Ministerstwo doceniło biznesowy charakter targów oraz cel wydarzenia: skuteczną promocję dokonań przemysłowych na światową skalę.

Targi ITM z powodzeniem łączą przemysł, biznes i naukę. Na wydarzeniu pojawia się blisko 1000 wystawców z ofertą maszyn wielu gałęzi przemysłu. ITM Polska pozwalają przedsiębiorcom wdrożyć innowacyjne rozwiązania na grunt przemysłu, a także wspierają jednostki naukowe i badawcze. Honorowy patronat Ministerstwa jest potwierdzeniem rangi wydarzenia - wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego targów.

Zapraszamy do udziału w targach od 6 do 9 czerwca 2017.