Praktycznie żaden popularny materiał wykorzystywany w podstawowej produkcji metalowej nie może liczyć na tak szybko rosnący popyt jak stal nierdzewna. Rozwój produkcji stali nierdzewnej w XXI wieku na świecie jest niezwykle imponujący.

Stal nierdzewna to wspólna nazwa dla około 60 gatunków stali odpornych na korozję, których wspólnym mianownikiem jest użycie do produkcji w stosunku do całkowitej masy stali co najmniej 10,5% chromu i maksymalnie 0,03% węgla (dlatego też, w odróżnieniu od stali nierdzewnej, wobec stali czarnej często używa się pojęcia „stal węglowa”).