XXII Krajowa Konferencja Naukowa Koła Zębate oraz XX Krajowa Konferencja Naukowa Przekładnie Zębate odbędą się już w przyszłym miesiącu.

To kolejne spotkanie nauki i przemysłu organizowane przez Katedrę Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, które odbędzie się w malowniczo położonym niedaleko Rzeszowa ośrodku Siedlisko Janczar 24-26 kwietnia 2017 r.

Celem organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń naukowo-badawczych związanych z tematyką kół i przekładni zębatych oraz współpracujących z nimi elementów układów napędowych w zakresie projektowania, wytwarzania, pomiarów i eksploatacji. Wartością dodaną spotkania będzie możliwość zbliżenia nauki do przemysłu, które umożliwi i ułatwi wprowadzania nowoczesnych rozwiązań usprawniających działania oraz realizowane prace obu sektorów.

Zakres tematyczny obejmuje m.in.: projektowanie przekładni zębatych oraz współpracujących elementów układów napędowych, metody modelowania geometrii oraz analizy kinematyki przekładni zębatych i współpracujących z nimi elementów układów przeniesienia napędu, metody wytwarzania kół zębatych oraz elementów układu przeniesienia napędu oraz pomiary kół zębatych oraz elementów układu przeniesienia napędu.