STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2012
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 3-4/2012

Drodzy Czytelnicy, wybrać skaner laserowy czy optyczny? A może zdecydować się na robota pomiarowego? W bieżącym numerze czasopisma staramy się ułatwić Państwu wybór, prezentując "Analizę wybranych bezdotykowych metod pomiarowych wspomaganych komputerowo" oraz omawiając "Pomiary bezstykowe" pod kątem praktycznego doboru urządzeń odpowiadających konkretnym potrzebom pomiarowym. Czytelników zainteresowanych weryfikacją materiałów metodami spektrometrycznymi powinien zaciekawić artykuł "Spektrometry XRF a spektrometry iskrowe". W biznesie wiedza o cenach jest bezcenna, dlatego uważnie przyglądamy się "Czynnikom kształtującym zmienność cen stali nierdzewnych w Polsce". Przy wsparciu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali sprawdzamy również, czy "Stal zbrojeniowa jest w cenie" i jak jej ceny powinny kształtować się w bieżącym roku. Tradycyjnie sporo miejsca poświęcamy maszynom i urządzeniom. Z myślą o Czytelnikach, którym bliskie są tematy związane z metodami obróbki i nowoczesnymi obrabiarkami, kontynuujemy dwa cykle: "Wybrane aspekty zwiększania produktywności we frezowaniu" oraz "Postęp w doskonaleniu obrabiarek". Piszemy też o giętarkach, wytaczarkach, prostownicach do blach oraz o nowoczesnym oprogramowaniu. Nie zabrakło tekstów o zabezpieczeniach antykorozyjnych, poruszamy także aktualny temat ekologii w odlewnictwie. To tylko krótki wstęp do tego, co czeka na Państwa w bieżącym numerze – zapewniam, że znajdą w nim Państwo wiele użytecznych informacji. Zapraszamy do lektury!

Rynek stali

Czynniki kształtujące zmienność cen stali nierdzewnych w Polsce

Ceny stali nierdzewnych w Europie w ostatnich miesiącach były rekordowo niskie, nieznacznie wyższe od tych z kryzysowego początku 2009 roku. Niestety, z powodu wysokiego kursu euro w stosunku do złotówki obniżka ta praktycznie nie została zauważona. Gdy teraz nasza waluta zaczęła się umacniać, prawdopodobnie wzrosną i ceny stali nierdzewnych (sezonowo).

Stal zbrojeniowa jest w cenie

Ubiegły rok, mimo sprzecznych informacji o kondycji branży budowlanej, upłynął pod znakiem podwyżek cen prętów żebrowanych. Czy jest to trend, który utrzyma się również w roku bieżącym? O czynnikach, które wpływają na ceny tych wyrobów hutniczych, rozmawiamy z Andrzejem Ciepielą, dyrektorem Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Technologie i urządzenia

Wybrane aspekty zwiększania produktywności we frezowaniu – cz. V Rozwój obrabiarek i systemów CAD/CAM

W poprzednich czterech numerach czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące obróbki frezowaniem w aspekcie rozwoju narzędzi o charakterze produktywnym ze stali szybkotnących, węglików spiekanych (w tym z powłokami) i materiałów ceramicznych. W bieżącym numerze omówione zostaną zagadnienia zwiększania produktywności w obróbce frezowaniem poprzez rozwój obrabiarek i ich oprzyrządowania oraz systemów projektowania procesów obróbki CAD/CAM.

Postęp w doskonaleniu obrabiarek Wybrane przykłady prezentowane na światowych targach EMO 2011 w Hanowerze – cz. II

W pierwszej części artykułu przedstawiono najnowsze kierunki rozwoju konstrukcji obrabiarek wysoko wydajnych. W tej części skupimy się na najnowszych układach sterowania CNC i procesach planowania wytwarzania.

Artykuł promocyjny

Nowości narzędziowe do obróbki otworów w stali

Firma Sandvik Coromant jest światowym liderem na rynku narzędzi skrawających (do toczenia, frezowania, wiercenia itp.), rozwiązań narzędziowych oraz know-how w przemyśle obróbki metalu. Dzięki rozległym inwestycjom w prace badawczo-rozwojowe firma jest autorem unikatowych innowacji i we współpracy z klientami ustanawia nowe normy produktywności.

