobrą spawalnością, uzyskiwanymi przy ekonomicznie bardzo korzystnych kosztach wytwarzania. Ze względu na mikrostrukturę stale mikrostopowe można podzielić na następujące grupy: stale o strukturze ferrytyczno-perlitycznej, stale o strukturze ferrytu iglastego, a także stale o strukturze martenzytu odpuszczonego.

Hutnictwo i odlewnictwo

Odlewanie odśrodkowe – zarys procesu technologicznego

Jakość gotowych odlewów jest zależna od bardzo wielu wyznaczników. Zasadniczo na końcowy efekt procesu ich wytwarzania największy wpływ mają warunki krystalizacji i krzepnięcia. Dlatego coraz częściej procesy te wspomagane są poprzez czynniki zewnętrzne, jak m.in. siła odśrodkowa wywołana wirowaniem formy.

Technologie cięcia

Nowoczesne techniki cięcia tlenem – cz. II

Cięcie tlenem jest procesem bardziej ekonomicznym niż cięcie plazmą czy laserem, jak również zapewnia możliwość cięcia bardzo grubych elementów stalowych i staliwnych. W cz. I artykułu zostały opisane m.in. rodzaje procesów cięcia oraz etapy procesu cięcia tlenem.

Budowa strukturalna i własności SWC elementów wycinanych plazmowo ze stali o wysokiej wytrzymałości – cz. I

Z roku na rok zwiększa się udział konstrukcji spawanych wykonanych ze stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości. Opracowanie nowych technologii w zakresie metalurgii oraz obróbki plastycznej i cieplnej, umożliwiających uzyskanie wyrobów o wysokiej wytrzymałości i dobrych własnościach plastycznych, wynika z wysokich wymagań jakościowych i wzrastającego zapotrzebowania z różnych gałęzi przemysłu, m.in. stoczniowego, budowy mostów, energetyki jądrowej, rurociągów, maszyn budowlanych itp. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych stali o wysokiej wytrzymałości możliwe stało się obniżenie masy konstrukcji oraz zmniejszenie kosztów ich wytwarzania (1, 2).

Światłowody i laser – dobrana para

Do licznych zalet laserowej metody cięcia należą m.in. prędkość cięcia lub łączenia, wielka dokładność oraz ograniczona strefa wpływu ciepła, co zapobiega miejscowemu utwardzaniu materiału oraz eliminuje konieczność dalszej obróbki.

Cięcie metodą Waterjet. Innowacyjne techniki określania warunków cięcia – cz. II

Opracowanie modeli cięcia materiału strugą wodno-ścierną, które umożliwiłyby ocenę wpływu parametrów procesu na jakość i wydajność jeszcze na etapie projektowania procesu technologicznego, pozwoliłoby zaniechać stosowania eksperymentalnej metody poszukiwania najkorzystniejszych parametrów obróbki. W cz. I artykułu została omówiona m.in. regresja krokowa do badania siły wpływu parametrów na proces cięcia. Kontynuujemy temat metod modelowego doboru parametrów cięcia wodno-ściernego.

Technologie łączenia

Spawanie orbitalne rur metodą TIG i A-TIG

Rośnie zapotrzebowanie na surowce przesyłane za pomocą rurociągów, niezbędne jest zatem zastosowanie spawalniczych technologii łączenia, w tym spawania orbitalnego. Ważnym zagadnieniem w przypadku łączenia rurociągów jest również zachowanie odpowiednich parametrów użytkowych transportowanego medium, takich jak: temperatura, ciśnienie, strumień objętości czy wilgotność (1).

Oprogramowanie

Dla kogo CAM? HSMXpress i Delcam for SolidWorks Xpress

Kontynuując podjęty w poprzednim numerze temat, postaram się przybliżyć Państwu kolejne systemy CAM, z których możemy korzystać... nieodpłatnie. Musimy spełnić tylko jeden warunek: w odróżnieniu od opisanego ostatnio FreeMILL, zarówno HSMXpress, jak i Delcam for SolidWorks Xpress (w skrócie DFSWXpress), mogą pracować jedynie w środowisku SolidWorks. Odpowiedź na tytułowe pytanie będzie zatem prosta: te systemy CAM przeznaczone są tylko dla użytkowników SolidWorks i w dodatku – jak to bywa w przypadku darmowych rozwiązań – niewymagających, chociaż w porównaniu z FreeMill wydają się one stanowić zdecydowanie krok naprzód. Ale czy jest tak istotnie?

Nie tylko o oprogramowaniu

20-21 czerwca 2013 r. w hotelu Fajkier w Kroczycach odbyła się druga edycja spotkania branżowego User Day, organizowanego przez firmę Stigo. Spotkanie zgromadziło dużą grupę klientów firmy, szczególnie przedstawicieli z sektora przemysłu ciężkiego (np. konstrukcji stalowych). Tematyka wykładów i rozmów znacznie jednak wykraczała poza kwestie samego oprogramowania.

Aktualności

Targi ITM zakończone sukcesem

Blisko 1000 wystawców i firm z 29 krajów świata zaprezentowało się w Poznaniu podczas trwających od 4 do 7 czerwca największych polskich targów dla przemysłu – ITM Polska. Ekspozycje zlokalizowane w 8 pawilonach odwiedziło ponad 16 tys. osób z Polski i świata.

Już ponad 500 marek na VI Targach TOOLEX

Najbliższa, szósta już, edycja Targów TOOLEX odbędzie się 1-3 października. Równolegle zostaną zorganizowane: wydarzenie dedykowane branży projektowania wirtualnego – projekt WIRTOTECHNOLOGIA – a także premierowe Targi Techniki Laserowej LASERexpo.

Komentarze

Polska na hamulcu – krótka analiza aktualnej sytuacji i prognozy dla polskiego sektora produkcyjnego

Polska gospodarka zwalnia – to już nie tylko prognozy, ale fakt potwierdzany przez dane ekonomiczne. Oczywiście w poszczególnych branżach sytuacja kształtuje się na różne sposoby, jednak negatywny trend trwa już od ponad 20 miesięcy. A jak wygląda sytuacja w sektorze produkcyjnym?

Decyzja i zarządzanie

Dziś proponuję króciutką wycieczkę w historię. Dlaczego? Przecież zajmujemy się tu zupełnie czym innym? A jednak zapraszam na pole bitwy. Jest rok 1745. Pobliska miejscowość nazywa się Fontenoy i zaraz przejdzie do historii. Naprzeciw siebie armie angielska i francuska, jak to już nieraz bywało. Mniejsza o powód – zawsze jakiś się znajdzie. Francuzami dowodzi marszałek Maurice de Saxe, arystokrata i człowiek doskonałych manier. Traktuje Anglików jak gości i pozwala, by wykonali pierwszy ruch...


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij