Przedmiotem badań była analiza wpływu podstawowych parametrów zautomatyzowanego spawania laserowego złączy zakładkowych blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2,0 mm i 4,0 mm na jakość i własności złączy.

Spawanie laserowe jest coraz częściej stosowaną technologią łączenia materiałów. Źródło energii, jakim jest promieniowanie laserowe, zapewnia uzyskanie największej gęstości mocy spośród dostępnych stosowanych źródeł ciepła w spawalnictwie. Duża gęstość mocy przekłada się z kolei na niską energię liniową spawania. Dzięki temu odkształcenia w złączach są na minimalnym poziomie. Ograniczeniem zastosowania technologii laserowych w zakładach produkcyjnych może być wciąż wysoka cena stanowisk do spawania laserowego.