Technologie i urządzenia

Modelowanie metodą elementów skończonych MES oddziaływań cieplnych w strefie skrawania dla zdefiniowanych właściwości termofizycznych materiałów narzędziowych

Nowoczesny przemysł budowy maszyn wykorzystuje technologie obróbki skrawaniem, bazując na narzędziach skrawających powlekanych coraz bardziej zaawansowanymi powłokami. Obecnie ponad 80% wszystkich operacji obróbki skrawaniem wykonywanych jest z użyciem narzędzi skrawających powlekanych.

Lata doświadczeń

Zespół projektowo-inżynierski amerykańskiej korporacji OMAX chwali się 350-letnim doświadczeniem. Ta liczba to suma doświadczeń wszystkich inżynierów i konstruktorów pracujących w przedsiębiorstwie.

Tajemnica rentowności

Przepis na sukces stalowego centrum serwisowego to znalezienie równowagi między inwestycją, zasobami ludzkimi a ilością produktu, który może wchłonąć rynek. Oczywiście zastosowanie tego przepisu w praktyce to już zupełnie inna historia...

Teksturowanie laserowe stopów Fe-C – cz. I

Dla powierzchni narażonych na zużycie przez tarcie teksturowanie laserowe może mieć kluczowe znaczenie. Szybki postęp technologiczny w zakresie konstrukcji laserów i w optyce laserowej pozwala przewidywać znaczne rozszerzenie obszaru zastosowań oraz wychodzenie poza sfery tradycyjne modyfikacji powierzchni materiałów i elementów maszyn.

Własności i pomiary

Analiza wybranych bezdotykowych metod pomiarowych wspomaganych komputerowo

Na wybór rodzaju metod pomiarowych wpływa kilka elementów. Najważniejszym jest kształt badanego obiektu. Nie mniej istotne są jednak dokładność procesu digitalizacji, szybkość pomiarów, cena usługi oraz format otrzymywanych wyników w aspekcie możliwości dalszego ich przetwarzania czy analizy.

Spektrometry XRF a spektrometry iskrowe

Materiał i jego właściwości wpływają znacząco na jakość wyrobu finalnego. Na etapie technologicznego przygotowania produkcji weryfikacja materiału półfabrykatów powinna być standardową czynnością. Kontrola jakości materiałów jest kluczowa w wielu różnych wypadkach. Przemysł metalowy, w tym hutnictwo, obróbka oraz eksploatacja maszyn i urządzeń stanowią tylko wybrany obszar zastosowań spektrometrii.

Pomiary bezstykowe – cz. I

Człowiek poprzez wzrok odbiera ze swojego otoczenia około 80% wszystkich informacji, do interpretacji których zaangażowane jest aż 10% kory mózgowej. Doskonaląc się każdego dnia, możemy wyłącznie optycznie szacować odległości, błędy położenia. Zatem, czy bezstykowe pomiary należy traktować jako coś niezwykłego?

Tomografia w metrologii

Tomograf pomiarowy często kojarzony był z narzędziem do weryfikacji wad materiałowych. W tej chwili tomografia pomiarowa to stuprocentowa metrologia 3D, która obejmuje wspomnianą funkcjonalność. Urządzenie jest zatem niezastąpionym narzędziem do pełnej weryfikacji geometrii 3D obiektów złożonych. Tomografy mają coraz większe możliwości, uzależnione od stopnia skomplikowania budowy detalu materiału, z którego urządzenie jest stworzone. Wszystko to dzięki zaawansowanym algorytmom matematycznym w zarządzającym nim oprogramowaniu.

Oprogramowanie

Dwa w jednym

Kupując nowoczesną przecinarkę plazmową CNC, otrzymujemy maszynę wraz z oprogramowaniem. Czasem jednak, gdy wobec przecinarki mamy wymagania pozastandardowe, warto również w kwestii oprogramowania wyjść poza standard... i zyskać dwa w jednym: dodatkowe możliwości oraz obniżenie kosztów serwisowania.

