Siemens PLM Software rozszerza dostęp do programu „Solid Edge for Startups” w ślad za pomyślnym wdrożeniem jego wersji pilotażowej w USA.

Z dniem 19.07.201, program Solid Edge for Startups jest dostępny dla firm rozpoczynających działalność na całym świecie. Jest to program skierowany do bardzo małych przedsiębiorstw (VSB) na wczesnym etapie działalności, które mogłyby nie mieć możliwości zakupu oprogramowania CAD w inny sposób. W przeciwieństwie do programów oferowanych przez konkurencję, w ramach naszego programu przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność nie muszą wprowadzać ani planować wprowadzenia fizycznego produktu, aby się do programu zakwalifikować.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

  • Muszą być osobami prawnymi prowadzącymi działalność przez okres nie więcej niż trzech lat
  • Muszą posiadać mniej niż 1 mln $ finansowania
  • Ich roczne przychody muszą być niższe niż 1 mln $
  • Mogą prowadzić działalność w dowolnej branży i mieć dowolną postać prawną
  • Mogą zgłosić się do udziału w programie ponownie, jeżeli nadal spełniają wszystkie powyższe kryteri

Zachęcamy rozpoczynające działalność przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria kwalifikacyjne do darmowej rejestracji na stronie: www.siemens.com/plm/startup.