Już po raz drugi redakcja branżowego czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” przygotowuje raport „Rynek obróbki stali w Polsce”.

Tegoroczna odsłona raportu ma na celu określenie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw polskiego przemysłu metalowego. Dzięki prowadzonemu aktualnie badaniu uzyskamy odpowiedzi na takie pytania jak:

- Czym kierują się polscy przedsiębiorcy podczas podejmowania decyzji o zakupie maszyn i urządzeń?
- W jakim stopniu nowoczesne są parki maszynowe polskich przedsiębiorstw?
- Czy polskie przedsiębiorstwa znają ideę Przemysłu 4.0 oraz czy aspirują do transformacji w firmę funkcjonującą zgodnie z jej zasadami?
- Jakie są możliwości i potrzeby inwestycyjne firm z branży stalowej?

Wierzymy, że raport „Rynek obróbki stali w Polsce” zainspiruje wszystkich zainteresowanych oraz pomoże przedsiębiorcom usprawnić procesy w swoich organizacjach.

Raport dedykujemy szerokiej grupie kadr zarządzających firmami produkcyjnymi przemysłu metalowego, producentom maszyn i urządzeń, dostawcom rozwiązań automatyzacyjnych. Jesteśmy przekonani, że raport zainteresuje również przedstawicieli kadry naukowej i technicznej polskich uczelni. 

Podstawą do opracowania raportu jest szczegółowa ankieta skierowana do przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłu metalowego, która pomoże nam opracować rzetelny obraz polskiej branży stalowej. W ankiecie pojawią się pytania z zakresu świadczonych usług, parku maszynowego, wykorzystywanych technologii oraz inwestycji.

W podziękowaniu za wypełnienie kwestionariusza ankietowego redakcja czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” roześle do wszystkich respondentów roczną prenumeratę magazynu oraz egzemplarz raportu „Rynek obróbki stali w Polsce”. Premierę raportu przewidujemy na wrzesień 2018 roku. Wydanie będzie dostępne w regularnej sprzedaży.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pod adresem: https://elamedmediagroup.typeform.com/to/t3MLuX