Przygotowywanie danych do procesów szybkiego prototypowania CAD/RP

Rodzaj metody szybkiego prototypowania wymusza dobór odpowiedniej obróbki programowej danych. Wykonanie prototypu jest możliwe na podstawie geometrycznego (objętościowego) modelu CAD.

Artykuł promocyjny

Nowości w pakiecie Solid Edge ST4 Cz. II. Lepsze projektowanie

Solid Edge ST4 jest pierwszym z najczęściej stosowanych systemów CAD, który w pełni wykorzystuje dojrzały uproszczony format JT™ do ulepszonego projektowania złożeń, jak również rozbudowane translatory zewnętrznych dostawców odczytujące popularne formaty 3D CAD bezpośrednio w oprogramowaniu Solid Edge. Projektanci mogą korzystać z obu tych możliwości w celu zapewnienia lepszej współpracy z klientami i dostawcami.

Innowacje

Stal w sportowym duchu

W październiku ubiegłego roku w ramach zorganizowanej przez firmę Abplanalp gali „Firma na Plus” redakcja naszego czasopisma wyróżniła nagrodą „Innowacyjność to przyszłość” firmę Polanik – oficjalnego partnera i dostawcę sprzętu dla Polskiego Związku Atletyki w 9 konkurencjach. W jaki sposób producent oszczepów dba o innowacyjność swojego przedsiębiorstwa?

Piany metaliczne – własności, otrzymywanie, zastosowanie

Poszukiwanie materiałów o unikatowych właściwościach jest domeną inżynierii materiałowej, gdzie łącząc cechy różnych materiałów, z powodzeniem otrzymuje się tworzywa do specjalnych zastosowań. Jednym z najlepszych tego przykładów są kompozyty, np. stopy metali zbrojone włóknami węglowymi, w których łączy się wysoką wytrzymałość i mały ciężar włókien węglowych z własnościami plastycznymi stopów metali. Innym przykładem materiałów o specyficznych własnościach są piany metaliczne.

Komentarze

„Stracone pokolenie” – ciąg dalszy?

Artykuł pt. „Stracone pokolenie” w inżynierskim wydaniu, który ukazał się w numerze 9-10/2011 czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie”, odbił się tak szerokim echem, że postanowiłem powrócić do tego tematu. Czy jest jakieś wyjście ze złej sytuacji na polskim rynku pracy? To pytanie zadałem kilkunastu inżynierom, którzy zostali zatrudnieni w zawodzie.

Artykuł promocyjny

Wybrane zastosowania urządzeń firmy ECO INSTAL w odlewnictwie

Stosowane przez firmę ECO INSTAL rozwiązania charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niskimi kosztami eksploatacji. Ze względu na nowatorską konstrukcję gabaryty urządzeń są znacznie mniejsze od urządzeń tradycyjnych.

Komentarze

Epitafium dla polskiej nauki

Nie tak dawno, bo w roku 2008, zespół doradców strategicznych premiera RP spłodził dokument pod szumnym tytułem „Polska 2030, priorytety rozwojowe kraju”. Dobrze pamiętam, jak piastujący wówczas ministerialne stanowisko Waldemar Pawlak zapewniał, iż stanie się on podstawą działań, które zapewnią Polsce należne jej miejsce w czołówce państw europejskich. Wśród najważniejszych wyzwań wymieniano tworzenie gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwój kapitału intelektualnego. Niedawno opublikowany raport OECD rzuca nieco światła na to, jak w praktyce wygląda realizacja owej strategii.

Robotyka i automatyka

Wymiana danych między robotem a maszyną CNC

Integracja robota z maszyną CNC umożliwia łatwą i szybką wymianę danych między jednostkami oraz sterowanie robotem bezpośrednio z pulpitu CNC. Jakie korzyści oznacza to w praktyce?

Przemysł metalowy – doskonały rynek dla robotów

Roboty przemysłowe jako urządzenia uniwersalne instalowane są do wielu zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Istnieją jednak takie zadania, w których są szczególnie przydatne – jednym z nich jest spawanie metodami MIG/MAG w produkcji wielkoseryjnej.

