Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik (Politechnika Rzeszowska)
– automatyka, robotyka i innowacje
prof. dr hab. inż. Henryk Adrian (AGH Kraków) – hutnictwo i odlewnictwo
prof. dr inż. Jerzy Jędrzejewski, prof. zw. (Politechnika Wrocławska) – obróbka
Maciej Stanisławski – oprogramowanie
dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN (IMN OML Skawina) – metaloznawstwo
dr Marek Łangalis – rynek
prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel (Politechnika Śląska) – technologie łączenia
dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska) – technologie cięcia
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (Politechnika Krakowska) – własności i pomiary
dr inż. Grzegorz Zieliński (Politechnika Gdańska) – zarządzanie

Rada naukowa
prof. dr hab. inż. Henryk Adrian (AGH Kraków)
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn (AGH Kraków)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner (AGH Kraków)
prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz (Instytut Metalurgii Żelaza)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski (Politechnika Wrocławska)
prof. dr inż. Jerzy Jędrzejewski, prof. zw. (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. dr h.c. Wojciech Kacalak (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Edward Wantuch (AGH Kraków)
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Adam Woźniak (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński (AGH Kraków)
dr hab. inż. Włodzimierz Adamski (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. inż. Jacek Górka (Politechnika Śląska)
dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. Pol. Śl (Politechnika Śląska)
dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN (IMN OML Skawina)
dr hab. inż. Aleksander Lisiecki (Politechnika Śląska)
dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk (Politechnika Świętokrzyska)
dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
dr inż. Jerzy Niagaj, prof. ndzw., IWE (Instytut Spawalnictwa)
dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO (Politechnika Opolska)
dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. PW (Politechnika Warszawska)
dr inż. Adam Schwedler (Instytut Metalurgii Żelaza)
dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. inż. Zbigniew Zimniak, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, prof. PŚk (Politechnika Świętokrzyska)
prof. Sergei Bosiakov (Belarusian State University)
prof. Rudolf Kawalla (Technical University Bergakademie Freiberg, Germany)
prof. Heirpa G. Lemu (University of Stavanger, Norway)
prof. Jan Slota (Technical University Košice, Slovakia)