Coraz częściej, w fabrykach uruchamiane są automatyczne linie produkcyjne ze zintegrowanym systemem kontroli jakości. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ALTERA Nikon Metrology daje taką możliwość.

Pomiary w linii produkcyjnej zapewniają natychmiastowe informacje zwrotne, umożliwiające optymalizację procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Łańcuchy dostaw korzystają ze znacznych oszczędności kosztów, poprawie jakości  i wyższej produktywności.

Kluczowe zalety
•    Wzrost produktywności
•    Minimalizacja kosztów
•    Poprawa jakości
•    Centralna baza danych
•    Płynność produkcji

Od pomysłu do realizacji projektu.
Automatyzacja procesu kontroli jakości stała się jednym z założeń realizacji projektu wielu nowopowstających linii produkcyjnych. Pozwala to zminimalizować ingerencję człowieka oraz skrócić cykl pomiarowy do minimum. Rolę operatora przejmuje ramię robota lub automatyczny podajnik.
Inżynierowie Smart Solutions przy współpracy z doświadczonymi informatykami mają już na swoim koncie takie instalacje. Integracja maszyny pomiarowej z linią najczęściej sprowadza się do  skomunikowania jednostki sterującej maszyną CMM z jednostką odpowiedzialną za pracę linii. Dedykowane aplikacje, dopasowane do indywidualnych potrzeb, umożliwiająca wymianę danych między oprogramowaniem do pomiarów – CAMIO 8 , a programem nadzorującym produkcję.