Wzrost efektywności – obniżanie kosztów

Kto chciałby zredukować o co najmniej 50% powierzchnię magazynową, czas obsługi materiałów i zatrudnienie pracowników w magazynie blach, powinien wprowadzić w nim w pełni zintegrowane procesy magazynowania i produkcji – zaleca firma Hase GmbH. Przedsiębiorstwo specjalizujące się w przetwarzaniu blach niedawno wdrożyło integrację automatycznego magazynu.

Artykuł promocyjny

Sekret wieloletniej współpracy

Prawie 30 lat trwa współpraca Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych (ZZM SA) z Grupy Kopex, największego w Polsce producenta ścianowych kombajnów górniczych, z producentem wytaczarek UnionChemnitz. Dzięki dokładnym wytaczarkom w Zabrzu powstają kombajny, które pracują w kopalniach na całym świecie. Niedawno ZZM zakupiły kolejne 4 maszyny UnionChemnitz. Gdzie tkwi tajemnica tej wieloletniej współpracy?

Spawalnictwo

Analiza porównawcza jako metoda oceny efektywności wdrożeń stanowisk do spawania zrobotyzowanego – cz. II

W części I artykułu („STAL Metale & Nowe Technologie” nr 1-2/2012) omówiono zagadnienia obliczania kosztów spawania oraz czynniki wpływające na ich wysokość. W II części zostanie oceniona – poprzez analizę porównawczą – efektywność wdrożeń stanowisk do spawania zrobotyzowanego.

Spawalnictwo – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Przemysł lotniczy i kosmiczny, przemysł maszyn ciężkich, stoczniowy, elektronika itd. – progres żadnej z tych dziedzin już wkrótce nie będzie możliwy bez rozwoju nowoczesnych technologii i urządzeń spawalniczych. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, obszarów „zielonej energii”.

Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze – aspekty praktyczne. Cz. II.

Inwestycja w zrobotyzowane stanowiska spawalnicze to odważny krok w stronę nowoczesności. W części I artykułu („STAL”, nr 1-2/2012) została omówiona koncepcja budowy stanowiska do spawania zrobotyzowanego. Poruszono temat korzyści w komunikowaniu między wszystkimi elementami stanowiska, które pochodzą od jednego producenta.

Zabezpieczanie powierzchni

Powłoka cynkowa na stali – powstawanie, budowa i właściwości

Powłoki cynkowe wytworzone metodą cynkowania zanurzeniowego (ogniowego) na wyrobach stalowych wykazują – oprócz wysokiej odporności na korozję wywołaną warunkami atmosferycznymi – znaczną wytrzymałość na ścieranie, a tym samym są warstwami ochronnymi odpornymi na warunki użytkowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia powierzchni aluminium i stopów aluminium

Aluminium i stopy aluminium dzięki swoim własnościom fizycznym i mechanicznym są materiałem często używanym w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym oraz w elektronice. Zakres zastosowania tego metalu można zwiększyć poprzez wytworzenie powłok ochronnych zabezpieczających powierzchnię przed działaniem czynnika korozyjnego.

Odlewnictwo

Odpady pyłowo-gazowe w przemyśle odlewniczym – wybrane aspekty ochrony środowiska i warunków pracy

Coraz częściej odlewnie skupiają swoje działania na stosowaniu najlepszych dostępnych technik zapobiegania zanieczyszczeniom, a w przypadku ich emisji – ograniczania oddziaływania na przyrodę. Mają na to wpływ nie tylko czynniki ekologiczne, ale także ekonomiczne, dla których istotne są przepisy związane z ochroną środowiska.

Wydarzenia

Targi nowoczesnego przemysłu

W Polsce organizowanych jest kilka targów dedykowanych sektorowi przemysłowemu. Coroczny ranking Polskiej Izby Przemysłu Towarowego potwierdza opinie wystawców i zwiedzających, że ITM Polska to największe i najważniejsze wydarzenie dla branży.

Artykuł promocyjny

Nowe spojrzenie na branżę automotive

17 i 18 kwietnia w hotelu Grand Nosalowy Dwór **** w Zakopanem podczas kolejnej edycji konferencji Moto Idea spotkają się przedstawiciele liderów rynku sektora motoryzacyjnego. Impreza będzie okazją, by podsumować miniony rok oraz omówić aktualne problemy i wydarzenia branżowe.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij