Już po raz czwarty, podczas VIII Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, przy wspólnym zaangażowaniu TARGÓW Kielce oraz firmy REMIX S.A. w dniu 28.03.2017r. odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze.

Wspólne spotkanie osób zajmujących się cynkowaniem od strony praktycznej, naukowo-badawczej, jak również produkcji urządzeń wyposażenia cynkowni pozwoliło na wymianę doświadczeń, które zaowocują ciekawymi i lepszymi przedsięwzięciami.

Podczas  jednodniowego, ale bardzo intensywnego Sympozjum poruszone zostały zagadnienia:
•    Sytuacja branży cynkowniczej na rynku polskim oraz krajów sąsiadujących
•    Prezentacje jednostek naukowo-badawczych (badania nad nanoszeniem powłok cynkowych oraz powłok o podwójnej ochronie antykorozyjnej)
•    Nowoczesne urządzenia i rozwiązania techniczne zastosowane w liniach do cynkowania zanurzeniowego
•    Remonty, modernizacje, badania inspekcyjne podzespołów urządzeń wchodzących
w skład linii do cynkowania zanurzeniowego
•    Nowoczesne powłoki cynkowe o wysokiej ochronie antykorozyjnej
•    Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nanoszenia cynkowych powłok ochronnych

Naszymi prelegentami byli zarówno praktycy jak i teoretycy. Wśród nich należy wymienić znane w branży cynkowniczej nazwiska tj.:prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, prof. dr hab. inż. Piotr Liberski, dr inż. Henryk Kania, dr inż. Tomasz Płociński, Jacek Zasada – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, Petr Strzyž – Dyrektor Stowarzyszenia Czeskich
i Słowackich Cynkowni.

Było nam niezmiernie miło gościć osoby, z którymi współpracujemy od wielu lat oraz przedsiębiorców będących uczestnikami Sympozjum po raz pierwszy. Mając na uwadze wysoką frekwencję i aktywność podczas spotkania, z pełną świadomością możemy stwierdzić, iż udało się nam zaspokoić ciekawość i rozwiać wszelkie wątpliwości związane
z tematyką ograniczenia skutków zniszczenia korozyjnego stali.

Już teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa na przyszłoroczne, jubileuszowe, V Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze. Mamy ogromną nadzieję, iż tematyka, z którą się zmierzymy, zainteresuje co najmniej tak liczne grono, jakie przyszło nam gościć podczas tegorocznego spotkania.