W artykule przedstawiony został przykład zastosowania inżynierii odwrotnej do rekonstrukcji elementu karoserii samochodowej.

Inżynieria odwrotna jest procesem badania fizycznego produktu, który pozwala na dyskretyzację geometrii elementu na podstawie fizycznego modelu. Zostaje on poddany odpowiednim procedurom badawczym, mającym na celu przetworzenie danych analogowych, którymi jest jego geometria, na dane cyfrowe zdolne do zapisania w pamięci komputera.