Dane statystyczne Związku Polskiego Leasingu dowodzą, że rośnie rola branży leasingowej w finansowaniu inwestycji, przede wszystkim inwestycji firm w dobra ruchome.

W 2016 roku firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 58,1 mld zł. Zakładając średnioroczne tempo wzrostu rynku leasingu na poziomie 8%, do 2021 r. polskie firmy leasingowe sfinansują inwestycje o wartości ok. 360 mld zł.