Frezowanie materiałów trudno skrawalnych wiąże się z wpływem sił skrawania na odkształcenia zarówno narzędzia, jak i przedmiotu obrabianego. Zastosowanie inteligentnych strategii pozwoli na uzyskanie żądanych dokładności wymiarowo-kształtowych.

Stopy tytanu stosuje się w przemyśle lotniczym i medycynie. Zaliczane są one do grupy materiałów trudno skrawalnych. Dużyopór skrawania oraz wysoka twardość powodują generowanie sił skrawania o dużych wartościach i amplitudzie. Wskutek tego w wyniku obróbki dochodzi do odkształcenia zarówno narzędzia,
jak i przedmiotu obrabianego.