W przypadku stosowania tradycyjnych metod toczenia przy obróbce materiałów twardych i odpornych na wysokie temperatury, takich jak nadstopy, w początkowej i końcowej fazie może wystąpić duży kąt natarcia i niejednorodny spływ wióra.

Tradycyjne metody wgłębiania noża mogą tu skutkować nieregularnością obrabianej powierzchni. Co więcej, tradycyjne metody toczenia mogą powodować zbyt duże obciążenie narzędzia, duże i nieregularne siły cięcia, powstawanie wibracji i utrudnione odprowadzanie wiórów1. Przy szybkiej obróbce twardych materiałów, a zwłaszcza przy obróbce elementów wysokiej jakości ważne jest zapewnienie jednorodnego spływu wióra, pozwalające wydłużyć żywotność narzędzi. Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym spływie wióra narzędzia zużywają się szybciej powodując wiele niepożądanych efektów, takich jak powstawanie wiórów o rozmiarach utrudniających ich odpowiednio szybkie odprowadzanie. Dla przykładu, zbyt duże zagłębienie narzędzia w szczelinie utrudnia odprowadzanie wiórów, co może doprowadzić do jego złamania. Z kolei zbyt wolny spływ wióra może powodować tarcie i nagrzewanie się zarówno materiału, jak i narzędzia, drastycznie skracając jego żywotność. Dlatego też zapewnienie jednorodnego spływu wióra jest kluczowe w procesie produkcji.

Możliwości ProfitTurning™
ESPRIT wprowadza nową, innowacyjną strategię obróbki ProfitTurning™, pozwalającą wyeliminować niekorzystne efekty występujące w przypadku metod tradycyjnych. ProfitTurning™ to metoda szybkiej obróbki, uzupełniająca stosowane przez ESPRIT cykle obróbki zgrubnej i rowkowania. Jest metodą efektywną i bezpieczną, pozwalającą producentom, dzięki zapewnieniu stałego spływu wióra, uzyskać mniejsze zużycie narzędzi i krótszy czas cyklu. Osiągnięto to dzięki nowo opracowanemu algorytmowi prowadzenia narzędzia z uwzględnieniem jego zagłębienia, pozwalającemu zapewnić stałą siłę cięcia i możliwie największą produktywność.

Kontrola wgłębienia: mniejsze i stałe wgłębienie narzędzia przez cały czas cyklu
Innym sposobem na eliminację niekorzystnych efektów związanych z tradycyjnym wgłębianiem jest zredukowane i stałe zaangażowanie narzędzia. ProfitTurning™ dzieli obrabianą powierzchnię na zarządzalne segmenty i wykorzystuje okrągłe płytki do zapewnienia lepszej kontroli zaangażowania na wejściu i wyjściu. Dzięki łagodnym ruchom w fazie wejścia w materiał i mniejszemu posuwowi, siła cięcia może być znacznie ograniczona i zachowana na stałym poziomie. Posuw zostaje zwiększony podczas ruchów po liniach prostych – zwanych ruchami równoległymi – zapewniając równomierne zaangażowanie, a następnie zmniejszony w fazie końcowej.

Łatwa obróbka małych obszarów
Nie wszystkie powierzchnie są łatwo dostępne, co pokazano na rysunku 3. Na szczęście, ProfitTurning™ oferuje strategie obróbki dla wszystkich małych i niejednolitych obszarów. Są one często definiowane profilami części, łukami wejścia/wyjścia z materiału i minimalnym promieniem trochoidalnym. Promień ten wyznacza użytkownik w celu ograniczenia rozmiaru ruchów trochoidalnych w najmniejszych rogach będących poza zasięgiem obróbki. Innym wyzwaniem w trudno dostępnych obszarach jest zapewnienie stałego zaangażowania narzędzia powodującego ograniczającego promień wejścia. ProfitTurning™ wykonuje obróbkę trochoidalną wewnątrz tych najmniejszych obszarów, aż do granicy minimalnego promienia trochoidalnego definiowanego przez użytkownika, określającego rozmiary naroży nieobrabialnych. Dosuw jest redukowany tak, aby zapewnić stałe zaangażowanie narzędzia