Wzrastające wymagania zarówno odbiorców, jak i producentów części maszyn w zakresie dokładności, powtarzalności i czasu obróbki nieuchronnie prowadzą do powstawania nowych rozwiązań oprzyrządowań technologicznych.

Coraz większy nacisk kładzie się na możliwie kompletną obróbkę przedmiotu w jednym zamocowaniu i na jednej obrabiarce. Popularne są również modułowe rozwiązania pozwalające na rozbudowę i dostosowanie obrabiarki do potrzeb użytkownika, co pozwala na osiągnięcie znacznej oszczędności kosztów. Zakup nowoczesnego oprzyrządowania technologicznego pozwala na rozszerzenie dotychczasowych możliwości posiadanej obrabiarki. Wiąże się to niejednokrotnie z odejściem od potrzeby zakupu nowej maszyny. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań oprzyrządowań przeznaczonych dla frezarek CNC oraz centrów obróbkowych. Opisano również rozwiązania umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności obrabiarek 3-osiowych.