INDUSTRYmeeting – druga odsłona specjalistycznego wydarzenia.

W dniach 20-21 lutego 2018 roku w sosnowieckim Expo Silesia odbędzie się druga edycja Targów Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Targi skierowane są do wielu branż i obejmują swoim zakresem różne specjalistyczne technologie wykorzystywane w najróżniejszych gałęziach przemysłu.

Do odwiedzenia INDUSTRYmeeting zapraszamy, m.in. specjalistów i techników w zakładach przemysłowych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie strategiczne w firmie, specjalistów ds. planowania produkcji, a także pracowników naukowych.