Już po raz drugi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Seminarium pt.: SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU 2017. Organizowane Seminarium to spotkanie skupiające i integrujące ludzi świata nauki i przemysłu.

W tym roku ma na celu wspólne działanie uczelni oraz wielkich i rozpoznawalnych na rynku światowym firm (SIEMENS, HEIDENHAINE, DMGMORI, SANDVIK, i wielu innych) na rzecz procesu kształcenia programistów i operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Celem nadrzędnym organizowanego, trzydniowego Seminarium jest zaprezentowanie strategii rozwoju długofalowego systemu szkoleń i kształcenia inżynierskiego, niezwykle poszukiwanych na rynku pracy - programistów i operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Podczas seminarium omówione zostaną potrzeby lokalnego przemysłu w tym zakresie oraz możliwości wsparcia szkoleniowego lokalnych ośrodków edukacyjnych.
Kształtowanie kompetencji studentów i pracowników poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej to przecież synergiczne działanie - a wręcz współdziałanie - wielu podmiotów i organizacji mające przynieść większe i lepsze efekty w procesie kształtowania zawodu inżynierskiego - programista operator obrabiarek sterowanych Numerycznie CNC. Te uzupełniające się działania poprzez realizację wspólnych celów, kooperację (współpracę) i synchronizację mają przynieść oczekiwane efekty w myśl idei , że ”…efekt zorganizowanej pracy zespołowej, jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych…”.

Gospodarzem Seminarium jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, zaś spotkanie objęte jest patronatem honorowym i medialnym. Mecenat sprawują rozpoznawalne na rynku światowym firmy
i koncerny przemysłowe.
Dwa pierwsze dni Seminarium (4-5 września 2017r.) poświęcono relacjom na styku nauka – przemysł, zaś dzień trzeci (6 września 2017r.) dedykowano szkołom, uczelniom i innym instytucjom prowadzącym działalność edukacyjną.

Seminarium ma charakter otwarty i jest w pełni bezpłatne. W programie przewidziano ciekawe prezentacje, wykłady i prelekcje oraz niezwykle interesujące pokazy „na żywo” na ponad 20 maszynach, głównie obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Czasopismo "STAL Metale & Nowe Technologie" jest patronem wydarzenia.