Fluke planuje na końcówkę roku seminaria dot. badań termowizyjnych w przemyśle oraz pomiarów parametrów silników.

W ramach cyklicznego projektu Fluke Academy firma Fluke przygotowała na listopad i grudzień bezpłatne seminaria, które odbędą się w Zabrzu i Katowicach. Ich tematami będą odpowiednio: „Silniki i napędy elektryczne - pomiar parametrów” oraz "Badania termowizyjne w przemyśle, budownictwie i działach R&D". Seminaria skierowane są m.in. do techników i inżynierów utrzymania ruchu, elektryków, elektroników, kierowników zakładów, inspektorów ds. energii, wykonawców prac elektrycznych i obiektowych, inżynierów i techników pomiarowych oraz wszystkich specjalistów chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Silniki elektryczne zużywają około 60% energii elektrycznej w przemyśle. Często są również jednym z wielu elementów infrastruktury krytycznej w procesie produkcyjnym, przez co wymagają największej uwagi w utrzymaniu ich w dobrym stanie technicznym.

Seminarium „Silniki i napędy elektryczne - pomiar parametrów”, które odbędzie się 21 listopada w Zabrzu, ukierunkowane będzie szczególnie na dyskusje dotyczące problemów takich jak:

- W jaki sposób dokonywać diagnostyki falowników?
- Czym są i jak mierzyć prądy Sigma i prądy w przewodzie PE?
- Jak zmierzyć i uniknąć prądów łożyskowych?
- Jak interpretować dane z wibrometrów?
- Czy analizatorem sieci możemy zidentyfikować asymetrię wałów?

Drugie planowane jeszcze na ten rok seminarium Fluke odbędzie się 6 grudnia w Katowi-cach. Poświęcone będzie tematowi "Badania termowizyjne w przemyśle, budownictwie i działach R&D".

Kamery termowizyjne to zawansowane urządzenia optoelektroniczne, które stały się jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych w przemyśle, budownictwie i działach R&D. Rozwój techniki przyzwyczaił nas do stałej miniaturyzacji komponentów elektronicznych. Zmniejszające się wymiary urządzeń elektronicznych przy jednoczesnym przyroście ich mocy często powodują szereg problemów związanych z nadmiernym nagrzewaniem się komponentów. Podczas seminarium zostanie zaprezentowana metoda diagnostyki wyko-rzystująca kamery termowizyjne zaopatrzone w makrosoczewki, które pozwalają na zobra-zowanie obiektów o rozmiarze nawet 25 mikronów. W trakcie części praktycznej uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się również z oprogramowaniem Smart View, umożliwiają-cym analizę obrazu termowizyjnego w czasie rzeczywistym.

Źródło: Lubudubupr.pl