W artykule opisano ocenę jakości procesu cięcia strumieniem wody wybranych materiałów konstrukcyjnych (stopu aluminium AlCu4MgSi, mosiądzu CuZn37, stali nierdzewnej X5CrNi18-10, stali niestopowej S235JR) o grubości 10 mm.

Ocenie poddano: jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia oraz średnicę otworu.
Powierzchnie cięte poddano ocenie wg normy ISO 9013:2008. Przeprowadzone badania wykazały przydatność procesu cięcia strumieniowo-ściernego w przypadku wszystkich wytypowanych materiałów konstrukcyjnych. Jakość powierzchni uzyskana po cięciu dla porównywanych materiałów konstrukcyjnych jest wystarczająca i opłacalna w jakości średniej Q3. Dla wyższych jakości uzyskuje się oczywiście lepsze efekty, ale koszt cięcia znacznie rośnie. Dlatego detale można wycinać w niższych jakościach, a następnie poddać dalszej obróbce mechanicznej, która jest mniej kosztowna.